Läkare

Här diskuteras allt som rör prioritering och beslutsstöd.
peder
Inlägg: 357
Blev medlem: 31/7 2004 22:28

Inlägg av peder » 29/9 2007 2:13

"Vi är också många andra kollegor inom vården som med fog ifrågasätter att det fortfarande är hemlighetsmakeri kring sjuksköterskeutbildningen och den uppsjö av vubbar som finns. "

Fråga;
Finns det ett hemlighetsmakeri kring ssk-utbildningen? finns det en uppsjö av vubbar? säg mig då vilka vubbar som finns inom akutsjukvård utöver de jag nu räknar upp;
Ambulans
Anestesi
IVA

Mig veteligen finns det inte fler...

Vilket hemlighetsmakeri tänker du på?

Det är detta det egentligen handlar om. En syrra läser så föga grad medicin och det är direkt fel att jämföra en medicinskt skolad kår med omvårdnadsteoretiker.

Jag vet inte hur många högskolepoäng som skulle tillfredställa dej, men det är tydligen en väldigt viktig del i ditt synsett. Heter det "Omvårdnad" tror du att det endast är filosofi med inslag av humanvetenskap på schemat...

förklara för mig hur narkossköterskor klarar av att ensamna söva, hålla patienten i liv under operationen och sedemera väcka, med så "lite" medicinska kunskaper.
(ambulans och anestesi läser lika mycket omvårdanad.)


KAMBER gör således det enda rätta och självklart kommer fler följa efter, vilket är en naturlig del i den kompetensväxling som över tid kommer ske. Det var av allt att döma ett stort misstag att ta in icke medicinskt skolad personal på ambulanserna och många länder har redan förstått detta och inte låtit sig falla föga för motsvarigheten till Vårdförbundet. Det är ingalunda slöseri med resurser att ha medicinskt skolad personal i tjänst. Läkarbilar kommer vi se mer av framgent. Vi kommer också se en kår som står på medicinsk och räddningstekninsk grund.

Rättelse;
Man tog inte in "icke-skolad" personal, utan ambulansen utvecklades och från början var man EN person som körde ambulansen (samtidigt som man vårdade från ratten). Sedan förstod man att det är nog bra om någon sitter brevid patienten. Detta utveckaldes i en tämligen bra bana, och de som utveckalde hela ambulansverksamheten från 60-talet fram till framför allt 90-talet (när ambulans blev en egen gren) med behandlingsanvisningar samt utbildnings-rekomendationer var var anestesiläkarna och då framförallt Matts Halldin.
MD B-O Suserud skriver en interesant artikel i slutet på 90-talet. (innan det blev krav på sjuksköterskor)
http://www.ambulansforum.se/PAM/forskning/15.shtml


Poul Kongstad har ju helt rätt när det talas om revir-tänkande i SSK kollektivet. Kongstad vågar säga det alla redan vet, men få talar ut. Se bara på debatterna här på forumet. Att drista sig att vara kritisk till omvårdnadsteori och ssk inflation är förenat med "fara".

Du och poul kongstad har två skilda syner på kompetensen ambulanssjuksköterskan. Åtminstånde officiellt;
http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=188121Att sköterskor får mindre ansvar och ses som mindre kompetenta i prehosp sammanhang beror enbart på att de inte läser medicin i den omfattning som borde vara självklart för akutvårdspersonal. Hur skall vi kunna ge sjuksköterskorna i ambulanserna eget ansvar innan bristerna i komptensfrågan synliggjorts? Direktiven från KAMBER är tydliga och det finns inte något att ta fel på.


Hur menar du att bristerna ska synliggöras? Kan du beskriva vad bristerna är? Att endast påstå att ssk saknar medicinska kunskaper håller inte för många ssk:are på många avancerade avdelningar har VÄLDIGT stort ansvar. ( jämför IVA-sköterskor eller narkos-sköterskor)
Ja, direktiven är tydliga... precis lika tydliga som de i Ljungby eller de i Gävle där grundutbildade ssk har större ansvar. Vad menar du med att "finns det inte något att ta fel på" Att direktiven är tydliga eller att vi just synliggjort de fel som direktiven innehåller??


Om ni vill ha mer ansvar och samtidigt jobba för en prehospital framtid måste ni börja med att särskåda de brister som de facto finns. Detta kommer kräva reformer av hela SSK utbildningen och dess vubbar samt att de får en överförbarhet till internationella prehospitala utbildningar. Idag kan man som bekant inte växla en SSK utbildning fullproppad med omvårdnadsteori med en medicinsk utbildning. Tiden närmar sig då omvårdnadsprofeter får stå åt sidan för medicinskt skolad personal. Sluta klaga och se till att skaffa er medicinsk skolning istället!


