Combitube

Här diskuteras allt som rör den medicintekniska utrustningen.

Moderator: ambus

Anonymous

Combitube

Inlägg av Anonymous » 29/5 2004 12:30

Är det någon som har erfarenhet av combitube prehospitalt.
För och nackdelar.
Combitube eller "vanlig" intubering??

JOCWLA
Inlägg: 40
Blev medlem: 29/6 2004 3:32
Ort: Phoenix, AZ, USA

Inlägg av JOCWLA » 29/6 2004 3:43

Har anvant kombitube en gang. ambulans personal hade forsokt att intubera en trauma patient tre ganger inann de kom till helikopter plattan,med patienten. Jag och min kollega anvande oss av en kombitube. Valdigt enkel och smidig att anvanda.

Anonymous

Att vinna tid

Inlägg av Anonymous » 10/7 2004 6:52

I Sverige intuberas nästan bara hjärtstoppspatienter prehospitalt (även om det finns andra patientkategorier som borde intuberas, men där det krävs t ex muskelrelaxation för att genomföra detta).

Det finns i dag en tydlig och stark trend att undvika alla tidsförluster i hjärtstoppsbehandlingen, speciellt om de inte innebär påvisad nytta för patienten!

Till och med det korta uppehållet för att ventilera innebär att hjärtat kommer i ett mycket sämre läge. Intubering innebär ännu värre tidsförlust och även att ge adrenalin (är det dessutom skadligt?) betyder att viktig tid tappas.

Av samma orsak ifrågasätts användning av halvutomatiska defibrillatorer kraftfullt. Analysen tar för lång tid!

Det finns stark vetenskaplig bakgrund för dessa ifrågasättanden.

Mycket talar alltså för att vi skall sluta intubera och i stället (men kanske inte så brådskande) använda snabbare hjälpmedel för fri luftväg. Vi skall sluta använda halvautomatiska deffar prehospitalt och återgå till konventionella deffar. Vi skall sluta ta upp tid med meningslösa och kanske skadliga läkemedel.

Vi vet att inte ens mycket vältränad sjukvårdspersonal klarar att ge effektiva hjärtkompressioner mer än några få minuter. Vi behöver alltså tekniska hjälpmedel för att ge bra hjärtkompressioner.

Och sist, men inte minst - vi behöver en fullgod vårdkedja där god behandling prehospitalt följs av lika god behandling på sjukhuset.....

prehospital
Inlägg: 619
Blev medlem: 12/3 2004 5:45

Inlägg av prehospital » 10/7 2004 9:09

Lösningen kanske heter den luftdrivna hjärtkompressionsmaskinen LUCAS och att använda en speciell trachealtub med CPAP-funktion (Vygon/Boussignac) för ventilation?

Vilka andra patientkategorier anser Du behöver intuberas med hjälp av anestesiläkemedel?

Anonymous

En lätt fråga och en svår....

Inlägg av Anonymous » 11/7 2004 10:31

Hej Prehospital!

1. Ja, mycket talar för att Lucas och Bousignac-tub (E.T. tube for cardiac massage Vygon 6506) kan vara den mest näraliggande lösningen. Blir enormt spännade att följa fortsatt utveckling och forskning!

2. Din fråga om tracheal intubation med muskelrelaxans (inkluderar naturligtvis andra anestesimedel i dos som möjliggör intubation) är svårare att besvara enkelt och tydligt. Personal med omfattande träning och utbildning och långtgående patofysiologiskt kunnande inom dessa områden "vet" redan vad jag avser.

Personal som inte redan har dessa kunskaper och erfarenheter tar oftast inte till sig denna information enligt min uppfattning. Det går nämligen inte att bara göra en lista på symptom eller tillstånd, som skall intuberas. Utan avgörandet kräver just den ovanstående kompetensen som bakgrund för individuell bedömning av de aktuella patienterna. Men jag kan ge exempel!

Det rör patienter med svår andningsinsuff (KOL, astma, emfysem), där en akut exacerbation ändå gör fortsatt sådan behandling rimlig (dialog med akuten!).

Det rör vissa avancerade traumafall, speciellt med aspirationsrisk, redan inträffad hypoxi (som ej korrigeras konventionell behandling) eller där smärtan ej kan behandlas adekvat utan orimlig andningsdepression.

Det rör en del påverkade fall av near drowning.

Möjligen en del andra fall med stor aspirationsrisk hos medvetslös patient.

Möjligen också sådana fall av tilltagande larynxsvullnad (traumatisk eller annan) där luftvägen ännu ej är så försämrad att intubation av den orsaken är "kontraindicerad".

Det var exempel! Men alla dessa skall inte intuberas. Bara de där den erfarne bedömaren på goda grunder anser att det hjälper patienten. Då kommer naturligtvis även överväganden om transporttid och transportdestination in. Och erfarenheten av många liknande fall i sjukhusmiljö (=längre tidsperspektiv). För Du vet säkert redan att det finns vetenskapliga studier, som visar försämrat behandlingsresultat när denna typ av "avancerad behandling" används.

