Förbipasserande sjukvårdspersonal på olycks-/skadeplats

Här diskuteras allt som rör ETISKA frågeställningar samt ställningstagande för ambulanspersonal i olika lägen när det gäller på liv & död.

Moderator: ambus

Användarvisningsbild
ambus
Moderator
Inlägg: 235
Blev medlem: 12/3 2004 20:06
Ort: Linköping, Östergötlands län

Förbipasserande sjukvårdspersonal på olycks-/skadeplats

Inlägg av ambus » 3/10 2004 22:28

Hur är det egentligen? Två patientfall!!!

1. Anta att Du får ett larm om en trafikolycka en helgafton med flera skadade på olycksplats och Du är medicinskt ansvarig i denna särskilda händelse. Flera ambulanser har redan anlänt .
Väl framme är det fullt kaos, och en medelålders man presenterar sig plötsligt som överläkare från Geriatriken och börjar genast att ordinera till Dina kollegor och säger till Dig att "jag tar över det här, grabben".
Du har just fått greppet över det hela på skadeplatsen men läkaren visar inget intresse för det Du har att berätta, så där står Du nu.
...
Vilket mandat har denna doktor att "ta över"? Vilka är Dina mandat?
Hur ska Du veta att det är en läkare överhuvudtaget?
...
Vad gör Du?


...
2. Du arbetar som ambulanssjuksköterska ute med en svårt skadad patient på en trafikolycka en natt. Det kommer en okänd narkossjuksköterska som säger att hon brukar jobba i en sjukvårdsgrupp i hennes hemstad, och tror att hon kan jobbet bättre än Du , och säger åt Dig att flytta på Dig, så att hon kan bedöma patienten...
...
Vad säger Du? vad gör Du? Börjar ni diskutera? Om vad , i så fall?
...
Dina andra kollegor på olycksplatsen har nu "köpt" att denna Narkossjuksköterska ska få hjälpa till, men Du är fortfarande skeptisk. Hur agerar Du för att få reda på om denna sjuksköterska verkligen har den kompetens som hon säger att hon har?
Vad har Du för juridiska befogenheter? Vilka befogenheter har hon?
Kom gärna med dina åsikter bara du kan stå för dem! -det kan jag...

Anonymous

Inlägg av Anonymous » 3/10 2004 23:48

Solklara fall, eller?
Är det inte högst medicinsk kompetens inom organisationen som gäller?
Rätta mig om jag har fel![/u][/quote]

Anonymous

Intet nytt under solen...

Inlägg av Anonymous » 4/10 2004 7:34

Detta är ett svårt problem - inte minst att tillämpa riktlinjer i praktiken. Men det har diskuterats i åratal och redan 1998 publicerades följande artikel, ordagrant inklistrad, i vårt viktiga nyhetsmedium Ambulansforum. Originalformuleringarna skall naturligtvis gå att få från Socialstyrelsen. Här gäller det alltså att ta till sig råd och rekommendationer, som verkar korrekta. För det blir svårt att försvara om man inte har gjort det. Men å andra sidan att vara medveten om att högre medicinsk kompetens i form av privatpersoner inte kan ta över och styra.

Så här står det i artikeln:

Ledig läkare får inte styra ambulansresurser

GÖTEBORG (A/F) den 30 maj -98
Socialstyrelsen fastställer att en läkare som råkar komma som privatperson till en olycksplats är inte ansvarig för hur ambulansresurserna organiseras.

En trafikolycka på södra Orust i höstas är upphovet till Socialstyrelsens yttrande. Två bilar hade frontalkrockat. Strax efteråt råkade två olika läkare komma till platsen som privatpersoner. Efter en stund kommer det ambulanser från tre olika håll. Den ena bilföraren var mycket svårt skadad och den av läkarna som kommit först till platsen gjorde sitt bästa för att stabilisera mannens tillstånd. Under arbetets gång uppstod diskussion om hur patienten skulle transporteras till Kungälvs sjukhus.

