Förbipasserande sjukvårdspersonal på olycks-/skadeplats

Här diskuteras allt som rör ETISKA frågeställningar samt ställningstagande för ambulanspersonal i olika lägen när det gäller på liv & död.

Moderator: ambus

Anonymous

Hur sker rekryteringen och intro?

Inlägg av Anonymous » 7/11 2004 17:41

Hej Tomas!

Vi har väl lämnat den ursprungliga tråden nu - och jag befarar att moderator stryker mitt inlägg....

Men Dina frågeställningar är så viktiga att jag ändå hakar på.

Dvs., jag ställer två motfrågor:

1. Är inte detta en fråga om hur vi formulerar våra anställningskrav beträffande vikarier?
2. Och ännu mer - omfattning (tid och innehåll) och inriktning på vår introduktionsutbildning?

Visst - även om min främsta uppgift är att försvara vårdkvalitet - inte kan vi acceptera orutinerade förare!!! Som riskerar att köra ihjäl medtrafikanter, patienten och kollegan..... Men arbetar i sjukhytten - det gör man inte förrän man har fått tillräcklig introduktion.

Eller....? Kanske ändå? Och i så fall varför....?

Användarvisningsbild
Wernvik
Moderator
Inlägg: 776
Blev medlem: 12/3 2004 21:08
Ort: Anderstorp
Kontakt:

Moderering

Inlägg av Wernvik » 7/11 2004 19:37

Det känns som om detta ämne har lämnat trådens ursprungliga. Dock så känns det som ett mycket viktigt ämne att fortsätta debattera så om moderatorn kan lyfta de två senaste inläggen till en ny tråd.

Har länge funderat över detta och det faktum att vården överlag blir sämre under sommaren med alla sommarvikarie.

Kan det inte i detta fallet vara bättre att låta vikarien köra in och låta den erfarna vårda. Man kanske skulle ha tjänat på detta, även om det inte går lika fort in då vikarien inte får köra blått.
Johan Wernvik
Moderator
http://www.ambulansservice.se

Tomas
Inlägg: 465
Blev medlem: 15/3 2004 10:45

Inlägg av Tomas » 7/11 2004 21:04

Vox, hur man formulerar ett anställningskrav, min erfarenhet av det säger att man är mer intresserad av att fylla schemaraden med ett namn och inget annat tyvärr. Introduktion kostar pengar på våran station har vi två veckor denna skulle förstås vara längre. Nej det borde ställas höga krav på utbildning och erfarenhet på ambulansvikarier, kanske sammarbete med andra kliniker där det finns erfaren personal hia, iva akuten.mm dessa måste förstås också ha vikarier i sin tur men jag upplever inte att dessa är lika sårbara som en ny vikarie i ambulans är. En annan möjlighet torde vara att ha någon erfaren eller flera beroende på hur stor stationen är som går lösa och kan rycka in som tredjeman när det så krävs eller att ambulansbesättningen hämtar upp någon från huset med bred erfarenhet. Som det är idag så är det bedrövligt.

Wernvik, absolut så har du rätt i att vikarien kan köra in. Men finns det redan en policy att så ska man inte göra och då måste man hitta andra lösningar. Att som chef har som främsta intresse att få ett fungerande schema kan jag till viss del förstå. Det krävs ingen kraft att rekrytera personal när de står på kö för att arbeta på ambulansen, oerfaren personal, Det krävs mer energi om man måste leta reda på erfaren personal, men att medicinskansvarig läkare år efter år tillåter detta har jag svårare att förstå.

prehospital
Inlägg: 619
Blev medlem: 12/3 2004 5:45

Inlägg av prehospital » 7/11 2004 21:40

Håller helt med Dig, Tomas, att mycket av vikarieproblemen skulle lösas med en ökad samverkan med anestesi, IVA, akut, HIA m.fl. avdelningar! Tyvärr så finns ofta inte intresset hos ambulanschefer o dyl. - istället finns ofta en rädsla för "huset" och samverkan ses som besvärligt. Varför har det blivit så och hur kan det få fortgå år efter år?

