Sida 1 av 4

ANSVARSFALL!!

Postat: 7/5 2005 22:58
av Anonymous
Jag har en fråga:

På min arbetsplats talas det om ett patientfall där sjuksköterskan fått någon sorts reprimand för att hon kört ambulansen trots att patienten inte var så dålig och trots att inga läkemedel gavs. Patienten skall ej heller blivit flebehandlad på något sätt.....

Är det någon som känner igen det här??

Känns nämligen som "skrämsel propaganda" från amb.sjv för att vi ssk inte ska köra utan bara vårda!!

:roll:

Postat: 8/5 2005 20:54
av manne
Skitsnack.
Sjukvårdaren har ansvar för patienten om denne sitter bak.
Besättningen själva bestämmer vem som kör och vårdar.

Postat: 8/5 2005 21:08
av AuF
Från och med 1 okt. borde de väl bli standard att ssk alltid sitter bak med pat. Då man aldrig vet hur pat. tillstånd förändras under resans gång. Kanske inte så smidigt att stanna efter halva vägen och byta chaufför.

Nope, tyvärr är rollerna för vårda/köra väldigt tydliga i höst.

Postat: 8/5 2005 22:41
av eugenia
Tyvärr är det så (eller det kanske bara är bra) att högst medicinskt alltid är ansvarig för vad som händer i ambulansen, oavsett var denne sitter.

Alltså Amb.sjv/ssk = ssk alltid ansvarig oavsett vårda eller köra.

Amb.sjv/Amb.sjv = förekommer kanske inte så ofta nu för tiden, men längst erfarenhet ansvarig oavsett vårda eller köra.

ssk/ssk = längst erfarenhet ansvarig oavsett vårda eller köra.

Gällande VUB kan jag bara i dagsläget säga att nsk är ansvarig oavsett annan specialitet i bilen.

Vad som händer sen och vad som gäller mellan IVA, Amb.ssk etc vet jag inte.

Detta innebär alltså att den med högst medicinsk kompetens är ansvarig för allt som händer i bilen vårdmässigt, oavsett egen plats.

Så därför kan inte en ssk "skylla" på att de körde om ngt går galet, lika lite som en amb.sjv kan "skylla" på att ssk körde. Högst medicinsk kompetens skall vårda patienten och/eller ta det fulla ansvaret.

Visst kan den med "lägre" kompetens bli delskyldig, men det är en helt annan historia......

Postat: 8/5 2005 22:44
av eugenia
Och som svar till Mrs E. Känns som skrämselpropaganda.
Du kan ju inte få skäll för ngt som inte har hänt.......

Och som svar till AuF. Detta med ansvar har alltid funnits, dock tidigare år inte varit så tydligt som nu.
Så inget nytt händer på ansvarsfronten den 1 oktober.

Postat: 9/5 2005 10:44
av AuF
ok. Trodde alltid det var den som vårdade pat. bak som hade ansvaret. Men nu vet ja =)

Tänkte på en sak till bara; Att alltid nsk har den högsta medicinska ansvaret i bilen oavsett vad han/hon åker med för annan medicinsk kompetens stämmer väl inte riktigt, hade för mig att det är alltid amb. vubben som har högst kompetens prehospitalt enligt socialstyrelsen, förutom vid tillstånd där nsk kompetens krävs. Alltså inte allt för ofta.

Dock inte säker på detta, fyll gärna i.

Ha D allt folk 8)

ANSVARSFALL!!

Postat: 9/5 2005 17:33
av Anonymous
Det är i alla fall så vitt jag vet NSK som har högstmedicinsk kompetens i en större skadesituation. Amb.ssk har ju inte "rätt" att tuba etc om hon/han inte har delegering för detta. Inte hller har Amb.ssk fler läkemedel i sin "väska" än en NSK.

Jag var kanske lite otydlig i mitt första inlägg... det jag undrar är alltså om det finns ett sånt fall eller inte. Att SSK ALLTID är patient ansvarig betyder ju inte att hon/han alltid vårdar, jag är ju ansvarig när min kollega vårdar i dagsläget vare sig jag kör eller inte!!

