Ordförande ALARM har ordet!

Här diskuteras personalfrågor som löner, arbetsrätt, arbetsförhållanden m m utifrån det nya förbundet Alarms perspektiv.

Moderator: Wernvik

Ordf. ALARM

Ordförande ALARM har ordet!

Inlägg av Ordf. ALARM » 20/3 2005 0:36

Mitt namn är Erik Nilsson och jag är ordförande i det nybildade fackförbundet ALARM.
Jag tänkte härmed berätta om föreningen samt besvara några frågor som jag såg att någon här hade ställt; behövs ett till förbund?

ALARM är en arbetstagarorganisation vars målsättning är att samordna och företräda ambulanspersonal gentemot arbetsgivaren. I Sverige är vi ganska många som inte är medlemmar i kommunal eller vårdförbundet och som inte heller vill gå med i dem.
Vi har sett ett missnöje bland ambulanspersonalen gentemot fackförbunden och har därför startat denna förening som ett alternativ till de traditionella fackföreningarna.

Det finns många frågor som berör oss alla oavsett yrkeskategori och arbetsplats. Att då ha en organisation som repressenterar allihop istället för olika fackförbund är självklart mycket bättre ur samordningssynpunkt. Inom ambulanssjukvården finns frågor och problem på respektive station som i sin helhet påverkar alla inom ambulansen. Då är det lättare att få stöd och kraft i debatten om vi är samlade med stort medlemsantal i en och samma organisation, amb.sjv och amb.ssk under samma tak.

Många ställer frågan "blir vi inte svagare med ytterligare en splittring och ytterligare ett förbund"?
Nej, det är många i detta land som inte är anslutna till fackförbund och det gangnar oss att fler organiserar sig.

Behövs ett eget ambulansförbund?
Ja, meningen med fackförbund är att driva sina egna frågor gentemot arbetsgivaren utan att någon utomstående blandar sig i. De personer som förhandlar för oss centralt skall vara från vår organisation. Då är det helt optimalt, folk som vet vad vi jobbar med.
Andra yrkesgrupper har förstått fördelarna med detta: Poliser, arbetsterapeuter, läkare, tandläkare, veterinärer, sjukgymnaster, ja listan kan göras lång. Varför är inte sjukgymnaster, läkare, arbetsterapeuter, psykologer, och andra vårdrelaterade yrkesgrupper med i VF eller kommunal. Jo för att dom har insett att som eget fackförbund och enad yrkeskår så är det lättare att få det bättre utan inverkan/bromsning från centralt håll. Då finns det inga gränser för vad vi vill driva. Det blir vi själva som sätter begränsningarna. Det har dom förstått, vilket inte är konstigt. Vad som är konstigt är att vi inte insett det tidigare. Men nu finns möjligheten här.
Ett exempel: Andra europeiska länder och USA har fått en sänkt pensionsålder eftersom man har förstått att ambulansyrket är fysisk och psykiskt påfrestande. Vi lyfter tungt och är överrepresenterade när det gäller skador på ländrygg och axlar, vi vistas i högriskmiljöer: bland drogade personer och psykiskt instabila personer. Varje gång vi kör utryckning utsätter vi oss för en stor risk, för ni vet lika väl som jag att man ibland får hjärtat i halsgropen när någon annan bilist gör något tokigt framför oss. Varje år inträffar trafikolyckor med personskador som följd där ambulanser är inblandade.
Arbetsmiljölagen har en norm för hur mycket man får lyfta utan hjälpmedel, nämligen 25kg, hur ofta lyfter vi mer än 25 kilo?
I dessa länder har man en pensionsålder på 25 år i utryckningstjänst, tidigast vid 55 års ålder. Om vi skulle vilja driva denna fråga inom kommunal och VF, Hur tror ni svaret skulle bli?
Denna fråga kan inte vårdförbundet och kommunal driva eftersom då måste deras övriga medlemmar också få liknande avtal och motsvarande förbättringar. Förbunden är för stora. Maten räcker inte till alla munnar.

Kommunal har 600 000 medlemmar varav ca 1500 ambulanssjukvårdare. Vårdförbundet har ca 115 000 medlemmar varav ca 800 är inom ambulansen. Tror ni att vi är en prioriterad grupp inom dessa förbund? Svaret är nej.
Detta fenomen speglar alla våra möjligheter till att få det bättre. Vi kan inte få det bättre än vad andra har det eftersom vi är en minoritetsgrupp i stora kollektiv. Enda chansen för oss att kunna påverka ambulansens framtid är att organisera oss som en enad och egen yrkeskategori.

Som en fristående facklig grupp kan vi driva vilka frågor vi vill utan inblandning och censur från de stora kollektiven. Jag tror att vi allihopa har samma ambition att vidareutveckla och stärka ambulanssjukvården och det gör vi bäst genom att tillsammans driva våra frågor själva i ett eget förbund!