Paramedics, sköterskor eller annat folk kommer aldrig att få medicinsk utbildning i samma utsträckning som läkare. Det är därför läkare har den medicinsk högsta kompetensen Jag tror att du lever för långt bort ifrån den svenska verkligheten för att egentligen uttala dej. Har du några svenska kollegor som jobbar på akuten och frågar dem, tror jag att du kommer få en annan uppfattning än den du har dag. har du möjlighet borde du jobba på en svensk akut under en månad och ta emot lite ambulanspatienter, innan du uttalar dej så stark som du gör.
...för mig är valet enkelt; mer medicinare inom den prehospitala vården...

Detta uttalandet är helt ovetenskapligt och studerar du vetenskap som är gjord ser du att detta är ett felaktigt resonemang.
Den friske har många önskningar, den sjuke bara en.

Lipton

Inlägg av Lipton » 29/9 2007 9:54

Jag börjar med att undra vem du debatterar mot. Sedan tycker jag mig kunna utläsa AMBASS mellan raderna men blir ej helt säker.

Sedan vill jag påpeka att jag iaf lärt mig att även OP-VUBen hör till akutvubbarna.

Sedan vill jag också framhålla att jag som sjuksköterska helt saknar revirtänkande. Vill en doktor göra samma jobb som jag så visst, hjärtligt välkommen. Jag kommer ha svårt att se varför någon som kan få betydligt mer stimulerande uppgifter inne på huset vill ut i en ambulans men har inga problem att låta denne ägna sig åt preshospital vård. Om denne dock saknar grundläggande omvårdnadskunskaper och därför inte klarar att vårda patienten på ett lämpligt sätt så kommer jag kanske inte vara lika positiv eftersom det då drabbar patienten. Om min löneökning dessutom inte går i tillräcklig takt eftersom chefen känner sig tvungen att betala läkarlöner åt läkare som förvirrat sig till ambulanssjukvården, ja då först kanske det blir lite irriterade känslor hos mig. Men lita då på att det inte handlar om revirtänkande utan snarare om logiskt tänkande och sunt förnuft (något som jag ju trots allt har en fil. kand. i).

Slutligen måste jag påpeka att jag är helt övertygad om att den prehospitala akutsjukvården kommer utvecklas i fortsatt lika rask takt som den gjort de senaste åren. Alltså kommer sjuksköterskorna i ambulanserna få ändrade arbetsuppgifter. Jag tror bland annat mycket på möjligheten att behandla i hemmet utan att patienten behöver medfölja till akuten eller annan vårdinrättning. Det jag dock inte tror på är region SKÅNEs nuvarande behandlingsriktlinjer som ter sig alldeles för kravställande och rent av korkade för att passa in i en modern ambulanssjukvård. I övriga Sverige har ju utvecklingen gått från behandlingsanvisningar till behandlingsriktlinjer just eftersom en riktlinje är ett förslag på lämplig åtgärd, inte ett krav.

Mycket välskrivet inlägg peder!

Användarvisningsbild
AMBASS
Inlägg: 1395
Blev medlem: 21/3 2004 22:59
Ort: Stockholm - London

Inlägg av AMBASS » 5/10 2007 20:30

JOCKE skrev:Det är ingen som sagt att en ssk är det samma som en läkare. Men o andra sidan är det ingen annan än du AMBASS, som säger att en läkare gör ett bättre jobb prehospitalt.
Om nu läkarna utgör en så stor och avgörande roll i den medicinska behandlingen prehospitalt, varför finns där inget resultat som bevisar detta?
Finns där någon statistik som visar en högre grad av överlevnad bland olika patientgrupper, i de länder som har paramedics, jämfört med sverige?
STOPP STOPP STOPP

Är det ingen annan än jag debttören AMBASS som säger att en läkare behövs och gör ett bra jobb prehospitalt? Varför tror du då flera landsting förstärker dessa enheter? Hur skall du kunna lyfta upp en studie på något som inte har studerats empiriskt? En sådan studie skulle först utgå från vad man ska jämföra (äpple och päron). Det finns inte heller studier som visar att obducenter är bättre på avamcerad HLR än Kardiloger. Fråga dig själv varför denna typ av studier inte gjorts.

Sverige tillsammans med Nederländerna är ju i stort ensamma om syrror i sjukbilarna. Helheten visar dock att det är bättre med medicinsk skolad personal för att dessa kan mer och arbeter mer djupt med akutsjukvård. Varför har vi annars läkare på akutrummen. Vi är alla ett team men jag måste ta denna kanske grova målning för att tydligare förklara saken.

