Nyheter från Kommunal


         

Kommunal startar jobbsökartjänst

Kommunal lanserar en egen jobbsökartjänst för alla sina medlemmar. Jobbsökarverktyget Trampolin ska göra det enklare att söka jobb. - Många av Kommunals medlemmar är attraktiva på arbetsmarknaden. Vi vill göra det lätt för dem att söka jobb om de kan och vill. Det kan ge ett kvitto på hur efterfrågad deras kompetens är. Vi ser det som en bra service till medlemmarna och som en del av Kommunals förnyelse för att bli ett fackförbund som stöttar alla medlemmar i sin personliga yrkesutveckling, säger Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin. Jobbsökerverktyget Trampolin har funnits på

PÅMINNELSE: Pressinbjudan: Forskningen omprövar privatiseringarna – vad händer nu?

Tidigare generaldirektören Per Molander har i en ny rapport analyserat de senaste decenniernas privatiseringar inom välfärden. Hans budskap innebär en radikal omprövning av rådande paradigm. Kommunals medlemmar befinner sig mitt i den politiska konflikten om välfärdens organisation. Kommunal har därför under en längre tid undersökt relationen mellan styrning och arbetsvillkor. Välkommen till ett lunchseminarium där vi med utgångspunkt i Per Molanders rapport diskuterar välfärdens framtid. Kommunal bjuder på en lättare lunchsmörgås Var/när?  Den 28 april 2017 , kl. 11.15-12.30

Kommunal förlänger sitt största kollektivavtal med ett år

Kommunal är överens med SKL, Sveriges Kommuner och landsting, om att förlänga kollektivavtalet för anställda i välfärden med ytterligare ett avtalsår. Det möjliggör extra satsningar för flera av Kommunals yrkesgrupper. I april förra året tecknade SKL och Kommunal ett treårigt avtal som sträcker sig fram till 2019. Avtalet innehöll reallöneökningar åt alla medlemmar och en särskild extra satsning på undersköterskors löner med 830 kronor på tre år. Nu är parterna överens om att förlänga avtalet med ytterligare ett avtalsår till den 30 april 2020. Dessutom har lönenivåerna för 2017-2019

Forskningen omprövar privatiseringarna – vad händer nu?

Tidigare generaldirektören Per Molander har i en ny rapport analyserat de senaste decenniernas privatiseringar inom välfärden. Hans budskap innebär en radikal omprövning av rådande paradigm. Kommunals medlemmar befinner sig mitt i den politiska konflikten om välfärdens organisation. Kommunal har därför under en längre tid undersökt relationen mellan styrning och arbetsvillkor. Välkommen till ett lunchseminarium där vi med utgångspunkt i Per Molanders rapport diskuterar välfärdens framtid. Kommunal bjuder på en lättare lunchsmörgås Var/när? Den 28 april 2017, kl. 11.15-12.30

Parterna överens – så säkrar vi framtidens kompetensförsörjning i vård och omsorg

Kommunal och SKL presenterar idag flera gemensamma förslag för att höja kompetensen och säkra kompetensförsörjningen i äldreomsorg och hälso- och sjukvården. Parterna är bland annat överens om att förespråka en modell för yrkesutveckling som tydligt definierar de olika nivåerna vårdbiträde, undersköterska och undersköterska med specialistutbildning. − För Kommunal är det viktigt att höja undersköterskornas status. Därför är det glädjande att vi är överens med SKL om vikten av att regeringen tillsätter en utredning med uppdraget att se över hur undersköterska kan bli en skyddad yrkestitel.