Fördelarna med ett förbund som representerar all ambulanspersonal oavsett yrkeskategori istället för två är ju självklart.

Lek med tanken att om alla skulle gå över från sina resp fackförbund och ansluta sig till ALARM omgående, då skulle vi bli dubbelt så starka mot vad vi är idag med två yrkeskategorier och förbund som jobbar på sina olika håll.

Vad får man som medlem?

En trygg repressentation, inga frågor är för små för oss. Inte heller för stora. Våra advokater tillhör en av sveriges största arbetsrättsbyråer. Huvudkontor i mälmö, göteborg, örebro, stockholm, uppsala och helsingborg. Det finns en enorm kompetens och risken för att arbetsgivaren skulle kunna lura oss i ett avtal är obefintlig.

Försäkringar om man vill. Dessa är förmånliga och täcker allas behov.Frågor och disskusioner besvaras gärna, titta in på våran hemsida eller mejla till mig.

www.alarmforbundet.se.
Senast redigerad av 4 Ordf. ALARM, redigerad totalt 23 gång.

Anonymous

Inlägg av Anonymous » 20/3 2005 7:24

Mycket bra!
Med lite mer information och företrädare på varje station så får ni nog med er fler än 98%!
I alla fall hos oss.
Hoppas även att avgiften blir lägre

Ordf. ALARM

Inlägg av Ordf. ALARM » 20/3 2005 10:07

Hej syjunta,
Vi kommer under våren att gå på "turne", resa runt till olika stationer runt om i landet för att sprida information och värva medlemmar. Var arbetar du?
Gå in på vår hemsida om du vill ha mer information.
www.alarmforbundet.se
Senast redigerad av 1 Ordf. ALARM, redigerad totalt 24 gånger.

Anonymous

KANONBRA !

Inlägg av Anonymous » 23/3 2005 15:36

Kanonbra !
Jag stödjer ert tänk fullt ut Erik, hoppas att hela Sveriges "Ambulansfolk" vill kliva in i detta och se fördelarna. Jag ser fram emot ert informationståg snart nog angående det här, jag vill absolut kliva med bara jag får lite mer på fötterna. Även ett flertal av mina kollegor är intresserade av att veta mer om det här.
MVH: Perry/SSK Ambulansen Sandviken

Tomas
Inlägg: 465
Blev medlem: 15/3 2004 10:45

Inlägg av Tomas » 23/3 2005 21:40

Var står ALARM i frågan om sjuksköterskor och ambulansjukvårdares olika behandlingsmöjligheter efter september 2005 ??

Lipton

Inlägg av Lipton » 23/3 2005 23:10

Vilket förbund skall man vara med i om man har en rotationstjänst? Är man välkommen i Alarm om man jobbar på sjukhuset, och i så fall tjänar man något på det jämfört med vårdförbundet?

Ordf. ALARM

Rotationstjänstgöring

Inlägg av Ordf. ALARM » 24/3 2005 12:14

Hej Lipton.
När det gäller rotationstjänst anser vi att för det första så måste det vara frivilligt. I uppsala för ett par år sedan var det obligatoriskt. Det var inte roligt för dem som inte ville. För det andra måste det finnas "morötter" för att locka personalen till att rotera. Att ha två arbetsplatser är förenat med merjobb: man skall hålla sig uppdaterad i rutiner och nyheter på två ställen. Man skall gå på båda arbetsplatsers möten osv. Därför anser vi att man måste få ett cirkulationstillägg. Kanske uppåt en 3 000 kr.
Åter till din fråga:
Självklart är du varmt välkommen till ALARM!, oavsett om du har en rotationstjänst eller inte.
Du tjänar på att vara medlem hos oss av flera anledningar:

Priset, vi har en inträdesavgift på 200kr därefter kan det komma att bli aktuellt att även införa en kvartalsavgift på 150 kr.

Sammanhållning och chansen till att tillhöra något eget med ambulansens långåriga traditioner och egen möjligthet att påverka utformningen av framtidens ambulanssjukvård.
I flera länder har räddningstjänstpersonal en pensionsålder på efter 25 år i utryckningstjänst. Tror du att vårdförbundet kan driva igenom en sån sak att alla syrror skall gå i pension efter 25 år, nej det går inte. Dom kommer nog att ha kvar sin pensionsålder på 65 år.
Men det kan gå om vi är en egen liten grupp som ur fackligt perspektiv är driver våra egna frågor.
För att detta skall bli möjligt måste vi alla ta ställning till vilket fackförbund vi skall tillhöra. För som det är idag är det inte bra med två olika, vi vill bara ha ett!
Senast redigerad av 1 Ordf. ALARM, redigerad totalt 1 gånger.