Det finns inte heller några studier som visar att ssk skulle tillföra säkrare adm och vård än ambulanssjukvårdare. Skillnaden är dock i regel stor mellan en skolad läkare och en syrra och utbildningarna är inte jämförbara. Gör samma jämförelse i akutrummet!

AMBASS
Blood Will Tell

JOCKE

Inlägg av JOCKE » 5/10 2007 21:14

Studie och studie... man har tittat statistiskt på vissa patientgrupper, tex hjärtstopp och jämfört siffrorna före PHAT och ett år efter PHATs start och det har inte hänt ett dugg för att det ska bli bättre.
Att flera landsting skulle nappat på idén med prehospitala läkare, ja om du kallar omstruktureringen av helikopterläkaren till akutbilsläkare i sthlm för detta så, visst. Men om man lyssnar på vad de som arbetar där säger så är de inte imponerade av läkarnas jobb där heller.

Jag kan visst köpa att man ska läkare prehospital men inte i den regi de finns i idag. Titta på PHAT, om man tar en situation som många här på forumet ofta har som argument, där patienten behöver sövas. Hur många av PHAT doktorerna har kompetensen att utföra detta? Jag kan lova att de är lätträknade. I vårt distrikt är det nog 3-4 st som är anestesiologer, av ca 20!
Många av läkarna är inte ens specialister utan ST.

Ska man vinna något med läkarna, ska de i första hand åka på de tveksamma ambulansfallen, inte de akuta fallen!
Senast redigerad av 1 JOCKE, redigerad totalt 23 gånger.

Användarvisningsbild
AMBASS
Inlägg: 1395
Blev medlem: 21/3 2004 22:59
Ort: Stockholm - London

Inlägg av AMBASS » 5/10 2007 21:17

Hej Peder!


Till att börja med är det ditt resonemang som utifrån logiska principer är helt felaktigt. Börja med att studera KAMBERS beslut bättre. Även STHLM går sannolikt samma väg. Du missar själva fundamentet och innehållet bakom den utv som nu sker i landet. Du tycks inte heller ha någon självkritik till den egna skrået och dess för prehospital sjukvård á 2007 undermåliga utbildningsväg.

Hemlighetsmakeri kring ssk-utbildningen är skrämmande och det visar sig inte bara inom ambulansen. Se bara på löner mm. Alla vi som pluggat till syrra kan vittna om detta. Denna diskussion för jag utifrån ett prehospitalt perspektiv där vi kanske för en gång skull kan kasta titlarna i brunnen. Utbildningen till syrra är perfekt för grundläggande omvårdande sjukhusvård. Prehospital sjukvård ställer högre krav än så.

Dessvärre finns det också massvis med släta syrror utan vubb. De vubbar som finns är i en medicinsk mening inte heller tillräckliga då dess förkunskap baseras på nuvarande omvårdnads ssk utb. De vubbar du räknar upp (amb,ane,iva) är ju inte ens i närheten av steg I på en internationell paramedictrappa. De är inte heller jämförbara med en ST utbildning eller ens i närheten av en grundläggande läkarutbildning - VARFÖR - jo de innehåller en massa omvårdnadsteori istället för relevant medicin. Detta ser KAMBER m. fl.

En sovsyrra klarar av att söva och hålla patienten i liv under operationen och sedemera väcka henne/honom genom praktisk träning, något som uskor och sovgubbar tidigare gjorde. Huvudansvaret för medicinering (narkos mm) ligger alltjämt hos narkosläkaren, inte sjuksköterskan! På huset finns läkare att tillgå, med så "lite" medicinska kunskaper. En sovsyrra har inte det spektra av kunskap kring patofysiologin som en narkosläkare i regel har. Gissa varför? Den ena läser naturvetenskapliga ämnen och den andra humanistiska (frånsett grundläggande vårdpraktik).

Du har helt fel när du skriver att Paramedics, sköterskor eller annat folk aldrig kommer få medicinsk utbildning i samma utsträckning som läkare. Skillnaden är att en paramedic och en läkare läser djupare patofysilogi samt att deras utbildningar i större grad är naturvetenskapliga. En syrra är i den delen mer på det humanistiska området och detta i synnerhet med tanke på all den dynga som ingår i dagens svenska ssk utbildning. Varför förnekar du detta? Kämpa istället för att få in mer relevanta ämnen i utbildningen.

