Sida 1 av 4

Misstag

Postat: 12/12 2006 6:50
av ohlstedt
Många av de misstag inom vården gällande medicinering kan kallas bero på den männskliga faktorn,

Tror ni att det begås färre fel i ambulanssjukvården än ex. på en avd. en anledning till detta skulle kunna vara att man i ambulanssjukvården måste ha ett mera skärpt tänkande och det blir väldigt svårt att låta någon medicinering "gå på rutin"

Vilka e de främsta felen som ex. leder till anmälningar i ambulanssjukvården tror/vet ni?

Postat: 12/12 2006 9:05
av Tomas
Av en del naturliga skäl så sker det fler misstag på en avdelning. Det är fler patienter, högre stress nivå,flera olika läkemedel.Dessutom så hanterar man mer läkemedel på en avdelning.

Det är väldigt få anmälningar till ambulansjukvården. Det kan bero på att det sker lite misstag eller att man inte anmäler sina misstag, jag tror på det senare. // Tomas

Postat: 12/12 2006 9:22
av prehospital
Antal möjliga fel prehospitalt måste minimeras eftersom det ibland handlar om stressiga situationer.

T.ex. så bör läkemedel undvikas att spädas om lämplig styrka finns på marknaden. Några exempel:
- Ketalar finns i både 10 mg/ml och 50 mg/ml - finns alltså inget behov av att späda 50 mg/ml till 10 mg/ml.
- Ketogan 5 mg/ml bör undvikas att spädas, går utmärkt att använda en 2 ml spruta.
- Likaså bör Propofol 10 mg/ml väljas före Pentothal 500 mg pga att Pentothal måste blandas innan användning (torrsubstans).

Postat: 12/12 2006 10:08
av Novisen
Jag tror även att det är viktigt att ampuller som liknar varann kan placeras eller x-tra märkas så att inte förväxlingar sker. Tex Morfinhydroklorid-Adrenalin-Fenylefrin eller Furix-Esucos. På operation så har Efedrin-Atropin-RobinulNeostigmin fått nya ettiketter som inte är helt olika varann.

Postat: 12/12 2006 11:07
av Tomas
Jag håller med dig prehospital att man ska använda redan färdiga blandningar så att man slipper späda lösningarna. Men rent generellt så är det så få läkemedel som används inom ambulanssjukvården så att förväxlingsrisken bör vara liten. Ketalar men framförallt propofol måste anses vara till ovanligheterna.
Som du novisen skriver så är nog förväxlingen mellan det spädda morfinet och adrenalinet störst, esucosen har ju som bekant utgått. En viktig sak tycker jag är att man drar upp läkemedlen i samma sprutstorlek som vi gör på anestesin, tex 10 ml för analgetika för att minska risken för förväxling.

Prehospital varför bör man undvika späda ketoganet? // Tomas

Postat: 12/12 2006 11:18
av prehospital
Hej Tomas!

Finns ingen anledning att späda ett lm som kan ges som det är. Ett exempel. I Norge ges Morfin 10 mg/ml i 1 ml spruta, något som inte är så vanligt i Sverige.

Postat: 12/12 2006 11:25
av Tomas
Hej igen det är korrekt som du säger förstås. Men min tanke var att man bör stadarisera för att miska risken för förväxling och misstag. Alltså alltid ha analgetika i 10 ml sprutor, och råkar du ge ketogan istället för morfin så är det bara att "rota" över på ambulanjournalen. :wink: // Tomas

Re: Misstag

Postat: 12/12 2006 16:54
av laban333
ohlstedt skrev:Många av de misstag inom vården gällande medicinering kan kallas bero på den männskliga faktorn,

Tror ni att det begås färre fel i ambulanssjukvården än ex. på en avd. en anledning till detta skulle kunna vara att man i ambulanssjukvården måste ha ett mera skärpt tänkande och det blir väldigt svårt att låta någon medicinering "gå på rutin"

Vilka e de främsta felen som ex. leder till anmälningar i ambulanssjukvården tror/vet ni?
Att man gör färre misstag inom ambsjukvården fattar man ju. Ett fåtal mediciner o ett fåtal apparater. Klart det blir fler misstag på ett sjukhus med 100 ggr fler anställda än på en ambulans med 8-40 anställda. På sjukhus har du massa parienter du har ansvar över, i ambulansen vanligtvis en enda. Många ggr fler mediciner på avd än i ambulans. Man kan ju inte knappt göra misstag i en ambulans, är ju inte så avancerad vård där.

Re: Misstag

Postat: 12/12 2006 17:15
av Furix
Man kan ju inte knappt göra misstag i en ambulans, är ju inte så avancerad vård där
Nåja, helt icke-avancerat är det inte enl min mening. Trombolys och sövning samt potenta analgetikum (såsom Ketalar och Rapifen bl a) ingår i min verklighet när man talar om avancerad läkemedelsbehandling.

Re: Misstag

Postat: 12/12 2006 18:03
av banan
Furix skrev: Nåja, helt icke-avancerat är det inte enl min mening. Trombolys och sövning samt potenta analgetikum (såsom Ketalar och Rapifen bl a) ingår i min verklighet när man talar om avancerad läkemedelsbehandling.
Hur ofta söver man i ambulansen? Och varför skulle Ketalar vara potent?

Postat: 12/12 2006 18:23
av Novisen
Det är inga avancerade blandningar eller beredningar. Det mesta handlar om basic sjukvård med övervakning och titrering. Medicinska biten är tex vid CBS Hjärtläge, syrgas, Nitro, PVK, Morfin, EKG och avvakta ytterligare ordination. Konsten är att få patienten att känna sig trygg och där är väl både de medicinska och de omvårdnadsmässiga aspekterna lika viktiga. All medicinsk behandling är avancerad om man inte vet vad man gör. Vad är avancerat med Trombolys? Att söva prehospitalt görs säkert får få gånger och de gånger det görs så lämnar jag gärna över uppgiften till någon som kan.

Analgetika i 10ml sprutor är en bra ide. Alla skaffar vi oss dock egna ideer. Jag drar alltid upp koksalt i 10ml spruta. Alltid en risk för förväxling då jag arbetar med andra ord. BD Saline var en utmärkt lösning för mig i det avseendet.

Postat: 12/12 2006 20:51
av Lipton
Novisen skrev:Medicinska biten är tex vid CBS Hjärtläge, syrgas, Nitro, PVK, Morfin, EKG.
Det kallar jag omvårdnad! Det hör inte hit men jag ville bara påpeka det. :wink:

Re: Misstag

Postat: 12/12 2006 21:14
av aceofspades
banan skrev: Hur ofta söver man i ambulansen? Och varför skulle Ketalar vara potent?
Skulle nog tycka att ketalar är ett ganska potent anestetikum. Och med tanke på kontraindikationer, och div interaktioner bör man nog iaktta en smula försiktighet. Eller...?

Re: Misstag

Postat: 12/12 2006 22:50
av banan
aceofspades skrev:
banan skrev: Hur ofta söver man i ambulansen? Och varför skulle Ketalar vara potent?
Skulle nog tycka att ketalar är ett ganska potent anestetikum. Och med tanke på kontraindikationer, och div interaktioner bör man nog iaktta en smula försiktighet. Eller...?
Då är morfin värre.