VF förespråkar avslag på ambulansmotion på kongressen

Här diskuteras personalfrågor som löner, arbetsrätt, arbetsförhållanden m m utifrån Vårdförbundets perspektiv.

Moderator: AMBASS

Är du emot att ambulanssjukvård drivs i vinstsyfte ?

Omröstningen slutade 21/11 2008 19:44

Ja
9
45%
Nej
11
55%
 
Antal röster: 20

pane

VF förespråkar avslag på ambulansmotion på kongressen

Inlägg av pane » 1/11 2008 19:44

En motion är skriven till VF:s kongress i november. Den vill att förbundet tar avstånd från ambulans i privat regi då vi haft lång erfarenhet av detta i vår verksamhet och den samlade erfarenheten är övervägande negativ.

Längre arbetstid, högre belastning, sämre materialkvalité, svårt med kvalitetsutveckling och kompetenssäkring med verksamhet som lås sönder var 4:e år. Det är svårare med samarbete organisationer emellan då de ploppar upp och försvinner hela tiden.

se länk på motion : http://www.vardforbundet.se/templates/V ... x?id=19549

Om du inte håller med styrelsen och vill att ambulans skall bedrivas utan vinstintresse så hör av dig snarast till dina kongressombud.

niclask78

Bra med olika driftsätt i den moderna ambulanssjukvården

Inlägg av niclask78 » 4/11 2008 18:39

Pane, jag kan bara beklaga att du har en övervägande negativ erfarenhet angående entreprenaddriven ambulanssjukvård. Men jag tycker det är skönt att se att Vårdförbundet besvarar P-Å`s "motion" på ett klart och korrekt sätt, vårdförbundet är ju trots allt ett fack som är för entreprenadskap inom vården. Jobbar själv inom ett ambulansföretag som bedriver ambulanssjukvård på entreprenad sedan slutet på 70-talet så jag vet vad jag talar om. Vi är sedan 2002 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2000 och det är vi väldigt stolta över. Tycker det är tråkigt att man hela tiden skall behöva försvara entreprenaddriven ambulanssjukvård då det verkar vara många som tror att det bara drivs i vinstsyfte och att man inte alls bryr sig om kvalitet eller personalfrågor. Det är klart att man om man har ett företag vill tjäna något på det, vem skulle vilja ha ett företag och inte få ut något för allt slit man läggre ner?. Det är viktigt att se helheten som företaget "erbjuder" kunderna, det vill säga landstingen. Finns det bevis för att entreprenörer har sämre kvalitet och sämre personalpolitik?, knappast troligt, det är ju istället de privata företagen som ligger i framkant vad gäller kvalitetssäkringen och certifiering e t c (tex ISO 9001:2000).
Det är allt fler landsting, i sverige och i övriga norden, som inser att det går att få en effektiv och bra kvalitetssäkrad ambulanssjukvård för en lägre kostnad, det är ju skattebetalarnas pengar det handlar om och då skall ju deras pengar förvaltas på bästa sätt, eller hur?.
Det är konstigt att det oftast är folk som inte själva jobbar eller har jobbat på ett entreprenörsföretag som skall ha åsikter om hur den ambulanssjukvården bedrivs och angående olika personalfrågor.
Sluta med att smutskasta alla entreprenörer och ta reda på fakta. Givetvis kan det, precis som inom landstingets värld, finnas "rötägg" i något enstaka företag men majoriteten är stolta över sin arbetsplats, och det företag man representerar. Någon som håller med mig ??, eller kanske inte håller med mig ??