Slutligen arbetar även jag inom svensk sjukvård och därutöver i utlandet. Jag har en grundad åsikt till följd av alla de patientmöten jag haft. Varför skall min åsikt räknas bort och varför ska du komma med nedrigheter bara för att jag är kritisk till syrror i akutbilar och i ambulans? Du lägger över en bevisbörda på mig när det egentligen är du som skall bevisa för KAMBER m. fl. att syrror är viktiga i akutbilarna.

Min tolkning är dock inte som din. Vad är det för ovetenskapligt i min analys? Skulle det finns dolda medicinska ämnen under omvårdnadsteorierna? Varför inte anställa dietister eller jurister (de kanske också har en dold agenda). Varför jobbar då inte syrror självständigt på akutrummet utan läkare? Sluta upp med denna teateruppvisning och ge istället alla än ärlig bild av verkligeheten. Som väl är kan folk själva undersöka vad respektive yrkesgrupp läser och vad deras uppgifter består i.

Din rättelse begriper jag inte. Självklart ska vi vårda och svara för teknik mm. Detta hade gått förträffligt med ambulanssjukvårdare som fått "vubba" sig i räddningmedicin mm (likt paramedic). Slutligen måste även syrror tåla kritik, vilket ni är duktiga att kasta ur er över duktiga läkare i Skånelandet....

...AmBaSs...
Senast redigerad av 1 AMBASS, redigerad totalt 6 gånger.
Blood Will Tell

van the man
Inlägg: 309
Blev medlem: 7/9 2007 10:41

Inlägg av van the man » 5/10 2007 21:53

Måste hålla med ambass i att den svenska syrrautb idag inte är inriktad mot prehospital vård. Tyvärr så är det så att den mesta av sin medicinska kunskap man har, har tillvaratagits genom självstudier och klinisk erfarenhet. Vidare kan man även säga att en nyutexad syrra som direkt hoppar på en vub dessvärre inte heller lämpar sig prehospitalt. Tycker därför att det kan vara lämpligt att utvärdera hur man bäst kan förändra det svenska utbildningen. Däremot finns det många syrror i ambulanser idag med gedigen medicinsk kunskap utöver sin omvårdnad. Men efter egen erfarenhet så antar jag att de har skaffat denna kunskap kliniskt och under ett antal år. Tycker själv att med dagens utb så borde det vara krav på minst 3 års erfarenhet av klinisk arbete, helst på en större akutmottagning innan man skulle kunna vara aktuell för att läsa vub alt jobba inom amb. Sedan känns det som om du pissar lite på vubbarna. Under min vub var tyngpunkten under utb lagd på fysiologi, patofysik, farmakologi. Sedan så är det så att när det gäller att söva så har även snarksyrran medicinsk ansvar. I alla fall där jag jobbar. Däremot så håller jag ej med ang läkare prehospitalt. Men det är mer en personlig åsikt då jag tycker det ej är samhällsekonomiskt försvarbart.

ditte
Inlägg: 98
Blev medlem: 28/5 2004 1:07

Inlägg av ditte » 5/10 2007 22:45

AMBASS :En sovsyrra klarar av att söva och hålla patienten i liv under operationen och sedemera väcka henne/honom genom praktisk träning, något som uskor och sovgubbar tidigare gjorde. Huvudansvaret för medicinering (narkos mm) ligger alltjämt hos narkosläkaren, inte sjuksköterskan! På huset finns läkare att tillgå, med så "lite" medicinska kunskaper. En sovsyrra har inte det spektra av kunskap kring patofysiologin som en narkosläkare i regel har. Gissa varför? Den ena läser naturvetenskapliga ämnen och den andra humanistiska (frånsett grundläggande vårdpraktik). Re :

Hej på dig !
Dina inlägg är många gånger intressanta och provocerande på ett bra sätt. Inom flera områden har du intressanta synpunkter som är värda att diskutera. Men jag vet inte om det är samma person som skrivit dina tidigare inlägg eller om du lämnat ut ditt "nick" till någon med lätt intellektuell störning för du har mist förmågan att leverera fakta trots att du utger dig för att vara högt skolad. Du mister din trovärdighet på detta sätt !
Mina patienter som jag söver på natten ser narkosläkaren i de flesta fallen endast i 2 min vid induktionen. Jag är ensam NSK där jag jobbar, sjukhuset är stort, stor IVA-avdelning , ofta akut verksamhet på andra ställen på sjukhuset, detta innebär att jag inte alltid kan få hjälp utan måste lösa urakuta situationer själv. Detta kan innebära att söva själv, även vid induktionen, beställa och administera blod, dosera inotropafarmaka osv utan läkarmedverkan - samverkan. Inte minst se till att patienter som genomgått stora operationer eller har en hög ASA klass vaknar på ett bra sätt och mår bra.
Tror inte till och med du att det skulle bli en del onödigt patientspill med "learn by doing" :roll:

