Bli Hemmvärnssjukvådare NU!

Detta är området för föreningar och andra ideella organisationer med anknytning till ambulanssjukvården.
sjv

Bli Hemmvärnssjukvådare NU!

Inlägg av sjv » 15/10 2009 19:23

Hemvärnssjukvårdaren
ingår i sjukvårdsgrupp och är underställd sjukvårdsgruppchefen.
Hemvärnssjukvårdare finns även i sjukvårdsomgång.

Hemvärnssjukvårdaren
•ger första hjälpen,

•upprättar och betjänar samlingsplats för skadade,

•förbereder skadade för avtransport,

•genomför vid behov sjuktransport inom hemvärnskretsens område,

•förbereder samt upprättar och betjänar sjukkvarter på särskild order,

•genomför vid behov och under gruppchefens ledning daglig sjukvisitation,

•handhar och vårdar tilldelad materiel,

•medverkar i utbildning av hemvärnspersonalen i sjukvårdstjänst.

Anmäl ert intresse med namn, adress,mail telefon.
På hemsidan:
www.hemvärnssjukvårdare.nu
Under rubrigen intresseanmälan.

Vad händer sen: Utbildnings gången, så här: vid intressa anmälan på mail: xx@redcross.se, så kontakats du av SRK för ett formulär ifylande, därefter bilr du kontakat av SjvBef och C SjvGrp, där du bor, för 1-2h intervju i bostaden, den om då bedöms lämplig anmäls du till inivid anpasad utbildnings stege:
Som är kortast 9+2 och 1/2 dag som längst: 14+9+9+2 och 1/2 Dag allt exlusive resdag.

Du behövs!