Privat Ambulans

Här diskuterar du olika ambulansfordon

Moderator: Wernvik

Användarvisningsbild
zAjben
Inlägg: 440
Blev medlem: 19/8 2004 22:33
Ort: Linköping/Stockholm

Inlägg av zAjben » 3/12 2007 22:14

Isidor skrev:Läkare som har jour har viss rätt att bryta mot trafikreglerna, dock brukar de inte ha blåljus på bilarna.
Det har jag hört! Jag tycker det är så otroligt konstigt. Man har rätten att bryta mot vissa trafikregler pga brådskande yrkesutövning, men man får inte ha lite lampor på bilen för att varna andra bilister att man har bråttom? Det känns bara dumt ur säkerhetssynpunkt. Samtidigt förstår jag att Vägverket inte vill att alla läkare ska åka runt med blåljus, eftersom det säkert skulle missbrukas alldeles för mycket.

Fredrik Stern

Inlägg av Fredrik Stern » 3/12 2007 22:20

Isidor skrev:Texten du har tagit fram säger inget annat än, att landstinget ansvarar för att det ska finnas ambulanser att tillgå. Sen om de själva står för fiolerna eller man lägger ut det på enteprenad som i sthlm och skåne mm är en annan sak. Men att de direkt avgör om en bill får reggas som ambulans eller inte har de inte med att göra.
MEN! har man inget tillstånd att bedriva ambuanssjukvård får man inte heller ha en utryckningsreggad ambulans med larmanordning o allt.

Läkare som har jour har viss rätt att bryta mot trafikreglerna, dock brukar de inte ha blåljus på bilarna.

Personalen på räddningshelikoptrarna på den närliggande flyflottiljen hade tidigare blåljusbilar för att ta sig till jobbet vid larm. Nu har inte försvaret kvar ansvaret för den civila räddningstjänsten med helikopter så det är nog historia.
Öh, förstår inte riktigt vad du skriver nu.

En ambulans för mig är ett utryckningsregistrerat fordon. Så, om landstinget säger nej till att ingå i organisation får inte heller fordonet registreras som utryckningsfordon (ambulans). Så landstinget genom HSL avgör ju ganska direkt hur fordonet får registreras, eller?

Men det skulle vara intressant att få andras syn på detta. Vet ju att det finns en del privata alternativ runt om i landet som har blåljus. Hoppas de kan föra lite ljus över ämnet.

SOS112
Inlägg: 102
Blev medlem: 12/3 2004 9:55
Ort: VGR

lite mer juridik

Inlägg av SOS112 » 6/12 2007 1:22

Utryckningsfordon

1992:567
1 § Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna.

HSL (1982:763)
6 § Landstinget svarar för att det inom landstinget finns en ändamålsenlig organisation för att till och från sjukhus eller läkare transportera personer vilkas tillstånd kräver att transporten utförs med transportmedel som är särskilt inrättade för ändamålet. Lag (1992:567).

2001:650
Kap 6
9 § Ett sådant motorfordon som anges nedan skall antecknas som utryckningsfordon, om det vid registreringsbesiktning enligt 6 kap. fordonsförordningen (2002:925) har godkänts eller i typintyg har betecknats som utryckningsfordon:
1. ett motorfordon som har godkänts vid lämplighetsbesiktning enligt 8 kap. 1 § 4 fordonsförordningen och som är inrättat för transport av sjuka eller skadade och är avsett att användas uteslutande för detta ändamål av den som ingår i en sådan organisation som avses i 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), eller
2. ett motorfordon som är avsett att användas endast av en statlig brandkår eller en kommunal organisation för räddningstjänst eller av ett spårvägs- eller järnvägsföretag för att bereda hjälp vid eller förhindra olycksfall eller för att undanröja trafikhinder, eller av polis- eller tullpersonal eller personal vid Kustbevakningen i brådskande tjänsteutövning. Förordning (2003:800).

2002:925
Kap 11
15 § Socialstyrelsen får efter samråd med Vägverket meddela föreskrifter om sjukvårdsutrustning i utryckningsfordon för transport av sjuka eller skadade.
Hastighetsöverträdelser, företräde, undlåta att följa trafikregeler samt påkallande av fri väg... (det finns mycket mer att ta del av i det oändliga rättsrummet...)

