Utlarmning av akutbil

Här diskuteras allt som rör prioritering och beslutsstöd.
Anonymous

Utlarmning av akutbil

Inlägg av Anonymous » 1/6 2005 15:17

Jag undrar om någon vet vilka utlarmningskriterier akutbilarna i stockholm har. Är även intresserad av utlarmningskriterierna för akutbilar i övriga delar av Sverige.

Anonymous

Utlarmning av akutbil

Inlägg av Anonymous » 1/6 2005 20:26

I Stockholms län skall akutbil utlarmas vid större olyckor, (om antalet skadade befaras uppgå till fler än 3 st skall även ambulanshelikoptern som är läkarbemannad utlarmas parallellt), svårare sjukdomsfall där det bedöms att det krävs högre medicinsk kompetens än ordinarie ssk i ambulans, det kan t ex gälla när pat behöver sövas alt intuberas på skadeplats. Även vid bränder där det befaras att personer kan ha inhalerat brandgaser skall akutbil och/eller helikopter utlarmas bl a pga möjlighet att ge speciella läkemedel för detta ändamål.

Skriv svar