Sida 1 av 1

Tjänstemannaskydd

Postat: 13/12 2009 17:15
av David L
Föreligger tjänstemannaskydd i rättens mening för ambulanspersonal? Dvs att en som gör sig skyldig till brott mot amb.sjv/ssk kan dömas för hot mot tjänsteman, våld mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman osv.?

/David, ambsjv

Re: Tjänstemannaskydd

Postat: 14/12 2009 23:20
av Glock 18C
När jag blev skjuten i ögat av en idiot med en grön laserpekare så fick jag reda på av polisen att jag inte betraktades som tjänsteman, då jag är anställd av ett privat företag. Hade jag varit anställd av landstinget hade det varit en helt annan femma.

Re: Tjänstemannaskydd

Postat: 17/12 2009 16:54
av Wernvik
Vi som jobbar i landstinget på ambulansen är att räkna som tjänstemän och ånjuter det skyddet. Jag tycker det låte märkligt om det inte skulle gälla de ambulansare som jobbar i privat regi men med avtal mot landstinget.

Re: Tjänstemannaskydd

Postat: 17/12 2009 22:37
av Novisen
Ta ett snack med den polisen igen. Han har fel!

Re: Tjänstemannaskydd

Postat: 17/12 2009 22:47
av 1264
Håller med novisen.

Dul åker ju inte hem till pt för skojs skull du utför ju en tjänst åt landstinget som dom valt att uppdra ditt företag genom lagen om offentlig upphandling och annat tjafs.

Väktare ånjuter tjänstemannastatus när dom arbetar, oavsett om dom jobbar på Partena, G4S, eller Securitas så länge företaget är auktoriserat att utföra tjänsten, vore väldigt märkligt om du som anställd på säg Falck inte skulle ånjuta samma privilegium.

/1264

Re: Tjänstemannaskydd

Postat: 19/12 2009 0:15
av larsev
Glock 18C skrev:När jag blev skjuten i ögat av en idiot med en grön laserpekare så fick jag reda på av polisen att jag inte betraktades som tjänsteman, då jag är anställd av ett privat företag. Hade jag varit anställd av landstinget hade det varit en helt annan femma.
I så fall skulle alla väktare och ordningsvakter inte betraktas som tjänstemän eftersom de är anställda av privata företag. :twisted:
Så är dock inte fallet, de betraktas som tjänstemän av polisen.
Den polis som du var i kontakt med har FEL.

Re: Tjänstemannaskydd

Postat: 21/12 2009 13:06
av roadrunner
Enligt Brottsbalken 17 kap 1§:
Den som med våld eller hot om våld förgriper sig å någon i hans myndighetsutövning eller för att tvinga honom till eller hindra honom från åtgärd däri eller hämnas för sådan åtgärd, dömes för våld eller hot mot tjänsteman till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Det samma skall gälla, om någon sålunda förgriper sig mot den som tidigare har utövat myndighet för vad denne däri gjort eller underlåtit.

Skyddsintresset i detta kapitel är personer som fullgör myndighetsutövning. Högsta Domstolen har beskrivit dem som befattningshavare som utövar ett för det allmänna viktiga funktioner.

Min tolkning: "Tjänstemannaskyddet bör omfatta alla som arbetar inom ambulanssjukvården, oavsett arbetsgivare (landsting, region eller privat entreprenör) eftersom man utför för det allmänna viktiga funktioner

Re: Tjänstemannaskydd

Postat: 22/12 2009 17:55
av dafraz
Mig veterligen som har arbetat både som väktare och ordningsvakt samt vid statlig myndighet med just myndighetsutövning kräver tjänstemanna skyddet antingen myndighetsutövning, dvs att man tar beslut eller utför något enligt lag (här under faller poliser, myndighetstjänstemän, ordningsvakter mfl). Eller att det i annan författning finns fastlagt att tjänstemanna skydd finns tex som för väktare och SL personal. Av vad jag vet och vad lagstiftningen menar tror jag inte att ambulanspersonal, privat eller offentlig, är skyddad enligt denna lag. Man utför inte myndighetsarbete som sjukvårdspersonal utom då läkare skriver vissa juridiska intyg (rättsintyg tex).

