Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark


         

To dage med omfattende arbejdsnedlæggelser hos Falck

En lang række Falck-stationer på Sjælland og i Nordjylland har mandag og tirsdag været ramt af overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Redderne har valgt at gå til faglige møder i protest mod den netop vedtagne overenskomst, som blandt andet pålægger redderne at tage rådighedsvagter. Falck mener, at der er tale om systematiske arbejdsnedlæggelser, som man overvejer at indbringe for arbejdsretten.

Ny førstehjælpsuddannelse for mindre fartøjer og i søsport

Dansk Førstehjælpsråd har udarbejdet en ny førstehjælpsuddannelse, der er målrettet personer ombord på mindre fartøjer og i søsport. Uddannelsen er udarbejdet i samarbejde med Søfartsstyrelsen og vil indgå i fremtidige bekendtgørelser på området. Uddannelsen, der er en såkaldt funktionsuddannelse, har en varighed på otte timer.

3.000 brandfolk fra hele Europa indtager Sønderborg

Sønderborg bliver trækplaster for brand- og redningsfolk, når den internationale fagfestival for brand- og redningsfolk, Feuerwehr-Sternfahrt 2017, afvikles i byen i Kr. Himmelfartsdagene. I alt 3.000 brand- og redningsfolk fra hele Europa ventes til Sønderborg i de fire dage, som fagfestivalen varer.

Brandslukning i Hovedstaden skal markedsafprøves efter 2018

Brandslukningen i Hovedstadens Beredskab skal som led i beredskabets såkaldte entreprisestrategi markedsafprøves – det vil i praksis sige, at det skal undersøges, om andre aktører kan udføre opgaven mere fordelagtigt end beredskabet selv. Markedsafprøvningen skal ske efter overenskomstforhandlingerne i 2018, men allerede i år skal en markedsafprøvning af andre dele af driften forberedes.

Landsklub opfordrer redderne til at holde ro på Falck-stationerne

Næsten 9 ud af 10 reddere stemte nej til den nye overenskomst mellem Falck og 3F, men takket være stemmer fra andre fagforeninger blev det samlede overenskomstresultat alligevel vedtaget. Det har ført til vrede reaktioner fra redderne, og det får nu Reddernes Landsklub til at opfordre til ro på Falck-stationerne. I protest nægter mange reddere dog at tage ekstravagter og overarbejde, og det giver Falck udfordringer med at bemande ambulancerne.

Ukrudtsbrænder resulterede i voldsom villabrand

Brug af en ukrudtsbrænder førte fredag middag til en voldsom villabrand, der stort set ødelagde en villa i Hellerup. Branden opstod tilsyneladende, fordi husets ejer anvendte en ukrudtsbrænder tæt på villaens carport. Fra carporten bredte branden sig til selve villaen, hvor hele 1. salen og taget udbrændte.

Trods nej fra 3F-medlemmerne: Udskældt redderoverenskomst bliver en realitet

Med kun 40 pct. ja-stemmer sagde 3F's medlemmer tydeligt nej til de nye overenskomster, som deres fagforening har forhandlet på plads - herunder den stærkt udskældte redderoverenskomst. Men fordi overenskomstresultatet blev sendt i en samlet urafstemning blandt 414.000 stemmeberettigede LO-lønmodtagere, var nej'et fra 3F-medlemmerne ikke nok til at vælte resultatet, der blev vedtaget med 56,5 pct. ja-stemmer.

Hovedstadens Beredskab fik overskud på 37 mio. kr.

Hovedstadens Beredskab kom ud af sit første driftsår med ganske mange penge på bankbogen. En kombination af flere indtægter end ventet og tilbageholdenhed på udgiftssiden førte således til, at det fælleskommunale beredskab fik et overskud på ikke mindre end 37 mio. kr. Overskuddet bliver overført til de kommende år, hvor det især planlægges anvendt på investeringer i materiel og it.

Undersøgelse af brandfolks helbredsrisici: Data er nu indsamlet

De nødvendige data er indsamlet, og nu er forskerne i gang med at analysere materialet. Det er den seneste status på de to forskningsprojekter, der skal undersøge danske brandfolks risiko for at få kræft og hjertekarsygdomme på grund af deres arbejde. Projekterne ventes at være klar i oktober 2017.

Beredskab sender regning på 3 mio. kr. for indsats efter storm

Stormen Urd, der ramte Danmark i slutningen af december 2016, gik særlig hårdt ud over Roskilde Kommune, efter at vandstanden i Roskilde Fjord steg kraftigt og medførte risiko for massive oversvømmelser. Stormen nødvendiggjorde en stor indsats fra Østsjællands Beredskab, men den indsats lå ud over, hvad der indgår i Roskilde Kommunes faste aftale med det fælleskommunale beredskab. Så nu har kommunen fået en regning på 3 mio. kr.

