Vad är informatik?

Informatik handlar mycket om "tänket" bakom IT. Behöver vi det? Hjälper det oss? Vem hjälper det? Osv. Det handlar också om termer och begrepp, infomationssäkerhet, telemedicin och verksamhetsutveckling med hjälp av IT.
Rotter
Inlägg: 17
Blev medlem: 15/3 2004 8:35
Ort: Göteborg
Kontakt:

Vad är informatik?

Inlägg av Rotter » 1/4 2004 10:52

Vad är prehospital informatik?

Telemedicin? Logistik? Datajournaler? Medicinsk teknik? Övervakningsutrustning? Mobitex? Informationssäkerhet? Handdatorer? Statistik? Termer och begrepp? E-learning? Simulering? Kognition?

Informatik är ett omfattande begrepp och det finns därför många definitioner. Informatik har i alla fall att göra med hur vi som människor använder informationsteknologi i olika verksamheter. Det handlar om "tänket" bakom användningen av IT.

Informatik är ett ämne som ska koppla ihop människors behov med informationsteknologins möjligheter och begränsningar. Inom prehospital akutsjukvård är uppgiften bland annat att påvisa hur man med hjälp av modern informationsteknologi kan stödja beslutsfattande, inhämtande av kunskap och utförandet av olika uppgifter. Dvs svara på frågan hur IT kan tillgodose behov hos patienter, ambulanspersonal och ambulansledning. Vad behöver vi? Varför behöver vi det? Vilken nytta leder det till för patienter och ambulanspersonal? Är det bättre med en manuell rutin istället för en automatiserad rutin? Sparar vi verkligen tid med IT? Osv...

Prehospital informatik handlar om att identifiera, samla, behandla och kommunicera data, information och kunskap för att stödja ambulanssjukvådens praktiska verksamhet, utbildning och forskning som frambringar ny kunskap.

Många inom ambulanssjukvården är ansvariga för informatikfrågor utan att det är formellt uttryckt. Är du en av dom som arbetar med detta eller är intresserad av området? Kontakta mig eller skriv ett inlägg i forumet.
Pontus Rotter
Verksamhetsutvecklare

AmbuAlarm
Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum
Västra Götalandsregionen