Erfarenheter av prehospital smärtlindring

Här diskuteras allt som rör läkemedelsbehandling inom ambulanssjukvården

Moderator: ambus

AuF

Inlägg av AuF » 18/1 2005 5:12

hejsan novisen.

Hade bara några frågor om ditt inlägg.

Varför använder ni er av morfin vid medicinska tillstånd och ketogan vid kirurgiska och ortopidiska tillstånd ?

Vad är skillnaden mellan dessa opioder ?

Vet att jag fick ett svar av dig angående ketogan vid stensmärtor, men jag är ändå lite undrande kring just varför valet faller på morfin vid bröstsmärt. osv och ketogan vid kirurgiska tillstånd ?

Jag som "lekman" (sskstud) är undrande ? :?:

Tilläggas är att jag försökt hitta något vettig förklaring i min litteratur utan att lyckas, dom skiljer tyvärr inte speciellt mycket på ketogan och morfin där.

Novisen
Inlägg: 1630
Blev medlem: 17/10 2004 20:26
Ort: Norrland

Inlägg av Novisen » 18/1 2005 11:20

Hej AuF!

Jag brydde mig inte om att titta efter uppgifter som kan bevisa det som jag säger nedan utan detta är bara min egen uppfattning. Skulle någon ha en annan uppfattning så skriv.

Morfin har ett mer lungnade/ångestdämpande effekt än Ketogan. Vid de flesta medicinska tillstånd är ångest en central symtom ofta relaterat till dyspne som patienterna upplever. Kan ångesten kontrolleras blir ofta smärtan lättare att kontrollera. De andningsdeprimerande effekterna av opioider kan man aldrig bortse ifrån men av erfarenhet vet man hur mycket man vågar ge initialt. Nackdelen med Morfin är att det i vissa fall kan ge illamående om det administreras för hastigt. Ketogan har aldrig jag sett illamående efter snabb administration. De få gånger patienter blivit illamående efter Ketogan tror jag mer beror på blodtrycksfall och smärtfrihet än Ketogan i sig. Illamåendet går då över av sig själv på någon minut.

Ketogan är lite mer smärtstillande än Morfin. Att 7,5mg Ketogan motsvarar 10 mg Morfin är siffror som jag hört. Vid kirurgiska åkommor vill man ha smärtlindring snabbt. Dels för att kanske klara av förflyttningar. Väljer man Ketogan ellimineras risken för illamående och stensmärtor. Morfin fungerar säkert lika bra i lite hägre doser men risken för biverkningar är som sagt större. Den andningsdeprimerande effekten tror jag är liknande för de båda. Tillägg av Stesolid vid smärtor med mycket muskelförsvar som t.ex axelluxationer kan också ge ökad smärtlindring. Aldrig Stesolid vid trauma mot rygg/nacke.

Ibland svarar inte patienten på smärtbehandlingen. Ett byte från tex Morfin till Ketogan kan då ge snabb smärtlindring. Människors verkar ta upp de olika preparaten lite olika.

Ett bra komplement till opioider är lustgas(Kalinox, Medimix, Entonox). Går att använda på nästan alla kirurgiska smärttillstånd, medicinska smärttillstånd. Kan också ge illamående men det försvinner snabbt vid avbruten behandling.

Detta är mina åsikter. Dessa åsikter är starkt påverkade av andra med större erfarenhet än mig själv. Min erfarenhet av Morfin vid kirurgiska tillstånd är starkt begränsad. Min erfarenhet av Ketogan vid mediciska tillstånd är större och jag har inte sett direkta skillnader med egna ögon.

AuF

Inlägg av AuF » 18/1 2005 15:06

Tackar! 8)

Anonymous

Inlägg av Anonymous » 20/1 2005 14:05

Supp Citodon minor har haft bra effekt på de barn jag har givit det till. Tyvärr har vi inte det i Kalmar län längre pga. SLAS.

prehospital
Inlägg: 619
Blev medlem: 12/3 2004 5:45

Inlägg av prehospital » 20/1 2005 14:33

FLISA och SLAS - klubben för inbördes beundran...

Anonymous

Gamla beredningen

Inlägg av Anonymous » 21/1 2005 7:18

Det lever kvar "gamla" uppfattningar, som är svåra att utrota, rörande hur många mg Morfin som varje mg Ketogan motsvarar. Det fanns en sedan länge upphörd beredning av Ketogan (med spasmolytikum) där man brukade uppfatta att 1 mg Ketogan motsvarade (på den tiden) 2 mg Morfin.

Är inte den vanligaste uppfattningen med dagens beredning att Morfin och Ketogan har likartad effekt mg för mg?

Men den "gamla" uppfattningen om doser leder tyvärr till att många patienter får för små ketogandoser. Fram för utökad användnoing av VAS-skala och liknande (och modernisering av en del Behandlingsanvisningar.....)

Sedan uppfattar jag en tydlig trend att Morfin efter hand kommer att helt ersätta Ketogan i prehospitalt bruk. Eller?

prehospital
Inlägg: 619
Blev medlem: 12/3 2004 5:45

Inlägg av prehospital » 21/1 2005 8:48

Är Ketogan Novum på väg bort? Är det SLAS som spökar igen?

En fråga: Vad ger du mot stensmärtor?

Akuten
Inlägg: 418
Blev medlem: 7/1 2005 19:47

Inlägg av Akuten » 21/1 2005 11:15

Min uppfattning är att Morfin och Ketogan har samma smärtlindrande effekt dvs. 5 mg Morfin = 5 mg Ketogan.

