Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Fordonsbilder

Grupp: Modeller
Titel
GBG Volvo 965 i modell

Modell av Göteborgs Volvo 965 ,nytt hemmabygge

Titel: OLA36 888
Grupp: Modeller
Titel
OLA36 888

GBG:sOLA ambulans byggt av kapad wv T-4. Jag byggde ny grill och front för att få en Cheva van. Lite lättare än att bygga Tristar. Lite kompromisser i stripningen pgav. bilarnas olika utseende

Titel: ola 36 888
Grupp: Modeller
Titel
ola 36 888

ola 36 888

Grupp: Modeller
Titel
Bättre bild på saaben

Bättre bild på saaben

Grupp: Modeller
Titel
Wiman SAAB Helsingborg

Wiman SAAB Helsingborg

Sidor