Läkare

Här diskuteras allt som rör prioritering och beslutsstöd.
peder
Inlägg: 357
Blev medlem: 31/7 2004 22:28

Läkare

Inlägg av peder » 21/9 2007 23:27

Vi sköterskor i skåne ifrågasätter vissa beslut som den "medicinska enheten" har beslutat om. Jag personligen har inget emot PHAT, eller läkarbil som sådan, men i den form som den nu används är det endast slöseri med resurser. Jag tror på läkarbil men i en annan form. Poul Kongstad säger att vi sköterskor har ett revir-tänkande, det är därför det går så trögt att integrera läkare i den prehospitala vården. Vilket revir pissar han själv i? är det möjligen han själv som har revirkänsla och har svår att hitta en plats?

Vi som jobbar inom prehospital akutvård och är sköterskor vill gärna veta varför vi har mindre ansvar och ses som mindre kompetenta, än de som jobbar utanför skåne med lägre formell kompeten. Vi vill (i alla fall många md mig) ha en RESURS (PHAT?), men inte nån som tar över. Ge sjuksköterskorna i ambulanserna eget ansvar som innebär att sjuksköterskorna kontaktar PHAT vid BEHOV och när man är osäker på hur/när/var patienten ska. Men sluta ge absoluta Direktiv!

Jag har försökt samla alla direktiv med PHAT... man måste läsa hela direktiven för att förstå sammanhanget.


KETALAR (KETAMIN)
Administreras intravenöst eller intramuskulärt.
För analgesi krävs kunskap om preparatet.
För anestesi krävs formell kompetens.
analgesi: Styrka 10 mg/ml. Maximal dos 0,5 mg/kg intravenöst.
anestesi: Styrka 10 mg/ml intravenöst alternativt 50 mg/ml intramuskulärt. Före anestesidos krävs kontakt med PHAT

DORMICUM (MIDAZOLAM)
Administreras intravenöst. Styrka 1 mg/ml. Dos: 1–2,5 ml intravenöst. Rådgör med PHAT om indikation och dosering.

MORFIN Barn
Analgetisk dos. 10 mg/ml (alternativt spädd till 1 mg/ml), 0,1 mg/kg intravenöst. Rådgör med PHAT för individuell dos i mg och ml.

KETALAR Barn
Analgetisk dos. 10 mg/ml, 0,1–0,2 mg/kg intravenöst.
Rådgör med PHAT för individuell dos i mg och ml.

Patient som inte vill följa med och som inte är i behov av sjukvård
PHAT skall alltid informeras innan patienten lämnas och PHAT tillser att informationen
om patienten når rätt vårdinstans/läkare.

Patient vägrar medfölja till sjukhus trots att sjukhusvård
bedöms vara nödvändig
Rådgör omedelbart med PHAT om patienten inte vill följa med trots över-talningsförsök.
Vid behov av ställningstagande till vårdintyg kontaktas PHAT.

Patient som ej bedöms vara i behov av ambulanstransport
Ambulansteamet skall kontakta PHAT och redogöra för den aktuella situationen och patientens status enligt A–E. Använd Region Skånes triagehandbok.
PHAT beslutar därefter om patienten skall medfölja i ambulansen, färdas med annat transportmedel eller lämnas i hemmet/aktuellt boende.

Dödsfall utanför sjukhus
Försök att erhålla en snabb och kortfattad information. Hur länge har patienten varit livlös? Rör det sig om ett förväntat eller oväntat dödsfall? Vilken sjuk-historia finns? Hur var tillståndet före livlöshet? Aktuell medicinering?
Har HLR utförts och i så fall hur länge? Kontakta PHAT.'

MEDICINSKA ÅTGÄRDER VIDTAGES INTE OM PATIENTEN ÄR UPPENBART DÖD
Vid minsta tveksamhet på grund av svår allvarlig sjukdom eller mycket hög ålder tas omedelbart kontakt med PHAT för diskussion om avbrytande av HLR.