Postat: 14/5 2005 18:52
av Anonymous
Mrs E: Enligt socialstyrelsen är högsta medicinska kompetens i amb. personal med amb VUB. Står inget om NSK ansvar. Men lämpligen ska väl de ha ansvar den gången vart tionde år det skall sövas...

Postat: 14/5 2005 19:03
av Anonymous
Mrs E: Om SSK kör och ambsjv vårdar patienten. som dör eller blir sämre och detta anmäls så är det SSK som åker dit. Socialstyrelsen frågar bara varför högsta medicinska kompetens ej vårdar, och ger SSK en varning eller i värsta fall åker legget. Ansvarsfall finns. Därför blir det säkert så att SSK vårdar alla prio1 till sjukhus samt alla trp där läkemedel ges. Vet att man redan gör så på många ställen. Vettigt och schysst mot syrrorna.

Postat: 17/5 2005 14:37
av Wernvik
eugenia skrev: Gällande VUB kan jag bara i dagsläget säga att nsk är ansvarig oavsett annan specialitet i bilen.
Enligt SoS så är Sjuksköterska med Ambulansvubb högsta medicinska kompetens i bilen i alla fall/moment utom vid de tillfällen då patienten sövs eller intuberas.
Detta är enligt dom solklart.
D
et finns ingen annan vub som ger högre kompetens i ambulans. När det gäller övriga vubbar typ IVA så är dom gämställda med NSK i alla fall utom det häröver beskrivit.

Postat: 17/5 2005 18:38
av Martin_Ssk-Amb
Snart är det slut diskuterat..........

Amb.sjv/Amb.sjv......Alltid Ambulans läkaren som ansvarar

Amb.sjv/Ssk.........Alltid Ssk som ansvarar oberoende på plats i bilen

Ssk/Ssk Då avgör man på morognen vem som tar det medicinska ansvaret i bilen......oftast längst i tjänst, men båda ansvarar för det som de gör var för sig. Yttersta beslut tas av dagens med.ansvarig

Ssk/Vub Ssk (oberoende VUB) VUB Ssk ansvarar för allt oberoende plats i bilen, men båda ansvarar för det som de gör var för sig

Amb VUB Ssk/ NSsk......Alltid Amb.VUB som ansvarar........men båda ansvarar för det som de gör var för sig. Yttersta beslut har Amb.Vub

Postat: 17/5 2005 21:04
av Tomas
Hur kan en ambulansvubad sköterska anvara eller bestämma om jag som narkossköterska vill söva och intubera tex en svårt brännskadad person ??

Postat: 17/5 2005 21:20
av Martin_Ssk-Amb
Givetvis sker detta i samråd med varanndra, tror nog aldrig att du skulle bli hindrad från att söva PP vid en brännskada om indikationer finns för intubation, men yttersta ansvar ligger på den Amb VUB:ade. fast hur ofta åker man 2 VUB:ade ??? Aldrig i stort sätt.........det har jag aldrig varit med om, kanske för att vi inte är jätte många VUB:ade i Göteborgs området !!!

Lycka till med alla intubationer !!!

Postat: 17/5 2005 21:29
av Wernvik
Martin_Ssk-Amb skrev:Givetvis sker detta i samråd med varanndra, tror nog aldrig att du skulle bli hindrad från att söva PP vid en brännskada om indikationer finns för intubation, men yttersta ansvar ligger på den Amb VUB:ade. fast hur ofta åker man 2 VUB:ade ??? Aldrig i stort sätt.........det har jag aldrig varit med om, kanske för att vi inte är jätte många VUB:ade i Göteborgs området !!!

Lycka till med alla intubationer !!!
Enligt SoS så är NSK högsta medicinska kompetens när patienten kräver intubering eller ska sövas. I alla andra fall är amb ssk högsta medicinska kompetens.

Postat: 17/5 2005 21:45
av Tomas
Då får jag önska lycka till med vårdandet av den brännskadade patienten :roll: :wink: