Ambulanspersonal stannar på land

Här diskuteras allt som rör ETISKA frågeställningar samt ställningstagande för ambulanspersonal i olika lägen när det gäller på liv & död.

Moderator: ambus

prehospital
Inlägg: 619
Blev medlem: 12/3 2004 5:45

Inlägg av prehospital » 10/2 2008 10:13

Ärendet är föremål för diskussion inom SLL: http://www.sll.se/Handlingar/HSN/2007/2 ... ddning.doc

Lipton

Inlägg av Lipton » 10/2 2008 15:53

Heder åt personalen som i situationen faktiskt höll fast vid deras åsikter och vad de ansåg var rätt trots filmkameran. Dock kan jag omöjligt hålla med om deras åsikter, alternativt deras riktlinjer vid liknande händelser.
Vid larm om misshandel i lägenhten avvaktar man tre kvarter bort i väntan på att polis skall meddela att platsen är säkrad. Man gör en bedömning från fall till fall, vilket ibland innebär att man avvaktar tre kvarter bort i väntan på polis. Att ha riktlinjer som kräver likvärdigt hanterande av olika situationer är nedvärderande mot personalens kompetens.
Om Agda är ute och plockar bär och får en höftfraktur så vill jag inbilla mig att det inte blir ambulanssjukvård av ärendet förrän räddningstjänsten förflyttat Agda till farbar väg om man skall hårddra det hela. Dock har jag svårt att se den ambulanssjuksköterska som vägrar knalla ut i lingonskogen för att smärtlindra Agda inför förflyttningen till farbar väg med hänsyn till att denne inte får gå längre än några meter in i skogen.

På samma vis gör jag bedömningen efter att ha sett programmet (observera att jag således ej var på plats och därmed inte har en aning om vad jag pratar om) att det bästa hade varit att åka med ut och kika på patienten. Hade det varit en medvetslös patient så kanske det bästa beslutet varit att låta denne fortsätta till kajkant med segelbåten eftersom förflyttning av medvetslös person mellan två båtar inte är optimalt.
Min bedömning är också att MRCC och SOS skötte det hela tveksamt eftersom man fick känslan av att om KBV-båten hämtat patienten först så hade patienten varit på kajkant samtidigt som ambulansen. Därmed hade man sparat flera minuter även om ambulanspersonalen inte vägrat att åka med.

Slutligen vill jag också påpeka att jag anser att samtliga ambulansorganisationer med kust bör utrusta fordonen med två flytvästar samt livräddningsutrustning samt försäkra personalen utefter de krav arbetet kan komma att ställa på dem.

Jag besitter ett antal specialkunskaper som jag behärskar på ett adekvat sätt men långt ifrån perfektion och jag är övertygad om att det finns fler än mig i ambulanssverige. Att ha en organisation som behärskar rök/vatten/kemdykning, vertikal förflyttningsteknik, förflyttning av patient med helikopter/vinschning och så vidare är omöjligt på grund av kostnad samt träningsbehov.
Men att någon som genomfört värnplikt som ytbärgare och sedan en dag ställs inför möjligheten och behovet av att vinschas från helikopter till en skadad person för att inleda vård innan förflyttning skall behöva fundera över försäkringsfrågan innan den gör det är ju löjligt. Det borde vara arbetsgivarens skyldighet att ta tillvara på personalens övriga kompetenser för att få en så kostnadseffektiv organisation som möjligt.

Beaver

Inlägg av Beaver » 10/2 2008 16:28

Alltså jag fattar det inte, jag jobbar inte med ambulanssjukvård men jag menar herre gud ge er! Vad är det för problem i just detta fall att följa med KBV ut en lugn sommarkväll...

Nu var det väl ingen större fara med pat. men vad hade hänt om det varit allvarligare och att pat. hade omkommit om inte adekvat utrustning och personal kommit tidigare.

