NYHETSBREV

Vill du prenumerera eller upphöra att prenumerera på Ambulansforums nyhetsbrev? I så fall använder du nedanstående formulär:

Ambulansforum startades i början av februari 1997 av några entusiaster som ville utveckla ambulanssjukvården. Har du några frågor så tveka inte att kontakta info@ambulansforum.se.

Skicka gärna nyhetstips till newsmaster@ambulansforum.se. Vill du vara helt anonym klickar du här.

Missa inte Bilder och gallerierna. Har du bilder som du vill dela med dig så sätt igång och ladda upp! Du kan också diskutera, ladda upp uppsatser, fördjupningsarbeten etc genom att besöka Forum. Tänk på att du måste vara inloggad för att kunna ta del av alla möjligheter i Ambulansforum.


Information om ambulansutredningen

SKÅNE - Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag från Hälso- och sjukvårdsnämnden att göra en nulägesanalys av hur det ser ut i Region Skåne avseende prehospitala resurser inklusive ambulanssjukvården.

Denna skulle enligt information vara klar och hanteras i Hälso- och sjukvårdsnämnden i maj. Detta har dock blivit uppskjutet till augusti.

Källa: Region Skåne Vårdgivare Skåne

Ambulansen försvinner

FÄRGELANDA: Placeras i Uddevalla och ersätts med en single responder. Ambulansen i Färgelanda omplaceras efter sommaren till Uddevalla. Den ersätts i stället med en single responder. – Det är en försämring för Färgelanda kommuns invånare, säger personal inom ambulansen till Dalslänningen.

nwt.se

Sidor

Prenumerera på Ambulansforum® RSS