Recension av boken Sjukvårdsledning vid olycka och katastrof

Här finns intressanta artiklar som berör den prehospitala akutsjukvården. Vill du publicera så kontakta newsmaster@ambulansforum.se
Låst
Användarvisningsbild
Newsmaster
Sajt Admin
Inlägg: 629
Blev medlem: 4/2 2005 11:10

Recension av boken Sjukvårdsledning vid olycka och katastrof

Inlägg av Newsmaster » 20/11 2006 9:35

<B>En viktig del inom katastrofmedicin är att vid en olycka eller katastrof alltid etablera en sjukvårdsledning. Boken Sjukvårdsledning vid olycka och katastrof. Från skadeplats till vårdplats av Anders Rüter, Heléne Nilsson och Tore Vikströmkan beskriver innehållet i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och hur dessa kan och bör tillämpas praktiskt vid upprättande av en sjukvårdsledning både i ett skadeområde, på regional nivå och på sjukhus vid olycka och katastrof.</B>

I ett skadeområde består oftast sjukvårdsledningen initialt av en första ambulans där ambulanspersonalen tar rollerna som sjukvårdsledare (SL) och medicinskt ansvarig (MA). Boken ger en praktisk beskrivning av dessa roller och deras olika ansvarsområden samt hur rapporter från ett skadeområde bör vara utformade.

Den regionala nivån med en tjänsteman i beredskap som larmmottagare beskrivs, samt hur denna funktion bör kunna initiera och själv utgöra regional sjukvårdsledning i ett tidigt skede. Vid arbete i stab på regional samt lokal nivå krävs kunskap i stabsmetodik och därför finns även ett kapitel med ett förslag på hur det går att tillämpa rollerna som sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig i stabsarbetet.

Boken är avsedd som kurslitteratur vid "<B>PS – Prehospital Sjukvårdsledning</B>" samt vid kurs i regional ledning. Den rekommenderas även som litteratur vid andra utbildningar där det ingår att känna till eller kunna sjukvårdens ledningsstruktur och arbetssätt vid olycka, katastrof eller kris. Boken vänder sig till all hälso- och sjukvårdspersonal som kan komma att arbeta i ett skadeområde, i en regional ledning eller leda den katastrofmedicinska verksamheten på ett sjukhus.

Boken är mycket välskriven, med enkel och lättförståelig text. I stort sett är den enda kritiken att det generellt saknas referenser i direkt anslutning till texten i de olika kapitlen.
Ett tips inför nästa upplaga är att samla mallar för olika slags rapporter, t.ex. vindruterapport enligt METHANE och verifieringsrapport, i en bilaga som enkelt kan tas loss ur boken och plastas in eller som får kopieras för eget bruk.

Fotnot: Sjukvårdsledning vid olycka och katastrof. Från skadeplats till vårdplats av Anders Rüter, Heléne Nilsson och Tore Vikströmkan beställas via Studentlitteraturs webbplats: http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s ... r=32011-01
Den kostar 161 SEK och har ISBN-nr.: 9144039050.

Låst