Jobbar man inom räddning/sjukvård så trodde jag man kände lite av ett kall att verkligen göra det man kan för patienterna. Det tycker inte jag att dessa ambulanskillar gjorde. Vet att det kan låta hårt men åsikter är ju fria.

Jag menar ingen av oss har väl utbildning för alla situationer som kan uppstå men jag kan nog säga att de flesta människor hade nog gjort vad de kunnat för att hjälpa andra om en sådan situation hade uppstått. Tänk på alla de som försöker hjälpa människor som håller på och druknar hur många av dem har rätt utbildning och utrustning?

Vad händer vid en större katastrof ute till sjöss vägrar amb. följa med ut till en båt om t.ex. ett dansgolv har rasat ihop och det finns många skadade?

Sedan att amb. har för dålig lön för att riskera livet, men det finns det väl fler som har?

Användarvisningsbild
AMBASS
Inlägg: 1395
Blev medlem: 21/3 2004 22:59
Ort: Stockholm - London

Re: Ambulanspersonal stannar på land

Inlägg av AMBASS » 11/2 2008 11:59

Pejlaren skrev:I den aktuella serien Kustbevakarna som visas i kanal 5, kan man i senaste avsnittet (3) se hur ambulanspersonalen i A-943 helt sonika vägrar att följa med KBV ut till patienten.

Vad är detta för trams egentligen? Även om amb-personal inte har någon juridisk skylldighet att åka med, så tycker man i alla fall att det finns en moralisk skylldighet när man valt ett jobb som innebär att rädda någon annans liv.

Nu är detta fenomen ganska ovanligt får man hoppas?
Skrämmande och uppseendeväckande att ta del av detta. Dessvärre är det inte första gången jag ser liknande trams. Självklart skall all räddningspersonel kunna utföra räddning i och kring vatten och om detta borde det inte vara någon diskussion. Självklart skall all ambulanspersonal vid kustnära stationer också ha erforderlig utbildning och utrustning för att kunna utföra livräddning i vatten. Det är just som du skriver en moralisk fråga och det har tyvärr blivit så att vissa inom ambulanssjukvården inte förstår att vi lever i ett land omflutet av vatten och bestående av mängder med vattendrag, sjöar och simhallar. Med all rätt reagerar KBV och jag har hört många förundrade kommentarer från andra räddningsaktörer samt den allmännhet som i slutet derabbas av denna underlåtenhet. Detta är inte någon bra reklam för den prehospitala verksamheten.

Denna händelse vittnar om att SLL måste styra upp detta (vilket också görs) samt att andra stationer ser till att testa av livräddning, simkunskap och vattenvana. Men i ett landsting där vissa entreprenörer reducerat bårtestet till att bära hantlar och där det inte ingår grundläggande styrke/kondtionstester är jag inte alls förvånad. Jag blir arg och besviken över denna underlåtenhet samt att så många kollegor "köper" denna lamhet.

Tyvärr visade inslaget en avart av en verksamhet som riskerar att förlora allmännhetens förtroende. Jag ser personligen mycket allvarligt på detta och kommer aktivt att fökja frågan.

Självklart skulle ambulanspersonalen åkte med KBV. Självklart borde de också få lära sig livräddning i vatten!

((AMBASS))
Blood Will Tell

tjolahopp36

Inlägg av tjolahopp36 » 11/2 2008 13:27

Även i Skåne där det finns en SITS-organisation som är operativ så tycker jag att den fungerar bristfälligt. De finns helt enkelt på för få ställen vilket leder till oacceptabla framkörningstider. De brukar mest användas för evakuering av sjuka från passagerarfärjor och större fartyg där det första omhändertagandet redan är gjort. Skulle gärna se dem på kajkanten tillsammans med sjöräddnigen lite oftare.

