Medicinska krav - utryckningsförare?

Här diskuterar du om utryckningskörning

Moderator: Wernvik

Anonymous

Medicinska krav - utryckningsförare?

Inlägg av Anonymous » 6/10 2006 19:26

Hejsan!!

På denna sida har jag läst olika debatter om bla utbildningar för utryckningsförarpersonal, körning för ny personal, körkortskrav etc etc.

En fråga som jag tycker är viktig är just utbildning av utryckningförare. Detta har diskuterats mycket. En taxiförare måste ha en speciell legitimation som visar att han kan yrket. En bussförare måste ha ett kompetensbevis om han vill utföra körningar utanför en radie av fem mil.

När kommer motsvarande krav för utryckningsförare? Att införa en särskild behörighet eller förarbevis för utryckningsförare i syfte att öka kunskaperna och därmed också minska riskerna i trafiken. Något som går i linje med Nollvisionen.

En annan fråga som inte diskuterats mycket på forumet är vilka medicinska krav som ska ställas på utryckningsförare. Jag tar samma exempel igen. En taxiförare måste klara de medicinska kraven i grupp III för att få sin legitimation. Likaså måste den som vill ta busskörkort (D) klara samma medicinska krav (grupp III). Som taxi- och bussförare får man exempelvis inte ha diabetes (sockersjuka) eftersom ett plötsligt lågt blodsocker kan äventyra säkerheten för passagerare och övriga trafikanter.

(det finns tre kravgrupper eller körkortsgrupper, I, II och III, grupp III gäller för taxi och buss, grupp II gäller för C och CE, grupp I gäller för traktor, A1, A, B, BE)

Det mest rimliga borde vara att en den som ska ha rätt att framföra ett utryckningsfordon skall uppfylla medicinska krav som uppfyller fodringarna för grupp III. Precis som en kund ska kunna lita på att taxiföraren är frisk måste patienten kunna lita på att föraren av ambulansen (och vårdaren!!) inte har diabetes eller annan sjukdom som kan påverka säkerheten (då pratar jag både om vårdar- och trafiksäkerhet)

Kraven i Norge är att man ska ha körkort i klass B eller C1 samt uppfylla de mediciska kraven för behörighet D. I Norge får man koden 160 i körkortet då man klarat en nationell kurs i utryckningskörning. För att bli antagen skall man uppfylla ovanstående.

Är inte detta något vi borde kräva i Sverige också? Vad anser ni?

/Pestos

Eirik

Inlägg av Eirik » 6/10 2006 22:27

De norske helsekravene (for å få 160 må man oppfylle alle):
§ 2. Krav til helse og førlighet - klassene A, A1, B, B1, BE, M, S og T

For førerkort i klassene A, A1, B, B1, BE, M, S og T gjelder følgende krav til førerens helse:
1. Synsstyrken må være minst 0,5 når begge øyne undersøkes samtidig. Dersom optisk korreksjon er nødvendig for å oppnå denne synsstyrken, plikter føreren å bruke slik korreksjon under kjøring. Dersom synsstyrken på ett øye er mindre enn 0,05, må synsstyrken på det andre øyet være minst 0,6, eventuelt med optisk korreksjon. Ved plutselig tap eller betydelig reduksjon av syn på ett øye, må det gå minst 6 måneder fra synstapet inntrådte til førerkort kan utstedes eller motorvogn føres. Tilsvarende gjelder funksjonell enøydhet på grunn av manglende samsyn.
2. Synsfeltet må være normalt på minst ett øye.
3. Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) må ikke ha forekommet i løpet av de siste 12 måneder.
4. Det må ikke være alvorlig sinnslidelse, vesentlig mental retardasjon eller personlighetsavvik som medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller adferdsforstyrrelser, som kan være farlige i trafikken.
5. Det må ikke være misbruk av alkohol eller andre rusmidler, og ikke bruk av beroligende eller bedøvende midler i doser som reduserer årvåkenhet eller kjøreevne.
6. Det må ikke være andre sykdomstilstander som gjør eller kan gjøre føreren uskikket til å føre motorvogn.
7. Førlighetskrav:
a) Førligheten må være tilstrekkelig for sikker manøvrering av motorvognen.
b) Når førlighetsreduksjon antas å være stasjonær, avgjør regionvegkontoret ved eventuell praktisk prøve om manøvreringsevnen er betryggende, eventuelt med ekstrautstyr på kjøretøyet.
0 Endret ved forskrift 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005).

