Sökningen fann 17 träffar

av Nurse Anesthetist
9/1 2012 8:06
Kategori: Medicinteknisk utrustning
Tråd: Nackkrage?
Svar: 4
Visningar: 6800

Re: Nackkrage?

Ok då tar vi det igen... Ibland sitter kragen på redan när man kommer till platsen (räddningstjänsten är före). Vid undersökning av patienten måste man naturligtvis ta av kragen för att undersöka patienten ordentligt, kollega håller då naturligtvis manuellt nacken under tiden. Finns ingen indikation...
av Nurse Anesthetist
26/12 2011 3:34
Kategori: Medicinteknisk utrustning
Tråd: Nackkrage?
Svar: 4
Visningar: 6800

Re: Nackkrage?

Hej! Jobbar du på ambulansen? Vilka är dina "gamla" kollegor? Det låter märkligt. Nackkrage är ett hjälpmedel vid spinal immobilisering. Dvs det är inte samma sak som spinal immobilisering! Innan, under tiden och efter det att nackkragen applicerats håller man samtidigt en manuell stabilisering (dvs...
av Nurse Anesthetist
15/12 2010 3:47
Kategori: Blandat m m
Tråd: TV: Livredderne i Afghanistan
Svar: 9
Visningar: 6194

Re: TV: Livredderne i Afghanistan

Håller med Rookie! Det blir i princip ingen extra syrgas om man andas framför en ej tätslutande ambubag. Vid inandning tar gasen den enklaste vägen, alltså blir det huvudsakligen luft man andas in. Möjligtvis någon procent extra syrgas om man har högt flöde till ambubagen. Den som använder en ambuba...
av Nurse Anesthetist
10/8 2010 9:58
Kategori: Utbildning
Tråd: Mål: Ambulanshelikopter, vilken väg?
Svar: 10
Visningar: 10145

Re: Mål: Ambulanshelikopter, vilken väg?

Hej igen! Ämnet anestesisjuksköterska i ambulans har debatterats till leda i detta forum, använd sökfunktionen. Krav på specialistutbildning i ambulans finns på vissa håll i landet men vad jag vet så finns det ingen styrande specifikation på vilken/vilka som skall gälla. Rätta mig om jag har fel! Fö...
av Nurse Anesthetist
5/8 2010 23:14
Kategori: Utbildning
Tråd: Mål: Ambulanshelikopter, vilken väg?
Svar: 10
Visningar: 10145

Re: Mål: Ambulanshelikopter, vilken väg?

Hej du! Det är inte fel att ha långsiktiga mål. Spinner vidare lite på dina funderingar. Ditt mål ligger troligtvis 10 – 15 år fram i tiden. Det är lång tid och den verksamhet du funderar på att jobba inom förändras säkert en hel del under den tiden. Men om vi utgår ifrån hur det ser ut idag så är m...
av Nurse Anesthetist
18/5 2010 15:19
Kategori: Utbildning
Tråd: Anestesi litteratur.
Svar: 3
Visningar: 2408

Re: Anestesi litteratur.

Textbook of Anaesthesia, Aitkenhead, Alan R. http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=0443063818 Äger den inte själv men brukar ofta kolla i referensexemplaret på biblioteket. Mycket omfattande. I föregående inlägg nämndes SLAM. En artikel som sammanfattar SLAM Emergency Airway Flowchart kan läs...
av Nurse Anesthetist
16/4 2010 8:27
Kategori: Blandat m m
Tråd: Överlämning av patient till ambulanspersonal
Svar: 7
Visningar: 5953

Re: Överlämning av patient till ambulanspersonal

Visst kan det vara bra att dokumentera ett enkelt MIST och AMPLE om tid finns. Gör det i så fall så enkelt och kortfattat som möjligt. En muntlig rapport duger annars bra. Vilken är din "organisation" och vid vilka tillfällen/platser bedriver ni första-hjälpen-insatser? Dessa bokstavsramsor är till ...
av Nurse Anesthetist
21/3 2010 22:48
Kategori: Medicinteknisk utrustning
Tråd: Intraosseös infart i proximala humerus?
Svar: 8
Visningar: 9219

Intraosseös infart i proximala humerus?