Rent medicinska skäl talade för att mannen borde transporteras med helikopter i stället för med ambulans, ansåg de båda läkarna. Men det byggde på att ambulanshelikoptern var snabbt på plats. Det var den inte. Först efter en dryg timma efter olyckan var den vårdpersonal som skulle följa med helikoptern framme vid Säve flygplats, som är den flygplats varifrån helikoptern är stationerad och utgår ifrån. Senare har det visat sig att uppgifterna går isär om vilka besked som gavs om när helikoptern skulle kunna vara på plats.

Av någon anledning uppmärksammades inte en order om att i stället använda ambulansen. Det här hade dock inte räddat den så svårt skadade mannens liv, skriver Socialstyrelsen som utrett händelsen. Förloppet vid olycksplatsen hade inte någon betydelse för den tragiska utgången. Däremot har Socialstyrelsen synpunkter på hur räddningsinsatsen organiserades.

Enligt alla inblandade finns en praxis om att den med den största medicinska kompetensen på en olycksplats också bär det medicinska ansvaret. Alltså i det här fallet de båda läkarna som på sin fritid råkade komma till olycksplatsen. Men Socialstyrelsen skriver; "Hälso- och sjukvårdspersonal som kommer till en olycksplats som privatpersoner kan inte fatta beslut eller förfoga över ambulansorganisationens resurser. Läkarna i det aktuella fallet hade ett medicinskt ansvar utifrån sin yrkeskompetens för de handlingar de utförde. Det medicinska ledningsansvaret låg dock på den i organisationen som hade den högsta medicinska kompetensen."

Socialstyrelsen nöjer sig därför med att begära att nya riktlinjer utarbetas i stället för att rikta kritik mot någon av de inblandade.

Kenneth Karlsson

Anonymous

Inlägg av Anonymous » 4/10 2004 9:56

Har varit med om ovanstående fall 2 ggr med "förbipasserande" läkare vid olycksplats.
Läget blev att vi tackade nej till hjälp pga av att denna läkare ej hade vana med liknande fall och kunde dessutom ej legitimera sig.
Andra gången fick den läkare som var först på plats hos en svårt sjuk pat (granne) ej följa med oss pga mycket märkliga återlivningsförsök innan vår ankomst. (visade leg)

Tomas
Inlägg: 465
Blev medlem: 15/3 2004 10:45

Inlägg av Tomas » 4/10 2004 21:08

I dilemma nr1 får man nog förklara för vederbörande att man tacksamt tar emot hjälp men att man själv vill behålla den medicinska ledningen. Det finns väl om jag inte är ute och cyklar en ny förordning angående just detta. Nämligen att den som är bäst lämpad att ta ledningsansvar ska göra det tills det kommer ut en läkare på olycksplatsen med utbildning. Fråga vad ska en geriatrikläkare kunna ordinera för någonting. En kompetent ambulanssköterska bör väl ha generella direktiv på de vanligast förekommande läkemedel.

Jag vet inte om dessa dilemman är självupplevda eller diktade.
Här kommer dock en sann historia. En trafikolycka mellan två bilar skedde på en större väg en vinterkväll. Trafikolyckan var ca. två mil från närmaste länssjukhus, tre skadade varav en mycket allvarligt och två med mycket lindriga skador, uppegående utan några synliga skador.

Till platsen kommer tre ambulanser, en ambulanssjukvårdare ur första ambulansen blir medicinskt ledningsanvarig. I en av ambulanserna finns en rutinerad ambulanssjuksköterska som även arbetar som narkossköterska sedan många år. Han blir tilldelad att ta hand om en av de oskadade och blir ombedd att påbörja intransport av denna. Den svårt skadade patienten är fastklämd. Narkossköterskan insisterar att han bör vara kvar och ta hand om den svårast skadade men ledningansvarige tycker annat. Patienten dör sedan av sina skador. Vem gjorde fel ambulanssjukvårdaren som inte tillät narkossköterskan stanna kvar eller narkossköterskan som gjorde det han blev tillsagd att göra det vill säga transportera in en så gott som oskadad patient.