§ 3. Tilleggskrav for klassene C, CE, C1 og C1E

For førerkort i klassene C, CE, C1 og C1E gjelder, foruten de krav som er nevnt i § 2, også følgende tilleggskrav:
1. Synsstyrken må være minst 0,8 på det ene øyet og 0,5 på det andre. Dersom optisk korreksjon er nødvendig for å oppnå ovennevnte synsstyrke, må ukorrigert synsstyrke på hvert øye være minst 0,05.
2. Dersom ukorrigert synsstyrke er mindre enn 0,05 på ett eller begge øyne, må synsstyrken som nevnt over oppnås med briller ikke sterkere enn 8 dioptrier, eller med kontaktlinser uavhengig av styrke, forutsatt at disse tolereres godt. Hvis optisk korreksjon er nødvendig for å tilfredsstille kravene til synsstyrke, plikter føreren å bruke korreksjon under kjøring.
3. Synsfeltet må være normalt på begge øyne.
4. Det må ikke være dobbeltsyn.
5. Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) må ikke ha forekommet de siste 10 årene.
6. Det må ikke være diabetes mellitus som behandles med insulin eller andre antidiabetika.
7. Det må ikke være symptomgivende hjertesykdom, tegn på koronarsykdom, koronarsykdom i sykehistorien eller vanskelig kontrollerbar blodtrykkssykdom.
8. Med hensyn til førlighet kreves det normal kraft og koordinasjon i begge ben og armer, og naturlig grep i begge hender.

§ 4. Tilleggskrav for klassene D, DE, D1 og D1E

For førerkort i klassene D, DE, D1 og D1E gjelder, foruten de krav som er nevnt i § 2 og § 3, også følgende tilleggskrav:
1. Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) må ikke ha forekommet etter fylte 18 år.
2. Talestemme må oppfattes på 4 meters avstand uten høreapparat.

AuF

Inlägg av AuF » 7/10 2006 13:11

Så enligt dig skulle inte en person med diabets kunna jobba som ambulanssjv/sköt. ?

Förövrigt ett bra inlägg 8)

MVH

Anonymous

Inlägg av Anonymous » 7/10 2006 14:39

Ja det blir ju konsekvensen av del hela. Personen skall definitivt inte köra tycker jag. Varför ska man göra skillnad på taxiförare och förare av utryckningsfordon (även poliser, brand så klart). Det borde ställas högre krav på utryckningförare!

Har jag fel?

Tompa31

Inlägg av Tompa31 » 7/10 2006 17:36

Borde väl i så fall ställas höga krav på alla förare?

En diabetiker kan ju utgöra lika stor fara i en egen personbil som han gör i en ambulans som utryckningsförare, eller?

//Tompa

AuF

Inlägg av AuF » 7/10 2006 17:53

Självklart ska diabetiker får jobba inom ambulans. Varför inte ? Visste faktist inte att man inte fick köra taxi om man har diabetes. Låter ju väldigt märkligt. Det är ju inte direkt så att du bara däckar av om du har diabetes. Det föreligger ju en rad olika symtom innan du hamnat i diabeteskoma. Vidare finns det ju många olika grader av typ 2 diabetes. Där många klarar sig utan insulin behandling. Vart drar man gränser för dessa ?

Om man skall följa ditt argument så skall man ju i så fall inte få köra bil överhuvetaget.

Att vi sedan skall ha högre krav på personer som kör utryckningsfordon håller jag helt med om. Men jag tror inte detta görs genom att ställa högre medicinska krav. Utan snarare genom mer utbildning! Speciellt för ny personal.