Lipton

Re: Bra med olika driftsätt i den moderna ambulanssjukvården

Inlägg av Lipton » 5/11 2008 18:08

Generellt skulle jag väl säga att det tycks vara de som jobbat åt de "stora" entreprenörerna som är missnöjda. Skall väl inte smutskasta några företag men den konstiga förkortningen, stora pippin och till viss del Vanhedens namne har jag hört negativa saker om. Däremot aldrig om de små företagen som driver exempelvis en station eller liknande. Fast åandra sidan kanske det beror på att ingen på en liten firma tjänar på att firman går dåligt på något sätt.

peder
Inlägg: 357
Blev medlem: 31/7 2004 22:28

Inlägg av peder » 5/11 2008 19:59

I ett tjänsteföretag som ambulansen är, finns det egentligen bara ett kapital och det är personalen. I större företag tror jag man har svårare att se individer och deras kunskap och resurser och vad de bidrar till verksamheten. Man ser bara till att fylla tomma tjänster med rätt yrkestitel. I ett mindre företag tror jag det är mer än yrkestiteln som spelar in. Dessutom kommer cheferna närmare personalen och får mer eller mindre en relation utöver Chef--->Arbetare. Då är det svårare att inte lyssna på personalens åsikter.
Den friske har många önskningar, den sjuke bara en.

pane

Värna ambulanssjukvården

Inlägg av pane » 25/11 2008 12:29

Genom landet går en våg av effektiviseringar av ambulansorganisationer. Ingen hänsyn tas till patientsäkerhet, trafiksäkerhet eller personalens hälsa. Det är kostnadsminskning som gäller. När landstinget inte kan minska sina kostnader mer p.g.a. politiska hänsyn och fackliga avtal läggs verksamheten ut på entreprenad till lägstbjudande. Denna utveckling försvarar Vårdförbundets styrelse. Detta genom att man yrkar avslag på en motion från Vårdförbundets representant på ambulansen i Kalmar inför kongressen nu den 26-28 november. Motionen yrkar på avståndstagande mot privata intressen i ambulanssjukvård och mot entreprenad.

Såväl offentliga som privata ambulansorganisationer utsätts idag för ett stålbad. I Skåne har man beslutat om privatisering för att de fackliga avtalen om arbetstid omöjliggör ytterligare kostnadsminskning. I Göteborg har entreprenören startat ett dotterbolag som bemanningsföretag. På så sätt kan de undkomma att betala avtalsenlig övertidsersättning och utnyttja de anställda 48 timmar i sträck om det behövs. EU-lagen om 11 timmars vila är satt ur spel då man arbetar för 2 arbetsgivare på pappret.

Ambulanssjukvården i Sverige är inne i ett kunskapsintensivt skede. Kompetensen i ambulansen har höjts från undersköterska till sjuksköterska i med specialistutbildning i ambulanssjukvård, intensivvård eller anestesi. Detta möjliggör på sikt utflyttning av sjukhusbaserad vård till ambulansen och patientens hem. Det ger helt andra möjligheter till vårdbehandlingsplaner där patienter med olika tillstånd bedöms i ambulansen och sedan kan passera akuten direkt till behandlande avdelning. Möjligheterna är många. De kan rädda liv, minska onödigt lidande och spara pengar.

För att utveckla dessa nya behandlingssätt behövs forskning och kliniska studier av verksamheten. Detta är krav som Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ställer på all sjukvårdsverksamhet som är offentligt finansierad. Att utsätta en så kunskapsintensiv bransch för upphandling med några års mellanrum slår undan benen för ett utvecklings- och forskningsarbete. Ett sådant arbete kräver kontinuitet i organisationer och samarbete mellan olika aktörer/människor. Hur kan man samarbeta med en organisation som slås sönder med jämna mellanrum? En verksamhet som dessutom är så bantad att det vid avlämning av patient på akuten nästan alltid redan finns flera akuta sjukfall som väntar på vård har inga förutsättningar för utvecklingsarbete. Forskning och studier kräver tid. Vilken sjuksköterska klarar av att sitta och fylla i ett forskningsformulär i en kvart när det finns lidande människor som väntar på lindring och hjälp? Är det ens etiskt försvarbart ?

Att ansvariga politiker, i jakten på kortsiktiga minskade kostnader, glömt eller struntar i att hälso- och sjukvårdslagen även gäller ambulanssjukvården kanske inte förvånar – men Vårdförbundets oreserverade stöd åt entreprenadverksamhet och privatisering är obegripligt om det inte enbart sker av ideologiska skäl.

