Sida 1 av 4

Mer effektiv HLR

Postat: 14/4 2009 20:55
av Niklas Karlsson
Om vi disskuterar fritt. Vad tror ni att vi med enkla hjälpmedel (eller avsaknad av dem) kan göra för att öka överlevnaden vid hjärtstopp?

Mitt är; Ta bort lm, Ta bort 30/2 och kör kompressioner hela tiden med antingen intubering eller endast fria luftvägar och mask. Bort med larynxmasken. Finns det folk så kan man sätta nål som förberedelse inför invasal behandlng på sjukhuset. Endast transport om EKG aktivitet inom 30 minuter. Mer SALSA där ännu fler ska vara med. Polisen ska tvingas vara med och inget trams att de inte hinner. Väktare i storstäderna ska vara med.

Har jag retat upp någon nu?

Postat: 14/4 2009 21:28
av slUSK
SMS-meddelande till HLR-instruktörer a ´la projekt RUMBA ger fler händer...

Postat: 14/4 2009 21:34
av Niklas Karlsson
Det låter bra men fungerar det i verkligheten? Får vi fler händer av detta? Har studien utvärderats?

Postat: 15/4 2009 7:00
av Killeisthlm
En studie har visat att ett speciellt musikstycke har ökat effektiviteten vid HLR.
Kanske skall man lyssna på det.

Postat: 15/4 2009 7:30
av Niklas Karlsson
Det är väl mer att man sjunger den för sig själv för att hålla tempot? "Staying alive"

Postat: 15/4 2009 8:03
av peder
Hur kan "endast transport om EKG aktivitet inom 30 minuter" öka överlevnaden?

Postat: 15/4 2009 8:03
av slUSK
Det låter bra men fungerar det i verkligheten? Får vi fler händer av detta? Har studien utvärderats?
Vet ej hur det går med studien öht. Det kan ju vara möjligt att frigöra några händer som annars skulle låsas upp med kompressioner. Dessa händer kan i stället sätta nål, ge LM, deffa, tuba mm mm.

Att jag nämner studien är bara för att förklara min tanke, inte att hänvisa till befintlig studie då jag tror studien fortfarande pågår...

Postat: 15/4 2009 8:44
av Niklas Karlsson
peder: Då man kunnat se en kraftigt försämrad HLR under transport. Det är förmodligen därför ivpa har bättre statistik än vi. Kardiologföreningen rekomenderar ordentlig HLR under 30 minuter. Har man då ingen rytm så går det avsluta med gott samvete.

Postat: 15/4 2009 8:45
av Niklas Karlsson
slUSK, det var inte min tanke att verka nedslående. Det är säkert ett bra projekt. Min tanke var om man har utvärderat studien och att man kunnat se att folk verkligen sluter upp?

Postat: 15/4 2009 9:17
av slUSK
@Niklas:
Jag förstog det men ville vara lite tydligare...

Postat: 15/4 2009 10:24
av peder
Jag har inte sett någon statistik, men är det så som du säger så tror jag att det snarare beror på att IVPA-personal kommer snabbare till patienten och kan påbörja HLR.
De blir ju oftast larmade samtidigt som ambulansen, men oftast är de på plats innan vi anländer. Tiden är det som är avgörande.

Jag föreställer mig att statistiken på sjukhuset är bättre än ambulansen. Anledningen är tiden.

Mer effektiv HLR

Postat: 15/4 2009 20:02
av 112paramedic
Det finns bara ett sätt att öka överlevnaden vid hjärtstopp. Tidigt med att bystander påbörjar HLR, tidigt larm (effektiv SOS organisation som larmar ut tidigt/samtidigt med intervju). Närmsta enhet (prestigelöst, brand/ambulans) till plats direkt! I dag är det ekonomi som talar (tyvärr)! NR1: stationeringen av ambulanser. Minimera insatstider, inte att centralisera ambulansstationer för ekonomi skull. utnyttja våra duktiga brandmän att åka mer direkt på hjärtstopp tillsammans med ambulans. fortfarande finns brandstationerna utplacerade strategiskt för en snabb insats tid vid brand. Ambulanssjukvården har mycket att lära här. Det finns data program som kan effektivisera var, vid vilken tidpunkt som det händer mer eller mindre i vissa områden. Vi måste bli duktigare och ta till oss erfarenhet och kunskap från andra. Ex, England som placerar ambulanser vid olika tidpunkter där det händer mer. Samtidigt i en storstad i Sverige måste det finnas tillgång till AHLR, DHLR inom 4-6 minuter. USA är outstanding med response tider, Danmark likaså. Statistiken varierar dock på överlevnad men fortfarande är det Seattle och toronto som ståtar med den bästa överlevnaden av hjärtstopp. Det är många faktorer som spelar in för att det skall gå så bra som möjligt.