Jag upplever ibland att ambulansarna inte riktigt vet vad som händer och hur det går till vid sjöräddning. Det har ofta inte inneburit något problem för tredje man och situationen har löst sig, men bland personalen på plats har det ibland varit total förvirring. Detta upplever jag främst beror på ett ledningsproblem mellan MRCC och SOSAB, vi får inte bli dirigerade av SOS och MRCC har ingen möjlighet att direkt dirigera ambulansbesättningen. Det gör att SOS och MRCC som sitter på helt olika ställen hela tiden måste ringa till varandra... Detta leder ofta till att ambulanser skickas till fel ställen och vi ligger med pat. vid en annan kaj dit vi har blivit dirigerade av MRCC för att möta upp, dock finns ambulansen tillsammans med RTJ på annat håll där SOS tror att vi ska möta upp o.s.v. Jag har all respekt för MRCC och de gör ett hästjobb, de är 2 personer som koordinerar all sjöräddning i hela Sverige. Inte så konstigt att det inte alltid blir rätt när man har hand om 10 sjöräddningsfall samtidigt. Men kanske man ska titta på att som på landbacken ha en räddningsledare på plats som kan styra upp det och ta de lite mer basic besluten...

SOS112
Inlägg: 102
Blev medlem: 12/3 2004 9:55
Ort: VGR

Inlägg av SOS112 » 12/2 2008 0:38

10 SAR samtidigt... dom gångerna är lätt räknade... Sjöfartsverket har själva gjort valet att inte ge Räddningsledarna vid AMRCC tillgång till sambandsradio (80Mhz) vilket i sin tur medför att de gånger de är Räddningsledare dvs vid SAR och de behöver kontakt med Ambulanspersonal, så måste denna ske via berörd SOS central. Samtidigt är det så att SOS har valt att inte ge operatörerna tillgång till VHF vilket gör att operatörerna är hänvisade till att ringa till AMRCC för att få kontakt med berörd räddnings enhet.

Som fallet var på tv så faller detta under benämningen "sjuktransport från fartyg" och detta är sjöfartsverket huvudman för, dvs att befälhavaren ombprd på räddningsenheten har ansvar för att korrekt vård ges till den skadade/sjuke, detta är sjöfartsverkets ansvar och således inte landstingets, vidare är då inte ambulanspersonalen tvungna att åka med. Hade patienten dock befunnit sig på landbacken (en liten ö tex) då hade det varit landstingets ansvar att den skadade/sjuke fick rätt vård och då hade detta falla kunnat få utrymme i en Lex Maria...

//Patrik

Lipton

Inlägg av Lipton » 12/2 2008 11:18

SOS112: Vem som är huvudman för vad handlar väl till största delen om vem som skall betala räddningsuppdraget? Sjöfartsverket må vara ansvarig för sjöräddning men hur många båtar har de egentligen?

Jag vill nog hålla med om att det i mångt och mycket handlar om att låta personalen agera efter egen förmåga och att i de fall personalen inte vill beror det på en egen osäkerhet. I ovan nämnda fall framstår ju ambulanspersonalen som jättekorkade när de vägrar åka med och man sedan får se vad det rörde sig om för fall, dock kunde det varit mycket värre och argumentet att vi saknar utbildning och utrustning för att lasta om patienter till sjöss kunde framstått som helt logiskt och korrekt.
Alltså anser jag att personalen bör få agera efter egen förmåga och dessutom få möjlighet att samverka innan skarpa uppdrag med de övriga enheter som finns i närområdet. För egentligen handlade ju inte detta uppdrag om något värre än att kräla in i en demolerad bil, bara det att personalen inte gör det lika ofta (om man bortser från eventuella förbjudande riktlinjer då förstår).

Lukke

Inlägg av Lukke » 12/2 2008 20:49

Isidor skrev:Man kan tycka att det är en bagatell detta, men har man inte SITS-utbildningen, ska man inte ut på sjön.

Att dra jämförelse till att vi går in i krockade bilar mm håller inte. Detta är situationer och miljöer vi ÄR utbildade att arbeta i och vi har utrustning till det.
Vad får man för utbildning för att krypa in i krockade bilar mm?
Är nyfiken bara...