Vårdförbundet, som borde värna om och företräda sina medlemmar kan inte vara omedvetet om de studier av ambulanspersonal i Sverige som belyser den ohälsa som arbetets stressiga vardag innebär. Utvecklingen av posttraumatiska stressymtom är starkt bundna till arbetsbelastning och tid i yrket. Förekomsten av dessa problem är hög. Högre än bland amerikanska Vietnamveteraner.
Ändå är det bara produktionsökning som diskuteras. I ambulansverksamheter med ohälsosam arbetsbelastning blir personalomsättningen hög vilket leder till minskad kompetens och kvalité i organisationen.
Allt fler landsting flaggar för att privatisera ambulansverksamheten genom entreprenad. Detta för att minska kostnaderna. Sjuksköterskor anställda i privata företag får arbeta mer än de i offentlig sektor. Ibland tio timmar mer i veckan ! Hur kommer det sig att Vårdförbundets avtal med privata arbetsgivare är så pass mer generöst vad gäller personalens arbetstid ? Kan det vara så att styrelsen i sitt vurmande för privata alternativ rear ut personal till privat sektor. Mot vinstdrivande verksamhet borde de ha större möjlighet till attraktiva avtal för personalen. Detta då arbetsgivarens vinst är hotad under en konflikt.
I jakten på kostnader är man beredd att tumma på säkerhet för patienter, personal och medborgare. Man ökar belastningen på natten med stora risker i trafiken som följd. Man låter personal arbeta mellan 24-48 timmar i sträck. Personal som hanterar väldigt potenta läkemedel i pressade situationer. Personal som skall ta livsviktiga beslut inom loppet av minuter. Utryckningsförare.

Genom att lägga ut ambulansen på entreprenad till lägstbjudande kan man sänka kvalitén på bilar och utrustning. Utöver detta slipper landstinget personalansvaret för en utsatt yrkesgrupp och det politiska ansvaret för den dagliga driften. Skulle missförhållanden komma i dagen i dagspressen får företaget ta smällen. Nedskärningen blir inte politiskt känslig. Privatanställd personal får inte heller anmäla missförhållanden till media. För detta kan man få sparken p.g.a. illojalitet mot företaget.
Skall man tjäna pengar på en ambulans måste vinsten tas av antingen personalkostnader, minskat underhåll av bilar eller mindre krav på teknisk utrustning. En entreprenör utnyttjar sin personal mer och kör sina däck och bilar längre än vad landstingen vågar. Är det en sådan ambulanssjukvård Vårdförbundets ledning vill ha?

För ambulanspersonal är privat verksamhet och entreprenad inget nytt fenomen. Den samlade erfarenheten är stor och den är övervägande negativ. Då känns det sorgligt att Vårdförbundets styrelse vänder sina medlemmar ryggen i ivern att skapa en verklighet där en sjuksköterska ska kunna leda och äga sjukvårdande verksamhet. Men för oss som kör ambulansen och för de vi vårdar hjälper det inte om ägaren är en sjuksköterska när det primära målet är vinst i stället för vård av högsta möjliga kvalité till förmån för patient och personal.

Mattek

Har du belägg för dina påståenden

Inlägg av Mattek » 25/11 2008 17:23

Hej Pane

Är det någon speciell entreprenör som du syftar på i ditt senaste inlägg eller menar du att alla entreprenörer i ambulans Sverige gör likadant, vad gäller personal, fordon, utrustning etc?

Om jag vore du så skulle jag försöka skaffa mig lite mer fakta om våra svenska ambulansentreprenörer innan du gör sådana uttalanden. När jag läser det du skriver så tolkar jag det som att du menar att personalen hos en ambulansentreprenör löper större risk att drabbas av posttraumatiska stressymtom än en soldat som var med i Vietnamkriget; eller? Skulle vara intressant att se din referens till detta påstående.

Vidare skriver du att vårdförbundet kanske "rear" ut personal till den privata sektorn. Tror du att vi (anställda hos entreprenörer) är en flock med boskap som säljs på auktion eller?. Jag och alla mina kollegor har själva valt sitt yrke och sin arbetsplats pga att företaget har en kunnig företagsledare, företaget vill utvecklas och företaget jobbar aktivt med att kvalitetssäkra ambulanssjukvården etc. Vi har inte blivit "tvingade" att jobba där vi jobbar.

