Bokrecensioner

Här diskuteras allt som inte passade i de andra områdena, men som berör den prehospitala akutsjukvården.

Moderator: Wernvik

Linda
Inlägg: 229
Blev medlem: 10/12 2004 23:10

Inlägg av Linda » 26/3 2006 18:31

Titel: Grundläggande neurokirurgi
Författare: Pekka Mellergård
Bokförlag: Studentlitteratur
ISBN: 91-44-47751-1

"Särskilda kapitel ägnas åt intrakraniell dynamik, klinisk undersökningsmetodik respektive diagnostiska hjälpmedel. I andra avsnitt behandlas olika typer av intrakraniella tumörer, cerebrovaskulära sjukdomar, skallskador och skador på ryggrad och ryggmärg, missbildningar samt infektioner inom centrala nervsystemet.
Särskilda avsnitt behandlar neurokirurgisk omvårdnad och vårdetik, där bl.a. problemen kring resursfördelning och relationen patient-läkare diskuteras."

" Boken är avsedd för medicinstuderande men lämpar sig även för personal som arbetar inom den neurokirurgiska sektorn. Den lämpar sig även för den som vidareutbildar sig inom den neurokirurgiska specialiteten."

Linda
Inlägg: 229
Blev medlem: 10/12 2004 23:10

Inlägg av Linda » 26/3 2006 18:40

Titel: Anestesiologi
Författare: Mikael Bodelsson, Dag Lundberg, Bengt Roth & Mats Werner
Bokförlag: Studentlitteratur
ISBN: 91-44-00727-2

"Meningen med boken är att med utgångspunkt från läsarens prekliniska och kliniska förkunskaper förmedla den perioperativa medicinens principer. Dessa principer har generell karaktär och gäller även i samband med omhändertagande av akut svårt sjuka i andra sammanhang."

" Boken är närmast avsedd för studerande på läkarlinjen och AT-läkare samt som en introduktion för sjuksköterskor och ST-läkare under vidareutbildning i anestesiologi"

Linda
Inlägg: 229
Blev medlem: 10/12 2004 23:10

Inlägg av Linda » 19/4 2006 11:07

Titel: Omvårdnadskunskap
Författare: Tora Borsiin
Bokförlag: Liber Utbildning
ISBN: 91-634-0404-4

"Bokens ena tyngdpunkt ligger på omvårdnad - det mänskliga, det sociala och andliga. Den andra tyngdpunkten är kunskap med en strävan att förmedla fakta, lära ut metoder etc.
Omvårdnadskunskap ger baskunskaper i omvårdnad på såväl vårdgymnasie- som vårdhögskolenivå"

Indelad i kapitel om bland annat:
En god vårdare, hälsa & livskvalité, aktiv friskvård, egenvård ligger i tiden, ergonomi, vitala kroppsfunktioner, vakenhet och medvetande, aspekter på vård & omvårdnad, vår föda, sårvård, att ge injektioner, punktioner och mycket mer.

Linda
Inlägg: 229
Blev medlem: 10/12 2004 23:10

Inlägg av Linda » 19/4 2006 11:12

Titel: Omvårdnadskunskap B
Författare: Håkan Nunstedt & Birgitta Geijer
Bokförlag: Liber
ISBN: 91-47-00530-0

"Bokens innehåll vill förmedla en förståelseinriktad kunskap som präglas av en humanistisk människosyn. Den enskildes egenvärde, helhetsperspektivet, det unika i varje omvårdnadssituation samt respekten för den vårdbehövande människan poängteras."

"Boken består av två delar: en psykiatrisk och en somatisk, de bildar den kunskapsbas som lägger grunden för den specifika omvårdnadskompetensen. Kapitlen innehåller fallbeskrivningar där man kan följa personernas behov av vård och omvårdnad"

Linda
Inlägg: 229
Blev medlem: 10/12 2004 23:10

Inlägg av Linda » 19/4 2006 11:18

Titel: Somatiska sjukdomar - vård och behandling
Författare: Barbo Friberg, Sven Friberg, Margit Hugosson-Wihlborg, Berit Magaard och Fritz Magaard
Bokförlag: Liber
ISBN: 91-40-11968-8

"Boken är avsedd för gymnasieskolans vårdlinje och motsvarande utbildningar. Speciell farmakologi har integrerats i boken"

Boken är indelad i kapitel om bland annat :
Pre-,per och postoperativ vård, nervsystemets sjukdomar, sinnesorganens sjukdomar, rörelseapparatens skador och sjukdomar, cirkulationsapparatens sjukdomar, blodsjukdomar, andningsapparatens sjukdomar, allergisjukdomar, matspjälkningsapparatens sjukdomar och mycket mer.