Svaga ambulansläkare - som är rädda om sin position - är ett svar, det finns säkert flera.

Lipton

Inlägg av Lipton » 8/11 2004 11:47

Skulle inte hela frågan kunna lösas med nån form av nationellt utformad körutbildning.
Jag hörde en gång om en nyanställd som kom från ett annat landsting och hade kört blått där men som ändå fick vänta sex månader i det nya landstinget. Om alla kunde ställa samma krav skulle ju det inte vara ett problem.

Har dessutom för mig att jag hört någon historia där man lät ett brandbefäl köra för att båda behövdes i vårdhytten. Vet inte om det är bra eller dåligt eftersom en brandman kanske inte har någon körutbildning för blåljus heller. Men det är ju ett alternativ för de stationer som fortfarande bor ihop med räddningstjänsten.

Fast åandra sidan så gäller kanske inte försäkringarna för någon som för det första inte är anställd och för det andra inte har vana av att framföra ambulanser... Vana av tung utryckningskörning eller inte... vad vet jag?

Novisen
Inlägg: 1630
Blev medlem: 17/10 2004 20:26
Ort: Norrland

Inlägg av Novisen » 9/11 2004 0:35

Jag tycker att man ska ställa krav att sommarvikarier ska ha en avslutad utbildning. Fick själv sommarjobb efter 4 terminer på sköterskeskolan. Min dåvarande vårderfarenhet var jobb inom geriatriken som vårdbiträde + sjukvårdskurs i lumpen. Jobbet visade sig vara det bästa som hänt mig men då jag tittar tillbaka blir jag rädd för vad jag utsattes för. Må vara att det är svårt att hitta utbildad sommarpersonal men någon form av kvalite måste ambulansverksamhet uppfylla även under de varma månaderna. 4 dagar inskolning med centrering på körteknik, orientering, kommunikation följdes av att man fick åka med på några arbetspass. Ambulansen är en betydligt mer utsatt arbetsplats och därför behövs en betydligt längre inskolningstid. Minst 5 veckor. Låt gärna utbildningen starta ett halvår innan sommaren.

Kompetent personal finns att använda men finns viljan? Sjukvården som helhet har ett revirtänkande som i slutändan försämrar för patienten. Fortfarande tror jag att det gamla tänket att ambulanssjukvård inte är riktig sjukvård kvar. På något sätt lyckas ju alltid vårdavdelningar hitta tillräckligt med personal inför sommaren. Visst borde även ambulansen ha den möjligheten?

Hur blir det sommaren -06? En sköterska ska finnas i varje akutambulans. Kommer ambulansläkaren att godkänna att orutinerade sköterskor har det medicinska ansvaret. M.a.o tvingas den som är oerfaren att fatta och stå för sina egna beslut. Jag tror att sjuksköterskor som ska sommarjobba bör ha jobbat ett tag efter sin utbildning och att amulansläkarna tillsammans beslutar sig för att inga sjuksköterskor som inte har vidareutbildnig i akutsjukvård(ambulans, IVA, anestesi, akut o olycksfall) anställs inom ambulanssjukvården i hela Sverige. Det är enda sättet att få landstingen och andra arbetsgivare att hörsamma detta.

Vad gäller en nationell körutbildning med fastställda krav på den som ska köra utryckningsfordon tycker jag är bra. Kanske måste man även införa nationella krav på de som ska vårda i ambulansen.

Anonymous

Inlägg av Anonymous » 9/11 2004 10:26

Men om alla ska ha flera års erfarenhet av ambulanssjukvård så finns det snart inga som jobbar alls inom yrket. Ni har själva varit nya och gröna en gång i tiden, men det verkar ni ha glömt.

Tomas
Inlägg: 465
Blev medlem: 15/3 2004 10:45

Inlägg av Tomas » 9/11 2004 14:56

Maul, ny inom ambulanssjukvåren givetvis men inte ny inom sluten vård och ambulansjukvård. Erfarenhet från hia, akut, iva ,anestesi och sedan ambulanssjukvård, perfekt lösning. Man bör ha sett en eller ett par dåliga patienter ( läs flera) innan man sätter sig i en ambulans och inte bara på vykort.