Uppgiftsskyldighet finns till polisen, på deras begäran om;
det gäller brott som har ett minimistraff om två års fängelse (t ex mord, dråp, grov våldtäkt, grovt narkotikabrott)
det gäller brott mot barn av karaktären misshandel, sexuella övergrepp, bortrövande (oavsett straffskalan). Som barn räknas person under 18 år.
12 Allmän information
2007.03.01 BEHANDLINGSRIKTLINJER KAMBER-SKÅNE
Det finns också en skyldighet att på eget initiativ anmäla till socialtjänsten om man tror att de behöver ingripa för att skydda ett barn. Vid behov, tag kontakt med PHAT för stöd.

Nödåtgärd
Nödåtgärd är en åtgärd som ligger utanför den enskildes delegeringar eller befogenheter och som utförs på grund av omedelbar livsfara för patienten. Behovet av åtgärden måste också vara urakut, dvs. möjlighet till telefonkonsul­tation föreligger inte.
PHAT kontaktas alltid i samband med nödåtgärder.

Andning
Vid misstanke om främmande kropp i luftvägen tag alltid kontakt med PHAT.

Epiglottit
Vid misstanke rådgör med PHAT.

VID ANDNINGSSTOPP
Kontakta PHAT för medverkan.

Anafylaxi
Allergisk reaktion med påverkade vitalfunktioner eller manifest chock. Ta alltid kontakt med PHAT

Pneumothorax
Vid misstanke om övertryckspneumothorax, som är ett akut livshotande tillstånd, rådgör med PHAT för vidare handläggning, exempelvis exsufflation.

Hjärtstopp
Alternativt kan PHAT-läkare, som har vana av preparatet och som finns på plats hos patienten, ordinera Cordarone.
barn: Kontakta EKG-tolkande sjukhusläkare eller PHAT-läkare på plats för eventuellt behandling med Cordarone.

PCI
samband med ordination begär aktuell ambulans utlarmning av PHAT som medför Reopro.
6 PHAT möter på väg till angiolab.
7 PHAT kontrollerar kontraindikationer och ansvarar för Reopro-administration.

Chock
Tag alltid kontakt med PHAT vid chocktillstånd.

Intox
Hos missbrukare kan högre doser behövas, upp mot totalt 2,0 mg. Om doser över 0,4 mg intravenöst krävs eller om patienten inte medföljer till sjukhus, kontakta PHAT.

Vid blandintoxikationer är bensodiazepiner vanligt förekommande. För dessa finns antidoten Lanexat, 0,1 mg/ml. Kontakta PHAT för eventuell prehospital behandling.

Kramper
20 mg diazepam kan ges före kontakt med PHAT.

Vid allmänpåverkat barn kontakta alltid PHAT.
Huvudregeln är att patienten medföljer till vårdinrättning. Om så ej är fallet ska PHAT alltid informeras innan patienten lämnas, och PHAT tillser att infor­mation om patienten når rätt vårdinstans/läkare

Skallskada
KONTAKTA ALLTID PHAT VID:
Skallskador och medvetandegrad RLS > 3, GCS < 13.


Brännskada
Kontakta PHAT för hjälp med eventuell Cyanokit/Natriumtiosulfat-behandling.

Kontakta PHAT för triage till brännskadeklinik respektive tryckkammarenhet. Kontakt ska alltid tas i förväg med respektive klinik i samband med sådan åtgärd.

Rök
Vid höga CO-Hb värden kan även hyperbar behandling krävas. Tag kontakt med PHAT för eventuellt triage till närmaste tryckkammarenhet

Natriumtiosulfat
Kontakta PHAT för ordination.
indikation: Patient med viss allmänpåverkan

I väntan på Cyanokit kan ordination på natriumtiosulfat ges av PHAT.

Frakturer barn
Frakturpanoramat är annorlunda hos barn. Reponera inte frakturer men immobilisera en led under och en led över skadan. Om påverkat distal-status kontakta PHAT.

Alltid högsta prioritet samt kontakt med PHAT vid följande tillstånd: (trauma barn)
1 Andningssvårigheter.
2 Trubbigt våld mot thorax eller buk.
3 Misstänkt revbensfraktur.
4 Chocktecken.
5 Posttraumatisk medvetslöshet.
6 Misstänkt bäckenfraktur och/eller femurfraktur.
7 Påverkat distalstatus.

