Eutanasi

Här diskuteras allt som rör ETISKA frågeställningar samt ställningstagande för ambulanspersonal i olika lägen när det gäller på liv & död.

Moderator: ambus

Skriv svar
Användarvisningsbild
AMBASS
Inlägg: 1395
Blev medlem: 21/3 2004 22:59
Ort: Stockholm - London

Eutanasi

Inlägg av AMBASS » 7/5 2006 12:17

Cheers!

Inom ambulanssjukvården träffar vi ofta svårt sjuka och personer som lider av en långvarig sjukdom. Vissa av dessa personer kanske berättar saker för oss som klart signalerar att det skulle vilja ha eutanasi (dödshjälp). Denna information kan av flera skäl vara värdefull att förmedla vidare till mottagande klinik. Jag tror också att vi bör debbatera dessa frågor även inom ambulanssjukvården då flera suicider (självmord) och suicidförsök kanske föregåtts av tankar kring eutanasi.

Inom befolkningen finns sedan länge ett brett stöd för etuanasi, frågan är hur det är inom vården? Bör vi legalisera etunasi i Sverige? Hur bör vi prehospitalt förhålla oss till individer med denna önskan? Hur rapporterar vi på bästa sätt? Faror och fördelar med eutanasi?

Ifs kanske man skulle kunna säga att vi redan idag ägnar oss åt en form av verksamhet som påskyndar döden. Jag tänker här på överaktiv smärtlindring, vilken kan eller leder till en snabbare död.

((AMBASS tänker om döden))
Blood Will Tell

manne

Inlägg av manne » 7/5 2006 18:55

jag är för dödshjälp.
Skulle själv tex aldrig kunna bo i ett äldreboende och bara vänta på döden.

Novisen
Inlägg: 1630
Blev medlem: 17/10 2004 20:26
Ort: Norrland

Inlägg av Novisen » 7/5 2006 22:48

Bara 2 länder i världen tillåter eutanasi. Nederländerna och Belgien. I delstaten Oregon och i Schweiz kan man hjälpa en patient att ta sitt eget liv. Aktiv dödshjälp utövades i stor skala i Tyskland under naziregimen, där hundratusentals gamla, kroniskt sjuka och utvecklingsstörda dödades därför att de ansågs belasta nationen.

Lite argument för och emot som jag hittade.
Etiska regler har behov av förändring
Människan bestämmer över sitt eget liv. Man måste då också få bestämma om man inte vill leva längre.
Läkaren bör i en kritisk situation vara patienten behjälplig på alla tänkbara sätt, då även på det förtroendemässiga planet. Då ska läkaren stå i tjänst in i det sista för patienten

Vi borde närma oss attityder från andra länder där det är tillåtet med dödshjälp och ta lärdom av dessa.
Det innebär en stor risk med en lagstiftning som ger tillstånd att döda.
En människa som vill ha hjälp att dö, är aldrig i psykiskt normaltillstånd
Handlingen strider mot vår kultur och vårt samvete
Gud tillåter inte en sådan kränkning av livet
Läkare som medverkar i dödshjälp förvandlas till dråpare.

AMBASS! På vilket sätt skulle smärtlindring kunna förkorta livet hos en svårt sjuk patient?

Passiv dödshjälp är helt accepterat i Sverige. I ett läge då döden är nära och inga chanser till ett friskt liv finns så avbryts alla behandlingar för att förlänga livet. Symtombehandling finns fortfarande kvar men är utformad på så sätt att livet och lidandet inte blir utdraget.

zimme
Inlägg: 33
Blev medlem: 2/4 2007 14:25
Ort: Lappland

Re: Eutanasi

Inlägg av zimme » 8/3 2009 21:40

Med tanke på senaste tidens händelser så kan det vara intressant att väcka upp den här tråden.

Sjukvårdens uppgift är ju att lindra lidande hos döende patienter men när man morfinbehandlar döende människor så dör många inom en kort stund efter det att de fått en injektion, man kan i dessa fall anta att morfinet bidragit till att patienten avled. Men var går gränsen mellan att lindra och Eutanasi? Ska döden räknas som en "bieffekt" av morfinbehandling hos palliativa patienter?

Jag har själv varit med om ett flertal såna fall och jag gissar att det är fler än jag som har det. Men om nu "barnläkaren" blir fälld, kan man då fortsätta att smärtstilla döende patienter? och vem ska bestämma om det rör sig om lindrande av lidande och en naturlig död eller om vårdpersonalen gjort sig skyldiga till dråp?