PainKiller

Inlägg av PainKiller » 4/3 2008 18:20

Jag hade kunnat förstå att personalen i inslaget tvekade att åka med om situationen hade varit annorlunda ur vädersynpunkt. SITS-utbildning eller inte det kan man dividera länge om samt vem som skall bekosta denna, men jag anser att de inte hade fog för att argumentera om egen säkerhet i denna situationen. Väder och vindförhållanden var smått idylliska. Det hade inte varit svårt att se nöjet i att gå ut till sjöss en sådan vacker dag. Kustbevakningen är proffessionella i sin yrkesutövning och befälhavaren ansvarar för ambulanspersonalens säkerhet så fort de kliver ombord.

Att man inte verkade för tredje man i detta fall står i alla fall klart.

Som Pejlaren skrev tidigare borde det ringt en klocka i huvudet på ambulansbesättningen när de fick styrningen, och de hade då kanske kunnat styra turen till en besättning med lite ryggrad. Jag håller med Lipton att man bör agera efter bästa förmåga i första hand. En självklarthet borde väl ändå vara att om man verkar inom ambulanssjukvård så skall man vara simkunnig! Jag kunde faktiskt inte se någon annan eventuell fara för ambulanspersonalen i detta fall. :wink:

Larmoperatör

Sjukvård till sjöss

Inlägg av Larmoperatör » 5/3 2008 11:51

Hej! Intressant diskussion men det förekommer några felaktigheter:
1/ Sjuktransport i terräng är landstingets/sjukvårdshuvudmannens ansvar, förr var det räddningstjänsten som svarade för transport till farbar väg men det försvann i samband med "lagen om skydd mot olyckor". Däremot kan landstingen teckna avtal med kommunal räddningstjänst om att få hjälp med transport men det är i praktiken ambulanssjukvårdens ansvar så det gäller att anskaffa lämplig utrustning eller teckna avtal.

2/ MRCC har tillgång till 80MHz, att göra ett anrop till MRCC är simpelt om man vet anropsnumret men de har däremot lite bökigt att göra utgående anrop. I dessa fall så kan nog faktisk RAKEL förenkla sambandet en smula mellan MRCC och kommunal räddningstjänst och/eller ambulanssjukvård.
Radiosamband är ju f.ö. ofta ett tragiskt eftersatt område inom kommunal räddningstjänst och ambulanssjukvård. Många vet inte ens att man från en ambulansradio kan få kontakt med KBV, SAR-hkp, polis, SSRS osv. med mycket enkla medel. Om det finns intresse berättar jag gärna mer.

3/ Vad det gäller sjukdomsfall/olycksfall till sjöss så är det landstingets ansvar att svara för sjukvårdsinsatserna under transporten om det är från svenskt vatten vilket grovt räknat är från land och 22km ut. Däremot är det så att landstinget bestämmer ambitionsnivån och om ambitionen är att inte erbjuda någon vård så blir det ingen vård - bara transport typ taxi. Däremot ansvarar Sjöfartsverket (läs=MRCC) för transporten som sedan kan utföras av SSRS, Norrlandsflyg (SAR-hkp) KBV eller någon annan enhet. Men Sjöfartsverket har alltså INGET ansvar för att utföra sjukvård och ofta så saknar enheterna också kompetens för detta.
"SOS112" är alltså helt fel ute i detta ämne! Läs mer på följande sida:
http://www.sjofartsverket.se/templates/ ... _6847.aspx

4/ Var det KBV som skulle utföra den omdiskuterade transporten så var det i alla fall "professionella" yrkesmän som man kan förvänta sig har fått viss sjukvårdsutbildning men var det SSRS så ska man ha klart för sig att det är frivilliga besättningsmän som har väldigt varierande kunskaper i sjukvård. Vissa enheter har ambulanspersonal/motsv. i besättningarna medans vissa bara är "glada amatörer" - men med ett brinnande intresse för att rädda liv. Detta inte sagt som kritik mot SSRS, är själv aktiv inom SSRS och lovordar sällskapet, men man ska ha skillnaden klar för sig.