Tomas
Inlägg: 465
Blev medlem: 15/3 2004 10:45

Inlägg av Tomas » 24/3 2005 14:08

Var står ALARM i frågan om sjuksköterskor och ambulansjukvårdares olika behandlingsmöjligheter efter september 2005 ??

Ordf. ALARM

Vad händer okt 2005?

Inlägg av Ordf. ALARM » 24/3 2005 14:37

Beslutet från socialstyrelsen angående en ssk i varje bil 2005 och att amb.sjv inte kommer att få delegeringar går inte att påverka. Det skulle kommunal gjort för länge sedan. Nu tror jag att det är för sent att ändra ett sånt beslut.
ALARM menar att man begår ett misstag genom att göra så här av flera anledningar, för det första så sätter man en dolk i hjärtat på ambulanssjukvårdna vilket inte kan ses som något possitivt. Det kommer att skapa en djupare klyfta mellan ssk och amb.sjv vilket är fördjävligt rent ut sagt.
Varför skall man dra undan benen på de personer som har skött sina jobb med bravur de senaste 30 åren då ambulansen började att renodlas från brandmännen? Vad har kommunal gjort i denna fråga? Jag vet inte? Vet ni?
I uppsala fungerar arbetet mellan amb.sjv och ssk mycket bra, vi sitter bak i skåpet varannnan körning förutom då det blir prio 1 in till sjukhus, då ssk sitter ibak. Detta arbetssätt fungerar alldeles utmärkt och vi vill att det även i fortsättningen skall vara så med ambulanssjukvårdarnas bibehållna delegeringar. Men denna fråga kommer att ligga hos arbetsgivaren.
Det skulle vara mycket olyckligt om amb.sjukvårdarnas delegeringar tas bort, både för patienternas skull och för sammanhållningen inom ambulanspersonalen.

Linda
Inlägg: 229
Blev medlem: 10/12 2004 23:10

Inlägg av Linda » 24/3 2005 16:00

jag är usk och har jobbat inom akut, röntgen och NIVA.
Just nu som resursassistent på omvårdnadsprogram pga lång sjukskrivning efter nack och ryggskada.
Planerar att till hösten söka högskola för studier till SSK, kommer jag inte in på högskolan blir det timvikariat på någon mottagning etc.
Passar ALARM även för mig ???

tycker inte om kommunal.. de gör f*n ingenting för sina medlemmar.
De hjälpte inte mig tex när jag blev avskedad under pågående sjukskrivning och tryckte inte heller på min arbetsgivare att göra en rehabutredning..
massor pengar och tid gick till spillo och VILL verkligen söka mig åt annat fackförbund.

tacksam för svar här eller via PM

Ordf. ALARM

Inlägg av Ordf. ALARM » 24/3 2005 19:58

Det är synd o skam att kommunal behandlar sina medlemmar på detta sätt, man blir bara mer o mer förbannad för man hör såna här berättelser nästan varje dag nu.
Tyvärr är ALARM bara till för ambulanspersonal.
Senast redigerad av 1 Ordf. ALARM, redigerad totalt 1 gånger.

Anonymous

INITIATIV

Inlägg av Anonymous » 24/3 2005 20:56

Bra initiativ, hoppas många inser behovet och sluter upp bakom.

Användarvisningsbild
AMBASS
Inlägg: 1395
Blev medlem: 21/3 2004 22:59
Ort: Stockholm - London

Re: Ordförande ALARM har ordet!

Inlägg av AMBASS » 25/3 2005 11:12

Herr ordförande!

Bra initiativ! Hoppas att allt slår väl ut för er!

FRÅGORHur många betalande medlemmar är ni idag? Var anser ni att grundlönerna skall ligga för respektive grupp: SSK/VUB SSK/Ambulanssjukvårdare?
Blood Will Tell

Ordf. ALARM

Antal medlemmar

Inlägg av Ordf. ALARM » 25/3 2005 13:43

Det har nu gått mindre än en vecka sedan det blev offentligt att ALARM finns. Tyvärr så kom nyheten lite för tidigt för vi ligger lite efter när det gäller marknadsföringen. Meningen var att när det väl offentliggjordes så skulle det skickas ut reklamfoldrar och info till varje station i sverige. vi arbetar med problemet, det tar lite tid att designa foldrarna och sen skall dom till tryckeriet. Detta är inte heller gratis så att vi behöver bli fler medlemmar så att vi kan få igång marknadsföringen ordentligt.
Idag är vi ca 60 betalande medlemmar, vi räknar med att siffran kommer att öka dramatiskt de kommande månaderna.

