Bättre tillgänglighet och säkrare ambulanssjukvård

Här finns intressanta nyheter som berör den prehospitala akutsjukvården.
Låst
Användarvisningsbild
Newsmaster
Sajt Admin
Inlägg: 629
Blev medlem: 4/2 2005 11:10

Bättre tillgänglighet och säkrare ambulanssjukvård

Inlägg av Newsmaster » 4/6 2009 9:47

<b>Utökade resurser och ett helt nytt arbetssätt ska ge kronobergarna snabbare tillgång till ambulans och en mer patientsäker ambulanssjukvård, skriver Landstinget Kronoberg i ett pressmeddelande.</b>

Landstingsstyrelsens beslut om att satsa på ambulanssjukvården och utveckla ambulansorganisationen ska ge kronobergarna snabbare tillgång till ambulans vid livshotande tillstånd. Samtidigt skapar Landstinget Kronoberg förutsättningar till ett nytt och effektivare sätt att utnyttja befintliga resurser.
- Det här handlar om ett nytt arbetssätt och ett nytt sätt att tänka. Det bygger på den långa erfarenhet och kunskap som finns inom den samlade akut- och ambulanssjukvården i länet, men också på erfarenheter från andra ställen i landet där det finns liknande verksamheter som fungerar mycket väl, säger akutklinikens chef Jörgen Tagesson.

Beslutet innebär både en förstärkning av resurserna och ett ändrat arbetssätt. Genom att inrätta fordon för enklare sjuktransporter avlastas ambulanserna. Detta ska bidra till att nå målet om att 60 procent av alla patienter med livshotande tillstånd ska nås av ambulans inom 10 minuter.
- Ambulanssjukvården har förändrats från att ha varit en transportorganisation till att idag vara en högkompetent del i akutsjukvården. Därför är det viktigt att de används på rätt sätt, när det finns behov av denna resurs, säger länssjukvårdsdirektör Martin Myrskog.

Samtidigt finns ett antal ambulansuppdrag som med fördel kan utföras med en annan transportlösning än ambulans. Det handlar om planerade transporter med mycket begränsat behov av medicinsk övervakning. Det rör både transporter mellan länets sjukhus och hemtransporter av patienter från Blekinge och Skåne.
- Dessa ambulansuppdrag tar lång tid och försämrar den akuta beredskapen i länet. Genom satsningen kan vi på ett bättre sätt utföra våra uppdrag och samtidigt skapa ett effektivare utnyttjande av våra samlade resurser, säger Jörgen Tagesson.

Beslutet innebär att det kommer att finnas fler olika typer av transportlösningar; ambulanser, enklare fordon för sjuktransporter, Linnéan och sjukbilar. För att skapa bästa möjliga resursutnyttjande ska tydliga kriterier tas fram för beställning av fordon. Det möjliggör att kunna ta passningsuppdrag i t ex Lessebo kommun. SOS Alarm fördelar ambulansresurser över den geografiska ytan, utifrån Landstinget Kronobergs riktlinjer, för att få bästa möjliga ambulanstillgänglighet för länet som helhet.
- Vi kommer ta upp överläggningar med berörda kommuner för att samråda om lämpliga passningsställen, säger Jörgen Tagesson.

Låst