5/ Har svårt att förstå varför det skulle vara så farligt att följa med en båt ut, i vart fall i vackert väder, men självklart ska landstingen ombesörja att personalen är försäkrade och har advekat utbildning. SITS förefaller ju att vara ett föredöme på området. Ett observandum är ju att många som ska anställas inom ambulanssjukvården får genomgå simtest och hämta upp en docka från några meters djup, varför detta? Anses det som farligt att vistas på vattenytan så måtte det ju vara extremt farligt att dyka under densamma. Varför då göra testerna?

6/ En paradox kan man hämta från Gotland: här vägrar också personalen från ambulanssjukvården att följa med SSRS på sjuktransporter i vackert väder men man låter gladeligen en NSK följa med en SAR-helikopter ut på en sjuktransport i dåligt väder för att vinchas ner till en krängande båt. Ett otroligt farligt uppdrag men tydligen inte lika farligt som att åka med en enhet från SSRS utanför pirarna i vackert väder för att hämta en skadad...

Mvh

Isidor
Inlägg: 727
Blev medlem: 23/10 2007 22:57

Inlägg av Isidor » 5/3 2008 20:53

Då är ju bara frågan, vilken ambitionsnivå man har i det aktuella distriktet/regionen.
Man kan ju sitta här och ha åsikter om det mesta, men har personalen inte rätt försäkring, utbildning och utrustning, spelar det ingen roll, för då har de inte på sjön att göra!

Användarvisningsbild
Killeisthlm
Inlägg: 250
Blev medlem: 16/7 2004 12:42
Ort: Stockholm

Inlägg av Killeisthlm » 6/3 2008 7:01

Det kan ju också ha något med försäkringar och så att göra.
Om de går ut i båt utan erfoderlig utbildning och något händer så kan det vara så illa att inga försäkringar gäller.
Då hade jag också stannat i land. Även fast jag är grundutbildad i fd Svenska Flottan. *s*
Driftledare, Huvudinstruktör, Instr HLR S-HLR, Kvm, Personskyddsvakt, MIC

johnjohn
Inlägg: 122
Blev medlem: 22/1 2006 16:18

åka båt

Inlägg av johnjohn » 28/9 2008 21:51

Vi fick ett prio2 larm som innebar att vi måste åka båt i ca: 20 minuter för att komma ut på en ö i skärgården där någon hade pajjat ryggen efter en motocrossolycka. Enligt de på plats som var deltidare så var pat. stabil.

Det var höst och mörkt och det blåste en del. Jag och min kollega tvekade inte en sekund gällande att åka lite båt. Vi tog med oss den utrustning som vi ansåg att vi behövde och åkte iväg.

Sista biten satt jag på ett flak på en pick-up i regnet på en guppig gropig skogsväg innan vi kom fram till pat.

De som vägrade åka tog det säkra före det osäkra med all rätt MEN de skulle ha ringt på en annan ambulansbesättning om de inte vågar sig ut på sjön.

Det är som vanligt 3:e man som blir lidande.

Länk till klippet vore trevligt.

Isidor
Inlägg: 727
Blev medlem: 23/10 2007 22:57

Inlägg av Isidor » 28/9 2008 22:53

Jag tror inte det handlar om rädsla... Det kan ju också vara så att de inte får ge sig ut på havet för sin arbetsgivare.

Vi får inte ge oss ut på sjön till exempel...

Lipton

Re: åka båt

Inlägg av Lipton » 29/9 2008 14:24

johnjohn skrev:Länk till klippet vore trevligt.
Varsågod! http://www.youtube.com/watch?v=Q_GCHiD2rC4

Skriv svar