Ordförande ALARM har ordet!

Här diskuteras personalfrågor som löner, arbetsrätt, arbetsförhållanden m m utifrån det nya förbundet Alarms perspektiv.

Moderator: Wernvik

Novisen
Inlägg: 1630
Blev medlem: 17/10 2004 20:26
Ort: Norrland

Inlägg av Novisen » 6/4 2005 23:32

Jag ser inte varför det behöver bli en intressekonflikt mellan olika grupperingar inom ett förbund. Arbetsgivaren anställer, socialstyrelsen bestämmer, Alarm jobbar med fackliga frågor som arbetsmiljö och löner. Alla sjuksköterskor måste inse att arbetsgivaren och socialstyrelsen inte kommer att bedriva nån kampanj för att få 100% sjuksköterskor i ambulans. Schematekniskt kommer det att visa sig att en överrepresentation av sjuksköterskor är ett måste. Där köper jag inget om att vi inte ska göra det lätt för arbetsgivaren. Kanske det skulle fungera på 4-5 ställen i Sverige men på de mindre orterna funkar det inte så.

Ambulanssjukvårdarna däremot kommer att vara en stor grupp även i framtiden. Tror därför att det kan vara bra med en fackförening som kan arbeta för bägge dessa grupper och koncentrera sig på fackliga frågor som rör ambulanssjukvården specifikt t.e.x sänkt pensionsålder.

Sen tar ni upp frågan om löner och jag gillar det jag läser. En ordentlig löneskillnad måste synas mellan högskolestuderade och utbildade på gymnasienivå. Säger ju sig själv. Högre ingångslön för en nyutbildad sjuksköterska än för en undersköterska med slutlön.

Sen har Tomas en viktig sak han tar upp. Hur ska ambulanssjukvården integreras med övrig sjukvård? I det du skriver så tycker jag mig kunna utläsa lite förnöjsamhet med tillvaron. Visst står vi bra rustade inför framtiden men kom ihåg att allt går att göra bättre och tiden efter framtiden är snart här.

Sjuksköterskan

Inlägg av Sjuksköterskan » 11/4 2005 0:30

Finns ingen anledning för ambssk att gå med här. Vi är framtiden inom amb och ska verksamheten fortsätta utvecklas är det bäst att värna om fler ssk i verksamheten istället.

Ordf. ALARM

Inlägg av Ordf. ALARM » 11/4 2005 7:54

Sjuksköterskan, jag skulle vilja förklara för dig att de personer som styr utvecklingen inom ambulansen är socialstyrelsen, ambulansöverläkarna och arbetsgivarna. ALARM är en fackförening och skall verka för fackliga frågor ex. löner, pensionsålder, veckoarbetstid, arbetsmiljö osv.
Ingen kommer att tvinga dig att vara med men om du vill ha en chans att påverka lön, pensionsålder mm så är det enda sättet att "bryta sig loss" från det stora kollektivet. Men du kanske vill jobba med detta tills du blir 67. Nuvarande pensionsålder är 65 vilket man från de etablerade fackförbunden inte kommer att kunna sänka. För att klara välfärden blir man kanske tvungen att höja pensionsåldern till 67 istället som nuvarande regering vill. Det arbetar ca 1 miljon människor inom kommuner och landsting. Om man skulle sänka deras pensionsålder så skulle det får stora samhällsekonomiska effekter. Inom ambulansen är vi ca 4 000 st. Skulle man kunna sänka vår pensionsålder utan att det skulle få samhällsekonomiska effekter? Självklart! Men det kräver att vi blir ett eget förbund.
Det kan gå att höja våra löner upp till en nivå som är rimlig samt att följa med den övriga europeiska utvecklingen där man sänker utryckningspersonalens pensionsålder till 25 år i utryckningstjänst.
Novisen: Jag vill tacka dig för att du har förstått vad detta handlar om!
Du har rätt i det mesta men en sak håller jag inte med om och det är att du tycker dig se en förnöjsamhet med tillvaron. ALARM hade aldrig bildats om vi var nöja med vår tillvaro. ALARM vill förändra saker till det bättre för oss. Utvecklingen inom ambulansen har stått stilla på många områden. Inom den medicinska och kompetensbiten så har vi utvecklats men ambulansverksamheten är så mycket mer än bara det. Hur har utvecklingen på personalpolitiken varit de senaste tio åren, varför har vi sjuksköterskor idag en lägre medellön än de som arbetar på sjukhuset?

