Fotodokumentation på olycksplatser - AmbCam

Informatik handlar mycket om "tänket" bakom IT. Behöver vi det? Hjälper det oss? Vem hjälper det? Osv. Det handlar också om termer och begrepp, infomationssäkerhet, telemedicin och verksamhetsutveckling med hjälp av IT.
Rotter
Inlägg: 17
Blev medlem: 15/3 2004 8:35
Ort: Göteborg
Kontakt:

Fotodokumentation på olycksplatser - AmbCam

Inlägg av Rotter » 24/3 2004 8:47

Fotodokumentation på skadeplats - Projekt AmbCam

Prehospen vid Högskolan i Borås har genomfört en studie angående "Fotodokumentation på skadeplats". Studien beskrivs på följande sätt på deras webbsida:

"... Som ett stöd och som ett komplement till den muntliga och skriftliga information/rapport som ges mellan ambulanspersonal och personal på mottagande enhet kan fotodokumentation från olycksplatsen vara till nytta för patienten i såväl det "urakuta" skedet som senare under det fortsatta vården.

Syftet med föreliggande studie är att undersöka betydelsen av bilddokumentation på skadeplats har betydelse för bedömning av patient.

Ambulansbesättning kommer i samband med arbete på skadeplats att fotografera med digital kamera med en sekvens av 3 till 5 bilder. Vid ankomst till akutmottagning överförs bilderna från kamera till stationär dator för visualisering på bildskärm och utskrift av färgbilder. Mottagande personal kan på så sätt få information om hur det såg ut på skadeplats."


Studien genomfördes inom Ambulanssjukvården i Södra Älvsborg, främst i Alingsås, Herrljunga och Lerum. Fotograferandet har fortsatt även efter studien. Oftast är det föraren i det aktuella uppdraget som tar bilder eller den assisterande enheten (då fotograferande oftast sker vid svårare olyckor är vanligen mer än en ambulans utlarmad). På Akuten tankas bilderna över till en skrivare och skrivs ut direkt. De bifogas sedan journalen.

I efterhand är det främst polisen och Vägverket som varit intresserade av bilderna av utredningsskäl. Jag vet inte om bilderna har lämnats ut till dom eller inte. Jag ska ta reda på vad studien visade och om fotograferandet är tänkt att fortgå.

MVH
Pontus Rotter Ivarsson
Informatikansvarig
Ambulanssjukvården Södra Älvsborg


Referenser:
1. Forskningen genomfördes av Anders Jonsson - anders.jonsson@hb.se
2. Webbsida Prehospen - http://www.prehospen.hb.se/forskProjekt.asp
3. Jörgen Andreasson, Ambulanschef Alingsås, ansvarig för AmbCam

Anonymous

Utvecklingen går ju vidare

Inlägg av Anonymous » 30/3 2004 18:41

Det här projektet var ju klart i frontlinjen när det startade. Och det har tillfört en mängd kunskap och erfarenhet!

I dag skulle det kunna vara naturligt att nyttja MMS och den kamera som ändå "följer med" många mobiltelefoner.

Vad finns det för erfarenhet runt om i landet? Vilken upplösning behöver man?

Alternativ (snabbhet, kvalitet resp kostnad) till MMS?

Och à propos nedläggning av Akutsjukhus....

Kan bättre utnyttjande av Medicinsk informatik (bild, text, tal osv) "kompensera" patienten för längre transporttid till det kanske (?) mer kvalificerade sjukhuset? Kan vi vinna tid för andra patientgrupper på samma vis som ST-höjningsinfarkter kan gå direkt till HIA tack vare 12-kanals EKG?

Vilka patientgrupper skulle vinna (överlevnad, rehabilitering, kostnad osv) på att gå direkt till Operation, IVA eller CT/MR?

Eller kanske skall vi åka till den Vårdcentralen som har infört suturer och teknik för att stoppa näsblödningar i sin arsenal?

Rotter
Inlägg: 17
Blev medlem: 15/3 2004 8:35
Ort: Göteborg
Kontakt:

Beslutsstöd för bedömning av rätt vårdnivå

Inlägg av Rotter » 1/4 2004 10:24

Beslutsstöd för bedömning av rätt vårdnivå

Hej Vox!

Jag blev intresserad av dina funderingar kring hur bättre utnyttjande av medicinsk informatik kan hjälpa oss att snabbare föra patienten till rätt vårdnivå. En stor vinst finns som du skriver i de akuta fallen där snabbt omhändertagande med adekvata åtgärder kan rädda liv. Men hur kan telemedicin hjälpa oss i mindre akuta situationer?

1. Kan telemedicin inte bara hjälpa oss att föra patienter till rätt instans, utan kanske i svårare situationer hjälpa oss att hänvisa till rätt (annan) instans än akutmottgning osv?

2. Om vi är osäkra på om det verkligen är ett ambulansuppdrag, kan vi då via telemedicin vända oss till sjukvårdsupplysning eller akutmottagning för att få läkarstöd i vår bedömning?

3. Skulle ett sådant beslutsstöd kunna vara regionalt eller nationellt? Liksom sjukvårdsupplysningen vänder sig till allmänheten, kanske en sjukvårdsupplysning som riktar sig till vårdpersonal skulle kunna upprättas?
Pontus Rotter
Verksamhetsutvecklare

AmbuAlarm
Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum
Västra Götalandsregionen

Skriv svar