Trafikförordningen (1998:1276)
Kap 11
4 § Förtur till överfart med sådan färja som enligt väglagen (1971:948) är väganordning har
4. i andra jämförliga trängande fall. Förordning (2002:943).
1. fordon som används vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller vid sjuktransport enligt 6§ hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
2. fordon som används i brådskande yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,
3. fordon i linjetrafik,
4. fordon i taxitrafik,
5. fordon som används för skolskjuts och färdtjänst,
6. fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning, samt
7. fordon som används av ett auktoriserat bevakningsföretag i samband med transport av egendom.

6 § Bestämmelserna om färdhastighet i 3 kap. 17 §, 4 kap. 20 § och 9 kap. 1 § 6 samt sådana föreskrifter om färdhastighet som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 §, 10 kap. 1 eller 14 § gäller inte när ett fordon används Undantagen enligt första stycket 1-8 gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas. Förordning (2007:101).
1. vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller sjuktransport enligt 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
2. i brådskande yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska, veterinär eller personal inom Kriminalvården, eller
7 § Förare av utryckningsfordon får i trängande fall med iakttagande av särskild försiktighet underlåta att följa föreskrifter som inte särskilt gäller honom eller henne. Föraren skall dock lyda anvisningar av en polisman eller någon annan person som en myndighet förordnat att övervaka trafiken eller ge anvisningar för denna.
8 § Förare av utryckningsfordon får i trängande fall kräva fri väg för fordonet genom att ge signal med föreskrivna larmanordningar. Föraren är trots signalerna skyldig att ta hänsyn till andras säkerhet.
3. i andra jämförliga trängande fall. Förordning (2006:1027) (har reviderats ioch med 2007:101 dock samma lydelse).

Gällande yrkesutövningen:
I princip kan man säga att personal som kan räknas som tjänstemän inom hälso- och sjukvård, kriminalvård, polis, kustbevakning och tull får överträda hastighetsbegränsningar om yrkesutövningen kräver detta, trots avsaknad av larmanordning.

Montera på blåljus på bilen får vi alla göra, dock får det inte vara inkopplat om man vill köra bilen på allmän väg, då krävs en registreringsbesiktning (på samma sätt som när man monterat en dragkrok eller bytt till bredare däck än vad registreringsbeviset säger) Därav är de blå lysdioderna som stylingfantasterna sätter fast på sina bilar olagliga, likväl att montera blåa lampor i strålkastare osv osv. Man lär med stor sannolikhet bli stoppad av ordningsmakten i större utsträckning än den genomsnittlige medborgaren pga de monterade blåljusen...

Huruvida detta gjorde något klarare lämnar jag till var och en att bedöma, dock är det så att allt vi gör och hur vi skall göra det är reglerat någonstans inget lämnas åt slumpen.

Fredrik Stern

Inlägg av Fredrik Stern » 10/1 2008 17:38

I Stockholm händer det just nu en del på den privata ambulansmarknaden.

Utöver landstingets entreprenörer finns det åtminstone tre företag som arbetar med privat ambulanssjukvård.

Landstinget har dock indirekt satt ner foten mot dessa privata aktörer, men även mot sina egna entreprenörer när det gäller viss ambulanssjukvård.

Enligt en av landstingets entreprenörer är det inte längre tillåtet för dem eller de privata aktörerna att från evenemang transportera in personer till sjukhus med eller utan blåljus. Detta då landstinget sagt att detta endast får och skall göras av befintliga ambulansresurser via SOS Alarm. All annan transport av patienter till sjukhus är enligt landstinget olaglig.

Nu gäller detta Stockholm och det finns och är säkert skillnad ute i landet.
Men i Stockholm får alltså inga "evenemangsambulanser" transportera in patienter till sjukhus oavsett patientens tillstånd eller närhet till sjukhus.

1005
Inlägg: 138
Blev medlem: 8/5 2005 23:17
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av 1005 » 13/1 2008 21:19

Vad/var har du fått detta ifrån då?

Fredrik Stern

Inlägg av Fredrik Stern » 13/1 2008 21:54

1005 skrev:Vad/var har du fått detta ifrån då?
Lite beroende på vad du menar i din fråga, så kommer informationen om att ingen får transportera in personer från evenemang (i "evenemangsambulanser") från en av de entreprenörer som bedriver ambulanssjukvård i Stockholm.