Novisen
Inlägg: 1630
Blev medlem: 17/10 2004 20:26
Ort: Norrland

Inlägg av Novisen » 11/4 2005 11:11

Till sjuksköterskan! Vårdförbundet vill inte ha fler sjuksköterskor i ambulansen. Dom ställer inte upp ett dugg för sina medlemmar. Har själv fått erfara detta då jag ersattes av undersköterskor med lägre eller ingen erfarenhet av ambulanssjukvård. Vårdförbundet sa bara att de inte ville blanda sig i. Tror därför att det kan vara bättre med ett fack som ställer upp för sjuksköterskorna på arbetsplatsen.

Löneskillnaderna för sjuksköterskorna i ambulans kontra slutenvården tror jag har en förklaring. Tjänsteåren!! Där jag jobbar finns inga skillnader i lön. Snarare kan sjuksköterskan i ambulans ha någon hundring mer än inne på sjukhuset.

Socialstyrelsens krav är att det ska vara en sjuksköterska i varje ambulans. Inte att det ska vara en undersköterska i varje ambulans. Kravet måste därför bli en fördelning 70/30. :idea: Glasklart, eller hur? Varför inte ställa det som krav från er sida direkt? Detta är inte en konflikt mellan arbetsgrupperna utan ett krav för att få en fungerande verksamhet. Är rädd att allt för mycket prestige läggs på denna fråga som resulterar i sämre vård och fortsatta konflikter mellan arbetsgrupperna. Hur menar jag då? Oerfarna sjuksköterskor tvingas ha medicinskt ansvar under sommrar. Undersköterskor utan erfarenhet kan inte heller bli aktuella för sommarjobb när de varken får ge läkemedel eller köra prio 1. Skulle kanske fungera i organisationer med transportenheter men detta är ju starkt begränsat i Sverige.

Ordf. ALARM

Antal sjuksköterskor i ambulans

Inlägg av Ordf. ALARM » 19/4 2005 11:10

En sjuksköterska i varje ambulans okt. 2005 är ett direktiv från socialstyrelsen. Vissa arbetsgivare klarar detta medan vissa kommer att få problem. Hur arbetsgivarna löser detta får dom klara själva. I framtiden kanske det blir så att det bara finns sjuksköterskor i ambulansen, vem vet? Det är upp till vår tillsynsmyndighet (socialstyrelsen) att avgöra. Att från fackligt håll kräva att det skall vara 70/30 syrror bara för att underlätta för arbetsgivaren kan man inte göra! ALARM skall verka för sina medlemmar inte för arbetsgivaren! Sitta i knät på arbetsgivaren gör kommunal och vårdförbundet så bra andå.
Med tiden kommer däremot sjuksköterskeantalet att öka, men det får inte ske på bekostnad av att ambulanssjukvårdare sägs upp. Det får lösas med naturliga avgångar ex pensioneringar osv.
Ett fackförbund måste fokusera på de anställda som finns nu.
Självklart måste det anställas fler sjuksköterskor för att klara socialstyrelsens direktiv.
Denna fråga om fördelning sjuksköterskor/ambulanssjukvårdare är en svår fråga som angår oss alla inom ambulansen. För att denna fråga skall lösas på ett sätt som känns bra för alla gäller det att vi själva får bestämma om hur vi vill arbeta i framtiden. Vi vill undvika inblandning från de etablerade fackförbunden. ALARM vill inte att det stora kollektivet sjuksköterskor/undersköterskor på sjukhuset skall få bestämma över vår framtid. ALARM vill att vi själva bestämmer om hur vi vill ha det!
Många här på forumet har ställt frågor om hur ALARM vill att det skall se ut. ALARM är alla medlemmar, inte vi som sitter i styrelsen. Styrelsen skall verkställa medlemmarnas beslut och önskemål. Ju fler vi blir desto fler röster blir hörda i dessa frågor vilket gör att besluten kommer att spegla medlemmarnas önskemål.