I min ambulansorganisation används B.I.G. (Bone Injection Gun) för intraosseös infart. Den sätts enligt våra behandlingsriktlinjer, i tuberositas tibiae, enbart. Vid hjärtstopp funkar detta oftast helt ok. Men tänk följande: Patient i cirkulatorisk chock, klinisk misstanke om bäckenfraktur i kombina...
av Nurse Anesthetist
21/3 2010 21:31
Kategori: Blandat m m
Tråd: 5 avl EKG
Svar: 2
Visningar: 2050

Re: 5 avl EKG

Hej! Jag har lite annan erfarenhet. På de flesta op. avdelningar, där jag jobbat, är femavledn.-EKG med ST-övervakning standard. Undantaget är narkoser på "friska" barn och unga vuxna där man i regel nöjer sig med 3 avledningar. På övervakningsskärmen ligger dock oftast bara en avledning synlig (van...
av Nurse Anesthetist
23/12 2009 13:42
Kategori: Personlig skyddsutrustning
Tråd: Tjänstemannaskydd
Svar: 13
Visningar: 7187

Re: Tjänstemannaskydd

Jag tror det råder lite begreppsförvirring. Är ingen expert på området men jag tror att många tidigare inlägg förväxlar tjänsteutövning med myndightesutövning som är en helt annan sak. Efter vad jag har hört så betraktas man som tjänsteman när man är under tjänsteutövning, dvs. när man är i tjänst. ...
av Nurse Anesthetist
12/10 2009 7:51
Kategori: Läkemedel
Tråd: Kolloider vid brännskada ?
Svar: 7
Visningar: 5330

Re: Kolloider vid brännskada ?

Vill tillägga att det som diskuteras här huvudsakligen är en intrahospital fråga och ett C-problem enligt ABCDE. I det prehospitala prespektivet måste man eventuellt ta hänsyn till A - svullnade luftväg, B och D - lungskada, kolmonoxid- och/eller cyanidförgiftning, E - sedan även förhindra hypotermi...
av Nurse Anesthetist
11/10 2009 23:20
Kategori: Läkemedel
Tråd: Kolloider vid brännskada ?
Svar: 7
Visningar: 5330

Re: Kolloider vid brännskada ?

Hej igen! Vid sepsis och anafylaxi ökar som sagt blodkärlens dilatation och genomsläpplighet. Detta ger ett sänkt blodtryck och minskat venöst återflöde till hjärtat vilket kan leda till chock. Mekanismen är delvis den samma efter en brännskada men skillnaden är att vid brännskadan finns en pågående...
av Nurse Anesthetist
10/10 2009 20:01
Kategori: Läkemedel
Tråd: Kolloider vid brännskada ?
Svar: 7
Visningar: 5330

Re: Kolloider vid brännskada ?

Det primära problemet när det gäller cirkulationen hos en brännskade patient är den massiva vätskeförlusten som sker dels pga av hudskadan och dels pga blodkärlens ökade genomsläpplighet som är ett resultat av en systemisk inflamatorisk reaktion, liknade det som sker vid t ex sepsis. Vätskeförlusten...
av Nurse Anesthetist
27/8 2009 16:55
Kategori: Läkemedel
Tråd: succinylkolin och brännskada
Svar: 8
Visningar: 6193

Re: succinylkolin och brännskada

Citerar Anestesikompendium från mitt sjukhus ang. succinylkolin (Celocurin®): "Större ökningar av serumkalium (5 mmol/L) och arytmier har setts hos patienter med brännskada, myotonier och vissa neurologiska sjukdomar. Eftersom dessa effekter kommer först 3 - 5 dagar efter akut brännskada kan dock Ce...
av Nurse Anesthetist
27/8 2009 14:01
Kategori: Läkemedel
Tråd: succinylkolin och brännskada
Svar: 8
Visningar: 6193

Re: succinylkolin och brännskada

I det akuta skedet vid en färsk brännskada har kaliumfrisättningen vid administrering av syccinylkolin ingen större klinisk betydelse. Det är vid upprepade narkoser i brännskadans senare skede som risken med hyperkalemi föreligger då syccinylkolin ges. RSI genomförs däför initialt som vanligt (med s...