Mittseparation av 9-metersvägar till "1 plus 1"

Här diskuterar du om utryckningskörning

Moderator: Wernvik

berg01

Mittseparation av 9-metersvägar till "1 plus 1"

Inlägg av berg01 » 14/2 2009 23:35

Mittseparation av 9-metersvägar till "1 plus 1"

Vägverkets senaste giv är nu att man avser att påbörja mittseparation med mitträcke på vanliga 9-metersvägar. Hittills har man koncentrerat sig på ombyggnad av 13-metersvägar till s.k. standard "2 plus 1", vilket visat sig vara framgångsrikt främst då genom minskning mötesolyckorna.

En 9-metersväg medger av naturliga skäl endast en fil i vardera riktningen. I ett nu aktuellt projekt har man valt ut en hårt trafikerad väg (ca 7000 fordon/dygn). Genom att förse vägen med några korta omkörningssträckor varvat med upp till 4 km långa enkelfältssträckor lanserar Vägverket ett nytt begrepp "gles 2 plus 1". Det innebär i praktiken att omkörning av annat fordon är möjligt på endast 15-20% av vägsträckan (att jämföra med ca 40% på standard 2 plus 1-väg).

Omkörningssträckorna är planerade att bli 600-800m långa jämfört med normalt minst 1 km. Vägbredden med där det förekommer omkörningsfält blir 12,25 m att jämföra med 13 m vid standard "2 plus 1"

Vi som använder vägen frekvent hade helst sett att vägen byggts om till en standard 2 plus 1. Vi befarar att det kommer att uppstå problem på de långa enkelfältssträckorna där ju räckespåkörningsproblemen är mest frekventa. Vi befarar också problem för utryckningsfordonens framkomlighet vid haveri, blockering av stillastående fordon, risk för kökrockar, spåriga vägbanor med ökad risk för vattenplaning osv osv.
En vanlig mitträckesreparation innebär sannolikt att vägen måste stängas av i åtminstone ena riktningen.

Specialister inom Vägverket produktion anser t.o.m. att Vägverket genom alla mittseparationsåtgärder skjuter framför sig något av ett underhållsberg.

Ni som jobbar med utryckningsverksamhet, och alla andra trafikanter för den delen, vilka är era erfarenheter på mittseparerade vägar? Hur kommer en omkörningsträcka på blott 600 meter att fungera? Hur fungerar t.ex. utryckning på långa enkelfältssträckor? Hur fungerar räddningsinsats vid totalhaveri - krävs utryckning från båda håll? Vilken sorts mitträcke har ni bäst erfarenhet av? (En del av dessa har tydligen inte testats fullt ut med större fordon).

Det aktuella projektet skall göras på riksväg 23, norr om Växjö. Mer om projektet finns att läsa på följande länk:

http://www.vv.se/templates/page3____16617.aspx

/ trafikant