ALARM fortsätter att växa. Nu i dagarna har vi fått fram första reklamfoldern som skall ses över innan den skickas ut. Nya hemsidan är under uppbyggnad och vi beräknar att under Maj månad komma ut med en reklamkampanj.
I augusti går ambulans SM i fotboll. ALARM har tagit kontakt med arrangörerna i helsingborg om att sponsra tillställningen. I september är det FLISA konferens i västerås där vi också kommer att närvara.
Jag hittade idag en intressant artikel på kommunals hemsida angående det minskade antalet medlemmar, läs den gärna.
http://www.kommunal.se/index.cfm?id=70&o=4&cid=48431

Tomas
Inlägg: 465
Blev medlem: 15/3 2004 10:45

Inlägg av Tomas » 19/4 2005 17:46

Vill bara förtydliga en sak i debatten om antalet sjuksköterskor i ambulanserna. Socialstyrelsen har inget med att göra hur många sjuksköterskor det ska vara i en ambulans. Men ska man forsättningsvis bedriva ambulanssjukvård med möjligheten att ge läkemedel så måste det finnas minst en sjuksköterska i besättningen.

Novisen
Inlägg: 1630
Blev medlem: 17/10 2004 20:26
Ort: Norrland

Inlägg av Novisen » 19/4 2005 22:21

På min arbetsplats är fördelning 55 - 45. Tidigare hade arbetsgivaren bestämmt att enbart sjuksköterskor skulle anställas. En dag så ändrade sig arbetsgivaren och facken plötsligt. Detta ledde till att sjuksköterskor med lång erfarenhet sas upp och ersatts av undersköterskor utan ambulansutbildning eller vårderfarenhet. Undersköterskor som studerade till sjuksköterska eller hade funderingar på att göra detta hoppade av skolan och fick på så sätt behålla jobbet. Förutom tragedin för de drabbade sjuksköterskorna som tappade jobbet som dom älskade så har arbetsgivaren satts sig i en situation där man inte kommer att kunna bemanna alla ambulanser med sjuksköterskor under sommarhalvåret. Planen som arbetsgivaren har är att ersätta sjuksköterskor under semestrarna med nyfärdiga sjuksköterskor som man då hösten kommer kan glömma helt och hållet. Med en fördelning på 70/30 kommer man runt problemet rent teoretiskt.

Ordf. ALARM

Inlägg av Ordf. ALARM » 25/4 2005 10:07

Detta kommer att inträffa så länge man har två oberoende fackförbund som jobbar på sina olika håll. Det är ett typexempel på hur det går när arbetsgivaren ges möjlighet att välja sida. Ena frågan ställer man sig bakom kommunal och då är man två mot en , nästa gång ställer man sig bakom vårdförbundet osv. Detta har lett till att arbetsgivaren hela tiden kan styra ock ställa som man vill.
Det skulle förhindras om vi bara var ett fackförbund! Ett förbund som representerar både amb.sjv och ssk.
Jag vet att det kommer att ta tid innan vi blir ett enat förbund men vi måste börja någonstans. Jag tror att inom ett par år så har vi hälften av all ambulanspersonal i sverige under vårt tak. Detta är ALARM´s första uppgift: att samla all ambulanspersonal under ett och samma tak. När vi väl har samlat samman allihop, då är det dags att ta itu med sakfrågor. Det är viktigt för alla att förstå att först måste vi samla oss, därefter så sätter vi oss ner för att se vad alla vill.
ALARM har inget färdigt program för sakfrågor som vi skall driva. Frågorna som vi skall driva skall vi komma överens om tillsammans när alla är samlade. Frågor som skall drivas är bl.a pensioner, löner, abretstidsvecka, miljö och säkerhet. Så vill ni vara med och påverka er framtid, gå med i ALARM!
Fyll i medlemsansökan på hemsidan
www.alarmforbundet.se

Sjuksköterskan

Inlägg av Sjuksköterskan » 31/5 2005 0:12

Kön med blivande medlemmar ringlar lika lång som glasskön en varm sommardag förstår jag? Det ryktas att inte ens stationerna i era grannlän ansluter sig?

Ordf. ALARM

Inlägg av Ordf. ALARM » 31/5 2005 8:24

Vi växer för varje dag. Vi har nu medlemmar i uppsala, östhammar, stockholm, västerås, huddiksvall, trollhättan och helsingborg.
Detta är dock inte gjort i en handvändning. Marknadsföring tar tid och pengar.
Vi är här för att stanna! För vi vet att vi behövs!
Varför blir du inte själv medlem?