Kæmpe Falck-station bliver forvandlet til 140 lejligheder

Indtil for få år siden var det en af Falcks største stationer, men det seneste års tid har bygningerne stort set stået tomme. Og nu er det så endegyldigt slut: Falck-stationen på Rugårdsvej i Odense er blevet solgt, og bygningerne skal rives ned. I stedet skal der opføres et nyt lejlighedsbyggeri med 140 lejligheder.

Letbane uddanner brandfolk i ny type redningsindsatser

Aarhus Letbane og Østjyllands Brandvæsen har indledt et større uddannelsessamarbejde. Det nye samarbejde er en del af sikkerheden omkring Letbanen og handler om at forberede Østjyllands Brandvæsen på håndtering af nødsituationer med Letbanen involveret, herunder undsætning og redning fra letbanekøretøjer samt løft af letbanekøretøjer.

Reddere til Falck: Overenskomst er en klar invasion af vores familie- og privatliv

Den nye overenskomst, som 3F har forhandlet på plads med Falck, indebærer, at redderne fremover skal tage otte rådighedsvagter om året, hvor de vil kunne kaldes på arbejde. Men netop rådighedsvagterne er særdeles upopulære blandt redderne, der i et bekymringsbrev til Falck kalder dem ”en klar invasion af reddernes familie- og privatliv”. I protest bliver det på flere og flere stationer besluttet, at man ikke vil tage frivillige ekstravagter.

Hacker aktiverede varslingssirenerne i amerikansk storby

Sent fredag aften udbrød der panik i den amerikanske storby Dallas, da alle byens 156 varslingssirener gik i gang. Men der var ingen nødsituation i byen, og alt tyder på, at sirenerne blev aktiveret af en hacker, som var brudt ind i varslingssystemet. Først efter 1½ time lykkedes det myndighederne at slukke sirenerne, og på det tidspunkt havde over 4.000 borgere ringet til alarmcentralen – hvilket skabte op til seks minutters ventetid.

Administrationschef bliver ny præhospital direktør i Region Midtjylland

Den 1. juni 2017 får Region Midtjylland ny præhospital direktør. Den 42-årige Thomas Balle Kristensen skifter fra et job som administrationschef og chef for byggeri på regionshospitalet i Horsens til at blive chef for det præhospitale område. Han erstatter Else Ammitzbøll, der er gået på pension.

Indgår forlig i sag om levering af SINE-kontrolrumssoftware

Om et par måneder skulle Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation og virksomheden Frogne have været i Højesteret til endnu en retssag om beredskabernes fælles radiosystem, SINE. Men nu har de to parter indgået forlig, efter at EU-Domstolen har givet Frogne medhold i, at Rigspolitiet ikke var berettiget til at indgå en aftale med konkurrenten Terma uden et forudgående udbud.

Region Syddanmark var i tvivl om realismen af BIOS’ tilbud

Da Region Syddanmark i 2014 skulle tage stilling til de tre modtagne tilbud på ambulancekørslen, så kom regionen i tvivl om, hvorvidt BIOS’ tilbud var realistisk. Derfor blev der igangsat en vurdering af, om tilbuddet kunne betegnes som urealistisk lavt. Regionen blev imidlertid overbevist om, at tilbuddet var realistisk, fremgår det af en ny evaluering af ambulanceudbuddet.

Region: Ambulancefolk ønsker bedre visitation af ambulancekørsler

Ambulancefolkene i Region Hovedstaden ønsker, at ambulancer i højere grad visiteres til de rette kørsler, hvor mandskabet kan bruge deres sundhedsfaglige kompetencer. Det erkender Region Hovedstaden, som samtidig understreger, at man ved uddannelsen af de sundhedsfaglige visitatorer har fokus på korrekt valg af kørselsform.

Forening vil dække brandfolks og redderes omkostninger ved retssager

Hvis en brandmand eller ambulanceredder er involveret i en ulykke under udrykningskørsel, så skal vedkommende selv betale omkostningerne under en eventuel retssag. Men det mener en gruppe af brand- og ambulancefolk ikke kan være rigtigt, så de har dannet en forening, som kan hjælpe med at dække omkostningerne, når uheldet er ude.

Kreativ vagtcentral sikrede hurtig hjælp til patient med hjertestop

Da der onsdag middag indløb melding om et hjertestop i en bus i Gentofte, sikrede en kreativ AMK-vagtcentral, at patienten fik særdeles hurtig hjælp. For på vagtcentralen kunne man se, at den nærmeste ledige ambulance var langt væk – så derfor kontaktede vagtcentralen brandstationen i Gentofte, hvor vagtholdet rykkede ud og iværksatte hjerte-lungeredning.

Sidor