Isidor
Inlägg: 727
Blev medlem: 23/10 2007 22:57

Inlägg av Isidor » 13/1 2008 22:16

Detta är inget unikt för sthlm. Även skåne har denna policy. Är det ex en rallytävling där man har en egen ambulans för tävlingen som inte ingår i skånes ordinarie ambulansflotta, får denna inte lämna området med patient, den får heller inte vara ledningsenhet.

Även om tävlingen hyrt in en ambulans från ex falck, ska den inte lämna området.

Fredrik Stern

Inlägg av Fredrik Stern » 13/1 2008 22:29

Skulle vara intressant att höra hur det ser ut i andra län/landsting också.

Har förstått att det är en lite kluven fråga.
Har man en godkänd ambulans kan man ju tycka att den borde kunna transportera in till sjukhus för att slippa ta en ambulans från ordinarie beredskap. Framför allt om det är nära till sjukhus eller ont om ambulanser.

Samtidigt som jag kan förstå att landstingen inte vill ha en massa "evenemangsambulanser" körandes med och utan blåljus till sjukhus, då de inte har kontroll över verksamheterna.

Men det kanske förändras på sikt, beroende på den kommande privatiseringen.

1005
Inlägg: 138
Blev medlem: 8/5 2005 23:17
Ort: Stockholm
Kontakt:

§6

Inlägg av 1005 » 14/1 2008 10:56

Det man säger i §6 är väl bara att landstinget är skyldiga att ha detta inte att privata alternativ är förbjudna.

Fredrik Stern

Inlägg av Fredrik Stern » 14/1 2008 14:04

6 § Landstinget svarar för att det inom landstinget finns en ändamålsenlig organisation för att till och från sjukhus eller läkare transportera personer vilkas tillstånd kräver att transporten utförs med transportmedel som är särskilt inrättade för ändamålet.

Tror nog det är svårt att ta ifrån landstingen det här.
Sen skriver de avtal eller ger godkännande till vilka de anser ska ha den här befogenheten.

Problemet är väl att "evenemangsambulanserna" har ökat och att det kommit fler företag på marknaden, vilket gör att landstingen hamnar i nya unika situationer och där då lagtexten kanske inte är kompatibel med verkligheten.
Men lagarna måste ju följas.

För att fräscha upp så står det ju i vägtrafikregistret 2001:650 6 kap 9 §,
Ett sådant motorfordon som anges nedan skall antecknas som utryckningsfordon, om det vid registreringsbesiktning enligt 6 kap. fordonsförordningen (2002:925) har godkänts eller i typintyg har betecknats som utryckningsfordon:
1. ett motorfordon som har godkänts vid lämplighetsbesiktning enligt 8 kap. 1 § 4 fordonsförordningen och som är inrättat för transport av sjuka eller skadade och är avsett att användas uteslutande för detta ändamål av den som ingår i en sådan organisation som avses i 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Och sen säger ju då HSL 6§ "Landstinget svarar för att det inom landstinget finns en ändamålsenlig organisation för att till och från sjukhus eller läkare transportera personer"

Så här är nog landstingen fortfarande allsmäktiga, så länge ingen annan kan visa på ett beslut eller skrift som säger annat.

Lipton

Inlägg av Lipton » 14/1 2008 16:17

Om jag skall tolka lagtexterna så ser jag inte att andra alternativ skulle vara förbjudna. Bara att landstinget ansvarar för att det upprätthålls en tillräcklig beredskap. Alltså kan en evenemangsambulans aldrig bli tvingad att transportera patienten.
Om evenemangsambulansen däremot väljer att transportera patienten så är då landstinget däremot ansvarig för att nästa patient på samma evenemang har möjlighet att få adekvat transport/vård trots att evenemangsbilen då är och lämnar av på närmsta akutmottagning.

En annan sak som slår mig är följande. Om landsting X skall svara för ändamålsenliga transporter inom länet X och detta skall tolkas som att inga andra får utföra transporter inom länet X. Hur blir det då när det i länet X finns ett regionssjukhus som det lilla sjukhuset i länet Y vill skicka ambulanser till. Landstinget Ys bilar får ju i så fall inte transportera patienter i länet X och landstinget X bilar kan ju knappast hämta eftersom de då måste transportera i Y-länet där landsting Y skall sköta transporten. Och att omlasta en kritisk patient med ventilator, pumpar och övervak på länsgränsen känns ju knappast optimalt.
Min poäng är att det således knappast kan vara förbjudet för privata aktörer att vid behov genomföra transporter. I så fall skulle det ju också vara förbjudet för min sambo att köra mig till akuten när jag slinter med motorsågen i sommar, eller hur?