Ja, så är det när fel patienter behandlas eller på fel sätt (bl a tidsförlust) eller av personal med otillräcklig kunskap och erfarenhet. Och det är naturligtvis en mycket begränsad andel av det totala antalet akutfall som jag talar om här. Men även de individerna har rätt till omhändertagande av god kvalitet i ett demokratiskt välfungerande samhälle! Och det behövs mycket mer forskning för att vi skall veta rimligt säkert att vi handlar rätt (evidens-baserat).

Klarnade det? Annars vill jag vädja till Dig och övriga som läser detta att fundera vidare och försöka sätta Er in i dessa frågeställningar. I stället för att leta "motargument". För Ni kan säkert lätt hitta tio-tals motargument. Om det viktigaste skulle vara att "påvisa" att den högre kompetensen inte behövs..... Varmt Lycka Till!

JOCWLA
Inlägg: 40
Blev medlem: 29/6 2004 3:32
Ort: Phoenix, AZ, USA

Intubering

Inlägg av JOCWLA » 16/7 2004 18:06

Hej Vox

Haller med dig fullstandigt. Jag vet inte vilka riktlinjer ni har i Sverige for att skydda en patients andningsvag. Har i USA ar en av reglerna att har patienten GCS 8 eller lagre, sa skall patienten intuberas, oberoende av vad det ar for fel pa patienten. Men som du namnde sa handlar det mycket om kunskap och erfarenhet som ssk:n eller paramedic har. Att jobba prehospitalt i en helikopter sa ar det andra faktorer ocksa som spelar in, vi kan intubera en patient p g a att de ar aggressiva och en risk for personal och pilot under flygning. Har hitills aldrig fatt klagomal fran ett sjukhus p g a att vi har intuberat en patient, men har hort talas om folk som har blivit utskallda p g a de inte har intuberat patienten.
Undrar om ni anvander er av c-collar for intuberade patienter? Har hort att AHA (American Heart Association) kommer att lagga till detta nar man har intuberat en medicinsk patient, for att forebygga att tuben inte blir "misplaced" under forflyttning av patienten.
Anvander ni er av automatiska defibs i ambulanser i Sverige? det har var mina tva cent till diskussionen.

Jonas Flight RN
Native Air, AZ

Anonymous

Ständiga förbättringar!

Inlägg av Anonymous » 19/7 2004 9:45

Hej Jonas!

Nyttigt och trevligt med diskussion tvärs över Atlanten. Hoppas att Du fortsätter delta i debatten! Du pekar på ett par mycket intressanta möjligheter hur vi kan förbättra användning av utrustning och teknik.

Det är väl känt hur våldsamt en trachealtub rör sig när patientens huvud-nacke rörs (även om tuben dessbättre oftast stannar kvar i trachea). Och dessa rörelser är allt annat än bra. De kan vara direkt skadliga! Se t ex mars-numret 2004 av Journal of Emergency Medical Services (JEMS), sid. 52-58.

Att obligatoriskt använda c-collar på prehospitalt intuberade patienter (kanske ibland inne på sjukhuset också...) är en mycket intressant idé, som är väl värd att utveckla vidare. Men jag har inte hört talas om något ställe i Sverige där det är infört. Skriv och berätta om andra har erfarenhet av denna säkerhetshöjande åtgärd!

Det finns nu ett betydande vetenskapligt underlag, som visar hur dramatiskt hjärtat försämras även vid korta uppehåll i hjärtkompressionerna. Tidsåtgången för defibrillatorns analys är närmast katastrofal! Personligen är jag därför övertygad om att svensk ambulanssjukvård inom nära framtid kommer att återgå till användning av konventionell defibrillering. Alltså sluta använda "automatiken".

Det som möjligen talar mot detta är när det kommer analysprogram, som kan köras med pågående kompressioner. Men det lär ta tid!

Däremot kommer halvautomatiska defibrillatorer att användas på ställen där defibrillering sker mindre ofta. T ex av allmänhet och räddningstjänst. Förhoppningsvis även polisen. Och på många avdelningar och mottagningar (!) inom den övriga sjukvården.

prehospital
Inlägg: 619
Blev medlem: 12/3 2004 5:45

Inlägg av prehospital » 21/10 2004 19:51

Nyheter i Skåne.
- Vikten av intubation (trakealtub Vygon/Boussignac) betonas i samband med att LUCAS används.
- Användning av adrenalin ifrågasätts och kommer förmodligen att försvinna i de nya behandlingsriktlinjerna.
- Manuell defibrillering rekommenderas. Analysen får ta max 10 sekunder.
- På samtliga patienter - oavsett ålder - som inte har likfläckar/likstelhet/huvudet avskilt från kroppen skall LUCAS användas.
- Riktlinjer, liknande t.ex. Örebros, används ej.

Novisen
Inlägg: 1630
Blev medlem: 17/10 2004 20:26
Ort: Norrland

Inlägg av Novisen » 21/10 2004 23:43

Hej alla!

Här kommer lite förändringar på hjärtstoppsriktlinjer som nu diskuteras inom vårt ambulansdistrikt ifall Lukas köps in. Det är i och för sig redan klart att så ska göras.