Linda
Inlägg: 229
Blev medlem: 10/12 2004 23:10

Inlägg av Linda » 19/4 2006 11:23

Titel: Läkemedelsguiden
Författare: Björn Beermann
Bokförlag: Läkemedelsverket i samarbete med Svenska Läkaresällskapet
ISBN: 91-88-52425-6

" Boken förklarar hur din kropp och dina mediciner fungerar tillsammans, boken beskriver på ett klart och lättfattligt språk de flesta substanser som ingår i våra läkemedel"

" Boken är en bred och detaljerad uppslagsbok som hjälper dig förstå, att välja och att använda läkemedel på ett riktigt och förnuftigt sätt. Ett omfattande register innehåller de läkemedel som säljs på våra apotek"

Linda
Inlägg: 229
Blev medlem: 10/12 2004 23:10

Inlägg av Linda » 22/4 2006 11:45

Titel: Grundläggande Immunologi
Författare: Henrik Brändén & Jan Andersson
Bokförlag: Studentlitteratur
ISBN: 91-44-00586-5

"Immunologi är ett komplext ämne som handlar om hur otaliga celler och proteiner samarbetar med varandra för att försvara kroppen mot sjukdomar. Denna bok gör genom sin pedagogiska uppläggning och sitt lättfattliga språk det enkelt för läsaren att sätta sig in i den moderna immunologin."

" Boken används bland annat på läkar,-farmaceut-och biomedicinska analytikerutbildningarna. Den används också som introduktionslitteratur för längre kurser i ämnet och lämpar sig väl för distansundervisning och självstudier"

Linda
Inlägg: 229
Blev medlem: 10/12 2004 23:10

Inlägg av Linda » 22/4 2006 11:50

Titel: Missfall - Kvinnors upplevelser, sjukvårdens roll och möjligheter
Författare: Eva Sundgren
Bokförlag: Natur & Kultur
ISBN: 91-27-03061-x

"I denna bok har Eva Sundberg samlat fakta och diskussioner om och kring missfall. Här berättar ett stort antal kvinnor om sina upplevelser och erfarenheter och här återges samtal med läkare och annan sjukvårdspersonal. Boken vill ge hjälp och stöd till kvinnor som drabbas av missfall. Den vill också öka förståelsen hos de personer inom sjukvården som ska ta hand om dem som går igenom missfall"

Jag tycker att denna bok är värd att läsa eftersom man då förstår lite bättre hur pass dåligt en kvinna och en man kan må av ett missfall.
Inte så ofta som man stöter på missfall inom prehospitala vården i mina ögon men jag tycker iallafall att denna bok är värd att läsa.

Linda
Inlägg: 229
Blev medlem: 10/12 2004 23:10

Inlägg av Linda » 25/4 2006 12:12

Titel: Handlingsplan inför olyckor och andra krissituationer
Författare: Räddningsverket
Bokförlag: Räddningsverket
Best.nr: I99-080/00 (www.srv.se)

Boken tar upp följande:
Riskmedvetande och säkerhet
Anhöriguppgifter
Hjälpinsatser
Krisledningsgrupp
Checklistor
Kidnappning
Våld och hot
Information till egen personal, till anhöriga och extern information
Minnesstund
Flaggning
När akuta fasen är över
Samt några kapitel till om diverse som tillhör dessa områden.

Novisen
Inlägg: 1630
Blev medlem: 17/10 2004 20:26
Ort: Norrland

Inlägg av Novisen » 25/4 2006 22:05

Tack Linda för alla boktips!

