Intrahospitala transporter

Här diskuteras allt som rör kvalitetsutveckling, projekt m m.

Moderator: ambus

lillanicke
Inlägg: 13
Blev medlem: 25/4 2004 18:42

Intrahospitala transporter

Inlägg av lillanicke » 6/2 2006 11:45

Jobbar på amb vid ett litet akutsjukhus. Vi kör ofta transporter av varierande prio till andra sjukhus. avstånden varierar från 6mil till 22 mil. vi skall enligt chefen se över våra riktlinjer angående intrahospitala transporter. Meningen är att resorna på något sätt skall graderas från låt säga 1 till 4. Detta skulle då symbolisera olika patient tillstånd eller vilken kompetens som behöver medfölja. Vi kör till stor del många överflyttningar själva vilket underlättar för det lilla sjukhusets resurser. Efter som via har varierande utb grader och erfarenheter skulle detta tydligöra när vi skall ta med extra personal men även vad vi ev behöver bli bättre på. Resultat kanske kan bli mer utb?

Så min fråga är finns det någon som har funderat i dessa banor tidigare.

Eirik

Inlägg av Eirik » 6/2 2006 14:01

Gjelder dette alle typer overføringer, eller er det bare spesielle pasienter? For å jobbe på ambulansen bør man være kvalifisert til å takle alle typer pasienter uten å måtte ha med ekstra følgepersonell - selvfølgelig utenom intensivpasienter o.l. der man har med personell fra avdeling.

lillanicke
Inlägg: 13
Blev medlem: 25/4 2004 18:42

intrahospitala transporter

Inlägg av lillanicke » 6/2 2006 17:12

Eftersom vi är ett litet sjukhus är det av stor vikt att vi kan köra så många trp som möjligt utan extern hjälp. Vi är organiserde under anestesi kliniken och har därför också många ane syrror som roterar mot anestesi. Detta underlättar vid många överflyttningar. Men vi vill nu inventera utbildnings behovet för pat som ej behöver anestesi kompetens men ändå har sviktande funktioner. Vi tror att vi ha olika förutsättningar i arbetsgruppen och vill därför höja lägsta nivån. Vi har ju även ny personal samt sommar personal. Är alla lämplig att köra alla trp eller kan vi vara hjälpta av en nivå indelning. Så avslutningsvis hoppas vi att nivå indelning även kan kartlägga kunskapsluckor som kan åtgärdas genom riktad utbildning.

Eirik

Inlägg av Eirik » 6/2 2006 22:57

Ved planlagte transporter er det vel mulig å gjennomføre en slik nivå-inndeling, men med pasienter som har behov for akutt overføring til høyere omsorgsnivå må man vel bare bruke det personalet man har tilgjengelig, eller er tanken å kalle inn ekstramannskaper? Da kan man like gjerne bruke personell fra feks anestesi/intensiv.

Hvilke funksjoner har dere på det lokale sykehuset, og hvor mange pasienter er det snakk om? Er det aktuelt med følge av lege for enkelte pasienter, eller er tanken at dere skal utdannes til å takle det meste selv?

lillanicke
Inlägg: 13
Blev medlem: 25/4 2004 18:42

Inlägg av lillanicke » 10/2 2006 10:13

Vi genomför dagligen överflyttningar av varierande grad. Som sagt en stor vinst tror vi är att vi skall kunna genomföra fler överflyttningar själva efter kompleterrande utb. Genom att kartlägga ett behov är det ju lättare att söka ekonomiska bidrag för utb. Det vi disskuterar är ju knappast möjligt på alla stationer spec inte större. Utan som jag tidigare sagt ett litet sjuhus färre anställda = mer trimmad organisation för att kunna möta alla behov. Meningen är också att tydligöra för avsändande läkare vilken kompetensnivå som finns på ambulansen och när extern personal behöver medfölja!

Eirik

Inlägg av Eirik » 11/2 2006 16:43

Høres fornuftig ut å få til en kartlegging av hvor mange overføringer det er behov for eksternt personell, hva slags personell som kreves, hvorfor/hva slags kompetanse disse har, hva som skal til for at dere skal kunne utføre dette på egenhånd.

Skriv gjerne litt om hvordan det går videre.

Skriv svar