Novisen
Inlägg: 1630
Blev medlem: 17/10 2004 20:26
Ort: Norrland

Inlägg av Novisen » 9/11 2004 23:01

Maul, Det finns ett stort antal sjuksköterskor i Sverige som vill jobba i ambulans och som har stor erfarenhet. Självklart är alla nybörjare då man kommer till ambulansen för första gången fast man jobbat massor med år inom sjukvården. Problem är att många tror att arbete på vårdavdelning inte är till någon hjälp då man kommer ut i en ambulans med detta är en grov feluppfattning vill jag påstå. Självklart gäller detta också för undersköterskor.

Problemet för de med erfarenhet är att de redan har jobb och att byta arbetsplats utan att veta att man får en fast tjänst drar dessa från att ta steget. Enklast blir det för ambulanschefen att ta in nya timvikarier för att fylla upp vakanser. Synd att inte de med erfarenhet får chansen. Min erfarenhet är att de flesta sjuksköterskor som börjat inom ambulansyrket de senaste åren är nya direkt från skolbänken. Jag kanske har helt fel men hos oss har 7 av 8 som börjat de senaste åren inte haft någon tidigare erfarenhet från sjukvården utom eventuella sommarjobb inom kommunen.

Ambulanssjukvården tror jag kan lära sig av räddningstjänsten vad gäller tillsättandet av vikariat. Ett godkännt bärprov är ett måste men kan inte vara allt då man väljer sommararbetare. Kanske var det så på 70-talet men idag ställs högre krav än så.

Jag skrev i mitt förra inlägg att nya sjuksköterskor som anställs i framtiden bör ha specialistutbildning men ett krav borde också vara att undersköterskor ska vara ambulanssjukvårdare.

Sen är jag intresserad att veta hur inskolningen ser ut av nya vikarier på er station?

Tomas
Inlägg: 465
Blev medlem: 15/3 2004 10:45

Inlägg av Tomas » 24/11 2004 21:40

Finns det inga fler i detta avlånga land som har någon etiskt dilemma som vi kan stöta och blöta på denna tråd, gärna tagna ur verkligheten. :?: :?: :?: :lol:

Tomas
Inlägg: 465
Blev medlem: 15/3 2004 10:45

Inlägg av Tomas » 28/11 2004 17:58

Nu måste det finnas fler än jag med etiska dilemman men eftersom det verkar vara trögt så skriver jag en till.

Detta dilemma var jag inte själv involverad i utan det var ett par kollegor till mig.
Tidigt en morgon så kom ett larm om ett barn som var dåligt kontaktbar. på plats hittades barnet med mycket ansträngd andning, medvetlöst. Barnets ålder var ca: 2 -3 månader. Mun till mun andning gavs till barnet under transporten in, tyvärr så dog det lilla barnet. När barnet hade konstaterats dött eller under återupplivningsförsök på akuten kommer barnets morfar inspringande och ropar frågar om barnet hunnit bli döpt före det dog.

På skoj så slog jag upp ordningen för dopet i psalmboken där det står:

Dop i krissituation får förättas av någon som är döpt, vid yttersta brådska
begjutes barnet med rent vatten och den som döper säger: Jag döper dig i Faderns Sonens och den Helige Andes namn.

Om nu mamman i denna hemska situation velat att barnets skulle döpas innan det dog hur skulle ni då göra??

Anonymous

narkssk

Inlägg av Anonymous » 28/11 2004 21:28

varför tar alla just narkssk som exempel, det kan vara en ambssk, iva, allmän ssk eller barnmorska som kommer först på en olycka eller sjukdomsfall. Vad gäller det medicinska ansvaret så är det den med högst komp som gäller, men det ska vara i tjänsten ingen "civil" kan komma och styra. En läkare som bara passerar kan inte bli ledningsläkare om jag har fattat det rätt. Däremot så kan man utnyttja dessa personer om det finns ett behov. Här gäller sundaförnuftet, inte tar jag över arbetet på ett akutrum däremot hjälper jag till när jag lämnar en patient. Vad gäller att jämföra inom kåren så är iva,nark,ambssk likställda i ansvarsfågor utom vad gäller just själva narkosen.