När det gäller löner... en svår fråga, man skulle vilja säga 35 000 i månaden.
Det som är nackdelen med lönesättningarna inom ambulansen idag är att vi jämförs med undersköterskor och ssk på sjukhus, en stor personalgrupp, där lönestegringar måste tas på nationell nivå. skulle all sjukhuspersonal (ssk o usk) stiga för mycket så skulle det få effekter på nationella ekonomin. Det arbetar nämligen dryg 1 miljon inom kommuner och landsting.
Är vi däremot inom ett och samma förbund (ALARM) som är skilt från de stora förbunden, då är det lättare att kräva högre lön, för då kan man inte jämföra oss med någon annan grupp.
En liten grupp kan man ge högre lön eftersom det inte får några större effekter på inflation osv.
Detta är en av de fördelar som finns med ALARM kontra de andra större förbunden.
Ett rimligt lönekrav för amb.sjv tycker jag vore 22 000 - 25 000 och ssk: 25 000 - 30 000 och vub 2000 kr extra samt ett bättre ob.
Vi inom ambulansen oavsett vilken yrkeskategori, är fruktansvärt underbetalda, folk tror inte på en när man säger hur mycket man tjänar. Vi har ett av landets och samhällets viktigaste funktioner.
Att rädda liv måste få kosta vad det kosta vill.
Jämför landstingets löner med kommunernas, där en nyutbildad syrra kan få över 22 000 på en gång. De flesta syrrorna inom kommunen ligger runt 25 000. Nu kanske man inte kan jämföra vilket jobb som är viktigast men jag anser att arbeta inom ambulansen är mycket tuffare med tanke på fysisk påfrestning, psykisk påfrestning och ibland arbeta i farliga miljöer (prio 1 körning, psykist instabila personer, trafikolyckor osv.)
För att lyckas med detta måste alla ta sitt ansvar och gå med i ALARM, vi behöver bli fler för att kunna åstadkomma något, priset är inget att diskutera, det är bara att gå med.
Gå in på vår hemsida:
www.alarmforbundet.se
Senast redigerad av 2 Ordf. ALARM, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild
AMBASS
Inlägg: 1395
Blev medlem: 21/3 2004 22:59
Ort: Stockholm - London

Re: Antal medlemmar

Inlägg av AMBASS » 25/3 2005 14:41

Ordf. ALARM skrev: .

När det gäller löner... en svår fråga, man skulle vilja säga 35 000 i månaden.
Det som är nackdelen med lönesättningarna inom ambulansen idag är att vi jämförs med undersköterskor och ssk på sjukhus, en stor personalgrupp, där lönestegringar måste tas på nationell nivå. skulle all sjukhuspersonal (ssk o usk) stiga för mycket så skulle det få effekter på nationella ekonomin. Det arbetar nämligen dryg 1 miljon inom kommuner och landsting.
Detta är en av de fördelar som finns med ALARM kontra de andra större förbunden.
Ett rimligt lönekrav för amb.sjv tycker jag vore 22 000 - 25 000 och ssk: 25 000 - 30 000 och vub 2000 kr extra samt ett bättre ob.
Vi inom ambulansen oavsett vilken yrkeskategori, är fruktansvärt underbetalda, folk tror inte på en när man säger hur mycket man tjänar. Vi har ett av landets och samhällets viktigaste funktioner.
Att rädda liv måste få kosta vad det kosta vill.
Jämför landstingets löner med kommunernas, där en nyutbildad syrra kan få över 22 000 på en gång. De flesta syrrorna inom kommunen ligger runt 25 000. Nu kanske man inte kan jämföra vilket jobb som är viktigast men jag anser att arbeta inom ambulansen är mycket tuffare med tanke på fysisk påfrestning, psykisk påfrestning och ibland arbeta i farliga miljöer (prio 1 körning, psykist instabila personer, trafikolyckor osv.)
För att lyckas med detta måste alla ta sitt ansvar och gå med i ALARM, vi behöver bli fler för att kunna åstadkomma något, priset är inget att diskutera, det är bara att gå med.
Gå in på vår hemsida:
www.alarmuppsala.webb.se
Tack för ditt välskrivna och snabba svar! Nu gäller det att alla och envar sluter upp bakom ALARM! Det finns inget att ta miste på, ALARM är enligt mig vad som behövs för att styra upp ett system som är illa misshandlat av flera års bedövning. Lönefrågan är en direkt spegel på värdet av vårt arbete!

Ett faktum kvarstår dock. Det finns fortfarande många kollegor som mycket väl kan tänka sig att arbeta för låga löner. Tyvärr finns, vilket jag så väl förstår också en ekonomisk verklighet för oss människor. Men vill vi förändra måste vi stå enade. Ibland upplever jag att många är ”NÖJDA” med sin situation. Många vill inte höja sin röst med rädslan för att då komma i dålig dager.

Jag sluter upp och hoppas att fler gör detsamma. TILL STRID….
Blood Will Tell

Skriv svar