Vårdförbundet har glömt verkligheten...

Här diskuteras personalfrågor som löner, arbetsrätt, arbetsförhållanden m m utifrån Vårdförbundets perspektiv.

Moderator: AMBASS

Tompa31

Inlägg av Tompa31 » 25/6 2007 18:28

Jag hör idag amb. sjv som arbetat i många många år som är mycket positiva över det som SSK fört in i ambulansen. Ännu mer positiva är de at det nu är krav på spec utb sjuksköterska.

En av de sjukdomstillstånd som verkligen kan behandlas idag på ett mycket framgångsrikt på tidigit stadie är Lungödem som i dag mer eller mindre hävs innan framkomst till akutrummet.

Något annat vi dessutom blivit mycket förbättrade på idag i ambulansen är smärtlindringen och därtill användandet av Ketalar som är guds gåva till svårt smärtpåverkade patienter.

Nä, jag har ännu inte hört en enda amb.sjv som har den åsikt som du har Striker, så jag vet faktiskt inte vad du får det ifrån. Troligtviss bara din egen bedrövelse över att inte få administrera läkemedel!!!!!!

//Tompa

banan

Inlägg av banan » 25/6 2007 21:01

Tompa31 skrev:. Ännu mer positiva är de at det nu är krav på spec utb sjuksköterska.
//Tompa
Varför då?

JOCKE

Inlägg av JOCKE » 26/6 2007 13:32

striker skrev:Ett problem som märks markant sen det har kommit spec ssk i ambulansen är att pat vårdas alldeles för länge i hemmet. Det har tyvär kommit in alldeles för mycket läkemedel i bilarna och det finns alldeles för många spec ssk som tror att dom är läkare, ju högre vubar ssk har dessto sämre vård får pat. en vanlig ssk och en amb sjv räcker mer än väl i en ambulans för att en pat skall få bra vård. och på vilket sätt är ssk yrket mer krävande än amb,sjv, kan man få ett bra svar på det. ni kanske tycker att det är jobbigare att ge en pat läkemedel än att som amb,sjv köra ex utryckning. ni som ssk glömmer att vi som amb,sjv går samma kurser som ni gör. ex phtls, ps, osv
Den här attityden var ganska vanlig för ett par år sedan, när kravet på ssk kom och en hel del amb.sjv fick gå. Nu snart två år senare hörs inget sånt snack mer. Inte där jag jobbar i alla fall.

Den här förändringen är ju ingen nyhet. Kompetensen har ju höjts succesivt sedan många år tillbaka, allt eftersom behandlingarna och utrustningen blivit mer avancerad. Detta är bara ett led i utvecklingen och ett stort steg framåt för ambulanssjukvården.

Tompa31

Inlägg av Tompa31 » 26/6 2007 15:47

banan skrev:
Tompa31 skrev:. Ännu mer positiva är de at det nu är krav på spec utb sjuksköterska.
//Tompa
Varför då?
Därför att de är nöjda med att kvaliteten och kompetensen höjts... De flesta som jobbat som amb.sjv i stockholm har insett meningen och nyttan med högre medicinsk kompetens.....

//Tompa

striker

Inlägg av striker » 27/6 2007 1:39

nej jag är inte bitter och jag har inte någon längtan efter att ge läkemedel, jag tycker som dom flesta att det skall vara ssk i ambulansen, men det jag är ute efter är att det klart mer felbehandlingar i dag sen det har kommit in spec ssk i ambulanserna , och det kommer förmodligen att bli fler i framtiden. ju mer läkemedel desto fler felbehandlingar. tyvär så finns det spec ssk och även vanliga ssk som tror att dom kan mer än va dom igentligen kan ( läkarkontakter bör göras oftare av ssk ). Om vi skall ha en bra ambulanssjukvård så bör vi nog tänka om när det gäller att få in spec ssk i ambulansen, det blir inte automatiskt bättre för pat, bara för att vi får in fler spec ssk och fler läkemedel, det som händer är att pat blir överbeh på olycksplatsen och i hemmet dvs fördröjer trsp till sjukhuset. Tiden är enligt min mening många gånger viktigare än att att laborerea med läkemedel. vanlig ssk + amb,sjv räcker mer än väl.

JOCKE

Inlägg av JOCKE » 27/6 2007 10:11

Fler felbehandlingar? vad grundar du det på? Har du några exempel?
Att man lägger mer tid på patienten i hemmet ser jag inte som en nackdel. Vi vårdar inte längre med gaspedalen, utan lägger hellre krutet på att stabilisera patienten innan avfärd. Det är väl bättre att ha PVK satt innan, så man slipper sitta och skumpa runt när man ska sätta den, det är väl bättre att ha en smärtstillad patient innan lastning mm...