Lipton

Inlägg av Lipton » 29/11 2004 9:57

Tomas skrev:Nu måste det finnas fler än jag med etiska dilemman men eftersom det verkar vara trögt så skriver jag en till.

Detta dilemma var jag inte själv involverad i utan det var ett par kollegor till mig.
Tidigt en morgon så kom ett larm om ett barn som var dåligt kontaktbar. på plats hittades barnet med mycket ansträngd andning, medvetlöst. Barnets ålder var ca: 2 -3 månader. Mun till mun andning gavs till barnet under transporten in, tyvärr så dog det lilla barnet. När barnet hade konstaterats dött eller under återupplivningsförsök på akuten kommer barnets morfar inspringande och ropar frågar om barnet hunnit bli döpt före det dog.

På skoj så slog jag upp ordningen för dopet i psalmboken där det står:

Dop i krissituation får förättas av någon som är döpt, vid yttersta brådska
begjutes barnet med rent vatten och den som döper säger: Jag döper dig i Faderns Sonens och den Helige Andes namn.

Om nu mamman i denna hemska situation velat att barnets skulle döpas innan det dog hur skulle ni då göra??
När jag konfirmerades så fick vi lära oss att man var tvungen att vara konfirmerad och döpt. Vet inte om det är ändrat eller om jag minns fel. Men jag sökte faktiskt en mening med konfirmationen eftersom jag tyckte presenterna var rätt kass anledning att göra det. När jag fick höra detta så ansåg jag att det var en bra mening.
Det behöver ju inte vara ett barn utan det finns ju även äldre som inte är döpta. Alltså skulle jag döpa patienten. Ser inte något själ att inte göra det.

Användarvisningsbild
AMBASS
Inlägg: 1395
Blev medlem: 21/3 2004 22:59
Ort: Stockholm - London

Inlägg av AMBASS » 1/12 2004 16:51

Tomas skrev:Nu måste det finnas fler än jag med etiska dilemman men eftersom det verkar vara trögt så skriver jag en till.

Detta dilemma var jag inte själv involverad i utan det var ett par kollegor till mig.
Tidigt en morgon så kom ett larm om ett barn som var dåligt kontaktbar. på plats hittades barnet med mycket ansträngd andning, medvetlöst. Barnets ålder var ca: 2 -3 månader. Mun till mun andning gavs till barnet under transporten in, tyvärr så dog det lilla barnet. När barnet hade konstaterats dött eller under återupplivningsförsök på akuten kommer barnets morfar inspringande och ropar frågar om barnet hunnit bli döpt före det dog.

På skoj så slog jag upp ordningen för dopet i psalmboken där det står:

Dop i krissituation får förättas av någon som är döpt, vid yttersta brådska
begjutes barnet med rent vatten och den som döper säger: Jag döper dig i Faderns Sonens och den Helige Andes namn.

Om nu mamman i denna hemska situation velat att barnets skulle döpas innan det dog hur skulle ni då göra??
Mycket intressant frågeställning! Anser att den dock kräver att den som döper är troende Kristen. Jag anser dock det helt teologiskt godtagbart att en icke prästvigd döper en människa. Jesus lät sig själv döpas av Johannes döparen. Ja, varför inte!

//livets existens....
Blood Will Tell

Tomas
Inlägg: 465
Blev medlem: 15/3 2004 10:45

Inlägg av Tomas » 1/12 2004 19:35

Vad jag förstår av texten i psalmboken så måste personen ifråga vara döpt, det står ingenting om troende kristen jag kan förstås uppfattat den fel. Det kanske finns någon med teologisk utbildninng erfarenhet som kanske har ett svar å denna fråga. Frågan är ,om man nu får döpa barnet hur man skulle ställa sig om mamman krävde att barnet ska döpas. Kan tänka mig en konflikt att i första hand rädda liv eller går det möjligtvis att kombinera?

Skriv svar