NYHETSBREV

Vill du prenumerera eller upphöra att prenumerera på Ambulansforums nyhetsbrev? I så fall använder du nedanstående formulär:

Ambulansforum startades i början av februari 1997 av några entusiaster som ville utveckla ambulanssjukvården. Har du några frågor så tveka inte att kontakta info@ambulansforum.se.

Skicka gärna nyhetstips till newsmaster@ambulansforum.se. Vill du vara helt anonym klickar du här.

Missa inte Bilder och gallerierna. Har du bilder som du vill dela med dig så sätt igång och ladda upp! Du kan också diskutera, ladda upp uppsatser, fördjupningsarbeten etc genom att besöka Forum. Tänk på att du måste vara inloggad för att kunna ta del av alla möjligheter i Ambulansforum.         

Syrgasen tog slut – patient dog i ambulans

En patient som led av lungödem och skulle transporteras till sjukhus avled i ambulansen då syrgasen tog slut mitt i behandlingen.

Efter en lex Maria-anmälan riktar nu Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) kritik mot sjukvården i Region Norrbotten, skriver SVT Norrbotten. Bland annat anser myndigheten att vårdpersonalen måste ha tillräcklig kunskap för att kunna beräkna hur mycket syrgas som går åt vid CPAP-behandling (andningshjälp) i ambulans.

Ambulanspersonal kritiseras för att de inte tog med patienter

I fyra fall där ambulanspersonalen tyckte att patienten kunde transporteras på ett annat sätt än med ambulans anser nu Inspektionen för vård och omsorg att det var felbedömningar.

I samtliga fyra fall handlar det om patienter som insjuknade sommaren 2015, då akutmottagningen i Lund var stängd nattetid för i princip alla patienter som kom med ambulans. De dirigerades i stället till akuten Malmö.

Vänsterpartiet samlar argument i Skåne för vinsttak i välfärden

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt kämpar i styv motvind för att få fram ett förslag om vinsttak i välfärden. Det finns ingen majoritet i riksdagen. Och i veckan uppmanade flera tunga S-politiker Stefan Löfven att dumpa Ilmar Reepalus utredning.

Region Skånes rödgröna ledning ville inte ens lämna ett remissyttrande om utredningen. Nu blir det ändå ett från S och MP på tisdagens regionstyrelsemöte – men utan något uttalat stöd för Reepalus förslag om vinstbegränsning.

Blåljuspersonal behöver bättre lagskydd

I dag kickar vi i Centerpartiet igång våra kommundagar här i Göteborg. Hundratals centerpartister från hela landet samlas på Clarion Hotel Post. Vi som skriver under kommer ha vårt fokus på trygghetsfrågorna under kommundagarna, inte minst när det gäller utsatta förorter. De sista åren har varit ovanligt våldsamma i Göteborg, med återkommande skjutningar som skapat stor oro hos många göteborgare.

Knappt tre minuter från samtal till att ambulans är på väg

Tillsammans med landsting och regioner arbetar SOS Alarm nu med att ta fram indikatorer för att mäta vårdens kvalitet. Larmtiden är ett av måtten som används.

Vid ett prio 1 larm tar det 2 minuter och 54 sekunder från att samtal kommer till SOS Alarm till att ambulans är på väg. 

– Det är en relativt kort tid, men vi vill naturligtvis minska den tiden ytterligare för att kunna ge en säker och effektiv sjukvård i rimlig tid. I en akut nödsituation kan varje sekund vara dyrbar, säger Camilla Nylén, verksamhetschef vid SOS Alarm, i ett pressmeddelande.

Kritiserat ambulansprojekt läggs ner

I oktober startade Region Halland ett nytt projekt där ambulanserna i Halland skulle prova att köra utifrån nya rutiner. Projektet fick snabbt kritik – och nu läggs det ner. I alla fall delvis.

SVT Nyheter Halland har tidigare rapporterat om projektet ”alternativ dirigering” som innebär att ambulanserna inte skulle köra tillbaka till sin huvudstation, exempelvis Halmstad, efter ett avslutat uppdrag utan istället stannar kvar i till exempel Varberg. 

Ambulans innebär inte längre självklar transport till akuten

Nu har ambulansen i Skellefteå börjat att använda 1177 beslutsstöd som är ett nytt standardiserat sätt att arbeta. Arbetssättet innebär att patienter som larmat efter ambulans inte automatiskt körs till akutmottagningenutan att en bedömning av deras tillstånd har gjorts.

I dagsläget får ambulansen i Skellefteå ungefär 8000 larm per år och långt ifrån alla patienter som ringer 112 behöver ambulanssjukvård till akutmottagningen. För att lätta på flödet till akutvården och stärka beredskapen har ett nytt arbetssätt införts.

Sidor

Prenumerera på Ambulansforum® RSS