Tompa31

Inlägg av Tompa31 » 7/10 2006 20:19

AuF skrev:Självklart ska diabetiker får jobba inom ambulans. Varför inte ? Visste faktist inte att man inte fick köra taxi om man har diabetes. Låter ju väldigt märkligt. Det är ju inte direkt så att du bara däckar av om du har diabetes. Det föreligger ju en rad olika symtom innan du hamnat i diabeteskoma. Vidare finns det ju många olika grader av typ 2 diabetes. Där många klarar sig utan insulin behandling. Vart drar man gränser för dessa ?

Om man skall följa ditt argument så skall man ju i så fall inte få köra bil överhuvetaget.

Att vi sedan skall ha högre krav på personer som kör utryckningsfordon håller jag helt med om. Men jag tror inte detta görs genom att ställa högre medicinska krav. Utan snarare genom mer utbildning! Speciellt för ny personal.
Kan bara hålla med till 100%.

Akuten
Inlägg: 418
Blev medlem: 7/1 2005 19:47

Inlägg av Akuten » 7/10 2006 20:41

AuF skrev:Det föreligger ju en rad olika symtom innan du hamnat i diabeteskoma.
Det är insulinkoma som är det stora problemet = blodsockret blir för lågt.

Anonymous

Inlägg av Anonymous » 7/10 2006 21:01

AuF skrev:Självklart ska diabetiker får jobba inom ambulans. Varför inte ? Visste faktist inte att man inte fick köra taxi om man har diabetes. Låter ju väldigt märkligt. Det är ju inte direkt så att du bara däckar av om du har diabetes. Det föreligger ju en rad olika symtom innan du hamnat i diabeteskoma. Vidare finns det ju många olika grader av typ 2 diabetes. Där många klarar sig utan insulin behandling. Vart drar man gränser för dessa ?

Om man skall följa ditt argument så skall man ju i så fall inte få köra bil överhuvetaget.

Att vi sedan skall ha högre krav på personer som kör utryckningsfordon håller jag helt med om. Men jag tror inte detta görs genom att ställa högre medicinska krav. Utan snarare genom mer utbildning! Speciellt för ny personal.
En diabetiker får visst köra bil. Kraven för ett B-körkort är inte lika högt ställda. De högsta kraven gäller för busskörkort och taxiförarlegitimation. Jag håller med om att en diabetiker visst kan köra ambulans och säkert kan göra det bra. Men Vägverket måste ju ha någon anledning till varför de ställer de medicinska krav de gör för olika körkort resp taxiörarlegitimation. Jag tror inte de hittat på kraven för skojs skull.

Oavsett om ni anser att diabetes är ett problem eller inte så finns krav ställda. Om nu Vägverket anser att det är olämpligt att en taxiförare eller bussförare har exempelvis diabetes (det är bara en av flera diagnoser) så är det tyvärr bara att rätta sig efter det. Inser ni inte ologiken i att en taxiförare har högre medicinska krav ställda på sig än vad en förare av utryckningfordon har?? Jag har anledning att tro att arbetet som utryckningsförare kan vara mer krävande och ställa högre krav på skärpa och koncentration än vad som är normal för taxi och busstrafik.

Jag tycker den norska modellen är bra. Man kräver behörighet för det fordon man ska köra samt så krävs att de medicinska kraven uppfyller de högsta. Jämför med taxi. För att köra taxi måste du ha minst b-behörighet
men du måste uppfylla de högsta medicinska kraven (grupp III). Jag har aldrig hört någon klaga att Vägverket ställer dessa krav på taxiförare. Varför inte ställa samma krav på utryckningsförare?

Argument för och emot???

/Pestos

Lipton

Inlägg av Lipton » 8/10 2006 12:44

Om man skall stänga av diabetiker från att få köra ambulansen så skulle de ju samtidigt inte heller få sitta i vårdhytten, för det är ju inte ett dugg bättre att ha en kallsvettig, blek darrhänt person som skall vårda än vad det är att ha en sån person att framföra en bil, i alla fall inte ur ett patientperspektiv!

