Ambulansen i Norge

Här kan registrerade användare annonsera efter jobb alternativt erbjuda jobb.

Moderator: webmaster

AuF

Inlägg av AuF » 17/8 2006 17:54

Hur tjänar en paramedic i norge jämnfört med en sykepleier ?

Freddy

Hej

Inlägg av Freddy » 18/8 2006 11:16

Vet ikke helt hva en sykepleier tjener her i Norge, men det er nok noe forskjell på Paramedic og Sykepleier. Husk at Paramedic er veldig nytt i Norge, slik at noe særlige forhandlinger har det ikke vært. Det er først i år at Nasjonal Paramedic har fått sin egen lønns stige..men jeg regner med at ved neste forhandlingsrunde vil det bli et løft for Paramedic. Hvor mye dette blir er det ingen som vet. Forhandlinene starter igjen våren 2008.

Men hva tjener en ambulanse arbeider i Sverige ???

Tomas
Inlägg: 465
Blev medlem: 15/3 2004 10:45

Inlägg av Tomas » 18/8 2006 11:30

Auf, en sykepleie med specialistutbildning på en specialistavdelning tjänar ungefär omräknat i Svensk valuta 30 000- 35 000 kr/ månaden sen tillkommer OB förstås // Tomas
intubera mera !!

Freddy

hej

Inlägg av Freddy » 18/8 2006 12:36

Er nok riktig det med lønnen til sykepleiere med spesial utdannelse.

Men jeg vil også nevne en annen ting som diskuteres på denne tråden. Noen hevder at det er bra å ha en så bred utdannelse som muligt, og det er jeg ikke uenig i. Men når det gjelder ambulansepersonell som har arbeidet i tjenesten 15-20-30 år og ikke orker mere pga helse eller andre ting, så er systemet her hos oss, slik at de blir ofte flyttet over i en avdeling som vi kaller FOU ( Forskning-Opplæring-Utvikling) Dette fordi at dette er personell med lang erfaring som avdelingen ikke under noen omstendigheter gir slipp på. Der tar de seg av yngre personell, holder kurser osv. Sykehuset selger også kurser som dette personellet blir instruktører, deriblant blir de sendt på kurs for utdannelse til utryknings instruktører. Så dette personellet blir tatt vare på, og har til tider en travlere hverdag en personell flest.

På SOS sentralen (AMK i Norge) arbeider også disse som ambulansekoordinatorer. Kjempefordel for oss som er i feltet, med en radio stemme som har gjort dette antagelig mange flere ganger enn deg selv...

Tomas
Inlägg: 465
Blev medlem: 15/3 2004 10:45

Inlägg av Tomas » 18/8 2006 18:07

Vill bara tillägga att arbetar man i Norge så är heltid 35,5 tim/veckan = heltid + att de ofta har lunchuppehåll.Detta sammantaget blir korta skift. Så fackliga vårdförbundare titta åt väster för att hämta inspiration. :)
// Tomas
intubera mera !!

Freddy

Inlägg av Freddy » 19/8 2006 16:12

Tomas skrev:Jag tycker vi ska vara otroligt stolta över den framtida ambulansorganisation vi håller på att utveckla i Sverge. Jag vet att många tycker att vara sjuksköterska för att man sedan ska kunna arbeta på " huset" när kropp och själ säger stopp inte är ett bra argument för att ha sjuksköterskor i ambulans. Jag tycker detta argument är mycket bra argument. Men bortsett från det så finns många andra vinster att ha AMBULANSUTBILDADE SJUKSKÖTERSKOR i ambulansen. Genom att ha bred utbildning och bred erfarenhet som man kan få som sjuksköterska gör att vi kan få en del nettovinster. Att ha en smal utbildning som våra grannar i väst har innebär att man tex inte själv kan klara överflyttningar av tex instabila angina patienter mellan sjukhusen. Det är en styrka att vi har olika kunskaper som vi fått genom olika vidareutbildningar inte en svaghet. Att ha en mix av kunskaper på stationen gynnar både patienten och "plånboken".
At ikke norsk ambulansepersonell ikke klarer eller har kompetanse til å flytte hjertepasienter som er ustabile mellom sykehus er feil. I norge er det vanlig med for eksempel PCI kjøring, direkte til Rikshospitalet i Oslo. Disse transportene har ingen sykepleier ombord. Ambulansepersonellet behandler pasienten selv på egenhånd etter EKG oversendelse til sykehuset og starter behandlingen selv ( Metalyse osv) Kan ikke se at det skal være nødvendig med en "syrra" ombord i bilen.