Vidare nämner du att entreprenörer jagar kostnader och därigenom skär ner på säkerheten för våra patienter, personalen och medborgarna. Sämre bilar, neddragningar på underhåll av fordonen, bristande däck, sämre medicinteknisk utrustning är saker du nämner som exempel.

Jag hoppas att du har bra faktaunderlag för dina påståenden annars skulle du väl aldrig skriva så, eller ??. Du får gärna lägga in den statistiken du baserar dina påståenden på för du har väl inte hämtat det ur "luften"?

Var kan jag som intresserad ambulanssjuksköterska anställd hos en privat ambulansentreprenör hitta information om "den samlade erfarenheten av ambulansentreprenörer som övervägande är negativ"? Har du gjort någon studie, har Vårdfacket gjort någon studie eller består den "samlade erfarenheten " av din egna åsikt??

Jag är stolt över att få jobba hos min nuvarande arbetsgivare, stolt över mitt yrke och mina kollegor. Min arbetsgivare är en företagsledare som verkligen vill visa att hans företag kan erbjuda en professionell och kvalitetssäkrad ambulansjukvård.

Skulle vara intressant att veta i vilket Landsting du jobbar då du verkar ha fått en väldigt negativ bild av ambulansentreprenörer.

Användarvisningsbild
AMBASS
Inlägg: 1395
Blev medlem: 21/3 2004 22:59
Ort: Stockholm - London

Re: Har du belägg för dina påståenden

Inlägg av AMBASS » 25/11 2008 23:09

Ett inlägg om privata sjukvagnar!

Nog ligger det en hel del i det Pane skriver, även om jag anser att det i stora delar faller tillbaka på landstingen också. Jag håller dock på att tappa tron på de privata aktörerna som idag mer eller mindre kör rena rama monopol liret. I Stockholm är det omöjligt att konkurrera med Taxibolaget Sirius och AISAB m.fl. då det i upphandlingsdirektiven krävs att företaget skall omsätta ex antal miljoner. AISAB är dessutom i liten grad att betrakta som privat då landstinget och andra understatliga institutioner äger "företaget". Det vore lika illa att kalla SOSAB för ett riktigt privat bolag då ägandestrukturen kryllar av skattefinansierade organisationer. Att sedan taxibolag som Sirius genom liggande persontransporter lyckats etablera sig som ambulansbolag är inte konstigt då landstingets skrivningar mer eller mindre bara accepterar de som redan är inne i rullarna.

Tyvärr ligger det en konstig inställning i grunden till många av de äventyr som Sveriges ambulansorganisationerna utsätts för. Det vore fel att kalla detta för en konkurrensutsatt marknad. Ambulansfirman i Mörbylånga kanske är en god arbetsgivare, men vad är skillnaden mellan denna aktör och den landstingsbaserade ambulansen avseende löner, avtal, bilar mm? Vad betalar Mörbylånga bolaget i förhållande till Landstinget för en vubbad syrra? Hur många lägger anbud på ambulansuppdragen i denna kommun? Hur mycket tid lägger detta bolag på vidareutbildning? Vilka tester sker innan anställning? Vad kan Kalmars läns landsting och dess ambulansstationer lära av Mörbylångas ambulansföretagare?

I Stockholm skulle ett bolag som Mörbylånga Taxi Ambulans troligen få allvarliga svårigheter att konkurrera. Jag tror att vindarna 2010 kommer bära åt en återgång till landstingsambulanser. AISAB, FALCK, SAMARITEN och SIRIUS TAXI har mycket att bevisa både till anställda och aktieägare.