Anonymous

Inlägg av Anonymous » 8/10 2006 14:06

De medicinska föreskrifterna talar ju bara om det körmässiga. Anledningen till att de finns måste ju vara att den som blir skjutsad i en taxi eller buss ska känna sig säker. Föraren har ett ansvar för de personer han/hon skjutsar. Sett ur ett ambulans/patientperspektiv håller jag med. Då ska diabetikern inte köra eller vårda (beroende på vilken typ av diabetes han/hon har)

Vad tror ni om idén att diabetiker bara får köra prio2 och prio3-larm? (Alltså inte prio 1) Jag känner till att det förekommer på en del platser i Sverige.

/Pestos

AuF

Inlägg av AuF » 8/10 2006 14:48

Förstår ärligt talat inte skillnaden. Du får gärna ge exempel på vart man har dessa krav. För mig låter de helt sjukt. Varför ska man inte kunna köra ambulans med diabetes ? Eventuella körförbud ska ju bestämmas av en läkare. Inte generalliseras genom en sådan "komplex" sjukdom som diabetes.
Ta epilepsi som expempel. Finns ju yrkeschaufförer som inte har körförbud bara för dom är diagnostiserade med EP.

Akuten: Givetvis har du rätt =)

Cortex
Inlägg: 126
Blev medlem: 25/6 2006 13:23

Inlägg av Cortex » 8/10 2006 18:20

Kul om man studerat i flera år, också får man diabetes efter att man jobbat inom ambulansen i ett år, och kanske behöva uppge sin framtida karriär inom ambulanssjukvården på grund av sjukdomen.

Då borde man lika gärna kunna ställa kravet på att ambulanspersonal inte får röka, då risken för stroke och hjärtattack finns, vilket även det kan ge trevliga konsekvenser vid en utryckningskörning...

Långsökt, men det är ju en risk. likväl risken för diabetiker inom yrket. 8)

Anonymous

Inlägg av Anonymous » 8/10 2006 18:24

Kraven finns inte vad jag vet. Jag vill bara diskutera om det vore lämpligt att ställa lika höga krav på utryckningsförare som förare av taxi eller buss.

Här är en länk till Vägverkets föreskrifter om medicinska krav för körkort, traktorkort och taxiförarlegitimation:

http://www.vv.se/filer/2313/1998nr089.pdf

Observera att dessa krav är bundna till körkort och taxiförarlegitimation alltså inga generella regler för vilka som för köra eller inte i trafiken. Många på detta forum kanske bara har behörighet B om de ens har körkort (det verkar så på diskussionerna, alla verkar inte känna till reglerna). De som tagit högre behörigheter C, CE, D, DE samt taxiförarlegitimation vet att man måste genomgå en läkarundersökning för att få körkortstillståndet. Till behörighet A och B räcker det ju med att man själv intygar på heder och samvete att man är frisk.

Exempel: Det är inte säkert en insulinbehandlad diabetiker för körkortsstillstånd för högre behörigheter C till D. Utan körkortsstillstånd, inget körkort.

Polisbilar och de flesta ambulanser kan köras på vanligt B-körkort. Detta kräver ingen läkarundersökning. Jag anser att ambulans motsvarande skall stå under samma krav som taxi och buss.

Jag vill inte att denna diskussion ska handla om diabetiker. Det är bara ett exempel på sjukdom.

Anonymous

Inlägg av Anonymous » 8/10 2006 21:17

Tanken att man skulle "stänga av" någon för sin hanterbara sjukdom är för mig patetisk.Det finns ju värre saker som gör att en person inte är
lämplig att köra utryckningskörning.

Pesoner med leg hit och vub. dit som kanske är en fantastisk syrra eller vad det nu är, men totalt olämplig att sitta bakom ratten på ett utryckning-
fordon, det får man inte nämna eller tänka.Likaså Nisse som jobbat i 100år
med taskig attityd och dålig inställning till allt, han får fortsätta för att ingen har vågat säga att dom är rädda och skämms.

Dom är mera olämpliga

Skriv svar