Anonymous

Inlägg av Anonymous » 5/10 2004 11:04

Tomas skrev: Vem gjorde fel ambulanssjukvårdaren som inte tillät narkossköterskan stanna kvar eller narkossköterskan som gjorde det han blev tillsagd att göra det vill säga transportera in en så gott som oskadad patient.
Sjukvårdaren kanske hade mer erfarenhet än narkossköterskan och gjorde bedömningen att patienten ej skulle överleva i vilket fall ,eller att resurserna som fanns kvar räckte till vilket var helt rätt. Sånt där går ju att diskutera i oändlighet...

Anonymous

Inlägg av Anonymous » 5/10 2004 13:02

Den med högst medicinsk kompetens skall vara medicinskt ledningsansvarig. Punkt slut.
Är det dessutom som i fallet ovan att narkossköterskan var mycket erfaren i jobbet är det ju ännu mer solklart! Han skulle ha kvarstannat hos den svårt skadade och ambulanssjukvårdaren skulle ha påbörjat transport av den "oskadade".
Snacka om fel man på fel plats...

Anonymous

Inlägg av Anonymous » 5/10 2004 15:10

Och hur vet ni att personen verkligen är läkare?
Såvida han inte kan legitimera sig och styrka sitt påstående så är det kanske dumt att låta honom ta över?

Sjuksköterskan

Inlägg av Sjuksköterskan » 5/10 2004 21:55

AA: Narkossköterskan bedömde förmodligen inte att "patienten skulle dö i vilket fall som helst" eftersom denne ville kvarstanna på skadeplats. Man kan starkt ifrågassätta att en person med 20v utb skall göra denna prioritering när högre kompetens finns på plats. Måste hålla med Beppo om att i detta fall var det solklart att det var fel man på fel plats!

Anonymous

Inlägg av Anonymous » 6/10 2004 9:36

NSK borde ha tagit det medicinska ledningsansvaret direkt när han satte sin fot på platsen. Kanske var han rädd för att stöta sig med ambulanssjukvårdaren? Högsta medicinska kompetens skall vara "skadeplatschef". Ambulanssjukvårdaren kan mycket väl sköta ledningen när det gäller samband mellan SOS-A och övriga sjukvårdsresurser MEN det MEDICINSKA ledningsansvaret skall ligga hos högsta medicinska kompetens.

Niklas Karlsson
Inlägg: 1473
Blev medlem: 14/7 2004 13:49

Inlägg av Niklas Karlsson » 6/10 2004 11:01

Tycker det låter som att alla är ense om att det är NSK som ska bestämma om det medicinska.

Personen med högst medicinska kompetensen ska givetvis leda det arbetet.!!

Tomas
Inlägg: 465
Blev medlem: 15/3 2004 10:45

Inlägg av Tomas » 6/10 2004 13:24

Själva ledningsarbetet har jag inget att invända emot alltså att det är ambulanssjukvårdaren som leder den. Det jag är väldigt kritiskt emot är att narkossköterskan har befogenheter och kunskaper som i detta fall helt noncheleras av ambulanssjukvårdaren.

prehospital
Inlägg: 619
Blev medlem: 12/3 2004 5:45

Inlägg av prehospital » 6/10 2004 17:36

Ambulanssjukvårdaren är sjukvårdsansvarig och, i detta fallet, anestesisjuksköterskan medicinskt ansvarig. Hur kan det råda oklarheter kring detta?!

Anonymous

Inlägg av Anonymous » 6/10 2004 18:05

prehospital skrev:Ambulanssjukvårdaren är sjukvårdsansvarig och, i detta fallet, anestesisjuksköterskan medicinskt ansvarig. Hur kan det råda oklarheter kring detta?!
Anestesisköterskan kanske var inkompetent och blev ivägskickad?

Skriv svar