Sida 1 av 4

Vem är medicinskt ansvarig?

Postat: 9/8 2006 21:17
av andreas
Den med högst medicinsk kompetens är i regel medicinskt ansvarig. Låt säga att en amb-ssk, en narkos-ssk och en iva-ssk kommer till en patient. Vem blir då i egenskap av sin utbildningsbakgrund medicinskt ansvarig?

Re: vem är medicinskt ansvarig

Postat: 9/8 2006 21:24
av AMBASS
andreas skrev:Den med högst medicinsk kompetens är i regel medicinskt ansvarig. Låt säga att en amb-ssk, en narkos-ssk och en iva-ssk kommer till en patient. Vem blir då i egenskap av sin utbildningsbakgrund medicinskt ansvarig?
Hej Andreas!

Med tanke på att ingen av dem läser någon större del prehospotal sjukvård så kanske det blir en paramedic :D ! Skämt! Jag tycker att frågan är intressant och jag skulle gissa att först på plats kommer fylla denna funktion (avser leg. personal). Personligen skulle jag gissa på att en amb-ssk iaf är bäst rustad för detta. En iva eller sovsyrra har ju ingen skolning (men kanske reell erfarenhet) från prhosp/räddningsfrågor.

Bra fråga....

Re: vem är medicinskt ansvarig

Postat: 9/8 2006 21:52
av Lipton
Varför är egentligen frågan intressant? Medicinskt ansvarig betyder väl inte så mycket i praktiken.
Om vi jämför med två förmän som kommer till samma brand. Här behövs ju en chef, alltså först på plats, som leder insatsen. Men tre ambulanspersonal på samma patient borde ju inte leda till några konstigheter såvida de inte totalt saknar kompetens att sammarbeta. Och i sådant fall får man väl gå på vem som var först fram och sedan dokumentera noggrant. Alla är ju specialistsyrror vilket i mina ögon ger dem samma utbildningsnivå.

Postat: 9/8 2006 21:56
av zAjben
Beror det inte på från vilken instans dessa kommer?

Ex. amb-ssk kommer från ambulans, na-ssk från akutbil och iva-ssk från sjukvårdsgrupp. Vem har ansvaret? (Bortse från ifall att det hade kommit läkare med sjvgrp) Gör det någon skillnad vart ifrån personen kommer?

Postat: 9/8 2006 22:02
av Niklas Karlsson
nsk från akutbil är då ansvarig.

Frågan är busenkel.. Ledningsambulansens ssk är medicinskt ansvarig tills akutbil anländer (om de kommer).

Har aldrig varit något problem.. Alltså.. Antingen akutbilnsk eller lednigsSSK

Postat: 9/8 2006 22:31
av Mas
Observera att olika landsting har olika rutiner för vem som blir medicinskt ansvarig samt överlämnande till personal som anländer.

Postat: 9/8 2006 23:22
av Wernvik
Enligt Sylvia Myrsell på SoS så är Ambulanssjuksköterskan medicinskt ansvarig så länge patienten inte behöv sövas/sederas. Då tar NSK över det medicinska ansvaret. Detta gäller i den prehospitala världen. Det får väl tolkas som SoS åsikt då hon är utredare i dessa frågor där.

Postat: 10/8 2006 8:36
av AMBASS
Wernvik skrev:Enligt Sylvia Myrsell på SoS så är Ambulanssjuksköterskan medicinskt ansvarig så länge patienten inte behöv sövas/sederas. Då tar NSK över det medicinska ansvaret. Detta gäller i den prehospitala världen. Det får väl tolkas som SoS åsikt då hon är utredare i dessa frågor där.
Cheers!

Sylvia Myrsell på SoS är en hejare på att tolka lagtexten och jag skulle tro att hon vid sin pension kommer få en gåva från Vårdförbundet! En syrra som så aktivt arbetat för att bredda ssk yrket har jag aldrig träffat. Jag tror hennes tes är helt riktig och ligger väl i linje med de flesta landstingens strategier och tolkningar....

Postat: 10/8 2006 8:41
av AuF
Varför skall en nsk överta det medicinska ansvaret om inte patienten skall sederas/sövas ?

Postat: 10/8 2006 11:02
av Niklas Karlsson
det gör hon i regel inte då heller. Det medicinska ansvaret betyder inte att det är den som håller i sprutan utan den som har det övergripande medicinska ansvaret.

Ledningsansvar

Postat: 11/8 2006 12:34
av ssk-ane-skåne
Vi i skåne arbetar utifrån först på plats tar ansvaret oavsett vub. En amb-vub kan vara medicinskt ansvarig även om patienten skall sederas. Man ansvarar inte i detaljer, det ligger i yrkesansvaret hos de olika syrrorna. Att ett beslut om sedering görs betyder inte att ledningsansvaret går över till narkossyrran. Denne är ju upptagen med patient och skall då inte ha ansvaret för hela platsen.

Postat: 11/8 2006 15:16
av Niklas Karlsson
var det inte precis det jag skrev?;)

Re: Ledningsansvar

Postat: 11/8 2006 18:05
av andreas
ssk-ane-skåne skrev:Vi i skåne arbetar utifrån först på plats tar ansvaret oavsett vub. En amb-vub kan vara medicinskt ansvarig även om patienten skall sederas. Man ansvarar inte i detaljer, det ligger i yrkesansvaret hos de olika syrrorna. Att ett beslut om sedering görs betyder inte att ledningsansvaret går över till narkossyrran. Denne är ju upptagen med patient och skall då inte ha ansvaret för hela platsen.
Låt säga att det endast är en pat som vi har och inte en hel skadeplats, och amb-syrran är medicinskt ansvarig därför denna kommer först till platsen och efter kommer en narkossyrra. Narkossyrran tycker att pat tillstånd indikerar att man ska söva, men detta motsäger amb-syrran, därför han/hon har en annan uppfattning om pat. tillstånd. Vems uppfattning är avgörande? Den medicinskt ansvarige ska ju vara den som ansvarar för vilken behandlingsform som är mest gynsam för pat. om man har flera att välja mellan, men har narkossyrran mandat när det gäller söva/inte söva?
(Problemet är naturligtvis teoretiskt, och skulle förmodligen inte uppstå i praktiken.)

Postat: 11/8 2006 21:15
av Niklas Karlsson
Nej! Med. ansvarig bestämmer!

Postat: 11/8 2006 21:30
av Novisen
Medicinskt ansvarig bestämmer ambitionsnivån för vården. Placeras narkossköterskan hos en patient som kräver intubation ska den medicinskt ansvarige bestämt vilken ambitionsnivå som gäller och narkossköterskan jobba utifrån det. Tyvärr råder lite mycket Jantelag så folk placeras ut till olika patienter eftersom de anländer. Inte utifrån kompetens.