Kommunals ordförande Tobias Baudin huvudtalare i Göteborg på Första Maj

Huvudtalare i Göteborg på Första Maj blir Kommunals ordförande Tobias Baudin. Talar gör även Anna Johansson, infrastrukturminister och distriktsordförande för Socialdemokraterna i Göteborg, och SSU:s ordförande i Göteborg, Amalia Rud Pedersen. - Jag känner stor stolthet. Götaplatsen har länge varit en viktig plats för arbetarrörelsen. Jag kommer ta tillfälle i akt att prata om hur den svenska modellen bygger på att människor kan leva på sin lön. Något som dagens höger aktivt motarbetar, säger Tobias Baudin, ordförande, Kommunal. De tre största städerna får vanligtvis besök av

Kommunal kommenterar äldreutredningen

Kommunal välkomnar förslaget om legitimation för undersköterskor som föreslås i utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. - Det är en stor dag för alla undersköterskor, förslaget om införande av legitimation för undersköterskor är helt i linje med Kommunals kongressbeslut. Vi ser fram emot att regeringen skyndsamt tillsätter en utredning med uppdraget att se över detaljer i legitimationens innehåll, säger Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal. - Kommunal anser att en legitimation skulle bidra till ökad kvalitet och patientsäkerhet och samtidigt ge undersköterskorna den

Extern utredning vägledning för Kommunal

Kommunals förbundsstyrelse har idag beslutat att inte gå vidare med en skadeståndsprocess mot de tidigare styrelseledamöter i Handelsbolaget Lyran samt tidigare förbundsordförande Annelie Nordström som av kongressen i juni 2016 inte beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. En extern utredning, som den nya förbundsstyrelsen tog initiativ till kort efter att man tillträtt, har nu redovisat sitt resultat och var en viktig del av beslutsunderlaget. - Den nya styrelsen för Handelsbolaget Lyran fick i uppdrag av Kommunals nya förbundsstyrelse att gå till botten med frågan. En

Kommunal rekryterar Fredrik Kornebäck

Kommunal rekryterar Fredrik Kornebäck som ny pressekreterare. Han ansluter till Kommunals nybildade ledningsstab och kommer ha särskilt ansvar för långsiktig planering och extern avtalsrörelsekommunikation. - Jag har en lång erfarenhet av att arbeta med pressfrågor inom politiken. Men jag är också en tidigare journalist och arbetsmarknadsreporter som tycker att en stark fackföreningsrörelse är något av det viktigaste Sverige har. Därför känns det som en kul och passande utmaning att gå vidare till välfärdens största fackförbund. Kommunal har påbörjat en resa. Det ska bli spännande att vara

Fel av S att släppa äldreomsorgen

Företrädare för socialdemokraterna har signalerat att reglering av vinster i välfärden kan begränsas till skolområdet. Kommunal anser att det är fel väg att gå. - Jag delar bilden av att situationen inom skolan är akut. Men att stoppa övervinsterna i äldreomsorgen är minst lika viktigt. Resurserna bör stanna i välfärden – inte försvinna i aktieutdelningar och skatteparadis, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin, förbundsordförande på Kommunal. I dag tjänar de som arbetar inom privat omsorg 1 800 kronor mindre än sina offentliganställda kolleger varje månad. Det är också mer visstider

Nu ska välfärden gå från deltid till heltid

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) lanserar idag ett partsgemensamt utvecklingsprojekt för att fler inom välfärden ska arbeta heltid. − Att vi går från deltid till heltid är nödvändigt för att möta välfärdens stora personalbehov. Om alla deltidsanställda i välfärden skulle arbeta bara en timme mer i veckan skulle det motsvara nästan 6 000 heltidsanställda, säger Lena Micko, ordförande på Sveriges Kommuner och Landsting. Idag möts 250 arbetsgivarrepresentanter och fackliga företrädare för en uppstartskonferens i Stockholm. Konferensen

Nu vaknar Kommunal – med stor medlemsdialog

Idag lanserar Kommunal en stor medlemsdialog. En dryg halv miljon medlemmar bjuds in att vara med och peka ut riktningen för framtidens Kommunal. Bakgrunden är att fackföreningen under lång tid har tappat i förtroende. Det vill vi vända. Till hjälp har vi låtit ta fram en charmig robottupp. Tuppen läser av åsikter och frågor som skickas till Kommunal och väcker uppmärksamhet kring sådant som är viktigt för medlemmarna. - Tuppen har i tusentals år varit en symbol för uppvaknande. Nu vill vi lyssna ännu mer på medlemmarnas åsikter och förändras i grunden, säger Tobias Baudin, Kommunals