Recension av boken "MIMMS - på svenska!"

Här finns intressanta artiklar som berör den prehospitala akutsjukvården. Vill du publicera så kontakta newsmaster@ambulansforum.se
Låst
Användarvisningsbild
webmaster
Sajt Admin
Inlägg: 64
Blev medlem: 9/3 2004 19:14
Kontakt:

Recension av boken "MIMMS - på svenska!"

Inlägg av webmaster » 17/3 2005 8:38

Recension av boken "MIMMS - på svenska!"

<hr>Ambulansforum avser att börja med bokrecensioner. Alla förlag med lämplig litteratur för ambulanssjukvården är välkomna att tillsända redaktionen ett exemplar för recension. Här kommer den andra recensionen i ordningen: MIMMS - på svenska! som gavs ut hösten 2004.

Peter Jonasson
peter.jonasson@ambulansforum.se
Redaktör
<hr>

Kursen MIMMS (Major Incident Medical Management and Support) kan ses som katastrofmedicinens motsvarighet till traumatologins ATLS-kurs. Enkla och enhetliga principer för rapportering, prioritering av arbetsuppgifter och triage av enskilda skadade presenteras, liksom grunderna i att hantera radiokommunikation. Nu har den engelska kursboken översatts av några sjuksköterskor och läkare från Västra Götalandsregionen, tilllika MIMMS-instruktörer: MIMMS - på svenska! Ett metodiskt sätt att hantera allvarliga händelser.

MIMMS startade ursprungligen som en lokal kurs i den engelska staden Manchester för att försöka lösa de problem man hade att brottas med avseende ledning av sjukvård på skadeplats i samband med stora olyckor och katastrofer. Detta under en period då IRA genomförde mängder av bombdåd runtom i Storbritannien.

Boken tar t.ex. upp de numera anammade begreppen "sjukvårdsledare" och "medicinskt ansvarig". Även "triage", som i detta sammanhang betyder att prioritera, tas upp. I boken framhålls att triage är en dynamisk process.

Det som är förvånande är att det i boken framhålls att sjukvårdsgrupper bör användas frekvent för att utföra avancerade vårduppgifter som ambulanspersonalen inte har kompetens att utföra. Behovet av sjukvårdsgrupper i Sverige torde ha minskat då allt fler specialistsjuksköterskor - med olika specialiteter, t.ex. ambulanssjukvård, anestesisjukvård, intensivvård - har gjort sitt inträde i ambulanssjukvården.

Avsnittet om radiokommunikation borde ha granskats av en sakkunnig person. I boken står att läsa att UHF (Ultra High Frequency) är standard för ambulanssjukvården. Möjligen i Storbritannien men inte i Sverige! Som de flesta inom ambulanssjukvården vet så ligger ambulanssjukvård, polis (ej Stockholm, Göteborg, Malmö, dessa ligger på UHF), räddningstjänst m.fl. på frekvensbandet runt 78-79 MHz, d.v.s. låga VHF. I Räddningsverkets utmärkta handbok om radiokommunikation (Räddningstjänsthandboken - del 3 samband) beskrivs att VHF (Very High Frequency) omfattar frekvensbandet 3-300 MHz och UHF därutöver, oftast runt ca 400 MHz.

Det som är vanligast förekommande är att man sänder och lyssnar på samma frekvens, s.k. simplex. Ett annat alternativ är att radioapparaterna sänder och lyssnar på olika frekvenser, s.k. duplex (vad redaktionen känner till så är det bara ambulanssjukvården i Halland som idag använder ett sådant system).

I boken ges också en hel del värdefulla tips på vad man bör tänka på och vilken utrustning man bör ha med sig vid en stor händelse, men som också kan vara användbara vid den vardagliga olyckan. Ett smart hjälpmedel är pediatrisk triagetejp. En slags lathund för att bedöma barns vitala parametrar, som läggs jämte barnet. Absolut något för ambulanssjukvården!

Ambulansforums betyg: MIMMS är ett för Sverige nytt och spännande sätt att metodiskt hantera allvarliga händelser. MIMMS - på svenska! är en bok som alla inom den prehospitala akutsjukvården kan ha nytta av och som bör ingå i varje ambulansstations bibliotek. Den bör även ingå som referenslitteratur i alla ambulansutbildningar.

Den kan även vara till hjälp i verksamhetens kvalitetsutveckling genom att man systematiskt analyserar sin verksamhet med hjälp av boken, kapitel för kapitel. Det är dessutom ett enkelt sätt att lära känna sin katastrofmedicinska verksamhet, t.ex. vid introduktion av nyanställda.

Boken är sammanfattningsvis välskriven med väldisponerade kapitel. Författarna och översättarna har gjort ett gediget arbete. Betyget kan inte bli annat än rekommenderas.

Fotnot: Boken MIMMS - på svenska! av Tim Hodgetts och Kevin Mackway-Jones (med svensk översättning) kan beställas via Studentlitteratur. Den kostar 167 SEK och har ISBN-nr.: 9144033710.

<hr>Artikeln ursprungligen publicerad 2005/01/15<hr>

Låst