PREMATURA VÄRKAR
Kontakta förlossningsavdelning/PHAT.

PREMATURA VÄRKAR
Kontakta förlossningsavdelning/PHAT.

Akut buk
Tag alltid kontakt med PHAT före smärtlindring

Gallsten;
tag kontakt med PHAT

Njursten;
tag kontakt med PHAT

Aortaruptur;
Tag tidigt kontakt med PHAT för diskussion om triage till kärlkirurgisk kompetens/radiologisk intervention.

Tarmischemi
Kontakta PHAT för smärtlindring.
Senast redigerad av 3 peder, redigerad totalt 23 gång.
Den friske har många önskningar, den sjuke bara en.

ditte
Inlägg: 98
Blev medlem: 28/5 2004 1:07

Inlägg av ditte » 22/9 2007 1:17

fel
Senast redigerad av 2 ditte, redigerad totalt 22 gång.

ditte
Inlägg: 98
Blev medlem: 28/5 2004 1:07

Inlägg av ditte » 22/9 2007 1:18

Jag har i en tidigare tråd menat att prehospital kompetens i form av anestesiolog som tjänstgör i akutbil istället för NSK vore önskvärt som kompetensförstärkning i de allra svåraste fallen. Min egna högst personliga åsikt är att anestesikompetens vore önskvärt i varje ambulans och att ha anestesiolog som resurs. Detta är mitt egna högst personliga tyckande utan att ringakta någon annans kompetens. Alla skall beredas möjlighet och ha befogenhet att arbeta utifrån sin egen kompetensnivå, dvs är du erfaren NSK med kompetens up to date skall du/får du handlägga anestesi/analgesi på eget bevåg i de situationer som kräver det. Det du beskriver ovan är att kraftigt nedvärdera kompetensen hos alla de sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare som jobbar i skåne. Ursäkta men va f-n håller dom på med hos er...
En fråga, jag har hört att de läkare som tjänsgör inom PHAT inte behöver vara specialistkompetenta utan det räcker med ST kompetens i varierande specialiteter, stämmer det ?

Användarvisningsbild
zAjben
Inlägg: 440
Blev medlem: 19/8 2004 22:33
Ort: Linköping/Stockholm

Inlägg av zAjben » 22/9 2007 8:26

ditte skrev:En fråga, jag har hört att de läkare som tjänsgör inom PHAT inte behöver vara specialistkompetenta utan det räcker med ST kompetens i varierande specialiteter, stämmer det ?
Stämmer mycket bra, tyvärr. Vilket är helt sjukt.

Håller med om att kraven på att kontakta PHAT är lite väl tilltagna, vilket är tyvärr att nedvärdera SSK kompetens. Tyvärr är jag lika säker på att det finns ett utbrett revirtänkande också, och att det därför är svårt att införa nya saker inom ambulanssjukvården.

Håller med ditte också om att det borde vara en läkare som är specialist inom anestesi och intensivvård som skall finnas som resurs, ingenting annat.

van the man
Inlägg: 309
Blev medlem: 7/9 2007 10:41

Inlägg av van the man » 22/9 2007 8:55

Har mångårig erfarenhet från akut och anestesisjukvård och undrar vad en läkare rent praktiskt kan tillföra den prehospitala verksamheten, förutom då det gäller större olyckor då det givetvis kan vara på sin plats med en ledningsläkare. Är inte grunduppdraget för ambulans att transportera in patienten till mer adekvat vård inne på sjukhus.

prehospital
Inlägg: 619
Blev medlem: 12/3 2004 5:45

Inlägg av prehospital » 22/9 2007 13:03

KAMBER-Skåne fortsätter att försämra ambulanssjukvården. Nu har Ketalar 50 mg/ml tagits ur alla ambulanser, trots att läkemedlet finns med i gällande behandlingsriktlinjer och att kompetensen finns i ambulanserna. Skall i fortsättningen endast finnas i PHAT. Att PHAT kämpar för sin överlevnad står klart.

