Sida 1 av 1

solu cortef eller betapred

Postat: 20/12 2008 13:13
av AuF
Hej på er. Slänger ut en fråga angående kortison


Vi har i våra bilar både solu-cortef och betapred för iv behanling. Min fråga är vad de egentligen är för skillnad på dessa preparat. VIlket är att föredra på en anafylaxi alt dålig KOL/astma patient ?

Så här står det på fass om dosering av solu cortef;


"Standarddosen är 100 mg hydrokortison. Om tillfredsställande svar ej erhållits inom 15–30 minuter efter intravenös och något längre tid efter intramuskulär injektion, kan ytterligare 100 mg Solu-Cortef ges 1, 3, 6 och 10 timmar efter den initiala injektionen.

Vid chock krävs betydligt högre doser, en initialdos om 150 mg/kg (10 g Solu-Cortef) ges som långsam intravenös injektion. Eventuellt kan denna dos upprepas efter 2–4 timmar."

I våra behandlingsriktlinjer står det att vi ska ge 100mg iv vid anafylaxi. Verkar ju vara en ganska klen dos. Läs chock.

Hur ser ni på valet mellan betapred och solu-cortef ? Doser ? Och finns det egentligen någon klinisk skillnad på dessa två preparat ?

Tacksam för hjälp.

Postat: 20/12 2008 15:43
av Akuten
Vi ger Solu-Cortef till allergier. Betapred till dålig astma/KOL.