ambsjukvård i usa

Här diskuteras allt som rör utbildning för att arbeta inom den prehospitala akutsjukvåden

Moderator: Wernvik

anders223
Inlägg: 1
Blev medlem: 29/10 2012 13:48

ambsjukvård i usa

Inlägg av anders223 » 18/3 2013 9:45

Sahlgrenska akademin
VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Sjuksköterskeprogrammet 180 hp
Ambulanssjukvård i USA
”Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter.”
Kurs: Internationell Klinisk Omvårdnad Tidpunkt: December 2009 Plats: Fire Department New York City, Bronx, USA


Bakgrund .............................................................................................................3 Historia .............................................................................................................3 Ambulanssjukvård i Sverige...........................................................................3 Ambulanssjukvård i USA ...............................................................................4 Folkhälsan i USA v/s Sverige.........................................................................4 Samhälle och politik........................................................................................4
Syfte .....................................................................................................................6 Metod ...................................................................................................................6 Resultat ................................................................................................................7
Kunskap och förståelse ...................................................................................7 Utbildning inom ambulansen..........................................................................8 Arbetsmarknad inom ambulansen ..................................................................8
Diskussion ...........................................................................................................9 Referenslista ........................................................................................................9
Bakgrund
Historia


Den berömde härföraren Napoleon var enligt många den som mer eller mindre uppfann ambulanstransporter på slagfälten. Detta innebar också att han också införde nåt som vi rätt nyligen i Sverige börjat använda, nämligen ”Triage metoder” ( från franskans Triè ) som innebär en sorts skadesortering. Napoleon ville nämligen att de som med hjälp från sjukvård snabbt kunde återställas i stridbart skick, skulle till sjukvård snabbt för att sedan komma tillbaka och strida, medan de som var så svårt skadade att de hade en ”expektans” att dö, inte fick någon vård, utan tilläts dö.
Ambulanssjukvård i Sverige

I Sverige har ambulanssjukvården förändrats radikalt från 1981 då jag började på akutmottagningen i Nyköping, då ”ambulans” mer eller mindre var en transportorganisation, med 7 veckors utbildning i ambulans teknik och första hjälpen. Under 2001 tog Socialstyrelsen ett beslut att ” höja kompetensen inom Svensk ambulanssjukvård” genom att kräva att minst en sjuksköterska skulle åka i varje ambulans med början om 5 år. Detta skulle dessutom innebära att all delegering till ambulanssjukvårdare skulle tas bort. Man kunde då nämligen som ambulanssjukvårdare få en personlig delegering från ambulansläkaren att administrera vissa läkemedel, såsom syrgas, morfin, vissa inhalationer, Enotonox ( Lustgas )
Från 1 november år 2006 har ambulanssjukvården tagit steget från delegerad verksamhet då sjuksköterskor kunde tillåta ambulanssjukvårdaren att administrera läkemedel, till att vara en organisation där ambulanssjukvårdare har sparkats pga Socialstyrelsens inriktningbeslut att ”minst en sjuksköterska i varje ambulans” skall råda. Inom vissa organisationer arbetar ambulansjukvårdare kvar medan andra , som Örebro, har sparkat dessa pga ” arbetsbrist” eftersom en ambulanssjukvårdare inte kan ersätta en sjuk sjuksköterska. Från 1 januari 2008 kräver SU ( Sahlgrenska Universitetssjukhuset ) att alla som skall fastanställas, skall vara vidareutbildade sjuksköterskor.

Detta krav på kompetensnivå är något som personalen själva ifrågasätter nyttan av just i Göteborg, där det är så pass korta transportsträckor in till sjukhus. I Göteborg finns dessutom sedan sommaren 2009 en ambulans bemannad med en läkare och två vidareutbildade sjuksköterskor.
Jag arbetar inom ambulanssjukvården i Göteborg, som privatanställd inom Falck Ambulans, sedan 2,5 år. Jag har tidigare även erfarenhet från ambulanssjukvård i Skaraborg, och Örebro Län. Dessutom har jag erfarenhet från akutmottagning på Nyköpings Lasarett. Under min karriär inom akutsjukvården har jag sett de förändringar som styrt bort ambulansen från att vara en transportorganisation, till att vara en högkvalificerad prehospital akutmottagning, och ibland ledningscentral som tillsammans med Räddningstjänst, Polis, Länsstyrelse, Katastrofmedicin, Mobila sjukvårdsgrupper med flera, tar hand om stora skadeplatser. Det närmaste jag själv har kommit mass-skade sammanhang var sommaren 2008 då vi hade en olycka på Liseberg i Göteborg, då attraktionen Rainbow, kraschade ner i backen med 38 skadade som följd. De allra flesta
var under 16 år, vilket innebar transport till samma sjukhus, nämligen Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus. Inga dödsfall. 5 allvarligt skadade. Alla 38 avtransporterades med blåljusfordon inom 2,5 timmar från olycksplatsen.
I Sverige börjar man se att fler kvinnor arbetar inom ambulansen som tidigare var ett klart mansdominerat yrke, kanske för att det tidigare var så att ambulanser kördes av brandmän.


