Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Hinder för norsk ambulanssjukvård i Sverige

Tid att läsa
1minut
Läst

Hinder för norsk ambulanssjukvård i Sverige

19 april 2020 - 12:47
Publicerad i
Artikel kategorier: 
0 kommentar/er

Det svenska regelverket sätter många gånger stopp för ambulanser från bland annat Norge att hjälpa patienter i Sverige.

Socialstyrelsen fick på torsdagen i uppdrag av regeringen att utreda de juridiska hinder som finns när det gäller norska, finska och danska ambulanstransporter i Sverige.

Några orsaker till att norsk ambulans inte får köra in i Sverige är att de inte har legitimerade sjuksköterskor som är ett svenskt krav. De bryter också mot reglerna när de passerar gränsen med narkotikaklassade läkemedel, det handlar också om vägföreskrifter och ansvarsfrågor.

– Det här sker ju ändå varje vecka. Jag har inga siffror för 2019 men men 2018 var norsk ambulanssjukvård in i Jämtland Härjedalen vid 40-tal tillfällen och bistod oss, säger Anna-Lena Alfreds är krisberedskapschef vid region Jämtland Härjedalen.

– Det som känns väldigt tråkigt är att de inte kan utföra de här uppdragen på ett lagenligt sätt.

Regelverket ska nu alltså ses över av Socialstyrelsen som får 1,5 miljoner kronor extra av regeringen. Även Transportstyrelsen och Läkemedelsverket medverkar i utredningen och eventuella förslag till lagändringar ska redovisas i april nästa år.

Frågan har länge varit omdiskuterad och krav på ändringar av reglerna har lyfts av bland annat sjukvården många gånger under åren. Anna-Lena Alfreds välkomnar att det nu sker en översyn.

– Om man tar ett scenario med en större olycka så kan det ju gå ut över liv och skador om vi inte kan ha det här samarbetet.

Under hösten har frågan om ambulanstransporter över riksgränsen debatterats i riksdagen och krav ställts att regeringen agerar. Socialminister Lena Hallengren säger till Ekot att det är viktigt att få till en samverkan som fungerar.

– Vi har kommit fram till att vi inte kan rätta till det här på annat sätt än att Socialstyrelsen får ett uppdrag. Vi behöver undersöka vilka hinder som finns och vilka hinder som vi skulle kunna undanröja genom att förändra lagstiftningen.

Anna-Lena Alfreds är mycket kritisk till att det tagit så lång tid för regeringen att komma till skott i frågan.

– Jag kan ytterst tycka att det är en värdegrundsfråga som är rätt allvarlig. Vi behöver ha lika god tillit till den norska sjukvården som Norge har till svensk ambulanssjukvård.

Men det är ju ändå ett lagbrott att använda den norska ambulansen i Sverige, är inte det allvarligt i sig?

– Det kan man ju tycka och det handlar då om vårdgivaransvaret, men vi har ändå det här goda samarbetet och tilliten till den norska ambulanssjukvården.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7422064