<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>

Vad väger tyngst, bruttovikt eller totalvikt?


Denna sida presenteras av:

Kommer vi ihåg vad vi lärde oss i körskolan om vikter m m? Att komma ihåg vad man lärde sig - när man inte dagligdags sysslar med dessa saker är inte lätt. Därför kommer här en liten förteckning med dom vanligaste uttrycken som en liten påminnelse.


Tjänstevikt:
Sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick, inkl förare, bränsle och reservhjul som hör till fordonet.

Skattevikt:
Med skattevikt avses den vikt efter vilken fordonsskatt beräknas. Skattevikten utgör för personbil, motorcykel, traktor: tjänstevikten. För buss, lastbil: totalvikten.

Maxlast:
Skillnaden mellan fordonets totalvikt och tjänstevikt. Vad fordonet får lasta.

Totalvikt:
Tjänstevikt plus maximal tillåten last.

Bruttovikt:
Den sammanslagna vikt som samtliga hjul på ett fordon vid ett visst tillfälle överför till körbanan.

Axeltryck:
Den sammanslagna vikt som hjulen på en hjulaxel överför till vägbanan.

Tjänsteviktfördelning på axlarna.
Hur tjänstevikten är fördelad på fordonets samtliga axlar.

Garanterad axelbelastning:
Den garanterade högsta belastning som fabrikanten godkänner.

Boggitryck:
Den sammanslagna vikt som hjulen i en boggi överför till vägbanan.

Boggi:
Två hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd som är mindre än 2,0 meter.

N-värde:
N-värdet anges i cm och betecknar avståndet från bakaxeln (vid boggi med två eller tre axlar, den främre av dessa) Ligger N-värdet bakom axeln sätts ett minustecken före siffran.

Roger Larsson

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Artikeln publicerad 99/02/16

<<<<<<<<    Detta är arkivmaterial    >>>>>>>>
[Hem]  [Ledare]  [Nyheter]  [Reportage]  [Forskning]  [Artiklar]  [Insändare]  [Notisen]  [Redaktion]