1005
Inlägg: 138
Blev medlem: 8/5 2005 23:17
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av 1005 » 14/1 2008 16:54

Helt rätt Lipton

Pratade med både Socialstyrelsen och med Socialdepartementet idag.

Båda säger att HSL bara är en lag som ställer krav och inte förbjuder.

Enl deras jurister så finns det inget som förbjuder andra att aggera men landstringen skall tillhandahålla servicen.

Man jämför det med privat sjukvård men i detta fall kan man inte kräva landstinget på ersättning.

Fredrik Stern

Inlägg av Fredrik Stern » 14/1 2008 17:10

Lipton:
Inte för att förringa din juridiska kunskap. Men om landstinget går ut med en sådan information baserad på deras juristers tolkning av lagen, så bör den ju stämma. Enligt den information som har gått ut är landstinget ansvarig för ambulanssjukvården i landstinget och därmed också bestämmande kring vilka som får transportera och inte.

Gällande X och Y skulle jag väl tro av tolkningen att alla ambulanser som tillhör landsting, privat entreprenör med landstingsavtal och eventuellt kommunala ambulanser ingår i organisationen så som den är skriven. Därmed bör dina omlastningsteorier falla skulle jag tro.

Sen ska vi inte hoppas på att du slinter med motorsågen i sommar. Men om du gör det och ni inte vill vänta på ambulans, är det helt ok för din sambo att skjutsa in dig. För då skjutsar sambon dig i en privatbil utan krav på betalning. (det är en av huvudteserna i SLL´s tolkning, ordet utryckningsfordon)

1005:
Det skulle vara väldigt intressant att få namnen på dem du har pratat med på Socialstyrelsen och Socialdepartementet. Med tanke på att alla entreprenörer inte verkar ha fått samma svar här i Stockholm, är det ju konstigt att du får ett som helt plötsligt ger tillstånd.

Men visst vore det intressant om landstinget har fel i detta?
Hur skulle det då se ut i landstingen?

1005
Inlägg: 138
Blev medlem: 8/5 2005 23:17
Ort: Stockholm
Kontakt:

Inlägg av 1005 » 14/1 2008 17:33

Det handlar inte om vem som betalar.

Utan man skall ha alla papper i ordning.
Testa själv att ringa till båda ställerna och fråga om §6 i HSL förbjuder andra än landstinget/kontraktterade entreprenörer att köra folk till sjukhus om så behövs.

Däremot är det KRAV på Landstinget att ha denna organisation/beredskap.

Skulle vara skoj att få läsa vad SLL gått ut med (om dom nu har det).
Vem kan ha skrivit det?

Den som vet kan ju skriva...

Skulle iof inte vara första gången landstinget hade fel i sakfrågor.
Vem kommer det ifrån? Vart sitter personen? Har den mandat att gå ut med detta mm?

Om jag var ett landsting (vilket gud förbjuder) så skulle jag vilja ha full kontroll på allt men dagens lagstiftning/regering tillåter inte detta.

Fredrik Stern

Inlägg av Fredrik Stern » 14/1 2008 17:52

Jo, i vissa fall handlar det om betalning. Ex. taxi. Men det är en parentes.

Nä, HSL 6§ förbjuder inte andra att köra folk till sjukhuset om du ställer frågan så.
Men är den ställd utifrån privat vårdgivare med utryckningsfordon? Den frågan är nästan mer intressant.

Ja, enligt entreprenören skall det vara enheten för ambulanssjukvård och i detta fall borde det ju röra sig om någon av tjänstemännen. Tror inte att entreprenörerna går ut med sådant till sin personal att de inte får transportera in från evenemang längre om det inte skulle vara korrekt, eller vad tror du?

Nå väl, du (1005) påstår dig ha besked om en sak och jag har fått höra annat via personer som jobbar inom ambulanssjukvården i Stockholm samt läst ytterligare på ena entreprenörens hemsida och där är vi.

Får lov att återkomma om jag hör mer.

Skriv svar