Användarvisningsbild
AMBASS
Inlägg: 1395
Blev medlem: 21/3 2004 22:59
Ort: Stockholm - London

Inlägg av AMBASS » 6/10 2007 0:27

ditte skrev:AMBASS :En sovsyrra klarar av att söva och hålla patienten i liv under operationen och sedemera väcka henne/honom genom praktisk träning, något som uskor och sovgubbar tidigare gjorde. Huvudansvaret för medicinering (narkos mm) ligger alltjämt hos narkosläkaren, inte sjuksköterskan! På huset finns läkare att tillgå, med så "lite" medicinska kunskaper. En sovsyrra har inte det spektra av kunskap kring patofysiologin som en narkosläkare i regel har. Gissa varför? Den ena läser naturvetenskapliga ämnen och den andra humanistiska (frånsett grundläggande vårdpraktik). Re :

Hej på dig !
Dina inlägg är många gånger intressanta och provocerande på ett bra sätt. Inom flera områden har du intressanta synpunkter som är värda att diskutera. Men jag vet inte om det är samma person som skrivit dina tidigare inlägg eller om du lämnat ut ditt "nick" till någon med lätt intellektuell störning för du har mist förmågan att leverera fakta trots att du utger dig för att vara högt skolad. Du mister din trovärdighet på detta sätt !
Mina patienter som jag söver på natten ser narkosläkaren i de flesta fallen endast i 2 min vid induktionen. Jag är ensam NSK där jag jobbar, sjukhuset är stort, stor IVA-avdelning , ofta akut verksamhet på andra ställen på sjukhuset, detta innebär att jag inte alltid kan få hjälp utan måste lösa urakuta situationer själv. Detta kan innebära att söva själv, även vid induktionen, beställa och administera blod, dosera inotropafarmaka osv utan läkarmedverkan - samverkan. Inte minst se till att patienter som genomgått stora operationer eller har en hög ASA klass vaknar på ett bra sätt och mår bra.
Tror inte till och med du att det skulle bli en del onödigt patientspill med "learn by doing" :roll:
Hej Ditte!

Det finns många sätt att debattera på och i ditt inlägg möter jag något som egentligen är helt ovidkommande men som tyder på ordentlig upprördhet hos dig. Du skriver att mitt inlägg kan tolkas som att någon med "intellektuell störning" skrivit. Vad vill du egentligen säga med detta? Vidare skriver du: "mist förmågan att leverera fakta trots att du utger dig för att vara högt skolad"

Är jag intellektuellt störd för att jag har en åsikt i ett ämne? Vilken fakta efterlyser du? Vad är oklart? Är jag mer trovärdig om jag ställer in mig i ledet och mättar mun efter matsäck? Jag är mycket medveten om att du i din egenskap av narkossjuksköterska söver själv. Jag vet också att du beställer och administerar blod inför operation samt dosera inotropafarmaka osv utan läkarmedverkan - samverkan. Jag har inte haft synpunkter kring ditt eller någon annans syrras arbete på sjukhuset. Vad jag säger är att sjuksköterskeutbildningen och dess vubbar saknar relevant medicin som står i paritet till den prehospitala utv. Vidare förstår jag att läkarbilarna kommer samt att det framgent kommer krävas mer medicinsk kunskap inom amulanseriet.

Jag tycker dock att det är roligt att du gillar vissa av mina inlägg. För den skull tycker jag dock inte om att bli intellektuellt amputerad.

...AmBaSs...
Blood Will Tell

Lipton

Inlägg av Lipton » 6/10 2007 1:21

AMBASS skrev:Sverige tillsammans med Nederländerna är ju i stort ensamma om syrror i sjukbilarna. Helheten visar dock att det är bättre med medicinsk skolad personal för att dessa kan mer och arbeter mer djupt med akutsjukvård. Varför har vi annars läkare på akutrummen. Vi är alla ett team men jag måste ta denna kanske grova målning för att tydligare förklara saken.
Helt enkelt därför att miljön akutrum med närheten till IVA/OP ger möjlighet för helt andra åtgärder än miljön ambulans-på-skumpig-småväg. Dessa åtgärder kräver således läkarkompetensen och därför finns läkaren där. Ibland kan även patientens behov få stå tillbaka för den ogästvänliga miljön prehospitalt och då kan i vissa fall även läkaren finnas där.
JOCKE skrev:Jag har till och med stött på en läkare som inte visste att vi var två i varje ambulans!
Aldrig, och jag menar verkligen aldrig, tidigare har jag någonsin upplevt en såhär stor användning av förkortningen *ROTFLOL*
Helt ärligt alltså!