Vad Vårdförbundet tycker är nog för många beslutsfattare helt oväsentligt. VF har i mångt och mycket spelat ut sin roll genom alla galna utspel. Både Vårdförbundet och Alarm är tillsynes helt lamslagna i dessa frågor.
Blood Will Tell

Mattek

Våga stå för era inlägg

Inlägg av Mattek » 26/11 2008 18:34

Du har många frågor i ditt inlägg om ”privata sjukvagnar” som jag dock inte tänker svara på här då jag anser att det inte är rätt mot min arbetsgivare eller övriga ambulansentreprenörer.
Bl.a. frågar du vad det är för skillnad mellan landstinget i Kalmar län och Mörbylånga Ambulans AB beträffande löner, avtal, bilar, lön för en vidareutbildad Ssk, tid till vidareutbildning etc. Jag kan säga så mycket som att privata ambulansentreprenörer följer de avtal som deras branschorganisation har med fackförbunden Kommunal och Vårdförbundet. Vidare följer företaget det avtal som skrivits med respektive landsting.
En ambulansentreprenör kan inte hålla med sämre bilar, lägre utbildningstimmar, dålig utrustning etc. för att spara pengar utan de måste följa de krav som Landstinget ställer på dem. När det gäller Mörbylånga Ambulans AB så uppfyller företaget de krav som landstinget ställer med råge och vi ligger långt fram vad gäller kvalitetssäkring med en kvalitetscertifiering enligt ISO 9001:2000 sedan år 2002. Via klara och tydliga rutiner/riktlinjer säkerställs att fordonen och utrustningen alltid är redo inför uppdrag. Vidare har personalen en hög utbildningsnivå och ett flertal interna utbildningar anordnas av företaget varje år. Så ja, du har helt rätt när du skriver att Mörbylånga Ambulans är en god arbetsgivare.

Du benämner min arbetsgivare som Mörbylånga Taxi Ambulans på ett ställe i ditt inlägg vilket fick mig att reagera. Jag vet att det i Sverige tidigare inte var ovanligt att det var taxiåkare som även drev ambulanserna på entreprenad, men den tiden är förbi för länge sedan. Mörbylånga Ambulans AB är ett renodlat ”vårdföretag” som bedriver ambulanssjukvård samt evenemangssjukvård och externa utbildningar.

Alla har rätt att ha sina åsikter och få framföra dem, men jag har fått lära mig att man skall våga stå för sina åsikter också, och inte gömma sig bakom ett ”alias” . Kan du stå för dina åsikter önskar jag att du kunde skriva under dina inlägg med namn och arbetsplats så jag vet vem det är jag debatterar med.

Användarvisningsbild
AMBASS
Inlägg: 1395
Blev medlem: 21/3 2004 22:59
Ort: Stockholm - London

Re: Våga stå för era inlägg

Inlägg av AMBASS » 26/11 2008 20:11

Hej!

Det stämmer att jag blev lite nyfiken när du strödde ut rosor runt din arbetsgivare och jag undrade lite över löner mm, men detta var tydligen höjt i stor hemlighet. Jag tror att lönen berättar mer om verkligheten än nogot annat. Att hänvisa till Kommunal och Vårdförbundet berättar ju endast att företaget följer kollektivavtal och det kanske är det minsta man kan kräva av en arbetsgivare. Jag ville komma åt den reella skillnaden mellan Mörbylånga Ambulansen och Landstingets egna enheter.

Hur många av syrrorna är pre-hosp vubbade? Hur många av ambulanssjukvårdarena har 40v påbyggnad eller 80v via universitetet? Hur ofta genomför ni PHTLS? Vilka tester genomför ni?

Det var inte min avsikt att vara nedlåtande i fråga om "Taxi" begreppet utan de blev lite fel. Det finns fortfarande fler taxibolag med ambulanstjänster och jag trodde att ni var ett taxiåkeri i grunden, sorry!

Tyvärr finns ju en gräns för vad pengarna landstingen betalar räcker till. Mörbylånga Ambulans är ett bolag som skall dels skall gå med vinst och sedan också vara en garant för god vård. Därför undrade jag över tester mm och här får du gärna vara mer specifik. Er kvalitetscertifiering ISO (9001:2000) betyder i mina ögon endast en absolut grundnivå och jag ställer mig tveksam till dylika penninggrundade certifieringar.

Du skriver att personalen en hög utbildningsnivå och ett flertal interna utbildningar anordnas av företaget varje år. Vilka? Vilka tester genomförs?

Hur många aktörer konkurrerar om uppdraget som Mörbylånga Ambulans AB har?