Ambulanssjukvård i USA
I USA är ambulansen organiserad under Polisen. ”911” styr 911, men rent arbetsmässigt samarbetar de Fire Department. Det finns även ett flertal privata sjukhus som har egna ambulanser, men även privata aktörer som kör ”ambulans” men då handlar det enbart om rena transporter av äldre, hem från sjukhus, hämtning av patient i hemmet som inte behöver sjukvård, samt interna kuvöstransporter mellan sjukhusen. Dessa privata ambulanser bemannas i de allra flesta fall av en ”EMT” (Emergency Medical Technician) De ambulanser som bemannas av FDNY ( Fire Department New York City ) körs av både EMT och Paramedics. En ambulans som körs av EMT enbart kallas ” BLS rigg ” ( Basic Life Support ) medan den som körs av enbart Paramedics, kallas ”ALS rigg ” ( Advanded Life Support ) En ”BLS” kallas till olika trauman, som skottskador, trafikolyckor bukproblem, och en ” ALS ” kallas till alla misstänkta hjärtinfarkter, andningsproblem, infektionsproblem, arytmier mm

Folkhälsan i USA v/s Sverige
Vi förväntas bli äldre i Sverige, än i USA. 81 /78 (Life Expactancy Gini at Birth) och då det gäller spädbarns dödlighet bland 1000 födda, så har USA dubbelt så många döda än Sverige 6/3 (2) Mödrar som föder barn löper en mycket större risk att avlida i post- partum problem i USA än i Sverige 11/3 dödsfall per 100.000 levande födda (5)

I dagens USA pågår en debatt kring ” det nya sjukförsäkringssystemet” som president Obama vill införa. Detta är en stor sak för det amerikanska folket, då de är vana vid att självständigt göra val som alltid kostar pengar- Mönstret man har för synen på hälsa är att ” de som inga pengar har kommer att dra nytta av det vi andra har betalat in, och kommer ge mej sämre vård”. Man har lägre skattetryck för att ge individen mer möjlighet att välja sin egen sjukförsäkring och sin egen nivå av social trygghet.
De senaste 200 åren har sjukdomspanoramat förändrats mycket påtagligt, från infektionssjukdomar och olika bristsjukdomar, till vällevnadssjukdomar. (1) Fetman i USA är enorm idag. Upp emot 75% av alla barn under 12 år har idag övervikt, eller fetma. ( 10 )
Samhälle och politik

USA är en federal republik bestående av 50 stater. De federala myndigheterna ansvarar för bland annat utrikespolitik, försvar, medborgerliga rättigheter, tull och post, centralbanken samt reglering av handeln mellan staterna. Delstaternas ansvar är främst den allmänna lagstiftningen. Konstitutionen från 1787 är fortfarande aktuell, men med
vissa kompletterande bestämmelser. USA har ett flerpartisystem där demokrater och republikaner dominerar.

USA:s kongress består av två kamrar, senaten och representanthuset. Presidenten är både regeringschef och överbefälhavare och kan inlägga veto mot lagförslag från kongressen. Rättssystemet i landet är komplicerat eftersom var och en av de 50 delstaterna har olika rättssystem. USA är en nation byggd på invandring som består av många etniska grupper. Andelen invånare med den europeiska anor minskar medan den latinamerikanska befolkningen stadigt ökar.
Syfte
I min egen nyfikenhet har jag då sett att detta med ambulans sköts olika I olika länder. Då man ser på TV från exempelvis Israel & Egypten så körs skadade i bilar märkt med ett rött kors, som en bårtransport, ofta med civilklädd personal, medan jag från USA sett högkvalificerad vård av Paramedics ute i välutrustade ambulanser.

Det jag ville med denna kurs var att se hur utländsk ambulanssjukvård, i mitt fall i USA, skiljer sig från Svensk ambulanssjukvård avseende utbildning, samarbete med andra myndigheter, status i samhället, lön, arbetsvillkor etc.
Jag vill också se hur folk på gatan upplever den sjukvårdsreform som man nu arbetar för i Vita Huset. Kommer detta verkligen kunna förändras. Kan man acceptera att ”mina sjukförsäkringar betalar vården för en som inte har några pengar ”?
Sjuksköterskan ingriper på lämpligt sätt för att skydda enskilda individer, familjer och samhälle när deras/dess hälsa är hotad av medarbetare eller andra personers handlande (7) gäller ju för alla inom all räddningstjänst, precis som för alla sjuksköterskor. Detta syns självklart för oss inom ambulansen, men jag ville se om detta efterlevdes även i USA. Hur ser lönerna ut i USA?

