Magisteruppsats. Ambulanssjukvård - återupplivningsförsök.

Här publicerar Du själv uppsatser, fördjupningsarbeten, föreläsningar m m.

Moderator: Novisen

Skriv svar
JB

Magisteruppsats. Ambulanssjukvård - återupplivningsförsök.

Inlägg av JB » 21/5 2009 6:52

Magisteruppsats (omvårdnad D 71-80 p), Mittuniversitetet 2007.

Abstrakt:
Länge ansågs det både bland allmänhet och bland läkare, att då hjärtat slutar att slå, var döden oundviklig. Det faktum att hjärtat kan startas på nytt och att människor kan överleva har skapat etiska dilemman. Det optimala är om återupplivningsförsök endast påbörjas på patienter med potential för långt överlevande, vilket kan vara svårt att avgöra i ett tidigt stadium. Vid hjärtstillestånd krävs beslut inom sekunder. Den diskussion som förs av bland andra Svenska Rådet för hjärt-lungräddning handlar dels om hur man kan öka chanserna till överlevnad vid hjärtstillestånd men även om att försöka minimera omotiverade återupplivningsförsök. Syftet med studien var att bland ambulanspersonal i Sverige kartlägga uppfattningar i frågor som rör beslut om att påbörja återupplivningsförsök. Den empiriska studien byggde på en enkätundersökning med tvärsnittsdesign. Resultatet visade att ambulanspersonalen som helhet anser att vissa faktorer, vilka är förknippade med låg överlevnadschans, ska ha betydelse vid beslut om att påbörja återupplivningsförsök. Skillnader förelåg dock beroende på yrkeskategori (ambulanssjukvårdare/sjuksköterska) eller antal år inom yrket. Hur personalen faktisk agerade har inte kartlagts. I diskussionen konstaterades en tydlig variation i ambulanspersonalens uppfattningar. Om denna variation speglade det faktiska agerandet vid omhänderta-gande av patienter med hjärtstopp innebar detta ett betydande godtycke.


Uppsatsen finns även på www.diva-portal.org
Sökord: Ambulanspersonal

/JB
Bilagor
Duppsats_JB_MN_JS_HT07.pdf
(269.49 KiB) Nerladdad 246 gånger

Skriv svar