I mitt distrikt har det vært tradisjon med å ha med anestesipersonell på alle akutte oppdrag. (Helt siden 1960) De siste 18 mnd, er dette redusert til et minimum.

I fremtiden er det på gang at Paramedic`s skal over til flere intensiv transporter mellom de store sykehusene.

prehospital
Inlägg: 619
Blev medlem: 12/3 2004 5:45

Inlägg av prehospital » 19/8 2006 17:54

Freddy skrev:I mitt distrikt har det vært tradisjon med å ha med anestesipersonell på alle akutte oppdrag. (Helt siden 1960) De siste 18 mnd, er dette redusert til et minimum.
Av vilken anledning? Vad säger anestesipersonalen om detta? Kan ambulanspersonalen utföra det som anestesipersonalen kan/får göra (t.ex. bruka anestesiläkemedel)?

Freddy

hei

Inlägg av Freddy » 19/8 2006 19:01

Grunnen til dette er nok at kompetansen til ambulansepersonellet er blitt mye høyere de senere år. Anestesi personellet er nok ikke like begeistret for dette. Men selv de ser at ambulansepersonellet greier seg greit nå på egen hand. Men det betyr ikke at de aldri er med. Ved større ulykker o.l blir de kjørt ut, men da oftest anestesi lege.

Når det gjelder medikamenter håndterer ambu personellet en rekke medikamenter etter at de har flere års erfarenhet, samt en rekke kurser.

Det være seg intubering, samt bruk av Ketamin, Stesolid, Morfin, Ketorax osv....

Det er også størst behov for anestesi inne på hospitalet...

Tomas
Inlägg: 465
Blev medlem: 15/3 2004 10:45

Inlägg av Tomas » 19/8 2006 19:21

Hej Freddy jag har arbetat en hel del på Oslos sjukhus. Så fort patienten har en actrapid infusion eller nitro så MÅSTE en sykepleie åka med ambulanstransporten till Rikshospitalet för PCI . Vid personalbrist har det hänt att vi har tagit bort alla läkemedel så att ambulanspersonalen själva kan vårda, inte obtimalt att göra så tycker jag. // Tomas
intubera mera !!

Freddy

hei

Inlägg av Freddy » 19/8 2006 19:56

Tomas skrev:Hej Freddy jag har arbetat en hel del på Oslos sjukhus. Så fort patienten har en actrapid infusion eller nitro så MÅSTE en sykepleie åka med ambulanstransporten till Rikshospitalet för PCI . Vid personalbrist har det hänt att vi har tagit bort alla läkemedel så att ambulanspersonalen själva kan vårda, inte obtimalt att göra så tycker jag. // Tomas
Jeg er klar over det Tomas, men husk at norge er et langstrakt land. Det er ikke mulig med slik ressursbruk de fleste steder. I mitt distrikt har vi ambulansetjenester som bruker 2 timer til nærmeste lokalsykehus, og 4-5 timer til Oslo. Slik at ressursbruken blir begrenset. Fra det sentralsykehuset jeg hører til har vi 2,5 timer kjørning til Oslo, slik at helikopter ofte blir brukt. Som jeg har sagt tidligere kjører alle 30 ambulansene med MobiMed, så diagnosen blir stilt på intensiv avdelingen på nærmeste sykehus, men blir behandlet av ambulansepersonellet. Disse pasientene skal ofte direkte til Rikshospitalet, slik at bilen setter retningen dit direkte. Dette gjør at kursingen av personellet er etter min oppfatning omfattende. Men når ambulansene er i stor trøbbel, sendes ofte støtte ambulanse i møte med pasienten, det være seg barnlege, jordmor osv
Husk at Norge er noe mere enn bare Oslo, slik er det vel i Sverige også?

Tomas
Inlägg: 465
Blev medlem: 15/3 2004 10:45

Inlägg av Tomas » 19/8 2006 20:23

Freddy, diskutionen var överflyttning mellan sykehus eller hur ?. Det är där jag menar att svenska ambulanssköterskor har bättre bred och klarar dessa utan förstärkning //Tomas
intubera mera !!