Sjuksköterskan

Inlägg av Sjuksköterskan » 31/5 2005 15:44

Jag känner att det är omöjligt att få alarm att fungera då ambsjv och SSK är helt skillda yrkesgrupper. Snart har alla SSK VUB. Det innebär att utbildningsnivån kommer att skilja sig ännu mer markant. Dessutom är jag av övertygelsen att ambsjv lyckligvis är på väg bort, varför ha personal som ej får utföra all behandling kvar? Jag går ej med i en förening som verkar blint styrd av ambsjv!
Kommer däremot att gå med i Riksföreningen för ambulansSSK. Där värnar man om ambulansens framtid. Dvs SSK!

Ordf. ALARM

Till sjuksköterskan

Inlägg av Ordf. ALARM » 1/6 2005 0:52

Jag skulle vilja säga ett par saker, för det första så tycker jag att det är jättetråkigt att du formulerar dig på ett nervärderande sätt, att ”amb.sjv lyckligtvis är på väg bort”. Vad tycker dina arbetskamrater om dig när du uttalar dig så? Du har din fulla rätt att tycka så och även stå för det offentligt men som individ i en personalgrupp så tycker jag att man skall vara ödmjuk och värna om varandra. Tycker inte du det? Dessutom så repressenterar du en yrkesgrupp där alla inte tycker likadant som du. Framför allt inte jag!

Personligen tycker jag att amb.sjv förtjänar mer respekt än så. Det är dystra tider nu för amb.sjv, som arbetskamrater på en arbetsplats måste man ta sitt ansvar att se till att alla trivs på sin arbetsplats.

När du säger att vi är helt skilda yrkesgrupper förstår jag inte riktigt vad du menar, där skulle jag gärna se dig beskriva mer konkret vad du menar. Jag tycker att vi har mer som förenar oss än som skiljer oss åt. Vi arbetar i team tillsammans på olycksplatser och hos patienter. Visst har vi olika ansvar och specifika arbetsuppgifter men vi jobbar tillsammans och delar det vardagliga arbetet tillsammans och det borgar för att vi även kan stötta varandra och verka under samma fackliga tak.

Det verkar som att du tror att i oktober så kommer amb.sjv att gå i graven. Amb.sjv kommer att finnas kvar långt fram i tiden. Vad som händer sen om det bara blir syrror i bilarna finns det ingen som vet. Det vi vet är att fram tills den dagen så måste vi värna om varandra för vi är ändå arbetskamrater som delar mycket och som har roligt tillsammans.

I dagsläget finns det inget behov av att ha två syrror i varje bil. Jag tycker att nuvarande samarbetet fungerar alldeles utmärkt med egna specialiteter. Det gör att vi får bredd i vårt gemensamma kunnande. Idag har vi olika roller som kompletterar varandra bra. Vi syrror måste inte kunna allting för det är mycket ändå man skall kunna i ambulansen, ju mer man måste kunna desto mer måste man också öva och ha fortbildningar i och repetitionsutbildningar, vi kan inte ta på oss allt!

En sak tycker jag att du har rätt i och det är angående riksföreningen för sjuksköterskor i ambulanssjukvård.
Amb.ssk är en relativt ny yrkeskategori som har hamnat lite i skymundan. Du gör helt rätt i att gå med där. Vi behöver stärka vår position för att kunna påverka utformningen av ambulansens framtid. Ambulansen har en egen historia och tradition, vi går nu in i en stor förändringsfas som sätter patienten i centrum med fokus på sjuksköterskans roll. Vi har nu möjlighet att göra något historiskt, nämligen att bilda ambulansens egna fackförbund som driver våra frågor och som strävar efter att vidareutveckla ambulanssjukvården bättre med en fortsatt egen tradition.

Att arbeta i ambulans är inte samma sak som att arbeta på sjukhus, det vet vi alla. Varför skall vi har sjukhusorienterade fackförbund som driver våra frågor när vi själva vill utforma vår egna väg inom sjukvården. Alla vill vi främja och stärka statusen inom ambulansen och sörja för våra intressen och utvecklingsmöjligheter. Sjukvården kommer vi alltid att tillhöra och det skall vi göra. Där finns utvecklingsmöjligheterna men det innebär inte att vi inte kan organisera oss fackligt.

