Sida 3 av 3

Postat: 25/1 2007 9:39
av Intresserad

Postat: 25/1 2007 18:19
av GoldenHour
Mycket bra! Finns inte mer att säga

Postat: 25/1 2007 21:12
av Cortex
Äntligen ett initiativtagande. Hoppas det rullar på i resten av landet nu. :)

Postat: 29/1 2007 11:27
av lukas1
Enligt vägverkets siffror från 2004 var det så här:
0,2 % av bilförarna i Sverige är alkoholpåverkade,
innebär drygt 14500 berusade förare i trafiken varje dag
5,26 miljoner bilresor per år med berusade förare (av 2,6 miljarder resor)
Polisen hittar bara en bråkdel av dessa i sina kontroller
9 % av alla bilförare har kört berusade det senaste året
3 miljarder kr drygt kostar de alkoholrelaterade trafikolyckorna samhället i direkta kostnader varje år

Sannolikt lika dystra siffror fotfarande i en ännu tätare trafik

Alkoholen i trafiken och arbetslivet är ett stort problem! Att fler och fler företag inför alkohol och drogtestning för sin personal är en viktig markering. Att få arbeta på en arbetsplats med denna typ av stöttning är en förmån. Är ett av flera indikationer på en bra arbetsmiljö.

På de slumptester som togs i arbetslivet 2005 var ca 3,5 % positiva på något. De fick då en chans till rehabiliterig på arbetsgivarens bekostnad och sin egen fromma. Sannolikt att på en hel del av dessa personers arbetsplatser fanns det någon eller några som gissade eller såg problemet den enskilde brottades med. Men ändå inte reagerade eler erbjöd sitt stöd. Det är ju allid lättare att prata om någon eller med någon.

En stor eloge till dem i Södermanland och Västerbotten som tagit detta initiativ. Troligen är det ingen som kommer att blåsa positivt, men det är en viktig symbolhandling. Hoppas att fler följer efter dessa föregångare!

Postat: 29/1 2007 18:08
av GoldenHour
Mycket bra skrivet lukas1!

Postat: 4/2 2008 5:39
av lukas1
Sandvik har sedan länge haft slumpvisa drogtester som ett personalstöd. Det har inneburit att ca 600 personer som haft problem med droger eller/och alkohol kunnat ges, och tagit emot, rehabilitering. Ett bättre liv för dem och deras anhöriga samt en säkrare arbetsplats för deras arbetskamrater.

(Informationen hämtad ur EDTS hemsida, och källan är Sandviks företagshälsovård)

Postat: 4/2 2008 15:23
av Tobbe
Ambulansen vid Universitetssjukhuset i Örebro har blåst sedan i höstas. Ett bra initiativ. Man blåser en gång vid arbetspassets början i en anläggning som finns i garaget. Alltså inget alkolås i bilen således.

T

Postat: 4/2 2008 17:46
av Novisen
Vi blåser vid varje arbetspass början sedan nyår. Funkar bra!

Postat: 4/2 2008 18:37
av Isidor
bra initiativ!

Postat: 11/2 2008 11:21
av lukas1
Utöver de alkoholpåverkad trafikanterna finns det siffror som säger att ca 8000 trafikanter är drogpåverkade av annat än alkohol, men likafullt påverkade. Det gör ca 25000 påverkade trafikanter i trafiken varje dag. Dt finns ca 20000 registrerade taxi-bilar i landet. Med en svepande statistik ges reflektionen, att då du du mött tio taxi har du även mött femton påverkade förare.

Re: Utryckningsförare alkotestas

Postat: 23/10 2009 11:38
av FROS
Jag kan inte förstå vad problemet sitter i: Så länge som man är nykter är ju läget lugnt. Vi har haft blåstest i ett antal år redan utan bekymmer. Blåser man rött tar man ett blodprov, åker hem med lön tills man blir friad! Kan kanske bli lite jobbigt i början :oops: , men mig veterlligt har det aldrig hänt.
Nu vet vi ju att vi åker med nykter kollega!! Även allmänheten känner sig säker!

Re: Utryckningsförare alkotestas

Postat: 25/10 2009 10:53
av Isidor
Den som gnäller över ett sånt här test har ju något att dölja tror jag...