Freddy

hei igjen

Inlägg av Freddy » 19/8 2006 21:37

Mellom sykehusene i mitt distrikt er det kun helt spesielle situasjoner som krever ekstra personell i ambulansen. Det være seg svært syke/skadde barn, respiratorpasienter o.l. Og i de tillfellene er det ofte lege med. Hvis anestesi sykepleier er med er dette i tillegg til 2 stk ambulansepersonell. I min tjeneste er kravet at minst en av ambulansepersonellet skal være full deligert, og det blir du ikke hvis du ikke har lang tjenestetid+ aut ambulansearbeider. I fremtiden går det "rykter" på at Paramedic etter endt utdannelse og lang internutbildning inne på sykehuset skal ta over en del av intensiv transportene.

Du må ikke få et inntrykk av at jeg på noen som helst måte er i mot at spesial sykepleiere er med å støtter ambulanstjenesten når behovet er tillstede. Selfølgelig er det en fordel for pasiente. Men når det gjelder en generell sykepleier utdannelse gir den ingen kompetanse til og på egenhand arbeide i en ambulanse. Dette har departementet innsett, og laget en enhetelig ambulanseutdannelse. I min klasse på Paramedic skolen går det sykepleiere som i tillegg er fagutdannet ambulansepersonell. Klart de har en fordel, med hensyn til forkunskapen de har i for eksempel anatomi, fysiologi osv. Men de sier selv at Paramedic studiet ligger fagelig mye høyere en sykepleier skolen. Har du en 3. årg sykepleier utdannelse i Norge uten fagbrev eller lang erfaring i en ambulansetjeneste, er du faktisk ikke kvalifisert til Nasjonal Paramedic utdannelse her i landet.

Men hvis jeg ute på oppdrag føler at jeg trenger mer kompetanse med hensyn til den pasienten jeg har i bilen, ja da ber jeg AMK sentralen om det. Det være seg anestesipersonell, jordmor eller hva det måtte være. Det er faktisk min plikt ihht Norsk Helsepersonell lov.

Novisen
Inlägg: 1630
Blev medlem: 17/10 2004 20:26
Ort: Norrland

Inlägg av Novisen » 19/8 2006 21:38

Var vi överens tidigare om att norsk paramedicutbildning och sjuksköterska med ambulansvubben hade liknande utbildning!? I Norge tog man paramedicvägen och skaffade fram ytterligare en utbildningsväg medans i Sverige blev "vinnarna" sjuksköterskor. Allvarligt tror jag inte att det kommer att vara så stora skillnader mellan Sverige och Norge då paramedicsvängen är fullt utbyggd i Norge och ambulanspersonal i Sverige är sjuksköterskor med ambulansvubb. Samma ambulanser, samma läkemedel och samma patienter. Vissa typer av transporter kommer även i framtiden att kräva IVA-syrror eller anestesisyrror. Både i Sverige och Norge.

Tomas
Inlägg: 465
Blev medlem: 15/3 2004 10:45

Inlägg av Tomas » 19/8 2006 21:47

Hej Freddy, jag tror som Novisen det i slutändan att det inte är någon större skillnad i kompetensen och utbildning mellan en Paramedic och en svensk sjuksköterska med ambulans vubb, det glädjer mig att du har sådan ödmjukhet inför kollegor med annan utbilning. Men eftersom båda utbildningarna är högskoleutbilningar så borde det gå att validera dessa kunskaper så att man kan arbeta både i Sverige och Norge// Tomas
intubera mera !!

Freddy

hei igjen

Inlägg av Freddy » 19/8 2006 21:56

Tomas skrev:Hej Freddy, jag tror som Novisen det i slutändan att det inte är någon större skillnad i kompetensen och utbildning mellan en Paramedic och en svensk sjuksköterska med ambulans vubb, det glädjer mig att du har sådan ödmjukhet inför kollegor med annan utbilning. Men eftersom båda utbildningarna är högskoleutbilningar så borde det gå att validera dessa kunskaper så att man kan arbeta både i Sverige och Norge// Tomas
Jeg er ydmyk over alle yrkesgrupper som har noe å bidra med, når mitt oppdrag er vanskelig og det er kritisk for min pasient.

Hadde vært ok og undersøke hva min utbildning kan brukes til i Sverige.

Jeg har 1,5 time utrykningskjørning til hospitalet og har mang en gang pustet lettet ut når vi ser blålys i mot oss med kompetanse jeg ikke innehar, skulle bare mangle....

Og hvis du er utbildat anestesi sykepleier Tomas, så har du mulighet til å ta redningsteknisk utbildning + kompetansebevis for utrykningskjøring så skal jeg ordne en helgevakt til deg på mitt vaktlag...

Ha en trivlig helg :D

Skriv svar