Användarvisningsbild
Gosta
Inlägg: 237
Blev medlem: 24/8 2005 17:43
Ort: Sydney

Inlägg av Gosta » 8/3 2009 22:43

Det här är ett intressant, viktigt och svårt ämne. Novisen erbjöd några relevanta argument både för och emot eutanasi. Den förmodan (det kan inte presenteras som faktum) att människor som vill ha hjälp att dö aldrig är i psykiskt normaltilstånd är viktig. Men om man istället förmodar att en onormal situation kan leda till att en människa med normalt psyke bestämmer sig för att dö, och att detta kan vara en normal reaktion till en onormal situation blir den etiska bilden lite annorlunda. Jag är absolut inte för något lagligt, etiskt, eller moraliskt stöd för tagandet av någon människas liv, även om det gäller självförsvar, och även om det gäller en regeringsakt. Synd nog så vet jag vad jag talar om.
När det gäller eutanasi, eller dödshjälp så kan man fråga sig om det är en aktiv behandling eller avhållande av aktiv behandling, eller en kombination av de två som leder till en snarare död för patienten. Jag kan inte se analgesi som direkt dödshjälp. Det måste ges i kombination med avhållande av intubering och ventilering för att orsaka snarare död. Jag stödjer de argument som Novisen gav för eutanasi, lika väl som jag stödjer de argument som han gav mot det, fast med reservation när det gäller argumentet om att det aldrig kan gälla normala psyken. Därför har jag även etiska reservationer i hela frågan och finner det svårt att ta ställning. Jag uppmuntrar fortsatt diskution här. Det kan leda till djupare förståelse.
Gösta
Intensive Care Paramedic
Public Health Officer

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

Användarvisningsbild
Tobbe
Inlägg: 185
Blev medlem: 20/5 2004 2:06

Inlägg av Tobbe » 9/3 2009 0:14

Men var går gränsen mellan att lindra och Eutanasi?
Det kan ju vara syftet som avgör vad som är vad. I Nederländerna som ger man ju inte smärtlindring när man tar livet av dom, man ger eutanasi (annat syfte). När vi ger morfin till en plågad människa under livets sista skälvande timmar, så är det ju fortfarande för att lindra. Så jag skulle nog påstå att döden är att betrakta som en bieffekt, en under omständigheterna acceptabel sådan.

Och den läkaren kommer att åka dit så det ryker om det. Det handlade knappast om någon vanlig smärtlindring om läser mellan raderna. Och passiv "dödshjälp" brukar anhöriga vara införstådda med. Det är ju inte nåt beslut en doktor kan ta lite när det passar...

Och märkligt många är villiga att ta personen i försvar dessutom, utan att ha en aning om vad som hänt.
ssk, amb, a-hlr, phtls, sap, tco, csn, aptt, pk, msk, tsk....

Användarvisningsbild
Gosta
Inlägg: 237
Blev medlem: 24/8 2005 17:43
Ort: Sydney

Inlägg av Gosta » 9/3 2009 0:15

I en anda av förtydligande tänkte jag fortsätta denna monolog med en förklaring. Men bli inte alltför uppmuntrade av det. Det blir inte så mycket tydligare.
När jag säger att jag inte etiskt stöder något dödande av en människa under några omständigheter så menar jag det. Jag erkänner dock att det kan vara rätt ibland i ett större sammanhang att göra fel. Detta är konflikten mellan Kant, non-consequentialism och utilitarianism. Enligt utilitarianismen kan det vara etiskt rätt att göra någonting som kan skada om det leder till ett större gott. Det är helt sant. Det är så och finns alltså etiskt teoretiskt stöd för det, men det betyder inte att konsekvenserna av den onda akten mot det goda eller mindre onda slutet försvinner. Den oetiska akten är fortfarande oetisk, alltså fel, fast ändå rätt.
Just så komplicerad är också eutanasifrågan.
Gösta
Intensive Care Paramedic
Public Health Officer

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

Novisen
Inlägg: 1630
Blev medlem: 17/10 2004 20:26
Ort: Norrland

Inlägg av Novisen » 9/3 2009 14:25

I det aktuella fallet kan det finnas helt naturliga förklaringar till vad som inträffat. Ackumulering av Morfin och Pentothal av ett barn med svåra hjärnskador som ett dygn innan inte visat sig ha några förutsättningar eller livsduglighet. Palliativ vård och beslut att stänga av respirator och i samband med detta ge ytterligare Pento och Morfin innan avstängning. Sker varje dag inom vården och kan aldrig ses som eutanesi utan som palliativ vård anser jag. Och jag vill också påpeka att jag på inget sätt tagit ställning då ingen egentligen vet något om det aktuella fallet.
Specialist anestesi och ambulans