Re: Utryckningsförare alkotestas

Postat: 4/11 2013 12:48
av lukas1
Det tas i Sverige dygt 41000 drog och alkotester på vår arbetsmarkand på slumpmässigt framtagna tjänstemän inom de flesta brancher. Av dessa är normalt ca 2,5 % positiva på något olämpligt. Dessa persoenr har då enligt de avtal mellan abetsgivare och personalorganiastionerna som reglerar detta rätt till rehabilitering på arbetsgivarens bekostnad. Utöver dessa slumptester tas ett ytterligare ett antal riktade misstanketester och incidenttester. Det senare innebär att vid olyckor, tillbud eller incidenter kan företag begära tester av berörd arbetsgrupp eller motsavarande. Erfarenheter tyder på att vid ca 75 % av arbetsplatsolyckor är någon form av påverkan förekommande direkt eller indirekt.

De tester som dominerar är alkohol, cannabis, amfetamin, kokain och opiater. En ökande andel provtagning av benzo har begärts av flera företag. Inom vissa områden även av katolin. De positiva provsvaren är jämnt fördelade mellan alkohol och andra droger.

NyhetsbrevKontaktEvenemang
Föreläsningar
Seminarier & Symposier

Internetköp av läkemedel – ett hot mot folkhälsan?
Droger och drogtester i arbetslivet
Utbildningar
Övriga evenemang
Droger och drogtester i arbetslivet

Tisdag 26 november sätter U-FOLD fokus på Droger och drogtester i arbetslivet. Hur vanligt förekommande är droger på våra arbetsplatser och hur kan vi hantera de utmaningar de medför? Varmt välkommen till Universitethuset och sal IV.


Tid: Tisdag 26 november, kl. 09.30–13.15
Plats: Uppsala universitetshus, sal IV (karta)
Mer information: Johanna Elnersson, U-FOLD, 070–167 92 65

Läs Brännpunkt: Droger och alkohol i arbetslivet – ett samhällsproblem

Droger och drogtester i arbetslivet
Alkohol och droganvändning är ett arbetsmiljöproblem i arbetslivet. Detta såväl för arbetsgivaren som för den enskilde samt för samhället i stort. Många åtgärder vidtas för att motverka de problem som en användning av olika berusningsmedel och egenordinerade läkemedel medför.

Arbetsgivare och fackliga organisationer har ett gemensamt intresse i sitt drogförebyggande arbete. I detta arbete är bland annat drogtester på arbetsplatsen ett inslag. Antal tester ökar varje år, som ett av flera stödinslag. De ingår då i en rad av åtgärder; såsom utbildning, en individuell rehabiliteringsplan samt behandling.


Program (reservation för ändringar)

09.00-09.30 Kaffe, registrering

09.30-09.40 Välkommen
Fred Nyberg, professor, Uppsala universitet, koordinator U-FOLD

09.40-10.10 Hur vanligt + vilka droger?
CAN

10.10-10.40 Vad är och hur fungerar en droganalys?
Olof Beck

10.40-11.15 Hur arbetar man med dessa frågor?
Ett företag samt Uppsala universitet

11.15-11.45 Lättare lunch

11.45-12.30 Prevention, behandling samt rehabilitering
Ulric Hermansson

12.30-13.00 Etiska synpunkter och vad säger lagen?
Uppsala universitet

13.00-13.30 Panel

Re: Utryckningsförare alkotestas

Postat: 10/4 2014 9:55
av rongru
Nu förstår jag inte den inställning som tycks finnas, vägra blåsa...
Ambulanspersonal är inte mer annorlunda än någon annan yrkesgrupp beträffande personer med alkoholproblem, kan man hitta en person som är onykter på jobbet är det jättebra att inte den personen jobbar den dagen.
Se det som en kvalitetssäkring av yrket, att vi jobbar för att vi inte har rattonyktra personer i utryckningtjänst.

Re: Utryckningsförare alkotestas

Postat: 12/4 2014 10:52
av xenon
Vad får dig att tro att ''den inställningen'' finns? Har jobbat i tre olika län de senaste 6-7åren, samtliga med alkotest på morgonen och aldrig hört ngn klagat.