Det står också fullständigt klart att chefläkaren gör det samma. När kritiken var som störst var han frånvarande under hela mediabevakningen och lät andra besvara kritiken (ambulanspersonalen i Skåne kommer f ö ALDRIG att glömma den kvinnliga ambulanläkarens nedsättande uttalande i media om specialistsjuksköterskornas värde!). Fegt. Alla som är någotsånär insatta i skånsk ambulanssjukvård vet att chefläkaren styr KAMBER-Skåne diktatoriskt - och med endast JA-sägare bredvid sig. Hans chef (eller som ska föreställa det), förvaltningschefen är en av dem, och är en avdankad militär - och alla vet vad dessa kan om ambulanssjukvård... F ö kan nämnas att minst 5 ambulansläkare har slutat under de senaste två åren. Varför undrar inte regionledningen vad det beror på?

Lipton

Inlägg av Lipton » 22/9 2007 15:30

Jösses!
Jag hade väl en aning om att Skåne ödslar resurser där de inte behövs. Men jag hade ingen aning om att det var så inihelvete illa. Får ni göra någonting på eget bevåg där nere längre? Och ärligt talat, hur * kan läkarna över huvud taget hinna träffa någon patient på fältet. De torde ju sitta i telefon hela dagarna?

Jag tycker verkligen synd om er! Stora delar av övriga Sverige är ju överens om att läkare skulle vara bra i vissa fall, men jag tror inte någon tycker att Skåne på något sätt skulle vara bättre än oss något mer norröver (AMBASS kanske men jag tror knappast ens han kan försvara detta). Dessutom så tror jag inte att revirtänkandet varit ett problem om besättningarna själva fått ropa på PHAT när de behöver hjälp istället för att var tvugna att göra det så fort de råkar ha en sjuk patient i bilen. Tror heller inte det hjälpt att PHAT själva fått bestämma när de vill åka med och inte. Läkare är också människor, aldrig hänt att de valt det roligare av två larm trots att behovet varit mindre?

Det värsta med hela PHAT-historien tror jag blir den dagen som förnuftet når de ansvariga och läkarna eventuellt plockas bort, klarar den övriga personalen då att stå på egna ben trots att KAMBER ägnat några år åt att tvinga dem sitta i rullstol?

prehospital
Inlägg: 619
Blev medlem: 12/3 2004 5:45

Inlägg av prehospital » 22/9 2007 16:16

Den senaste versionen av KAMBER-Skånes behandlingsriktlinjer kom våren 2007. KAMBER-Skåne har inte anammat SLAS koncept på behandlingsriktlinjer.

I stort sett varje avsnitt i behandlingsriktlinjerna skall specialistsjuksköterskan kontakta PHAT (totalt 66 träffar på PHAT) för konsultation eller ordination på ett antal läkemedel. Som en jämförelse skulle specialistsjuksköterskan i 2004 års version kontakta läkare vid ett 20-tal tillfällen.

Nu krävs ordination av PHAT i varje enskilt fall för läkemedel som tidigare fanns på generella direktiv, t.ex. Morfin och Ketalar till barn och för att få ge Ketalar på andra indikationer än isolerade extremitetsfrakturer måste först PHAT kontaktas.

Någon som anser att dessa begränsningar gynnar patienten?

AuF

Inlägg av AuF » 22/9 2007 17:28

Detta låter ju helt åt h.vete! Varför ha som krav på spec.ssk om man ändå inte bryr sig om att ta till vara på kompetensen. Med de riktlinjerna kan man ju lika gärna slänga ut pizzabudet på prio1. Hur som, mycke tråkigt.

Hoppas PHAT inte sprider sig till fler län! Vidare undrar jag vad det är för kriterier för att få jobba som läkare prehosp i läkarbil ? Något annat än anestiologer är ett skämt!

Får patienterna ett bättre omhändertagande i skåne än tex stockholm ? Hade varit intressant med en opartisk granskning!

van the man
Inlägg: 309
Blev medlem: 7/9 2007 10:41

Inlägg av van the man » 22/9 2007 18:41

Läkarna i Skåne stjäl skattebatalarnas pengar genom att tillsätta sig själva i tjänst inom ett område där de inte behövs. Ofattbart att Skånes innevånare går med på att slösa med skattemedel på detta sätt. Känns som ett hån mot restan av vårdpersonal där det skall sparas på allt inklusive personal, så sitter det svindyra läkare med blåljuskomplex och hindrar kompetent personal att utföra sitt arbetet.

peder
Inlägg: 357
Blev medlem: 31/7 2004 22:28

Inlägg av peder » 22/9 2007 20:25

Jag kan inte säga om prehospitala läkare ska finnas eller om verksamheten fungerar lika bra utan. MEN PHAT´s nuvarande regi är skrattretande.