En stor facklig fråga som alarm vill driva är pensionsåldern inom ambulansen. I USA och andra europeiska länder har man insett att ambulansyrket är fysisk och psykiskt påfrestande. Vi lyfter tungt och är överrepressenterade när det gäller skador på ländrygg och axlar, vi vistas i högriskmiljöer: bland drogade personer och psykiskt instabila personer. Varje gång vi kör utryckning utsätter vi oss för en stor risk, för ni vet lika väl som jag att man ibland får hjärtat i halsgropen när någon annan bilist gör något tokigt framför oss. Varje år inträffar trafikolyckor med personskador som följd där ambulanser är inblandade.
I dessa länder har man en pensionsålder på 25 år i utryckningstjänst, tidigast vid 55 års ålder. Denna fråga kan inte vårdförbundet och kommunal driva eftersom då måste deras övriga medlemmar också få liknande avtal.

Kommunal har 600 000 medlemmar varav ca 1500 ambulanssjukvårdare. Vårdförbundet har ca 115 000 medlemmar varav ca 800 är inom ambulansen. Tror du att vi är en prioriterad grupp inom dessa förbund? Svaret är nej. Enda chansen för oss att kunna påverka ambulansens framtid är att organisera oss som en enad och egen yrkeskategori. Detta fenomen speglar alla våra möjligheter till att få det bättre. Vi kan inte få det bättre än vad andra har det eftersom vi är en minoritetsgrupp i stora kollektiv.
Som en fristående facklig grupp kan vi driva vilka frågor vi vill utan inblandning och censur från de stora kollektiven. Jag tror att du sjuksköterskan och jag har samma ambition att vidareutveckla och stärka ambulanssjukvården och det gör vi bäst genom att tillsammans driva våra frågor själva i ett eget förbund!

Läs gärna mer på vår hemsida

www.alarmforbundet.se
Senast redigerad av 1 Ordf. ALARM, redigerad totalt 1 gånger.

Novisen
Inlägg: 1630
Blev medlem: 17/10 2004 20:26
Ort: Norrland

Inlägg av Novisen » 1/6 2005 1:49

Vilken yrkeskategori tillhör övriga 2200 personer som jobbar inom ambulanssjukvården. Ca 200 ambulanssköterskor finns i Sverige idag. Resten av de 800 som du nämner tror jag är vubbade och att en stor del av de övriga 2200 är sjuksköterskor, personal med 7 veckors och ej fackligt anslutna.

Jag ser ingen intresse konflikt i de olika föreningarna. Alarm kan ägna sig åt fackliga frågor medans Rsia får lobba för sjuksköterskan och kvalitetsutveckling i ambulanssjukvården. Att det enbart kommer att vara sjuksköterskor i ambulansen är ofrånkommligt i längden men fram tills dess är samarbetet som Alarms ordförande beskriver det viktigast.

Ordf. ALARM

Inlägg av Ordf. ALARM » 1/6 2005 11:26

Vi är ca 4500 personer som arbetar inom ambulanssjukvård idag.
2003 var det ca 2300 amb.sjv och 1500 ssk. Av dessa är endast ca hälften anslutna till kommunal och vårdförbundet. Kommunal har ca 1450 medlemmar som är amb.sjv och VF har ca 800st amb.ssk.
Detta visar ganska väl att man inte är nöjd med det fackliga arbete som kommunal och vf står för.
Det är uppenbart att dessa förbund inte passar oss.
Att ha en yrkeskår där endast hälften är fackligt anslutna är inte bra. Det gör att vi blir ännu svagare. Om alarm lyckas få med dessa personer blir vi starkare. Jag hoppas att ni där ute inser att vi som ambulanspersonal är för små för att vara med i de gigantiska förbunden kommunal och VF. Vi drunknar i dessa. Därför behöver vi ett eget förbund.

Novisen
Inlägg: 1630
Blev medlem: 17/10 2004 20:26
Ort: Norrland

Inlägg av Novisen » 1/6 2005 13:31

Det är intressant då endast finns ca 200 ambulanssköterskor i Sverige. Det som är fel är nog att de i statistiken står som ambulanssköterskor då de jobbar på ambulans. Jag har vidare aldrig hört talas om någon som inte är ansluten till facket så jag blir förvånad över dina siffror. Är det någon här som inte är med i facket och som jobbar heltid på ambulans?

Skriv svar