SOS. Det kan inte vara möjligt 2009 att det skall ta 3-4 minuter att dra närmsta enhet till ett hjärtstopp.

DRA alltid närmsta enhet (brand/ambulans) vid hjärtstopp.

Placera ut ambulanserna strategiskt och inte ekonomiskt.

Börja någon gång i Sverige och ställ krav på att en ambulans är en AKUTAMBULANS. Transportambulans får finnas i en transportorganisation. ¨Vi är tillbaka till ruta ett hela tiden. brandkårsbaserad ambulans (7 veckors) åkte bara på prio ett då brandkårsbaserad ambulans med 20 veckors utbildad personal var upptagna med transporter. Inget ont om brandpersonalen!

Övrigt: vi är effektivast på plats vid hjärtstopp! Inte att lasta o dra så fort som möjligt. Det är inte vår ångest som får styra. Vi skall vara och är optimala/proffessionella, tror/hoppas jag?. Det måste vara situationsanpassat. Finns det ej defibrillerbar rytm under 15-20 minuter (då inga kontraindikationer föreligger, hypotermi, hypoxi, emboli, e.t.c.) finns det ingen anledning att lasta o dra. Tänka flera steg framåt och ha plan a.b.c. det finns inget annat i mitt sätt att se på det.

Postat: 16/4 2009 10:07
av Putte
Äntligen en intressant tråd! Tack Niklas!

- Fler hjärtstartare på allmänna platser (PAD).
- Obligatorisk HLR utbildning i grund/gymnasie skola, varje år! (tror ej att det är ett krav nu).
- OPAL (optimal ambulans logistik) - ambulanserna ska finnas där behovet finns förtillfället. Passningsuppdrag för att upprätthålla akutberedskap exempelvis när ytterstaions ambulansen är upptagen.
- Mer komplex och realistisk HLR träning för ambulanspersonal. Min erfarenhet är att HLR träning tenderar att bli slö och slentrianmässig i ett sterilt metodrum. Fokusera på HLR träning i realistisk scenarion i realistisk miljö. Team träning för ambulansbesättningen! Ambulanssjukvårdare/SSK ska fungera som ett team där ingen är en svag länk.
- Arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet; HLR av BRA kvalite och tidig defibrillering är viktigast! PVK, BIG, intubation, LM, adrenalin osv. först när det finns personal!

Postat: 16/4 2009 12:10
av prehospital
Självklart ska vi utföra bästa möjliga HLR - där det finns en chans att rädda en människa till livet. Bystander HLR, tidigt larm, snabb utlarmning av närmaste enhet (ambulans, räddningstjänst, polis, taxi osv).

Men vi ska också göra det etiskt rätta. Vi ska inte hålla på med oetisk utsiktlös HLR. Se Årsrapport för hjärtstopp utanför sjukhus 2007, sidan 25: http://www.hlr.nu/nationella_reg/nat_re ... rt2007.pdf

"Man kan utifrån ovanstående data spekulera i huruvida det är meningsfullt att påbörja HLR på patienter som uppfyller ovanstående kriterier och där ambulansens responstid överstiger tolv minuter."

Varför tvingas vi påbörja HLR där framkörningstiden varit längre än 12 minuter och HLR ej har påbörjats? Varför tvingas vi hålla på med HLR i 30 minuter innan vi får avsluta? Detta oavsett om HLR har påbörjats av bystander eller brandmän.

Är det någon som har fått igång ett hjärtstopp som varat över tolv minuter innan HLR? Jag har det inte.

Ansvaret vilar tungt på landets ambulansläkare att utforma etiskt korrekta behandlingsriktlinjer.

Postat: 22/4 2009 18:39
av Niklas Karlsson
I stockholm har amb läkarna försämrat dessa möjligheter. Eller egentligen inte, man har samma riktlinjer med tagit bort sitt eget ansvar om något skulle gå fel!

Jag tycker också att mycket är organisatoriska fel från SOS, man tömmmer hela områden på ambulanser för att "göra sitt jobb". Sedan dör någon för att vi kör 20 åringar med ont i handleden. Här måste man göra mycket! Amb läkarna och landstinget har ett ansvar att se till så det får ett slut. Enligt index kan du få en ambulans pga enbart "smärta". Man har inte ens frågat om pat. har egen bil.

Fler hjärtstartare. Fler/utökade SALSA projekt