Det sägs att läkaren ska vara en resurs, men den medicinska enheten i skåne använder inte PHAT som en resurs utan påtvingar oss sjuksköterskor att ringa PHAT i tid och otid.

Jag har pratat med flera av läkarna som åker i PHAT-teamet och de är lika eniga som vi sjuksköterskor att om det ska fungera optimalt så ska deras kompetes användas när en sjuksköterska själv önskar högre medicinsk kompetens, inte när läkarens närvaro eller telefonrådgivning är påtvingad genom direktiv.

Varför detta är en så het potatis i skåne är för att de ansvariga tror att fler läkare kommer att bli attrahetade av att bli akutläkare om de får åka lite prehospital akutbil varvat med deras ordinarie arbetsuppgifter på akuten.


Det är ganska intressant att läsa alla uttalanden från förespråkarna. Då låter det som om skåningarna inte hade en chans att överleva om inte PHAT fanns... man undrar hur de kan motivera att PHAT i Malmö varit x-ad 45 dagar detta året p.g.a. resursbrist. Hur vore det om man x-ade samtliga ambulanser i malmö 45 dagar om året....

Jag undrar också hur man motiverar läkarnas utbildningsnivå. På sjukhuset larmas bakjouren vid svåra tillstånd. Att vara PHAT-doktor räcker det med att man gått 1-2 år på sin ST (inom vilken speciallite är inte specificerad.)

Jag har hört (observera hört, men från en ganska säker källa) att ett pass ger 10 000-12 000 kr.... ta det gånger 20 dagar per månad så har man en ganska fin månadslön. två sånna pass och läkaren har samma lön som jag har på en månad.
Den friske har många önskningar, den sjuke bara en.

Lipton

Inlägg av Lipton » 22/9 2007 22:37

Det är synd att det är så kul att jobba prehospitalt. Jag skulle vilja se den IVA-sjuksköterska som villigt jobbar på en IVA där hon inte ensam får räkna en vätskebalans eller måste kontakta läkare innan defibrillering. Eller den OP-syrra som skulle gå med på att endast städa salen mellan operationerna eftersom det alltid finns en villig läkare att assistera operatören. Framförallt skulle det vara intressant att se den narkossköterska som i samma OP-sal villigt ringer efter doktorn när patienten anländer eftersom hon inte får söva utan anestesiologen närvarande på salen.
Samtidigt har jag svårt att se den vilken typ av underläkare som kan motivera sina perfekta gymnasiebetyg samt mångåriga akademiska slit med att kontrollera IVA-syrrans HLR-kunskaper eller duka OP-salen inför ett ingrepp den skulle kunna utföra med lite handledning. Precis lika svårt tror jag det skulle vara att motivera någon att göra ST inom anestesi i en värld där det leder till att man får ägna största delen av sitt arbete åt att titta på någon göra ett jobb denne har både formell och reell kompetens att utföra på egen hand.

Det är synd att det är så himla kul att jobba prehospitalt!

Användarvisningsbild
Glock 18C
Inlägg: 218
Blev medlem: 27/7 2006 0:06

Inlägg av Glock 18C » 22/9 2007 22:53

Jag letar jobb norrut så om nån vill byta mot en tjänst i Skåne så säg till hehe! :D
Takmonterade kulsprutor är alltid mer effektiva än blåljus och sirener

peder
Inlägg: 357
Blev medlem: 31/7 2004 22:28

Inlägg av peder » 23/9 2007 0:21

Det är ganska komiskt att min kollega som jobbat 20 år på anestesin måste ringa PHAT (som vid just detta tillfället kanske är en läkare inne på sitt andra år inom invertesmedicin) och fråga om han får söva...