Novisen
Inlägg: 1630
Blev medlem: 17/10 2004 20:26
Ort: Norrland

Inlägg av Novisen » 21/1 2005 21:46

VOX har helt rätt att Ketogan ser ut att försvinna prehospitalt. Rent vetenskapligt finns betydligt bättre forskningsresultat kring Morfin än Ketogan. Som sagt var är min erfarenhet av Morfin till kirurgiska åkommor obefintlig. Jag tror att det går mycket mode i vilka preparat man använder. Alla ville använda Petidin under mitten av 90 -talet. Så var det då i Norrland. VOX har säkert rätt att Ketogan och Morfin motsvara varann i styrka.

Jag vill behålla Ketogan då jag tycker att det fungerar bra och att man har ett preparat som fungerar på stensmärtor. Jag tror aldrig att ambulansläkare börjar godkänna te.x. Diladoid-Atropin eller Morfin-Scopolamin prehospitalt. Att få in t.e.x Bricanyl i bilarna tog 5 år så varför skulle de det?

SLAS rapporten föreslår att sköterskor får ge Ketalar som generell ordination vid smärtor. Intressant att se om alla ambulansläkare kommer att följa de rekommendationerna då de utfärdar delegationer.

Länk till Slasrapporten.

http://www.flisa.nu/pdf/slasrapport.pdf

Anonymous

Inlägg av Anonymous » 22/1 2005 14:42

Vi använder inj Voltaren vid stensmärtor (känd sten) på ord av kirurg.

Angående morfin-ketogan hörde jag av en kardiolog/professor att Morfinet har en "myocardprotektiv" effekt som man då inte hade studerat vid användade av Ketogan. Därför hävdade han att Morfin skall användas vid bröstsmärtor.

Från forskning:
Vidare finns (om jag inte kommer ihåg aldeles fel) Morfin med som ett läkemdel som ger prekonditionering av myokardiet, fast detta innebär att man ska ge Morfinet innan ischemin uppstår. En ischemi innan ischemin ger också prekonditionering. Usch vad teorietiskt tramsigt detta blev ;)

AuF

Inlägg av AuF » 3/2 2005 3:01

Hejsan.

Utveckla gärna vad du menar med "myocardprotektiv". Jag förstår ju givetvis vad de ordet betyder men utveckla gärna för mig som ssk stud hur just morfinet har en "myocardprotektiv" effekt ?

Novisen
Inlägg: 1630
Blev medlem: 17/10 2004 20:26
Ort: Norrland

Inlägg av Novisen » 14/2 2005 20:47

Kan inte hitta någon direkt förklaring till varför Morfin har en myokardprotektiv effekt. Morfin verkar stimulera kroppens egna hjärtinfarktsbegränsande system. Dessutom tycks en minskad utbredning av infarktområdet åstakommas och att celldöden i det drabbade området minskar i omfång. I PubMed finns flera forskningsrapporter som entydigt visar på en myocardskyddande effekt av Morfin. De flesta på djurförsök. Denna effekt verkar dessutom vara viktigare än man kanske tidigare har trott. Viktigt verkar vara att Morfin redan ges prehospitalt och att patienten sedan hålls sederad under första dygnet trots att reperfusion och smärtfrihet har uppnåts. Så tolkar då jag resultaten. :roll:

Anonymous

Precis

Inlägg av Anonymous » 15/2 2005 20:25

Just så Novisen...bra svarat :D

Novisen
Inlägg: 1630
Blev medlem: 17/10 2004 20:26
Ort: Norrland

Inlägg av Novisen » 15/2 2005 21:43

Morfin har även andra effekter. Har dämpande verkan på andningen vilket minskar det syrekonsumerande andningsarbetet som är förhöjt vid smärta. Den sederande effekten har i sig en syresparande effekt då kroppen lungnar sig. Morfin har dessutom en direkt effekt på kapacitanskärlen(stora venerna) vilket leder till minskat venöst återflöde.

Vidare vet man att smärta ger ökad sympatikustonus med stresshormoner och ändrad metabolism. Smärta kan utlösa arytmier, ger höjd hjärtfrekvens och ökar den perifera resistensen(afterload). Ännu en anledning att ge adekvat smärtlindring. För att inte tala om obehaget som patienten upplever.

Infarktbegränsning sker i prehospital miljö med Betablockad och Nitro. Effekten av dessa läkemedels infarktbegränsade egenskaper är omdiskutterade. Ger iallafall smärtlindring m.m.

Tomas
Inlägg: 465
Blev medlem: 15/3 2004 10:45

Inlägg av Tomas » 12/4 2005 11:08

Generellt inom ambulanssjukvården så tror jag att man har en annan toleransnivå när det gäller smärta. Att behandla smärta inom ambulanssjukvården få anses vara ganska ny om man jämför med hospital vård.Den är på väg att bli lika bra men vi har inte nått ditt riktigt än tycker jag. Inom ambulanssjukvården så har man inte lika högt ställda krav på smärtlindring, smärtfrihet rätt eller fel? Detta beror endligt mig på flera saker tradition, utbildningsnivå, hospital erfarenhet. Av tradition så har man inte använt sig av de läkemedel som har funnits att tillgå. I början av 90 talet och där före så var våra läkemedelsväskor plomberade och det var nästan en döttssynd att bryta den. Utbildningsnivån har höjts inom ambulanssjukvården och därav också medvetenheten om fördelarna med att lindra smärta. Generella diretiv på opioider och lättilgängliga läkemedelsväskor har underlättat också. Inom den hospitala använt opioder mer frekvent, hia, iva, akuten. Möjligheten till att utvärdera resulat är betydligt lättare av förklariga skäl. Jag tycker om vi ska utveckla smärtbehandlingen inom ambulansjukvården så behövs det mer potenta läkemedel som fentanyl, rapifen. För det är en stor skillnad på smärtlindring och smärtfrihet . 8)

Skriv svar