Därför styrde jag mitt val till New York, och närmare bestämt Bronx.
Metod
Jag kontaktade redan i april månad Fire Department i lite olika stater i USA, men stötte på en massa problem pga ” National Guidelines” som omöjliggjorde att man som student eller annan, kommer på besök för att kika på deras verksamhet. Slutligen hittade jag ”EMS Operations ” i New York City, Brooklyn, där de tog emot mej med öppen famn, om än med en hel del pappersjobb att fylla i och faxa till dom. Därefter infann sig en tystnad och väntan i 2 veckor, då jag inte hörde nåt. Återringning gav beskedet att ” personen du talade med är inte inne, sitter upptagen , är sjuk ”etc. Till slut bad jag att få taal med en chef som omedelbart ordnade en placering åt mig i närheten av den lägenhet jag fick hyra in mig i. Det var en station bara 15 minuters gångväg från min bostad, vid White Plains Road, nära 232dn Street. Min bostad låg vid Katonah Avenue, vid 236nd Street.

Min egentliga metod bestod i att under 140 timmar åka med i en amerikansk ambulans och bekanta mig med de omvårdnadssituationer en ambulans hamnar i i USA, jämfört med i Sverige. Dessutom tog jag mig tid att intervjua ambulansbesättningen , samt några privatpersoner kring frågor om den nya sjukreform som President Obama vill genomföra.
Resultat
Man litar inte direkt på att staten ska kunna ta hand om detta på ett rättvist sätt. Det finns en enorm misstänksamhet mellan folk då det gäller det förslag till ny sjukreform som President Obama har lagt fram som förslag. Man menar att detta givetvis kommer höja kostnaderna och sänka tillgängligheten av god sjukvård.. Givetvis finns det enorma krafter bakom denna misstänksamhet, eftersom de olika försäkringsbolagen skulle mista enorma intäkter om detta förslag går igenom. En familj med två barn, där mamman arbetar på ett privat bolag, och pappan inom skolan, betalar ca 550 USD / månad ( 3700 SEK ) för att ha en sjukförsäkring, för den händelse att de blir sjuka. Som anställd har man ”sick days” som man kan ”ta ut” lite nu och då med kort varsel, även om man inte är sjuk, som man redan har fått lön för.
Ambulanssjukvården i USA har inga sjuksköterskor anställda! I Sverige har Socialstyrelsen bestämt att det från 1 nov 2006 skall vara minst en sjuksköterska i varje ambulans, vilket har lett till en kraftig ökning av manliga sökanden till sjuksköterskeprogrammen runt om i landet. På min direkta fråga till en ” Captain” som var chef för 6 olika ambulansstationer fick jag ett underligt svar; ” – Om jag kommer till USA som erfaren ambulanssjuksköterska, med anestesiutbildning, kan jag då få arbeta som Paramedic i USA?”. ”-Varför vill du arbeta gratis? Vet du vad en anestesisköterska tjänar här? Jo 150.000 USD/år ( 1,100.000 SEK ) och en ”RN” (Registered Nurse) alltså en allmän sjuksköterska utan specialistutbildning, tjänar efter 5 år 90.000 USD/år ( 725.000 SEK )
Han frågade dessutom varför vi har vidareutbildade sjuksköterskor i ambulansen, och då svarade jag att det handlade om att höja vårdkvaliten i ambulansen. ” Tycker du att det ser ut som att vi är dåliga på att vårda våra patienter? frågade han då.
Då det gäller hållbarhet inom ambulanssjukvårdens personal, så är det en relativ ung kår med anställda, där man lätt kan räkna i de få personer som jobbar fram till pensionen. Dels blir många helt förstörda av de tunga lyft som jobbet innebär, men även själva arbetssituationerna tär på ens mentala hälsa.
Kunskap och förståelse

Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap. (2) Detta stycke är hämtat ur ” The Universal Declaration of Human Rights” och det är tyvärr inte riktigt det man hör att det amerikanska folket står för då det gäller denna kommande reform av sjukvårdssystemet. ”Det sociala samhälle man har i USA präglas av det individuella valet, men bara så länge man betalar sina sjukförsäkringar” (3)