AMBASS: Efter dittes inläg undrar jag nu: Vad är det för medicinska, patofysiologiska, naturvetenskapliga eller kalla-det-vad-du-vill-kunskaper du anser att ditte saknar? Så mycket mer praktisk medicin än det ditte beskriver kan jag inte ge konkreta exempel på. Och visst, praktik är något man kan lära sig utantill, men något säger mig att ditte kan motivera sina omvårdnadsåtgärder på samma sätt som en eventuell läkare skulle kunna motivera sina medicinska åtgärder. Så vad är det du saknar? Jag inset att det troligtvis är en milsvid skillnad mellan de kunskaper ditte besitter jämfört med vilken överläkare som helst, oavsett specialité, men inte om man tillämpar dem i en prehospital miljö efter den är kraftigt begränsande och bara tillåter få åtgärder och onödiggör en mängd andra kunskaper som läkare besitter eftersom instrument för diagnostik som exempelvis lab och röntgen inte finns tillgängliga och därför inte behöver kunna tolkas. Så vad är det egentligen du saknar, rent konkret talat?

van the man
Inlägg: 309
Blev medlem: 7/9 2007 10:41

Inlägg av van the man » 6/10 2007 8:28

Mycket bra inlägg Lipton. Jag lyfter på hatten. Skulle vara kul om ambass kunde ge några direkta praktiska kunskaper som är till nytta prehosp som bara en läkare kan och som kan vara livsavgörande för pat. Känns inte som det finns några eller?

Användarvisningsbild
AMBASS
Inlägg: 1395
Blev medlem: 21/3 2004 22:59
Ort: Stockholm - London

Inlägg av AMBASS » 6/10 2007 11:08

Lipton skrev:
AMBASS skrev:Sverige tillsammans med Nederländerna är ju i stort ensamma om syrror i sjukbilarna. Helheten visar dock att det är bättre med medicinsk skolad personal för att dessa kan mer och arbeter mer djupt med akutsjukvård. Varför har vi annars läkare på akutrummen. Vi är alla ett team men jag måste ta denna kanske grova målning för att tydligare förklara saken.
Helt enkelt därför att miljön akutrum med närheten till IVA/OP ger möjlighet för helt andra åtgärder än miljön ambulans-på-skumpig-småväg. Dessa åtgärder kräver således läkarkompetensen och därför finns läkaren där. Ibland kan även patientens behov få stå tillbaka för den ogästvänliga miljön prehospitalt och då kan i vissa fall även läkaren finnas där.
JOCKE skrev:Jag har till och med stött på en läkare som inte visste att vi var två i varje ambulans!
Aldrig, och jag menar verkligen aldrig, tidigare har jag någonsin upplevt en såhär stor användning av förkortningen *ROTFLOL*
Helt ärligt alltså!

AMBASS: Efter dittes inläg undrar jag nu: Vad är det för medicinska, patofysiologiska, naturvetenskapliga eller kalla-det-vad-du-vill-kunskaper du anser att ditte saknar? Så mycket mer praktisk medicin än det ditte beskriver kan jag inte ge konkreta exempel på. Och visst, praktik är något man kan lära sig utantill, men något säger mig att ditte kan motivera sina omvårdnadsåtgärder på samma sätt som en eventuell läkare skulle kunna motivera sina medicinska åtgärder. Så vad är det du saknar? Jag inset att det troligtvis är en milsvid skillnad mellan de kunskaper ditte besitter jämfört med vilken överläkare som helst, oavsett specialité, men inte om man tillämpar dem i en prehospital miljö efter den är kraftigt begränsande och bara tillåter få åtgärder och onödiggör en mängd andra kunskaper som läkare besitter eftersom instrument för diagnostik som exempelvis lab och röntgen inte finns tillgängliga och därför inte behöver kunna tolkas. Så vad är det egentligen du saknar, rent konkret talat?
Hello Lipton!

Jag är redo att förlika mig. Låt oss istället lämna diskussionerna och jämförelserna mellan olika yrkesgrupper och tillsammans jobba för verkliga och omfattande tester som nivåplacerar oss för tjänst. Se inte mina inlägg som hot mot ssk utan ett klargörande av en åsikt som troligen ligger bakom den utv vi ser. Låt oss möta denna utv med krav om mer individuella tester och låt oss för en gångs skulla sutta bort VS diskussionen :wink: .

