Sida 1 av 4

Intressant uttalande

Postat: 24/3 2009 12:30
av prehospital
Verksamhetschefen och ambulansöverläkaren för Sahlgrenska gör ett intressant uttalande i sitt opus om läkarambulans:

"Vår personal måste få samma möjligheter som övrig sjukvårdpersonal att arbeta under överinseende av högre medicinsk kompetens i det prehospitala arbetet för att få möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll."

Låter fint, men vad betyder det? Ambulanspersonal i Region Skåne vet vad detta uttalande betyder i praktiken = kraftigt försämrade behandlingsmöjligheter! Utvecklas i sin yrkesroll? Jo, tjena... Gick det inte i Skåne, så kanske det går i Göteborg (och Stockholm)...

http://www.sahlgrenska.se/sv/SU/6/Ambul ... rambulans/

Postat: 24/3 2009 17:05
av Akutläkare
Själv tyckte jag att det var en välskriven artikel med en ödmjuk attityd inför de utmaningar vi står inför i framtidens ambulanssjukvård.
Dessutom var det uppenbarligen inte avsett som något opus, läser man även rubriken så ser man att den var "Tankar och reflektioner efter att ha infört prehospitala läkare i ambulans."

Punkt för punkt tycker jag att de verkar ha tänkt till avseende de flesta käpphästar som brukar komma upp här på forumet avseende läkare prehospitalt.

Mvh
/
Akutläkare.

Postat: 24/3 2009 18:09
av van the man
Ja kårandan är stark i läkarkåren. Om de vill att patienterna skall få möjlighet att träffa läkare redan i det prehospitala skedet så måste väl det gälla för alla patienter. Då återstår att bemanna alla ambulanser med läkare. Är det samhällsekonomiskt riktigt???

Postat: 24/3 2009 22:33
av Gosta
Vilken kompetens som skall finnas i ambulanser, prehospitalt och i samhället istort är en ganska komplicerad fråga som lösts på många olika vis i olika samhällen. Ett av de ämnen som intresserar mig och som jag ämnar studera vidare är samhällseffekter av olika sorters ambulans och prehospitalsystem. Jag tänker på resursdistribution och hälsoeffekter i samhället. Den här diskusionen är intressant eftersom den förs av personer som har starka åsikter. Läkare i ambulanser, eller inte? Ssk, Paramedic, räddning, etc? Vad är bäst? Kan olika samhällen kräva olika system? Frågorna är ganska många.
Nyligen gick jag med i någonting som kallas International Roundtable Community Paramedicine (IRCP). Där diskuteras samma frågor som här fast mera formellt. Forskning bedrivs; bland annat ett intressant projekt med "Health Bus" i Saskatoon; och man försöker driva verksamheten frammåt och mot en förmåga till anpassning till samhällsförändring. Ett nytt utbildningsprogram i community health och paramedicine är i utveckling och personal med stark prehospital akutmedicinsk kompetens utbildas vidare i primärvård och folkhälsofrågor. Se länken nedan för mer information.
http://ircp.info/Home/tabid/233/Default.aspx

Jag tycker att vi borde ta tillfället i akt och jämföra olika ideer och system. Ett långvarigt program med läkare prehospitalt finns att studera i Frankrike till exempel. De program som startats i Sverige är intressanta av många anledningar. Organisationskultur verkar ha en mycket stor betydelse för hur de olika förändringarna upplevs, och även möjligtvis för om de har framgång eller ej. Det är väl inte särskillt förvånansvärt. Men det är synd om man missar tillfället att ta fram mer kunskap. Det är svårt att skapa och driva förändring i stora system, och jag tror att de flesta håller med om att förändring krävs. Öppenhet för att prova nytt, och att sammtidigt testa det nya på ett seriöst sätt så att det verkligen kan informera beslut av vikt är någonting jag tror vi behöver sträva mot.
Nu tror jag inte att det är en "bröderna Wright typ idee" att introducera högsta tillgängliga kompetens i ett medicinskt sammanhang, men det bör göras med ett större perspektiv i åtanke.
Varför blev det fel i Skåne? Hur blev det fel? Blev det verkligen fel? Hur gör man det annorlunda i Göteborg? Jag hoppas verkligen att dessa värdefulla tillfällen tas i akt.
Hälsningar,
Gösta

Postat: 24/3 2009 23:20
av Novisen
Citatet i sig låter väl förträffligt. Vår verksamhet är inte erkänd som en specialite enligt mina erfarenheter. Läkarna kan ge oss det erkännande som yrke om vi ska kunna utvecklas till en mer avancerad organisation som gör mer än bara transporterar patienter. Samtidigt som vi kan integreras mer i sjukvården med fler arbetsuppgifter som kan spara vårddygn och patientlidande och ge oss ett erkännande som en del av omhädertagandelänken istället för enbart vara den första länken. Är övertygad att det även ger större resurser till ambulanssjukvården.