Du säger att det räcker gott med grund-ssk och amb-sjv. Hur kan en specialistutbildad ssk vara en nackdel?
Är det likadant i övriga vården tycker du? räcker det med en grund syrra på narkos? Eller grundsyrra på IVA eller på förlossningen?

Tompa31

Inlägg av Tompa31 » 27/6 2007 10:11

Jag har svårt att se det du vill få fram Striker..... Visserligen är jag ju partisk i detta fall!

Men om vi benar upp problemet lite...
  • Den vanligta grundutbildningen till sjuksköterska ger ingen större utbildningsgrund för att arbeta inom akutsjukvården. 5p Akutsjukvård är det som ges på dagens grundutbildnignar.

    Spec. utb inom akutsjukvård med inr ambulans där jag studerade (i luleå) bestod av 30p akutsjukvård varav 20p var direkt inriktat på den vård vi ger inom det prehospitala.

    Min åsikt i detta är att vi som läst spec utbildningen är mer inne på att snabbt få patienten till sjukhuset. Vi behandlar bara det absolut mest akuta som måste behandlas på plats och sedan behandlas resten under färd. Utifrån min egen erfarenhet gör jag alla åtgärder (med undantag från status och anamnes) 9 ggr av 10 när vi har lastat och är på väg till sjukhuset.

    Samtidigt tror jag det är så att en ssk utan spec utbildning kanske underbehandlar utifrån att det saknas erfordelig utbildning och evidensbaserad kunskap.
Slutligen säger jag dock att jag litar fult ut på mina kollegor i ambulansen oavsett om de är SSK eller Spec.SSK eller Amb.Sjv. Oavsett utbildning är trotts allt vår uppgift att få patienten till närmaste sjukhus på ett snabbt och säkert sätt när så behövs.

//Tompa

Lipton

Inlägg av Lipton » 27/6 2007 21:48

striker kan ha en poäng med att fler läkemedel innebär fler felbehandlingar. Det finns helt enkelt fler saker man kan göra fel. Som ambulanssjukvårdare idag är det ju i princip omöjligt att felbehandla patienten, 2 liter på grimma och så har man gjort det man kan i nio fall av tio.
Däremot så kanske nästa steg i kvalitetsutvecklingen av ambulanssjukvården faktiskt vore att utveckla rapporteringen av den felbehandling som striker anser förekommer. För det är finns ju i princip ytterst små misstag beskrivna som personalen har gjort, och de som finns handlar oftast inte om misstag utan snarare om medvetna handlingar som kanske inte var så genomtänkta eller fick förväntade resultat. Jag tror att om vi kunde få till stånd en rapportering av detta så skulle vi också kunna se i statistiken vilka som begår misstagen. Även här skulle antagligen specialistsjuksköterskor begå flest misstag då de oftast borde vara de som vårdar patienterna.

Att behandla patienten på plats är något som torde vara självklart för alla. Prehospital akutsjukvård definieras som vård på hämtplats och under transport. Jag tror därför snarare tvärtemot striker. Om vi kunde avvikelserapportera samtliga fall där vården ej varit optimal mot patienten utifrån tillgänglig personal under en tidsenhet så tror jag inte det stora problemet skulle visa sig vara fall där (specialist)syrrorna gett fel läkemedel eller i fel doser. Jag tror det skulle röra sig om fall där personalen snarare underbehandlat patienter. "Nä, nu lastar vi tanten och åker och lämnar henne så vi hinner hem till innebandyn." eller "Vi är ju bara något kvarter från huset och jag är hungrig, sätt på gubben syrgas så får dom sätta nål och spruta nått på akuten när doktorn har träffat honom." Sådanan kommentarer tror jag är vanligare än att patienten fått på grund av extensiva vårdinsatser i hemmet lider men av att detta fördröjer läkarkontakten.

striker: Att överbehandla gör ju inte saken bättre för patienten, men att genomföra vårdinsatser innan man lastar och kör mot sjukhus är inte jämställt med att överbehandla.

Slutligen vill jag än en gång påpeka att man för min del gärna kan blanda in läkare i den prehospitala vården. Jag tror dock inte på att detta är nästa steg i utvecklingen. Nästa steg är att ge den redan befintliga intresserade och kunniga personalen befogenheter att göra det som är bäst för patienten. Agda som fått dubbelt vadomfång och blivit tjostig de senaste dagarna kommer på akuten få intravenös diuretika och kanske till och med bli inlagd för att fortsätta få detta, kanske till och med i kombination med KAD och vätskerestriktion. Detta kan ambulansen tillsammans med hemvården lösa på plats och rapportera till läkare som sedan ordinerar fortsatta åtgärder till DSK och patienten kan stanna kvar hemma och slippa ligga 8 timmar på akutmottagningen och dra på sig en konfusion. Här kan vi höja vårdkvaliteten gigantiskt med väldigt små insatser.

Skriv svar