Jag kan inte säga något om Dittes kunskap men i regel saknar sjuksyrror kunskap i medicin och patofysilogi om man jämför dem med läkare. Detta är i sig helt logiskt då ssk inte heller läser medicin. Studera vilka läroplaner du vill så framgår detta direkt. Se också på den kliniska utbildningen så framgår saken solklar. Jag förlitar mig på naturvetenskap och medicin före omvårdnad och grundläggande omvårdnadssjukvård. Jag tror många delar denna syn med mig. Kan låta hårt, men det är hög tid att många ssk på detta forum kliver ned från de höga hästarna och inser att det kommer krävas mer framgent. I vissa fall förefaller det skrämmande att vissa inte förhåller sig mer ödmjuka till saken - den medicinska frågan -.

Skillnaden mellan en ssk och en läkare är således mycket stor (om detta har vi debatterat ett mindre bilb redan). Den prehospitala verkligheten måste likt annat i samhället utv mot bättre och högre kompetens. Det är också så att en läkare i allmänhet har en annan patientskolning som gör att de i regel kan ställa en bättre diagnos. Att sitta och jämföra ssk och läkare blir lite paradoxalt och jag förstår inte varför det ska vara så svårt att särskåda detta. Den milsvida skillnaden mellan de kunskaper dessa olika yrkesgrupper normalt besitter är också orsaken till att vi ser fler läkarbilar i landet.

Läkare är viktiga för den prehospitala sjukvården. Det är också viktigt med medicinskt skolad personal. Tyvärr är dagens ssk utbildning och dess vubbar allt för "tunna" för att kunna mäta sig. Detta är egentligen helt naturligt då ssk har som huvudområde att ge omvårdnad. Hoppas att du blev lite klokare av detta inlägg. Det är denna typ av jämförelser som kanske framgent blir ännu mer nödvändiga. KAMBER m. fl. vet detta och följer enbart den utv som sker internationellt.

Vill Ditte med fler hävda sin medicinska kunskap måste den först bevisas. ett första steg är att skapa alt till den idag så omvårdnadsfokuserade ssk utbildningen. Slutligen ska jag säga att det i landet finns massor av duktiga personer (oavsett yrkestillhörighet) och jag har träffat uskor, syrror. läkare mm som både imponerat och förundrat mig. Kunskapen sitter egentligen inte i namnbrickans undertext. Dessvärre bygger dock vår samhällsordning på formella meriter i hög grad.

Låt oss jobba för fler TESTER inom sjukvården. Må bästa Man/Kvinna vinna...

...AMBASS...
Blood Will Tell

ditte
Inlägg: 98
Blev medlem: 28/5 2004 1:07

Inlägg av ditte » 6/10 2007 11:50

Hej AMBASS !
Du fortsätter i samma stil...ssk skall besisa att dom kan hit och dit. Nä in med läkare så löser man problemen...
Varför kan du inte leverera sakargument istället för att bara blaja. Svara på de senare frågeställarnas frågor ex. Liptons som förefaller ha god relevans till detta ämne.
Du menar att jag är upprörd i mitt senaste inlägg, ja kanske :wink: .
Jag blir bara så trött på såna som du som debatterar utan att veta ett jota om vad det handlar om, men försöker ge sken av det. Din andemening är att läkare alltid är superior en ssk, intressant tycker jag.
Det finns läkare som gör vik innan AT och går framjour på anestesin, hur många patienter/hur stor erfarenhet har man då, vem frågar man hur man skall göra-dosera jo förstår du det blir den NSK som står där. Jag tror ALLA NSK känner igen sig !. Det är intressant att Du har mindre respekt för sjuksköterskor än de läkare jag samarbetar med...det talar ju för att just Du vet så mycket
Jag tycker som du att vi behöver läkare prehosp. men inte dr vemsomhelst utan läkare med specialistkompetens!(inte vik ul, AT, ST). Jag tänker inte bevisa någonting för dig, jag är Leg ssk och det räcker likväl som leg.läk, den som skall bevisa det är Du AMBASS.

van the man
Inlägg: 309
Blev medlem: 7/9 2007 10:41

Inlägg av van the man » 6/10 2007 12:40

Vad grundar ambass sin övertygelse på att det behövs läkare prehosp. Hoppas det inte är den tyska studien som jämför tyska läkare mot amerikanska paramedics/sjuksköterskor. Den visar klart att patienterna i den amerikanska undersökningen hade betydligt högre ISS. Även i en studie som Hamman gör 1991 påvisar att det inte finns någon signifikant skillnad i överlevnad för patienter mellan helikopter bemannad med läkare kontra ssk. Det dessa studier kommer fram till att det är snabbt insatta åtgärder som räddar liv inte vad besättningen har för titel.