Postat: 25/3 2009 8:22
av prehospital
Novisen skrev:Citatet i sig låter väl förträffligt. Vår verksamhet är inte erkänd som en specialite enligt mina erfarenheter. Läkarna kan ge oss det erkännande som yrke om vi ska kunna utvecklas till en mer avancerad organisation som gör mer än bara transporterar patienter. Samtidigt som vi kan integreras mer i sjukvården med fler arbetsuppgifter som kan spara vårddygn och patientlidande och ge oss ett erkännande som en del av omhädertagandelänken istället för enbart vara den första länken. Är övertygad att det även ger större resurser till ambulanssjukvården.
Jag delar inte din positiva uppfattning, Novisen. Är alldeles för luttrad för det... :wink: Vad har t.ex. ambulansöverläkaren hittills gjort för att marknadsföra ambulanssjukvården och dess ambulanspersonals kompetens? Det är också ett kraftigt underbetyg åt ambulanspersonalen som inte lyckats marknadsföra sin kompetens! Ambulanssjukvård har varit ett relativt ansvarsfullt och fritt och självständigt yrke. Det är Stockholm och Göteborg på väg att förändra, ivrigt påhejade av professorn från Finland (fanns det ingen lämplig svensk kandidat som känner till vår svenska hälso- och sjukvård och dess personals kompetens?). Skåne försökte, men misslyckades kapitalt eftersom man inte fick ambulanspersonalen med sig. Känner sig ambulanspersonalen i Göteborg och Stockholm delaktiga i förändringarna? Har de efterfrågat detta "stöd"? Var finns det positiva i att bli av med behandlingsmöjligheter för att skapa arbetsuppgifter åt läkarna? Gynnar det patienterna? NEJ! I Skåne blev ambulanspersonalen påtvingat ett "stöd" som det inte fanns ett reellt behov av. Nu är det bara "stödet" via telefon kvar, men det går förhoppningsvis samma väg som PHAT...

Läkare prehospitalt är inget annat än ett oansvarigt slöseri med skattemedel.

Postat: 25/3 2009 10:06
av Novisen
Vi behöver läkarinblandning om vi ska få ökat medicinskt inflytande. Omhändertagandet hoppas jag i framtiden ska ske längre än akuten i vårdkedjan, vi ska kunna behandla och lämna patienter hemma, utföra beställda sjukvårdsinsatser i hemmet, undersöka och diagnostisera i hemmet. Läkarens uppgift som jag ser det är beslutstöd, mentorsskap, handledning. Att Skåne misslyckades var att dom motiverade sin existens med att de behövdes i det akuta omhändertagandet genom att, istället för att öka ambulanspersonalens inflytande, minska deras betydelse och arbete. Det är iallafall så jag har tolkat alla inlägg här på forumet.

Postat: 25/3 2009 18:38
av Akutläkare
prehospital skrev:Det är Stockholm och Göteborg på väg att förändra, ivrigt påhejade av professorn från Finland (fanns det ingen lämplig svensk kandidat som känner till vår svenska hälso- och sjukvård och dess personals kompetens?).
Ja visst är det förskräckligt! Jag vet från säker källa att det också nästlat sig in flera finländare som jobbar både som ambulanssjukvårdare och ambulanssjuksköterskor också! Dom kommer och tar våra jobb utan att veta nånting om svenska hälso- och sjukvårdsförhållanden.......

Intressant uttalande

Postat: 25/3 2009 19:13
av 112paramedic
Alla har rätt men ändå fel. Tyvärr finns inga gemensama riktlinjer för Sverige. Alla landsting kör sitt race. FLISA, SLAS, läkargrupper från norden. Självklart skall prehospital vård hela tiden utvärderas. utvecklas, inte minst genom vetenskapliga studier visa vad som är optimalt och genomförbart. Vi har alla vårt ansvar gentemot patienten. Vad vi behöver är kvalitativa redskap. Vad är 112? hur LÅNGT in i vård kedjan skall vi verka? Storstad, mellanstad, landsbyggd? Läkarmedverkan? Vi måste se framåt och öppna våra sinnen för framtid, inte vem som gör vad vid vilket tillfälle. Samtidigt håller jag fullständigt med att ambulanssjukvården i sig självt inte skall undanhållas behandlingsriktlinjer för att rättfärdiga läkarmedverkan. Ta till vara allas vår kunskap prehospitalt oavsett om vi är ambulanssjukvårdare, sköterskor, ambulanssköterskor, anestesisköterskor/iva eller läkare. Någonstans i detta finns ett samband. Med detta menar jag att ALLA yrkeskategorier måste respektera varandra utan att framhålla sin egen yrksegrupp för rättfärdigande av prehospital vård. :D :D