Alla får vård i USA. Även en uteliggare som brutit benet, blir givetvis omhändertagen, men den kostnad som personens sjukvård kostar, belastar då det lokala sjukhusets ekonomi. Först försöker man få betalt av vårdtagaren. Då detta inte fungerar vänder sig sjukhuset till diverse välgörenhetsorganisationer som ofta skänker enorma pengar till framför allt privata sjukhus. Om man trots detta inte får in några pengar så ” går detta på den allmänna förlusten” Just denna ” allmänna förlust ”irriterar många, och förvånar en utomstående som jag själv, som då undrar vad som skulle hända om alla vägrade betala
för sig. Vore inte det ett bra startskott för den nya sjukreform som President Obama vill införa?
Sjuksköterskan ingriper på lämpligt sätt för att skydda enskilda individer, familjer och samhälle när deras/dess hälsa är hotad av medarbetare eller andra personers handlande.(7) Detta gäller verkligen inom ambulanssjukvärden i USA. Det finns en genomgående hövlighet som vi i Sverige ligger efter i. Alla bemöts mycket artigt, äldre patienter blir tilltalade med ” sir” ” mam” eller ” mama ” och man har alltid tid att vara noga med alla patienter. Verkar aktivt för rättvisa sociala och ekonomiska arbetsförhållanden för sjuksköterskor.(7) Detta efterlevs inte alls, inte ens i Sverige, där man är mycket noga med individuell lönesättning och att ” jag ska ha så hög lön som möjligt”
Utbildning inom ambulansen

I Sverige kräver de allra flesta arbetsgivare idag att man är färdigutbildad sjuksköterska, samt att man även har en vidareutbildning. Detta innebär 3 år grundutbildning, 1 år inom skuten vård som erfarenhet, samt sen 1 års specialistutbildning. Totalt 5 år.

I USA kan man antingen satsa på att arbeta som EMT ( ambulanssjukvårdare ) eller Paramedic, som nästan motsvarar en specialistutbildad sjuksköterska i Ambulansprogrammet. Undantaget att man inte alls inriktar sig på Omvårdnads teorier och rent praktiska övningar som man har nytta av inne på ett sjukhus. En Paramedic kan få arbeta på en akutmottagning, men inte inne på vårdavdelning på ett amerikanskt sjukhus. Utbildningstid totalt, om man räknar in grundutbildningen till EMT, är 2 år och 3 månader. (5)
Arbetsmarknad inom ambulansen
I Sverige har vi en väldigt låg medelålder på personalen. På den station jag arbetar ligger medelåldern på 34 år, och anställningstiden är mycket kort. Ingen har arbetat längre än 5 år. Ingen har gått i pension som ambulanspersonal i Göteborg. Vi har 5-6 veckor semester per år och i Göteborg har vi ca 42 timmars arbetsvecka.
I USA finns det en liten omsättning. Många stannar kvar länge eftersom det är en viss status i att vara inom ” Rescue services”. Det händer att man blir bjuden på mat på stan av främlingar som tycker att man gör ett bra jobb. Man har relativt låg lön som EMT, ca 27.200 USD/ år, men det är ändå ett eftertraktat arbete. Som Paramedic tjänar man mellan 40.000–62.000 USD / år. Man har 3 veckor semester per år och arbetar 40 timmar per vecka (9)
Diskussion
Vad skulle hända om vi genomlyste vår sjuksköterskenärvaro ambulanser i Sverige? Behöver vi verkligen ha läst upp till 4 år omvårdnad för att ta hand om en trauma patient som brutit benet i en trafikolycka? Om man istället specialiserade personalen i att ha enbart ambulansteknik i sin utbildning så kan man alldeles säkert utföra ett godtagbart arbete i ambulansen. Att kräva att man som ambulanssjuksköterska har en vidareutbildning i anestesi, då det gäller att söva eller vätskebalans, är överkurs då de allra flesta patienter, säkert upp till 99%, absolut inte är i den situation att vätskebalansen är en fara för deras liv , med tanke på de korta transportsträckor vi har i exempelvis Göteborg. Möjligen om man arbetar i ambulanshelikoptern som flyger över hela landet så kan man kanske behöva denna kunskap.
Vad gör vi i de utvecklade länderna egentligen för att följa WHO ́s deklarationer då det exempelvis gäller ” Alma Ata-deklarationen från 1978? Där står det att ” varje land måste ha en utbyggd primärvård som bas i hälso- och sjukvården med utveckling så att alla människor i världen skall ha en hälsostandard som tillåter dom att leva ett socialt och ekonomiskt fullvärdigt och produktivt liv” (1) Kan vi stämma de länder som inte tillgodoser dessa krav?
Referenslista
1. Pellmer K, Wramner B. Grundläggande folkhälsovetenskap. Stockholm: Liber; 2007 UN.
2. www.earthtrends.wri.org
3. http://www.globalis.se/index.php/Laender/USA
4. The Universal Declaration of Human Rights
5. Personliga intervjunoteringar
6. http://www.globalis.se/index.php/Laender/USA/
7. ICN ́s etiska kod för sjuksköterskor
8. http://www.ems.gov/
9. http://www.nyc.gov/html/fdny/html/commu ... 2607.shtml
10. http://www.globalis.se/