Sökbara patientjournaler online?

Informatik handlar mycket om "tänket" bakom IT. Behöver vi det? Hjälper det oss? Vem hjälper det? Osv. Det handlar också om termer och begrepp, infomationssäkerhet, telemedicin och verksamhetsutveckling med hjälp av IT.
Användarvisningsbild
roadrunner
Inlägg: 51
Blev medlem: 12/3 2004 12:54

Sökbara patientjournaler online?

Inlägg av roadrunner » 31/3 2004 14:26

Jag hittade en artikel i Computer Sweden om detta:
I höstas gav Sveriges samtliga landstingsdirektörer vårdens samarbetsorgan för IT-frågor, Carelink, i uppdrag att samordna arbetet för att ta fram en nationell IT-infrastruktur för vård och omsorg.

Snart är en arbetsgrupp klar med en första del av arbetet. Den föreslår att vården, med den nuvarande IT-infrastrukturen som bas, ska samordna sig så att det går att söka vissa definierade patientuppgifter ur många olika system.

Den samordnade patientöversikten ska göra det möjligt att göra sökningar i journaler för att få reda på kontaktuppgifter, diagnoser och läkemedelsordinationer även om man gör besöket på en vårdcentral i ett annat landsting än där man bor. Däremot blir inte hela journalen tillgänglig.
- Med den nationella infrastruktur som vi utvecklar kan man tänka sig att skapa en mängd olika tjänster. Vi har valt att presentera en samordnad patientöversikt, men det är inget slutmål utan bara en början, säger Mats Larson, vd på Carelink.

Den infrastruktur som är basen för en sådan här satsning är kommunikationsmöjligheten som alla landsting har del i, Sjunet. Det finns också en färdig pki-modell även om bara ett fåtal landsting använder den, och en katalogstruktur som används av cirka hälften av alla landsting.

Arbetsgruppen räknar med att det inte ska behövas några jätteinvesteringar för att skapa en samordnad patientöversikt, även om det behöver göras en hel del kompletteringar.

Samtidigt är utgångsläget väldigt olika i olika landsting. På vissa håll finns det mer att göra än på andra för att kunna delta i patientöversikten.
- Men grunden är att eftersom informationen finns digitalt lagrad går det också att sammanställa och kommunicera i den, konstaterar Mats Larson.

Runt 65 procent av sjukhusen har inte datoriserade patientjournaler. Hur ska den informationen nås?
- Visst är det så, men 95 procent av alla vårdcentraler har datoriserade journaler. Och vi kan ju inte sitta och vänta på att alla ska bli klara utan vi får göra det vi kan med det som finns, säger han.
- Samtidigt hoppas vi att en sådan här praktisk tjänst ska sätta fart på IT-samverkan generellt och ge incitament till att datorisera journalerna i högre grad.

I slutet av april ska arbetsgruppen presentera sitt förslag och sedan är det tänkt att något påtagligt ska komma på plats så fort som möjligt.
- Även om alla landsting inte är helt förberedda för en sådan här patientöversikt så är det lika bra att börja och sedan bygga på det efterhand, säger Mats Larson.

Han ser mycket optimistiskt på projektets möjligheter.
- Alla landstingsdirektörer står bakom det här uppdraget vilket aldrig har hänt tidigare och de driver frågan mer ur ett ledningsperspektiv än ur ett IT-perspektiv. Att de största investeringarna till stor del redan är gjorda är också en anledning till att jag tror att förslaget om en nationell patientöversikt har stora chanser att lyckas, säger Mats Larson.
Frågan är: Hur och när hakar prehospitala vården på detta? Hur löser vi säkerhets- och integritetsfrågor? Behöver vi journalen i bilen?
För den som vill läsa artikeln i sitt sammanhang: http://www.idg.se/ArticlePages/200403/3 ... limit=true

Rotter
Inlägg: 17
Blev medlem: 15/3 2004 8:35
Ort: Göteborg
Kontakt:

Vilken information behövs prehospitalt?

Inlägg av Rotter » 1/4 2004 10:10

Vilken information behövs prehospitalt?

Hej Roadrunner och tack för intressanta tankar!

Som du visar med ditt inlägg så pågår det både diskussioner och projekt med syfte att göra befintlig information om patienter sökbar, oavsett var eller i vilken organisation man tar hand om patienten.

I artikeln framgår att man i denna arbetsgrupp fokuserar på den teknik som ska kunna göra den typ av sökningar möjliga. Tekniken är förstås en förutsättning för kommunikationen mellan olika informationssystem. Men det finns en lika viktig förutsättning, nämligen informationsstrukturen i systemen. För att information ska kunna överföras mellan olika system och betyda samma sak oavsett vilket system det visas i, så krävs att informationsstrukturen i de olika systemen är överensstämmande.

I Västra Götalandsregionen (VGR) har en arbetsgrupp - Regionala Informatikgruppen - startat med fokus just på informationsstruktur. Beslut i VGR är fattade som ställer kravet att alla nya informationssystem ska beakta VGR:s informationsstruktur. Tanken är att tekniken inte är det viktiga, utan just informationen. Informationen behöver kvalitetssäkras och skyddas, för att undvika förvanskning och missförstånd vid överföring mellan olika system.

Under våren har vi i VGR implementerat ett nytt system för datoriserad ambulansjournal - AmbuLink. Med anledning av detta ingår vi också i den Regionala Informatikgruppen. I denna grupp har ansvariga för olika vårdsystem möjlighet att diskutera vilken typ av information som är intressant att utbyta mellan olika system. Vi diskuterar i nuläget möjligheten att exportera ambulansjournalen till mottagande sjukhus datorjournaler. Motsatsen diskuteras också, dvs möjligheten att via AmbuLink få tillgång till patientuppgifter direkt i ambulansen på väg ut till patienten.

Den typ av möjlighet väcker intressanta och viktiga frågor:

1. Vilken typ av information möjliggör ett bättre prehospital omhändertagande? Diagnoser? Läkemedlesbehandling? Tidigare vård? Social situation? Hur avgör vi gränsen mellan vad vi KAN samla in och vad vi BEHÖVER samla in?

2. Hur mycket information kan man som ambulanspersonal tillgodogöra sig på väg till en patient på ett ambulanslarm? Vart går gränsen för när förberedelse via förhandsinformation tar för mycket tid?

3. Finns det information som kan vägleda oss fel i akuta situationer? (Jämför med att "lita" för mycket på SOS Alarms utlarmingsinformation). Kan information om mindre akuta sjukdomstillstånd sänka vår uppmärksamhet för akuta tillstånd?

4. Finns den önskvärda typen av information i befintliga system?

5. Kan systemen kommunicera med varandra?

4. Talar systemen samma språk, dvs hur ser informationsstrukturen ut?
Pontus Rotter
Verksamhetsutvecklare

AmbuAlarm
Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum
Västra Götalandsregionen

Niklas Karlsson
Inlägg: 1473
Blev medlem: 14/7 2004 13:49

Inlägg av Niklas Karlsson » 9/12 2004 12:43

Behöver vi journaler i ambulansen?

spontant, nej!

Vi behandlar inga sjukdomar i ambulansen utan endast dess symtom. Då faller tanken med det tycker jag.

Men visst kan det vara bra i vissa fall. Men med tanken på kostnaden? Ytterst tveksamt!

Skriv svar