HLR schemat blir ungefär.

1) Lukas får arbeta 3 minuter. Adrenalin då fri venväg etablerats. Engångs dos.
2) Defibrillering x 3 Ev Cordarone, Atropin, Tribonat efter resultat av defibrilleringarna.
3) Fortsatt användande av Lukas under lastning och intransport och transport upp till IVA alt PCI-labb.
4) Nytt försök med defibrillering då patienten är framme.

Det är fortfarande oklart hur fri luftväg ska etableras men det låter intressant med Vygon/Boussignac.

Vad som också diskuteras är dödsförklarande av patient på delegation. M.A.O att ingen HLR ska påbörjas om säkra dödstecken finns. Asystoli mer än 20 minuter utan påbörjad HLR. Patient över 80 år med ej bevittnat hjärtstopp och asystoli. Undantagna är unga patienter, drunkningar, nedkylda, förgiftningar. Kan ha missat något...

Tack för ordet....

Novisen
Inlägg: 1630
Blev medlem: 17/10 2004 20:26
Ort: Norrland

Inlägg av Novisen » 21/10 2004 23:52

Förstår inte motståndet till halvautomatiska deffar. Ni säger att analysen inte får ta mer än 10 sekunder. Det finns inga nya halvautomatiska deffar som tar 10 sekunder på sig att analysera men kan förstå att det tar lite tid då analysen ska ske mellan varje defibrillering. Men handen på hjärtat. Hur många patienter slår över i sinus efter 3 defibrilleringen i behandlingsomgången. Jag tror det kan vara bättre att köra HLR och minska ned till 2 defibrilleringar varje omgång men jag har inga belägg för det jag nu säger. För övrigt fick jag deffa på ett Torsade ikväll. Min första. Liten sidoinformation bara. Ha Ha

ditte
Inlägg: 98
Blev medlem: 28/5 2004 1:07

Inlägg av ditte » 22/10 2004 2:31

Hej på er ! Har till och från ganska länge jobbat prehosp. Arbetar nu som ane ssk, jag vet inte vad Vygon/Boussignac är för ngt, är det synonymt med combitube eller är det ngt annat? Läste litet ovan men kanske inte tydligt nog , blev litet fundersam på ovan insändare ang skåne där de menar att örebros riktlinjer inte är applicerbara - vilka är örebros riktlinjer ?

JOCWLA
Inlägg: 40
Blev medlem: 29/6 2004 3:32
Ort: Phoenix, AZ, USA

Inlägg av JOCWLA » 23/10 2004 18:37

Ok, har ar en kanske dum fraga, vad ar Lukas? Anvander ni er av Vasopressin i Ambulans sjukvarden i Sverige?

Jonas
Native Air, AZ

Användarvisningsbild
ambus
Moderator
Inlägg: 235
Blev medlem: 12/3 2004 20:06
Ort: Linköping, Östergötlands län

LUCAS

Inlägg av ambus » 5/11 2004 22:18

Det finns ett företag som heter Jolife som har en hemsida med denna maskin LUCAS, varsågod och läs... www.jolife.se Denna kommer som jag har fått veta att framöver säljas av Medtronics som bl a har ekg-system och journalsystem m.m.

Vill också göra er uppmärksam på att det finns också en annan tub som heter Easytube som skall vara ett bra alternativ eftersom matstrupen kuffas och därmed inegn aspirationsrisk och skall också vara stabil vad gäller lägesändringar; kanske den redan används i landet på vissa ställen prehospitalt? Hör av er! :roll:
//Ambus
Kom gärna med dina åsikter bara du kan stå för dem! -det kan jag...

Tomas
Inlägg: 465
Blev medlem: 15/3 2004 10:45

Inlägg av Tomas » 5/11 2004 22:29

Vad är det för skillnad på easytube och combitube?

Anonymous

Bara varianter??

Inlägg av Anonymous » 6/11 2004 8:18

Jag undrar, liksom Tomas, över skillnaden mellan Easytube och Combitube. Är de inte i huvudsak varianter på samma tema? Är det någon som har erfarenhet?

Easytube är en produkt från Rüsch och säljs i Sverige av Meteko Instrument AB och kan studeras på deras hemsida.

En delvis annorlunda teknik är Laryngeal tube från VBM Medizintechnik
GmbH, som bara har ett lumen men skall placeras i oesophagus. Ventilationen sker via sidohål. Den säljs i Sverige av Sunnex Tillquist LabMed AB.

Har Du erfarenhet av dessa produkter? Berätta! Och speciellt om Du har erfarenhet och kan jämföra Combitube med Laryngeal tube. Har Du erfarenhet av att använda någon av dem tillsammans med Lucas?

Varför är detta intressant när vi har konventionell tracheal intubation? Jo, det blir mer och mer uppenbart hur viktigt det är att vinna sekunder från avbrotten i HLR! Samma skäl alltså, som har startat diskussionen om övergång från halvautomatisk till konventionell defibrillering på annan plats i detta forum! Observera att varken dessa produkter, eller vanlig trachealtub, innebär garanti mot aspitation!!

Skriv svar