Användarvisningsbild
AMBASS
Inlägg: 1395
Blev medlem: 21/3 2004 22:59
Ort: Stockholm - London

Inlägg av AMBASS » 6/10 2007 13:45

ditte skrev:Hej AMBASS !
Du fortsätter i samma stil...ssk skall besisa att dom kan hit och dit. Nä in med läkare så löser man problemen...
Varför kan du inte leverera sakargument istället för att bara blaja. Svara på de senare frågeställarnas frågor ex. Liptons som förefaller ha god relevans till detta ämne.
Du menar att jag är upprörd i mitt senaste inlägg, ja kanske :wink: .
Jag blir bara så trött på såna som du som debatterar utan att veta ett jota om vad det handlar om, men försöker ge sken av det. Din andemening är att läkare alltid är superior en ssk, intressant tycker jag.
Det finns läkare som gör vik innan AT och går framjour på anestesin, hur många patienter/hur stor erfarenhet har man då, vem frågar man hur man skall göra-dosera jo förstår du det blir den NSK som står där. Jag tror ALLA NSK känner igen sig !. Det är intressant att Du har mindre respekt för sjuksköterskor än de läkare jag samarbetar med...det talar ju för att just Du vet så mycket
Jag tycker som du att vi behöver läkare prehosp. men inte dr vemsomhelst utan läkare med specialistkompetens!(inte vik ul, AT, ST). Jag tänker inte bevisa någonting för dig, jag är Leg ssk och det räcker likväl som leg.läk, den som skall bevisa det är Du AMBASS.
Hej Ditte!

Varför visar jag inte NSK respekt? Det blir ju löjligt att läsa dina påhopp. Är alla som är kritiska till ssk i prehospital sjukvård "blajare". Allt du skriver faller ju rakt över dig själv.

Jag blir trött på när människor tillskriver sig rätten att ta sig rätten att redogöra för min åsikt och vad jag egentligen tycker, vilket du gör genom dina omskrivningar av min text. Varför vet jag "jota" i ämnet? Har du monopol på "vetskapen" i detta fall? Jag hävdar inte alls att en läkare alltid är "över" en ssk, men i rollen som akutsjukvårdare anser jag att läkarutbildningen ger bättre kunskaper. Varför är det fel att ha denna uppfattning?

Gäller det omvårdnadsteori är syrran i regel "över" läkaren. Sluta skriva vad min andemening är utan att först sätta in "jag anser att din" osv.

När det gäller dina utkast om leg. ssk vet jag inte vad du vill säga. Du får dock leva med att det finns många som är kritiska till det du så kroniskt blundar för. Bevisa istället dina lösa och ovetenskapligt undebyggda teser för KAMBER. Jag är rädd att ditt blaj (ditt eget ord) och förmedleningen (din verklighetssyn) av ssk yrket och dess utbildning endast resulterar i ett platt fall. Jag tar gärna debatten med dig, men detta kräver att du håller dig till sak. Jag ger svar till skillnad mot dig. Den dag du skall möta politiker m. fl. måste du också inse att myntet har två sidor. Har du blivit hjärntvättad på din ssk och vubb utbildning :?: :shock: . Det framstår ju stundtals som "sektsnack". Kliv ner från den höga hästen och debattera saken istället för att gång efter annan leta skuggfel hos meningsmotståndare.

Håll dig till sak gosse....

..AmBaSs...
Blood Will Tell

Putte
Inlägg: 144
Blev medlem: 25/7 2004 19:30
Ort: Sweden

Inlägg av Putte » 6/10 2007 14:58

Som vanligt med dina argument ambass; allt börjar och slutar med att prehospitala sjuksköterskor är undermåliga. Debatten blir löjlig när detta helatiden ska ältas..... Du undviker dock alltid att svara på argument som går emot din syn på verkligheten.... Lyssna på de i Skåne som jobbar med "PHAT", titta på de studier som finns om kompetens prehospitalt osv. Konstigt detta att du kan påstå att jag som amb.ssk inte har läst medicin när jag har det svart på vitt i mina betyg, fortsätter man att älta en lögn så kanske man tillslut själv tror på den...... Måste även ge Lipton beröm som alltid bemöter dina ofta osakliga argument ett stort tålamod. Själv är jag ärligt talat trött på dig!

Skriv svar