Eller min andra kollega som jobbat på akuten sen tidernas begynnelse och har trigerat patienter till vårdcentraler när inte akut behov av vård föreligger... och nu måste han vid varje tillfälle konsultera PHAT.

Jag har sövt/smärtlindrat fler barn än vilken internmedicinare som hellst och nu måste jag vid samtliga smärttillstånd hos barn ringa PHAT och fråga innan jag gör någonting.

Vid andningsstopp ska jag kontakta PHAT... min stilla fundering är vad ska han göra som inte jag kan eller får göra?

Jag ska kunna diagnostisera CHOCK, och då undrar jag följande; Är jag så kompetent så att jag kan dra slutsatsen att patienten är i chock, borde jag inte då också kunna behandla på rätt sätt?? Lite furix och en puff glytrin borde göra susen!

Skallskada där patienten är RLS >3 vad gör en läkare prehosp. som inte jag får göra?

Triage till brännskadeklinik... lägg av! Alla vet var man ska köra om det är en stor brännskada. Är det tveksamt kan man ringa kliniken och fråga om de tar emot eller ej. PHAT kan inte mer än mig i detta fallet.

Triage direkt till tryckkammare p.g.a CO-Hb-värden tror inte jag har hänt nån gång. Tror aldrig det kommer hända heller. Ganska stort beslut utan att ha sjäv sett patienten.

Natriumtiosulfat
ta kontakt med PHAT för ordination... Jag vet inte speciellt mycket om detta preparatet, men i samanhangt tror jag att jag kan avgöra om patienten är i behov av detta eller ej.

Cyanokit
Detta har medicinska enheten på Kamber själva sagt att det finns inte i ambulanserna för det är för dyrt för att utrusta samtliga ambulanser med.

Påverkad distalstadus hos barn
Vad ska PHAT göra? Är inte bästa behandling load-and-go och att en ortoped får agera????

Prematura verkar
Kommer PHAT göra något speciellt,? kommer han triagera mig till någon speciell enhet på sjukhuset som jag inte känner till?

Akut Buk
Man har kommit överens med kirurgerna att efter att man tagit bukstatus (inspektera, auskultera, palpera) så är det ok med smärtlindring. Men innan jag ger spasmofen eller ketogan måste jag konsultera PHAT. Märkligt eftersom han oftast inte är kirurg....

Aortaruptur
Misstänker jag aortaruptur så brukar det inte finnas tid till att sitta i telefon. Jag efterlyser de direkta symtomen som aortaruptur medför i nästa upplaga av behandlingsanvisningar. Och jag undrar om någon PHAT är villig att triangera utan att ha sett patienten innan, om han är påväg att dö.

Vidare så finns det combituber i PHAT-bilen och anledningen till att det inte finns i ambulanserna är att de kostar runt 800 spänn styck. Mycket billigare att skaffa 4 PHAT-bilar för ca 10 milljoner styck.....
Senast redigerad av 2 peder, redigerad totalt 23 gång.
Den friske har många önskningar, den sjuke bara en.

ditte
Inlägg: 98
Blev medlem: 28/5 2004 1:07

Inlägg av ditte » 23/9 2007 1:18

Våra ambulansläkare i stockholm vill att SOS läkare/hkp läkare skall kontaktas om vi bommar en pt. Det kan bli ett antal bomresor per pass beroende tidpunkt och veckodag. När du ringer om fylla nummer 3 eller om en tonåring som hyperventilerar och bara vill hem till föräldrarna och klockan är tidig morgon är det inte lika kul att bli påringd längre. Rådet blir ring! RING utav helvete när som helst. Följ riktlinjerna till punkt och pricka och skriv avvikelserapport VARJE GÅNG det klickar i kommunikationen och de inte kan ge "adekvata råd" momentant. Kvarstanna på plats, meddela SOS att ni inte kan lösa uppdraget för enl riktlinjerna skall patten ringas. Snart kommer det hända saker när inget blir gjort, jag lovar...antingen fler pattar eller översyn av verksamhet och direktiv. Men det kommer ju gå ut över pt kan man ju resonera...har det inte det redan idag, verkar så tycker jag. ST läkare förresten, vilket j-a skämt, inte ens ett roligt ett !

Skriv svar