Sida 1 av 5

Privat Ambulans

Postat: 20/9 2007 14:53
av cpr
Vilka tillstånd krävs för att få ha ambulans med blåljus?
Vilka lagar gäller?
Vilka tillstånd behövs?
Ramavtal näms i andra trådar, vilken typ och vad står i avtalen, avtal med vem?

Postat: 21/9 2007 1:45
av klerty
Att köra med blåljus är väl upp till länsstyrelsen att besluta om, om jag inte är felinformerad. Sen att framföra en gammal ambulans i sig kräver väl inga tillstånd men om man ska bedriva medicinsk vård lär det ju vara en del restriktioner omkring det i HSL kanske?

Postat: 21/9 2007 7:40
av Beasp1
För att få registrera ett fordon som "utryckningsfordon" med bibehållna larmanordningar, krävs att du har ett företag i "ambulansbranchen" som kan uppvisa ett avtal med huvudmannen (Landstinget) om att du å deras räkning har uppdrag att sköta ambulansverksamhet.
Möjligen kan man även lyckas om man har ett företag som sköter akutsjukvård på tex motortävlingar.

Postat: 21/9 2007 17:00
av Lipton
Åhh...
En verksamhetschef? Vad trevligt! Hoppas på fler inlägg i de något hetare debatterna också. Välkommen! :)

Postat: 22/9 2007 13:53
av cpr
finns det någon som vet vilka lagar som gäller? paragrafer? Exakt vad som gäller

Postat: 23/9 2007 13:29
av JOCKE
Du kan ju alltid gå inte på vägverkets hemsida och söka dig fram.
Får man vara lite nyfiken och fråga vad du ska med ambulansen till?

Postat: 23/9 2007 18:42
av magill
Här kan du läsa om vad som krävs rent utrustningsmässigt för att kalla det ambulans (Socialstyrelsen): http://www.sos.se/sosfs/1981_47/1981_47.htm

Vägverkets föreskrifter om larmanordning (Vägverket):
http://www20.vv.se/vvfs/htm/2003nr022%2 ... oc38872838

Lite lästips!

Blåljus

Postat: 2/12 2007 5:55
av 1005
Du måste ansöka om tillstånd hos vägverket men detta är krångligt.
Lyckades med detta men det tog nästan ett halvår och man fick styra upp mycket och skicka in många papper.

Postat: 2/12 2007 7:43
av cpr
Villka dokument kräver vägverket?

Re: Blåljus

Postat: 2/12 2007 19:25
av Fredrik Stern
1005 skrev:Du måste ansöka om tillstånd hos vägverket men detta är krångligt.
Lyckades med detta men det tog nästan ett halvår och man fick styra upp mycket och skicka in många papper.
Men det är väl Landstinget som ska ge sitt godkännande för att överhuvudtaget kunna ansöka om registreringsbesiktning för utryckningsfordon (ambulans) samt att få framföra fordonet.
Detta regleras ju i HSL §6 samt i vägtrafikregistret 2001:650 kap6 §9.

Så det låter ju lite märkligt att Vägverket gett ett sådant tillstånd.

Men du kanske har ett landstingsgodkännande också?!

Postat: 2/12 2007 21:43
av Isidor
Landstinget vet jag inte om de har någon bestämmanderätt över det. Däremot tror jag att man måste ha någon form av avtal eller tillstånd att bedriva ambulansverksamhet innan man kan få bien godkänd. Observera att jag tror. Finns säkert någon flitig människa som kan rota fram en lagtext om detta.

Postat: 2/12 2007 22:04
av Fredrik Stern
HSL 6 §
Landstinget svarar för att det inom landstinget finns en ändamålsenlig organisation för att till och från sjukhus eller läkare transportera personer vilkas tillstånd kräver att transporten utförs med transportmedel som är särskilt inrättade för ändamålet. Lag (1992:567).

"Alltså innebär detta att landstinget godkänner vilka som med ambulans får transportera patienter till sjukhus eller annan vårdinrättning."

Vägtrafikförordning 2001:650
6:e kapitlet
Utryckningsfordon
9 § Ett sådant motorfordon som anges nedan skall antecknas som utryckningsfordon, om det vid registreringsbesiktning enligt 6 kap. fordonsförordningen (2002:925) har godkänts eller i typintyg har betecknats som utryckningsfordon:
1. ett motorfordon som har godkänts vid lämplighetsbesiktning enligt 8 kap. 1 § 4 fordonsförordningen och som är inrättat för transport av sjuka eller skadade och är avsett att användas uteslutande för detta ändamål av den som ingår i en sådan organisation som avses i 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), eller
2. ett motorfordon som är avsett att användas endast av en statlig brandkår eller en kommunal organisation för räddningstjänst eller av ett spårvägs- eller järnvägsföretag för att bereda hjälp vid eller förhindra olycksfall eller för att undanröja trafikhinder, eller av polis- eller tullpersonal eller personal vid Kustbevakningen i brådskande tjänsteutövning. Förordning (2003:800).

"Kontentan bör bli enligt första stycket, utan tillstånd från landstinget, är det ingen utryckningsbar ambulans."

Sen kan alla äga ambulans, men då får den inte ha utryckningsanordning eller transportera sjuka till sjukhus (för ändamålet).

Så tolkar jag det.

Postat: 3/12 2007 0:06
av zAjben
Nu är jag förskräckligt dålig på att tolka lagtexter, men är lite nyfiken över om någon som ligger som t.ex. bakjour i hemmet inom akutmedicinsk verksamhet (t.ex. kirurg-bakjouren) får ha blåljus på sin bil för att snabbt ta sig in till huset?

Postat: 3/12 2007 10:15
av Fredrik Stern
zAjben:
Inte vad jag har hittat att läsa i HSL eller angiven vägtrafikförordning.

Hoppas dock på mer inlägg i ämnet, ffa då om privata ambulanser så som ämnet startades.

Postat: 3/12 2007 22:04
av Isidor
Texten du har tagit fram säger inget annat än, att landstinget ansvarar för att det ska finnas ambulanser att tillgå. Sen om de själva står för fiolerna eller man lägger ut det på enteprenad som i sthlm och skåne mm är en annan sak. Men att de direkt avgör om en bill får reggas som ambulans eller inte har de inte med att göra.
MEN! har man inget tillstånd att bedriva ambuanssjukvård får man inte heller ha en utryckningsreggad ambulans med larmanordning o allt.

Läkare som har jour har viss rätt att bryta mot trafikreglerna, dock brukar de inte ha blåljus på bilarna.

Personalen på räddningshelikoptrarna på den närliggande flyflottiljen hade tidigare blåljusbilar för att ta sig till jobbet vid larm. Nu har inte försvaret kvar ansvaret för den civila räddningstjänsten med helikopter så det är nog historia.