Linda
Inlägg: 229
Blev medlem: 10/12 2004 23:10

Inlägg av Linda » 27/4 2006 12:32

Novisen skrev:Tack Linda för alla boktips!
:D å vassego. Har fler böcker på G :wink:

Linda
Inlägg: 229
Blev medlem: 10/12 2004 23:10

Inlägg av Linda » 27/4 2006 12:56

Titel: Diabetes - Må bra och ät gott
Författare: Lotta Brinck & Per Ove Lind
Bokförlag: Prisma
ISBN: 91-518-4240-8

"Per Ove Lind, välkänd och erfaren läkare och författare, sätter läsaren in i vad diabetes är för slags sjukdom, dess historia, orsaker och sammanhang. Han förklarar vad man som diabetiker ska ta hänsyn till när det gäller mathållning och motion med mera. Han redogör också för de senaste forskningsrönen, bland annat de som visar att det faktiskt inte går att bara förebygga utan även bota diabetes typ-2"

"Lotta Brinck, dietist, matjournalist och författare, står för de 60 recepten med ett stort antal tips och förklaringstexter som motiverar läsaren och ger förståelse för varför olika näringsämnen och livsmedel är särskilt bra för människor med -eller i riskzonen för- diabetes.
Recepten omfatar bröd, frukost, mellanmål, lunchlådor, middagsmat till vardags, klassiker på nytt sätt, festmat och utfllyktsmat"

Valde att skriva om denna bok eftersom det dels står väldigt bra skrivet om diabetes samt att recepten är väldigt lättlagade, nyttiga och kanske kan ge någon lite tips till matådor etc :wink:

Linda
Inlägg: 229
Blev medlem: 10/12 2004 23:10

Inlägg av Linda » 27/4 2006 13:03

Titel: Sår, vård av patienter med ben-fot och trycksår
Författare: Christina Lindholm
Bokförlag: Studentlitteratur
ISBN: 91-44-48011-3

" Denna bok har tillkommit som ett försök att samla aktuella forskningsresultat som berör vården av patienter med svårläkta sår. Den är också tänkt som en praktisk handbok. Det är en förhoppning att den ska tjäna som inspirationskälla för alla som arbetar med en tung, bortglömd, oglamorös och tidskrävande patientgrupp, och indirekt bidraga till att dessa patienters tillvaro blir en aning ljusare."

Indelad i kapitel om följande:
Bakgrund, Bensår, Fotsår hos diabetiker, trycksår, omvårdnad vid ben-fot och trycksår, Patientundervisning samt kvalitetssäkring.

Även fast denna bok inte tillhör prehospitala delen så är det nog en del här inne som kanske har nytta av den då inte alla jobbar inom prehospitala vården.

Linda
Inlägg: 229
Blev medlem: 10/12 2004 23:10

Inlägg av Linda » 27/4 2006 13:08

Titel: Nakna Nerver
Författare: Peter G. Lejon
Bokförlag: Gravander & Widerlöv
ISBN: 91-973718-7-4

Detta är Peter G. Lejons tredje roman och handlar om hur det är att leva med panikångest.

" Som drabbad av panikångest och som medberoende och närstående till den drabbade, känner vi igen oss - allt för väl. En angelägen bok som inte bara ökar förståelsen för denna folksjukdom som invalidiserar hundratusentals människor i vård land. Den är också en spännande läsupplevelse. "

" Vad är det för fel på Tomas? Varför kan han inte gå utanför dörren? Varför är han rädd för att Johanna ska lämna honom? Varför kan inte den förmodat självsäkre journalisten jobba längre?
Nakna Nerver är en berättelse om hur ett av vår tids stora gissel - panikångest - kan fungera i ett alldeles vanligt liv och i en alldeles vanlig kärleksrelation. "

Linda
Inlägg: 229
Blev medlem: 10/12 2004 23:10

Inlägg av Linda » 3/5 2006 11:53

Titel: Smärta - Multidimensionell syn
Författare: Glenn Haegerstam
Bokförlag: Astra Läkemedel
ISBN: 91-86326-91-0

"Boken är den första i serien om smärta av denna författare. Boken är inte begränsad till smärtans fysiologi och patologi utan här finns intressanta avsnitt som tar upp psykosociala aspekter på smärta bland annat de behavioristiska och de psykoanalytiska. Boken ger en utmärkt skildring av behovet av ett etiskt förhållningssätt till smärtan"

Indelad i kapitel om följande:
Historiska aspekter, naturvetenskapliga aspekter, psykologiska aspekter, sociologiska aspekter, etniska och kulturella aspekter på smärta, kommuniktaionsaspekter, det semiverbala språket, filosofiska aspekter, samhällsaspekter på smärta, religiösa och livsåskådningsaspekter samt den multidimensionella smärtsynen
Senast redigerad av 1 Linda, redigerad totalt 3 gånger.

Skriv svar