Jag håller med om att alla har rätt att ha åsikter och dessutom få framföra dem, men jag väljer att tillsammans med många andra göra detta under pseudonym. Det finns flera skäl till detta, men vill du skicka ett privat brev så brukar jag i regel svara.

Slutligen vore det roligt att få se vad någon från landstingets sjukvagnar tycker om saken.

(AmbAsS)
Blood Will Tell

van the man
Inlägg: 309
Blev medlem: 7/9 2007 10:41

Inlägg av van the man » 26/11 2008 20:42

Angående isocertifiering så är den ett skämt. Den är framtagen till att användas inom indrustrin. Jag har själv varit med och isocertifiera en fabrik inom Ericssonkoncernen för många år sedan. Det är inte applicerbart inom ambulansverksamheten. Det är inom vår verksamhet en papperprodukt som inte har någon reel betydelse vare sig för patientsäkerheten eller personalen.
To whom much is given, much is expected.

peder
Inlägg: 357
Blev medlem: 31/7 2004 22:28

Inlägg av peder » 26/11 2008 22:39

Tycker inte du att dokumenterad kvalitetssäkring är något som går att använda i ambulanssjukvården?
Den friske har många önskningar, den sjuke bara en.

Användarvisningsbild
AMBASS
Inlägg: 1395
Blev medlem: 21/3 2004 22:59
Ort: Stockholm - London

Inlägg av AMBASS » 27/11 2008 9:51

peder skrev:Tycker inte du att dokumenterad kvalitetssäkring är något som går att använda i ambulanssjukvården?
Hej Peder!

Det är viktigt att systematiskt arbeta med dokumenterad kvalitetssäkring. Detta kvalitetssäkringsarbete måste enligt mig vila på en återkommande objektiv grund. De olika ISO certifieringarna tror jag inte är rätt väg att gå utan jag vill se mer platsbesök från Socialstyrelsen samt ett omfattande rapporteringssystem som alla medarbetare känner till. Ett inslag kan vara att redovisa hur ofta personalen genomgår A-HLR eller PHTLS. Sedan hoppas jag se en områdesspecifik dokumentation över olika övningar mm.

Ambulanssjukvården har allt att vinna på en tydligare dokumentation, men det kräver att det inte bara är bläck på ett papper utan att samtliga medarbetare förstår vikten av dokumentation. I fråga om journalhantering har vi kommit en bit på rätt väg. Jag tror helt enkelt inte att en ISO är den rätta värdemätaren för hur väl ett ambulansföretag eller en ambulansorganisation i verkligheten fungerar. Jag ställer mig tveksam till ISO som kvalitetssäkringsverktyg.

(AMBASS)
Blood Will Tell

Mattek

Slutdiskuterat

Inlägg av Mattek » 27/11 2008 18:15

Hej AMBASS.

Har ingen anledning att skriva några privata brev till till Dig.
Nog sagt i den här debatten från min sida.

Användarvisningsbild
AMBASS
Inlägg: 1395
Blev medlem: 21/3 2004 22:59
Ort: Stockholm - London

Re: Slutdiskuterat

Inlägg av AMBASS » 27/11 2008 20:00

Mattek skrev:Hej AMBASS.

Har ingen anledning att skriva några privata brev till till Dig.
Nog sagt i den här debatten från min sida.
Hej Mattek!

Då får man tacka för debattbidragen. Det var enbart ett erbjudande om att skriva till mig. Du är naturligtvis i din fulla rätt att låta bli. Lycka till i Mörbylånga!

(AMBASS)
Blood Will Tell

van the man
Inlägg: 309
Blev medlem: 7/9 2007 10:41

Inlägg av van the man » 29/11 2008 21:43

peder skrev:Tycker inte du att dokumenterad kvalitetssäkring är något som går att använda i ambulanssjukvården?
Om dokumentationen har relevans till att försäkra tryggare vård till medborgare så är det rätt. Tyvärr så är inte iso9002 uppbyggt för det. Så en certifiering säger ingenting om hur vården av medborgarna bedrivs. Vilket är ambulansens uppdrag.
To whom much is given, much is expected.

Skriv svar