NYHETSBREV

Vill du prenumerera eller upphöra att prenumerera på Ambulansforums nyhetsbrev? I så fall använder du nedanstående formulär:

Ambulansforum startades i början av februari 1997 av några entusiaster som ville utveckla ambulanssjukvården. Har du några frågor så tveka inte att kontakta info@ambulansforum.se.

Skicka gärna nyhetstips till newsmaster@ambulansforum.se. Vill du vara helt anonym klickar du här.

Missa inte Bilder och gallerierna. Har du bilder som du vill dela med dig så sätt igång och ladda upp! Du kan också diskutera, ladda upp uppsatser, fördjupningsarbeten etc genom att besöka Forum. Tänk på att du måste vara inloggad för att kunna ta del av alla möjligheter i Ambulansforum.


Ambulansförbundet varnar för Londonmodell

EKSJÖ London är ingen bra modell för ambulanstrafik i ett glesbygdslän som Jönköping. Det menar ALARM-Ambulansförbundet som vet vilka katastrofala följder det har fått i Gävleborgs län. Där slutade mer än en tredjedel av personalen när systemet infördes.

Det säger Henrik Johansson, utredare på Ambulansförbundet i Uppsala.

Landstinget vill ta över ambulansdirigering från SOS

Landstinget Sörmland vill återigen ta över ambulansdirigeringen i egen regi. För andra gången vänder man sig till grannlänen för att få till ett samarbete.

Det blir av allt att döma inget förlängt avtal med SOS Alarm när det gäller ambulansdirigeringen i länet.

Vänder sig till grannlänen

Landstingsstyrelsen beslutade i tisdags att Sörmland ska ta över verksamheten i egen regi tillsammans med landstingen i Uppsala och Västmanland.

Så går vården till på natten

Strömstads-Peter Sanftleben är intensivvårdssjuksköterska och en av dem som kör det som på fackspråk heter single responder-fordon.

Dagtid är bilen stationerad i Munkedal, men mellan klockan 22 på kvällen och 8 på morgonen ska den befinna sig i Strömstads och Tanums kommuner. 1177 Vårdguiden, SOS Alarm och hemsjukvården kan larma ut den till akut sjuka.

Hon belönas för sitt arbete för barn som far illa

Lisa Gårdlund insåg att ambulanspersonal har vårdens bästa möjligheter att slå larm när barn far illa. På måndagen belönas hennes arbete med Prehospitala priset.

Lisa Gårdlund är i grunden barnmorska men har i åtta år jobbat inom ambulansen på halvtid, utöver arbetet på förlossningen i Ystad.

– Inom ambulansen har jag sett jättemycket elände i form av trafikolyckor, ond bråd död och sjukdom. Men inget kan mäta sig med den obehagskänsla man får när man som barnmorska lägger ett nyfött barn i en famn och känner att detta kommer inte att bli bra.

Färre patienter till akuten

Landstingets nya bedömningsbilar visar resultat

Rätt vårdnivå är ledord i landstingets pågående utvecklingsarbete. I december förra året invigdes den första bedömningsbilen som är ett led i den utvecklingen. Bilen är placerad i Karlstad. I maj togs den andra som är placerad i Sunne i bruk.

Wolmer Edqvist är verksamhetschef på ambulanssjukvården på Landstinget i Värmland, han är nöjd med de siffror som en första uppföljning visar. En minskning med 500 patienter till akuten under fyramånadersperiod.

Ambulansen utreder ny modell

Utredning drar lärdom av ambulanstrafiken i London

LÄNET Regionen vill införa nya arbetssätt för ambulansens personal. Uppdragen ökar, men bemanningen och antalet bilar är desamma. En utredning ska hitta en modell som gör organisationen effektivare.

Det är sjukvårdsdirektör Agneta Ståhl som gett uppdraget att utreda möjligheterna till en förändring.

Sjuksköterskor trygga vid traumalarm

Intensivvårdssjuksköterskor ger gott betyg åt den egna kompetensen och förmågan att hantera situationen. Men kan känna sig osäkra på andra sätt.

Tillräcklig egen kompetens, men ibland också en känsla av otillräcklighet. Det sammanfattar hur svenska intensivvårdssjuksköterskor upplever att hantera traumlarm. En arbetsuppgift som innebär att de får släppa all pågående verksamhet för den ännu mer akuta situationen.

Det visar en studie gjord av Linda Sandström, specialistsjuksköterska inom operationssjukvård och doktorand i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Snart klart med nytt ambulansavtal

Ambulanssjukvårdare kan snart ha ett nytt avtal. Kommunal fortsätter förhandlingarna med Vårdföretagarna den här veckan.

Avtalet för ambulanssjukvårdare som är anställda i privata företag löper ut den sista augusti. I dag och kommande dag möts parterna.

Kommunal kräver löneökningar motsvarande de på övriga arbetsmarknaden, att lägstalöner och ersättningar höjs med motsvarande belopp. Krav finns också på att visstidsanställning ska bli fast dag 721.

Ambulanssjuksköterska får kritik för dålig undersökning

En mer grundlig undersökning hade kunnat visa att patienten hade ett pågående förmaksflimmer. Men ambulanssjuksköterskan bedömde i stället att patienten kunde stanna kvar hemma.

Patienten hade ringt efter ambulans på grund av snabb hjärtfrekvens, yrsel och kallsvettningar. Enligt patientens anmälan till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, tog ambulanspersonalen blodtrycket manuellt för att de inte fick utrustningen att fungera. Hon fick information om att pulsen var normal och att hon inte hade något förmaksflimmer.

Sidor

Prenumerera på Ambulansforum® RSS