Re: Intressant uttalande

Postat: 25/3 2009 19:23
av van the man
112paramedic skrev:Alla har rätt men ändå fel. Tyvärr finns inga gemensama riktlinjer för Sverige. Alla landsting kör sitt race. FLISA, SLAS, läkargrupper från norden. Självklart skall prehospital vård hela tiden utvärderas. utvecklas, inte minst genom vetenskapliga studier visa vad som är optimalt och genomförbart. Vi har alla vårt ansvar gentemot patienten. Vad vi behöver är kvalitativa redskap. Vad är 112? hur LÅNGT in i vård kedjan skall vi verka? Storstad, mellanstad, landsbyggd? Läkarmedverkan? Vi måste se framåt och öppna våra sinnen för framtid, inte vem som gör vad vid vilket tillfälle. Samtidigt håller jag fullständigt med att ambulanssjukvården i sig självt inte skall undanhållas behandlingsriktlinjer för att rättfärdiga läkarmedverkan. Ta till vara allas vår kunskap prehospitalt oavsett om vi är ambulanssjukvårdare, sköterskor, ambulanssköterskor, anestesisköterskor/iva eller läkare. Någonstans i detta finns ett samband. Med detta menar jag att ALLA yrkeskategorier måste respektera varandra utan att framhålla sin egen yrksegrupp för rättfärdigande av prehospital vård. :D :D
Bra sagt.

Postat: 25/3 2009 20:36
av Niklas Karlsson
112paramedic:

Bra skrivet..

Istället för att försöka se fördelarna så ser man nackdelarna. Det är prestigen i ambulanssjukvården som ställer till det. Det är ofta ssk som länge har gått med näsan i vädret och ansett sig "stå över" amb sjv. Nu kommer läkarna och "står över" ssk. Ssk kan inte längre gå och flexa med sina delegeringar när det nu finns de som får ge "allt" och dessutom är långt före teoretiskt.

Vi måste alla acceptera att det finns folk som är duktigare än vi själva.. Man måste alltid tänka; Hur ska JAG bäst använda mig av de andras kompetens nu när vi har andra aktörer på banan? Vad kan JAG göra för att det nya systemet ska fungera när jag jobbar? Har JAG något att lära av läkaren på 991? Har jag något att lära henne/honom?

Kom igen mina vänner.. Vart kommer vi med att gnälla? Ta av er mössa och hälsa läkarna välkomna så kan vi tillsammans göra det bästa av situationen.. För patienterna! För det är väl ändå för deras skull vi går till jobbet på morgonen?

Postat: 25/3 2009 21:00
av malle
Istället för att försöka se fördelarna så ser man nackdelarna. Det är prestigen i ambulanssjukvården som ställer till det. Det är ofta ssk som länge har gått med näsan i vädret och ansett sig "stå över" amb sjv. Nu kommer läkarna och "står över" ssk. Ssk kan inte längre gå och flexa med sina delegeringar när det nu finns de som får ge "allt" och dessutom är långt före teoretiskt.

Vi måste alla acceptera att det finns folk som är duktigare än vi själva.. Man måste alltid tänka; Hur ska JAG bäst använda mig av de andras kompetens nu när vi har andra aktörer på banan? Vad kan JAG göra för att det nya systemet ska fungera när jag jobbar? Har JAG något att lära av läkaren på 991? Har jag något att lära henne/honom?

Kom igen mina vänner.. Vart kommer vi med att gnälla? Ta av er mössa och hälsa läkarna välkomna så kan vi tillsammans göra det bästa av situationen.. För patienterna! För det är väl ändå för deras skull vi går till jobbet på morgonen?
Väl talat eller skrivet Niklas!

Huvudet på spiken.

Re: Intressant uttalande

Postat: 25/3 2009 21:48
av Gosta
112paramedic skrev:Vad vi behöver är kvalitativa redskap. Vad är 112? hur LÅNGT in i vård kedjan skall vi verka? Storstad, mellanstad, landsbyggd? Läkarmedverkan? Vi måste se framåt och öppna våra sinnen för framtid, inte vem som gör vad vid vilket tillfälle. :D

112 Paramedic,
Håller med andra debattörer. Bra talat. Jag håller också med om att kvalitativ forskning behövs. Jag vill bara lägga till att vi inte heller har alla de kvantitativa verktyg vi skulle behöva för att på ett så djupt och sammtidigt brett sätt som möjligt kunna värdera verksamheten som system. Verktygen finns(även om de kan förbättras, framförallt de kvalitativa), men har inte blivit effektivt applicerade inom prehospitalvård ännu. Jag vet att kvalitativ forskning ibland kan ses som lite mindre värdigt än kvantitativ, och kan därför behöva en extra boost. Jag vill dock gärna se utveckling innom båda, vilket jag tycker krävs.
Hälsningar,
Gösta

Postat: 25/3 2009 22:59
av Novisen
Bra skrivet Niklas!

Låt allt handla om vad vi kan göra bättre än att pissa in sitt revir hela tiden.

Postat: 26/3 2009 13:49
av prehospital
Att vilja få använda sin kompetens optimalt är inte att "pissa revir", det är med patientens bästa för ögonen (= God vård). Har fortfarande inte fått något bra svar på hur det gynnar patienten att ambulanspersonal vingklipps! Våga stå upp för din kompetens!

Behovet av prehospitalt operativ läkare är lågt. Däremot har ambulansöverläkaren en viktig roll med att skapa broar mot övrig hälso- och sjukvård, t.ex. vårdprogram.