Jag vet att detta har debatterats i många forum och även i riksdagen för några år sedan. Jag vet inte vad som kom ut av detta och om det numer finns rättsfall som talar emot vad jag ovan skrivit
/Frans (som nu studerar till sjuksköterska med siktet mot ambulansen:-)

Re: Tjänstemannaskydd

Postat: 23/12 2009 10:36
av roadrunner
Det finns ett exempel där en taxichaufför ansågs vara myndighetsutövare (han körde yrkesmässig trafik, i uniform och med taxi-märkt bil). Han blev misshandlad av en berusad kund i samband med betalningen. Tingsrätten dömde kunden till fängelse, hovrätten friade men HD fastställde tingsrättens dom. Frågan är om ambulanssjukvård anses vara en viktig tjänst för det allmänna eller ej. Jag är inte jurist, utan ssk (även med förflutet som väktare) så jag har inget bra svar. Men kanske någon jurist läser detta :)

Re: Tjänstemannaskydd

Postat: 23/12 2009 13:42
av Nurse Anesthetist
Jag tror det råder lite begreppsförvirring. Är ingen expert på området men jag tror att många tidigare inlägg förväxlar tjänsteutövning med myndightesutövning som är en helt annan sak.

Efter vad jag har hört så betraktas man som tjänsteman när man är under tjänsteutövning, dvs. när man är i tjänst. Detta är oavsett vad man jobbar med eller vilken arbetsgivare man har, privat eller offentlig.

Som en parentes kan även begreppet yrkesutövning nämnas vilket betyder att man utför sitt arbete. Inom ambulanssjukvård innebär detta att man antingen är på väg till en patient eller utför vård i eller utanför ambulansen. Inom ambulanssjukvård är det endast vid yrkesutövning som man får bryta mot trafikregler. Räddningstjänst och polis får däremot bryta mot trafikregler även under tjänsteutövning enligt trafikförordningen.

Re: Tjänstemannaskydd

Postat: 23/12 2009 14:37
av dafraz
Försökte dyka lite djupare i ämnet och fann då detta:

Roadrunner: Du har rätt, men det finns i separat lagstiftning (ordningslagen 4 kap. Ordning och säkerhet i viss kollektiv persontrafik resp NJA 2001 s859) huruvida Taxichafförer (i uniform) har tjänstemannaskyddet. Det finns ingen separat lag för ambulansfolk utan det är om man kan anse att ambulanspersonal utför någon form av myndighetsutövning som är avgörande. För jag tror inte att köra ambulans är att anse som yrkestrafik enligt Yrkestrafiklag (1998:490).

Nurse Anesthetist:visst är det så att tjänsteutövning är vad man gör i sin tjänst oaktat vad. Myndighetsutövning är enligt förarbetena: “beslut eller åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter" och där förvaltningslagen är tillämplig.

Enligt "Författningshandboken För personal inom hälso- och sjukvård" av Gunnel Raadu finns ett kapitel om just myndighetsutövning och som jag förstod det så KAN Hälso- och sjukvårdspersonal vara i myndighetsutövning fast då i form av, som tidigare nämnts, Läkare som skriver rättsintyg och dyl. Men inte generellt.

Vill absolut inte uppfattas som "en veta bättre" utan jag tycker att detta är intressant och hoppas någon har något bra svar på det hela!

Re: Tjänstemannaskydd

Postat: 23/12 2009 20:26
av roadrunner
Efter vad jag har hört så betraktas man som tjänsteman när man är under tjänsteutövning, dvs. när man är i tjänst. Detta är oavsett vad man jobbar med eller vilken arbetsgivare man har, privat eller offentlig.

Som en parentes kan även begreppet yrkesutövning nämnas vilket betyder att man utför sitt arbete.
Intressant - har du någon källa? Jag har (i likhet med Nurse Anesthesist och dafraz) försökt att gräva
fram vad som gäller för ambulanssjukvården. Utan att hitta något bra svar. Kanske Landstings/Regionens jurister vet bättre?
God Jul!

Re: Tjänstemannaskydd

Postat: 23/12 2009 20:36
av larsev
Ambulanspersonal under tjänstgöring kan anses utföra räddningstjänst (livräddning t.ex).
Ni borde då ha tjänstemannaskyddet.
Det borde inte var någon skillnad jämfört med de fall där ni lyder under räddningsledare.

Re: Tjänstemannaskydd

Postat: 10/5 2010 11:36
av Isidor
Har varit på rättegångar med kollegor som blivit hotade och eller misshandlade i tjänsten vi ett flertal gånger och det har varit blandad kompott vad gäller brottsrubriceringen. En del har varit våld mot tjänsteman och en del "bara" misshandel.
Med detta vill jag nog påstå att tjänstemannaskyddet gäller för oss oxå!