Övervård

Här diskuteras allt som rör prioritering och beslutsstöd.
Lipton

Övervård

Inlägg av Lipton » 10/12 2005 23:53

Skapar ny tråd då jag vet att Wernvik blir så glad av det! :lol:
adam ett skrev:Uttrycket "övervårda" har jag hört många säga men aldrig fått någon defentition på, vad är det???

Har man utbildning, erfarenhet och trygghet i sin yrkesroll så gör man inte bara korrekta och bra behandlingar, utan man prioriterar också, eller triage som det kallas. Det betyder att man på några få parametrar tar ett beslut om snabb avtransport eller inte, man fortsätter behandlingen under transport. Man ska behandla patienterna under HELA vårdkedjan. Eller ska båda sitta fram om man beslutar för snabb avtransport?

kan man övervårda en ofri luftväg? man gör väl ALLT för att skapa fri luftväg. Det handlar om att värdera varje situation!!! Övervårda är ett utryck som man oftast hör från människor som inte har tillräckligt hög kompetens och erfarenhet för att kunna bedömma om en människa är sjuk eller inte.

Har behandlat astma, anafylaxi, diabetiker, främmandekroppar i luftvägen, olika typer av hjärtpatienter mfl så att det varit färdigbehandlade på plats och / eller i ambulansen, sedan har man lugnt och säkert tagit patienten till läkare för kontroll och uppföljning. Är jag den enda i landet som behandlat färdigt patienter?
Försöker mig på en defenition först: Övervård i ambulans är när man utför mer avancerad vård än vad som krävs för att leverera under omständigheterna en stabil patient till akutmottagning.

I ditt första stycke har du ju därför helt rätt. Så länge man kan utföra korrekta, bra och prioriterade behandlingar så är ju allt lugnt. Övervården sker i min mening uteslutande på skadeplats. I bilen under transport kan man aldrig göra för mycket.

Jag håller dock inte med dig om vem som övervårdar. En människa som endast kan skapa fri luftväg och hålla den fri kan ju aldrig övervårda eller hur? Det är ju den välutbildade och erfarne läkaren som bara skall göra en sak till innan transport som är i största risken att övervårda.
Sedan kan man självklart övervårda en ofri luftväg, i teorin. Tänk dig själv att försöka skapa fri luftväg 50 meter från sjukhus där det finns erfaren anestesipersonal som på en halvminut i värsta fall skapar fri luftväg kirurgiskt. Det tar dig en halvminut att få patienten till denna personal. Att ens fundera över hur du skall skapa och hålla fri luftväg tar ju nästan längre tid, sedan skall du göra det också.

De patienter som går skall ju självklart behandlas färdigt. Men det är en fin balansgång. En hjärtpatient som ligger i sängen hemma och som EKG är skickat och bedömt av läkare har ju en skillnad mellan hjärtpatienten som ligger på en brits på akutmottagning, den ligger troligtvis bekvämare. I övrigt kan ju du utföra samma behandling som syrrorna på akuten gör. I det läget är det i min mening helt rätt att behandla, lasta, övervaka och transportera och lämna av.
En traumapatient som kört av vägen i 90 men som till synes mår bra och saknar synliga skador finns det ju däremot föga anledning att behandla på annat sätt än att under transport sätta grov PVK (gärna multipla), småprata med och lämna av. Man gör ju inte ett fullt neurologstatus på en åker bara för att man kan! :P

Det är mina åsikter om övervård.