Användarvisningsbild
Gosta
Inlägg: 237
Blev medlem: 24/8 2005 17:43
Ort: Sydney

Inlägg av Gosta » 9/3 2009 23:05

Jag tycker det är viktigt att klara ut terminologin runt eutanasi, palliativ vård och hjälp till självmord. Dessa definitioner är inte lätta att artikulera, eller att få samtycke om. Definitionerna själva kan dock bära kraft nog att påverka handlingar, och vår diskution. EAPC (European Association for Palliative Care) Ethics Task Force diskuterade dessa definitioner och kom fram till följande:

Euthanasia is killing on request and is defined as; A doctor intentionally killing a person by the administration of drugs, at that person's voluntary and competent request.

Inga av de följande skall betraktas som eutanasi:
• Witholding futile treatment;
• withdrawing futile treatment;
• terminal sedation

Palliative Care
• Provides relief from pain and other distressing symptoms

• Affirms life and regards dying as a normal process

• Intends neither to hasten nor postpone death

• Integrates the psychological and spiritual aspects of
patient care

• Offers a support system to help patients live as actively
as possible until death

• Offers a support system to help the family cope during
the patient’s illness and in their own bereavement

• Uses a team approach to address the needs of patients
and their families, including bereavement counselling,
if indicated

• Will enhance quality of life, and may also posit ively
influence the course of illness

• Is applicable early in the course of illness, in conjunction
with other therapies that are intended to prolong
life, such as chemotherapy or radiation therapy, and
includes those investigations needed to better understand
and manage distressing clinical complications

Physician assisted suicide is defined as; A doctor intentionally helping a person to commit suicide by providing drugs for self-administration, at that person's voluntary and competent request.

Dessa definitioner har kritiserats av många och kan anses som för specifika, men kan också ses som för breda. Till exempel att begränsa eutanasi till en akt av en läkare kan vara rätt eller fel. Skulle till exempel en sjuksköterska, en soldat eller en filosof kunna utföra eutanasi? Men å andra sidan kan man fråga om eutanasi borde vara mer specifikt definierat som en handling endast för dödligt sjuka.

I stort håller jag med EAPC I deras definition, men håller nog på en bredare definition av eutanasi.

Gösta
Intensive Care Paramedic
Public Health Officer

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

van the man
Inlägg: 309
Blev medlem: 7/9 2007 10:41

Inlägg av van the man » 10/3 2009 20:36

Ja dosen var hög men är det någon här på forumet som söver prematura barn dagligen? Den erfarenhet av sövning och sedering av dessa barn är begränsad men vet att stamlösningen späds ett flertal gånger innan man har fått rätt styrka på läkemedlen. Så kanske det var den mänskliga faktorn som glömde att späda stamlösningen av läkemedlet tillräckligt? Läkare är inte mer än människor de heller och alla har vi gjort fel.
To whom much is given, much is expected.

jorgenssk
Inlägg: 19
Blev medlem: 20/11 2006 20:58
Ort: Haninge

Inlägg av jorgenssk » 11/3 2009 0:08

nu är inte jag så erfaren vad gäller intensivvård av barn, min erfarenhet begränsar sig till min praktik på BIVA KS som var 3 veckor, men generellt inom IVA brukar väl inte pentothal vara the drug of choise när det gäller sedering??

Där jag har varit brukar sederingen vid intubering vara antigen propofol eller midazolam och som smärtstillande morfin/ketogan infusion.

nu blev detta något off topic men den aktuella händelsen med barnläkaren väcker onekligen lite frågor både vad gäller palliativ vård och eutanasi och inte minst vem som ska utreda ev felbehandlingar inom vården (åklagare eller socialstyrelse) men det kan ju bli en egen tråd :)

Att alla har rätt till en så smärtfri och ångestfri död som möjligt tror jag nog att vi alla skriver under på men att sedan ta steget och avsiktligt ge en kraftig överdos i rent syfte att påskynda döden..nja jag tror att det skulle vara få som ställde upp på det.
IVA ssk, jobbar nu på Falck ambulans Stockholm

Skriv svar